Методички

doc iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи Для студентів денної І заочної форми навчання спеціальностей 030508 «Фінанси І кредит» І 030601 «Менеджмент»
Для студентів денної І заочної форми навчання спеціальностей 030508 «Фінанси І кредит» І 030601 «Менеджмент»
Методичні рекомендації 245.88 Kb.
Питання для самоконтролю студентів
Тематика рефератів
Світові фондові біржі
doc iconМетодичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи дисципліна
Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни: «Облік зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 0501 „Економіка підприємництва ” для студентів денної форми навчання / уклав ст викладач Сморжанюк Т. П. Херсон: хнту, 2009. 52 с
Методичні рекомендації 1.29 Mb.
Індивідуальна робота студента
Питання з контролю знань
Тестові завдання
Комерційний рахунок
doc iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів Логіка
Методичні рекомендації 132.97 Kb.
Основні завдання дисципліни
Самостійна робота студентів (СРС) –
2. Методичні рекомендації до виконання обов’язкової самостійної роботи студентів (рефератів).
Головними завданнями підготовки реферату є
doc iconМетодичні рекомендації з питань правової освіти на тему: „Проведення Тижня правових знань
Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження й відтворення традиційних християнських моральних цінностей, ідеалів добра та любові. Зазнавши в минулому величезних духовних І національних утрат, українське суспільство потребує духовного й морального відродження
Методичні рекомендації 141.15 Kb.
2. Планування проведення „ТИЖНЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ”
3. Всеукраїнський тиждень права
4. Всесвітній день прав людини
5. Захист прав і свобод громадян.
doc iconХерсонський національний технічний університет preview Херсонський національний технічний університет
Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни Основи констиуційного права України
Методичні рекомендації 292.01 Kb.
Розподіл навчального часу і форми підсумкової перевірки знань студентів
Тематичний план дисципліни
Контроль знань студентів денної форми навчання
Розподіл тем курсу
doc iconМетодичні рекомендації до виконань курсового проекту з дисципліни «Проект по спеціальності» для студентів ΙV курсу
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Проект по спеціальності»
Методичні рекомендації 383.95 Kb.
1. Тема, обсяг та зміст проекту
1.1 Зміст і оформлення пояснювальної записки.
Титульний лист.
Зміст. Виконується відповідно додатку ΙΙ. Вступ.
doc iconМетодичні рекомендації до уроку
Що потрібне сучасній молодій людині для того, щоб відчувати себе комфортно в нових соціально-економічних умовах життя?
Методичні рекомендації 0.72 Mb.
Майстер виробничого навчання
Продуктивна, творча діяльність стає невід'ємним компонентом професійної діяльності сучасного будівельного робочого.
Методичні рекомендації до уроку
Дидактичне забезпечення уроку
Методичні рекомендації до уроку preview 1 Методичні рекомендації до уроку preview 2 Методичні рекомендації до уроку preview 3 Методичні рекомендації до уроку preview 4 Методичні рекомендації до уроку preview 5
doc iconМетодичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за кмсонп, напрям підготовки 090 102 “ТВіппт
Судай В. Д. Конярство. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів денної форми навчання за кмсонп із спеціальності 130200 “Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва”, напрям підготовки 6090102 “ТВіппт”. – Вінниця: вв вдау. 2007. – 28 с
Методичні рекомендації 328.79 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «Історія України»
Природно-господарські зони неолітичних культур: землеробсько-скотарська та мисливсько-рибальська
Методичні рекомендації 134.94 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації та плани практичних занять з курсу „ історія україни для неспеціальних факультетів та інститутів ( іоіпт (ЕФ), іппом+(М), іфск)
Під час практичних занять студент повинен навчитися подавати матеріал в формі усного виступу, вміти викликати й підтримувати протягом всієї доповіді інтерес аудиторії, обстоювати власну думку
Методичні рекомендації 263.89 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації з підготовки й написання магістерських робіт за спеціальністю 01020101 „фізичне виховання міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Кудряшов Є. В. – кандидат наук з фізичного виховання І спорту, доцент кафедри спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання І спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Методичні рекомендації 0.75 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації надані на 22 аркушах для використання їй у практичну діяльність. Завідуючий міським методичним кабінетом І. М. Марченко
Економічні та соціальні протиріччя, які торкнулися всіх верств населення, у першу чергу позначились на його найменш захищеній категорії – дітях
Методичні рекомендації 473.96 Kb.
doc iconПлан самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) Укладач С.І. Жульова 2012 р
Міністерства освіти І науки України №1/9-119 від 26. 02. 2010 р., «Положення про Європейську кредитно-трансферну систему», затверджене Вченою радою бдпу 14. 09. 2010, протокол №1, та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів бдпу»
Методичні рекомендації 206.29 Kb.
doc iconУправління трудовими ресурсами preview Управління трудовими ресурсами
Скачать курсовые, рефераты, дипломные работы
Методичні рекомендації 0.61 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів
Девіантна поведінка учнів: форми, прояви, попередження (методичні рекомендації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів) / укладач Білецька В. В. Миколаїв: 2011. – 40 с
Методичні рекомендації 0.69 Mb.
Методичні рекомендації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів preview 1 Методичні рекомендації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів preview 2 Методичні рекомендації практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів preview 3

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи