Методички

doc iconМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Пластична анатомія" для студентів
Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Пластична анатомія" / В.І. Ткачук, Херсон. Хнту. 2009. с
Методичні рекомендації 365.54 Kb.
Сухожильні перемички
Сухожильними дугами
2.Блоковидний суглоб (5).
Завдання: "Конструктивні зарисовки з’єднань кісток між собою з муляжів, екорше, натури"
4.Форма подачі завдання
1. Склад задачі
4.Форма подачі завдання
Завдання: " Конструктивна моно композиція з властивостями величини з натури і скелету."
doc iconМетодичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Втеі кнтеу від 16. 01. 2012 р., протокол №1, методичною комісією факультету товарознавства, маркетингу та туризму від 21. 01. 12. р, протокол №1, на засіданні методичної ради інституту 16. 02. 12 р., протокол №1
Методичні рекомендації 0.54 Mb.
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт
Розділ 1 загальні положення
У першому розділі
Основні вимоги до оформлення
Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» preview 1 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» preview 2
doc iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” – К.: Усз, 2010. – 37 с
Методичні рекомендації 0.52 Mb.
Схвалено Вченою радою Університету сучасних знань.
1. Загальні положення
2. Організація виконання дипломної роботи
3. Зміст структура та обсяг дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К. preview 1 Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К. preview 2
doc iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» денної форми навчання // Зайцева О.І., Хнту, Херсон с
Методичні рекомендації 0.78 Mb.
Основні вимоги до виконання курсової роботи
Тематика курсових робіт
Вимоги щодо оформлення курсової роботи
3.4. Теоретичний розділ
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни preview 1 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни preview 2 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни preview 3 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни preview 4 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни preview 5
doc iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки Корпоративне управління для студентів денної І заочної форм навчання
«Корпоративне управління» для студентів денної І заочної форм навчання напряму підготовки: 0502 Менеджмент, спеціальностей 050201 Менеджмент організацій – мп І 050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – зед / Укл. Н. О. Перевозчикова, Л. М. Василишина. – Донецьк: Донту, 2010. – 34 с
Методичні рекомендації 380.93 Kb.
Державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
Методичні рекомендації
Корпоративне управління
1. ЗАГАЛЬНІ пОЛОЖЕННЯ
doc iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та виконання індивідуальної роботи
Семінари проводяться з основних тем навчальної програми І є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях І під час самостійної роботи з навчальною І науковою літературою
Методичні рекомендації 453.19 Kb.
Основними завданнями семінарських занять є
Деякі питання щодо роботи на семінарі
Підготовка реферату включає в себе наступні етапи
1. Вибір теми
doc iconМетодичні рекомендації розроблені та призначені для начальників та спеціалістів територіальних управлінь юстиції ар крим з метою удосконалення роботи з правороз ׳
Здійснення органами юстиції контролю за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ І здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва мін’юсту та внесені до державного реєстру атестованих судових експертів
Методичні рекомендації 256.96 Kb.
1. Контроль за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності
Порядок видачі свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта
Державний реєстр атестованих судових експертів
Проведення комплексної перевірки діяльності
doc iconМетодичні рекомендації щодо формування акредитаційних справ
Побірченко Н. С. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент напн україни, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Методичні рекомендації 1.17 Mb.
doc iconДержавна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої служби кафедра загальноюридичних дисциплін “ плани практичних занять з навчальної дисципліни „ цивільне право україни (частина І) (методичні рекомендації)
Опанування курсу ставить за мету підготувати студентів до вивчення нормативного курсу „Міжнародне приватне право” та ряду спеціальних цивілістичних дисциплін
Методичні рекомендації 410.82 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації надані на 32 аркушах для використання їх у практичній діяльності протягом 2012-2013 н р. Завідуючий міським методичним кабінетом І. М. Марченко
Міський методичний кабінет направляє методичні рекомендації щодо загальних підходів до написання психолого-педагогічної характеристики на учня, а також
Методичні рекомендації 482.87 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації для вчителів початкових класів (1 клас)
У зв язку із змінами в початковій школі, щодо організації навчання першокласників вчителям початкових класів (1 клас) рекомендуємо у своїй роботі використовувати наступне
Методичні рекомендації 337.33 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації, розробки уроків
Моделі уроків природознавства в 5-6 класах загальноосвітніх навчальних закладів з використанням педагогічної технології «Довкілля» (методичні рекомендації, розробки уроків). ⁄ За ред. Я. А. Гальчук, Гарматій М. В. — Тлумач, 2008. – 70 с
Методичні рекомендації 0.96 Mb.
Методичні рекомендації, розробки уроків preview 1 Методичні рекомендації, розробки уроків preview 2
doc iconМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напрямку підготовки 030601 «Менеджмент» preview Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напрямку підготовки 030601 «Менеджмент»
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Методичні рекомендації 1.03 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації з навчальної дисципліни «актуальні проблеми управління» для спеціальності «Менеджмент організацій І адміністрування» (всіх форм навчання)
Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 20 р
Методичні рекомендації 0.76 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації щодо проведення Олімпіади. Склад організаційного комітету Олімпіади
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання
Методичні рекомендації 0.95 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи