Методички

doc iconМетодичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології Для студентів юридичного факультету
Методичні рекомендації з виконання, оформлення І захисту курсових робіт з кримінального права та з кримінології
Методичні рекомендації 107.14 Kb.
Рецензент: доц. Єфремов С.О. Затверджено
Схвалено методичною комісією
Мета та призначення курсових робіт
Тематика курсових робіт
Основні вимоги до написання курсових робіт
Список використаних джерел
Титульна сторінка
Керівництво курсовою роботою
doc iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів статус дисципліни вибіркова для студентів
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень»
Методичні рекомендації 219.95 Kb.
Херсон − 2009
2. План самостійної та індивідуальної роботи студентів
Разом балів за обов’язкові види СРС 40 балів
4. Форми звітності та порядок зарахування СРС
doc iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської студентської олімпіади Загальні положення
Всеукраїнська студентська олімпіада (далі – Олімпіада) – система масових оч­них змагань з творчого застосування здобутих знань, умінь І навичок серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування
Методичні рекомендації 222.82 Kb.
2. Керівництво олімпіадою
3. Організація та проведення олімпіади
4. Нагородження учасників
doc iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи, вимоги до змісту та оформлення структурних частин курсової роботи, наведено широкий перелік рекомендованої літератури
Методичні рекомендації 1.7 Mb.
2. Зміст курсової роботи та організація її виконання
Загально­обов'язкові вимоги
Оцінка "відмінно"
Оцінка "добре"
doc iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр
Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 13 жовтня 2008 р., протокол №3 та методичною радою обліково-фінансового факультету 24 жовтня 2008 р., протокол №
Методичні рекомендації 317.36 Kb.
Методичні рекомендації
1. Загальні положення
2. Вибір і затвердження теми, складання плану
3. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи
doc iconТема Наука продуктивна сила розвитку суспільства. Організаційні основи наукових досліджень
Методичні рекомендації 146.53 Kb.
Тема 2. Історія становлення та розвитку науки
Тема 2. Обробка та оформлення результатів дослідження
doc iconМетодичні рекомендації для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Практичні заняття допомагають слухачам глибше оволодіти нормативно-правовими джерелами господарського права. Плани практичних занять складені з урахуванням сучасних оцінок історичними, юридичними науками господарського права, цивільного права
Методичні рекомендації 364.4 Kb.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Господарські товариства, господарські зобов`язання та господарсько-торгівельна діяльність
Навчальний час – 2 години
Перелік ключових термінів та понять теми
Проблемні питання що складають сутність теми
doc iconПодано методичні рекомендації щодо викладання польської, російської мов
Подано методичні рекомендації щодо викладання польської, російської мов, російської літератури у Волинській області, запропоновано рекомендації з оцінювання навчальних досягнень учнів, наведено зразки заповнення журнальних сторінок
Методичні рекомендації 0.85 Mb.
doc iconРобоча програма Дисципліна: «Формування здорового способу життя» Спеціальність: Початкове навчання. Практична психологія Практична психологія. Соціальна педагогіка
Мета та завдання курсу «Формування здорового способу життя»: формування уявлень у студентів поняття «здоров’я», отримання знань з формування здорового способу життя, ознайомлення з формами І методами роботи
Методичні рекомендації 214.55 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601 «Право» з дисципліни «Цивільне та сімейне право України» -первомайськ: нук, 2008
Методичні рекомендації 2.03 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовій аналіз" розроблені на підставі та у відповідності до вищої освітньо-кваліфікаційноuj характеристики І навчального плану.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовій аналіз” розроблені на підставі та у відповідності до вищої освітньо-кваліфікаційноuj характеристики І навчального плану
Методичні рекомендації 1.87 Mb.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовій аналіз Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовій аналіз Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовій аналіз Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовій аналіз Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовій аналіз
doc iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт для студентів Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр»
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів 28. 05 2010р., протокол №7, методичної ради обліково-фінансового факультету 28. 08. 2010, протокол №4 та методичної ради Вінницького торговельно-економічного інституту кнтеу протокол №
Методичні рекомендації 269.64 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації харків “хаі 2012 Затверджено методичною комісією університету 11 грудня 2011 року (протокол №6)
Державного реєстру видавців, виготовлювачів І розповсюджувачів видавничої продукції сер. Дк №391 від 30. 03. 2001
Методичні рекомендації 0.83 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 навчального року
Сформовано відповідно до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №1324 від 18. 11. 2011 р., згідно якого 22-23 березня 2012 р в Луцькому національному технічному університеті буде проведено другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Методичні рекомендації 418.55 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни „Екологічний менеджмент в легкій промисловості”/ Савіна Г. Г
Методичні рекомендації 0.79 Mb.
Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни preview 1 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни preview 2 Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни preview 3

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи