Методички

doc iconМетодичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, з метою вдосконалення організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги у відповідність до сучасних вимог охорони здоров'я в Україні
Методичні рекомендації 3.12 Mb.
Методичні рекомендації
2.2. Обмінна карта видається вагітній з моменту встановлення на облік.
3.Організація амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в сільській місцевості
4. Методичні рекомендації
Директор Департаменту охорони
1-ий візит
Призначення лабораторного обстеження
Надання вагітній розгорнутої інформації щодо
doc iconМетодичні рекомендації по плануванню, організації та проведенні пероральної імунізації диких м’ясоїдних проти сказу Київ 2004
Казу – “Науково дослідному центрі з питань вивчення та профілактики сказу в Україні” Інституту ветеринарної медицини уаан (м. Київ) кандидатом ветеринарних наук Гришок Л. П., науковим співробітником Падалкою О. В., зав вірусологічним відділом Центральної державної лабораторії ветмедицини Троценко З
Методичні рекомендації 135.46 Kb.
Одними із найважливіших завдань для досягнення зазначеної мети є
Вакцини для пероральної імунізації
2. Програма пероральної вакцинації проти сказу.
Список літератури
doc iconМетодичні рекомендації щодо психологічного супроводу атестації педагогів
Педагогічна атестація є одним з найбільш драматичних моментів шкільного життя. Вона є складним управлінським актом у роботі директора школи. Через атестацію в школі часто виникають емоційні конфлікти
Методичні рекомендації 0.81 Mb.
Загальний показник
Чтение учебника
Удовлетворенность избранной профессией”
К наилучшим
doc iconМетодичні рекомендації вчителям в реалізації індивідуальної роботи. Висновки
Вступ
Методичні рекомендації 268.38 Kb.
Розділ 1. індивідуальний підхід до учнів, його місце в гуманізації освіти
1.1. Індивідуальні форми навчально-виховної роботи
Позакласне читання
1.2. Сталі індивідуальні риси особистості як важливий аспект гуманізації навчання й виховання.
doc iconКвнз «херсонська академія неперервної освіти» Кафедра менеджменту освіти Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності (методичні рекомендації)
Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності: методичні рекомендації. – Херсон: ріпо, 2012. – 48 с
Методичні рекомендації 0.54 Mb.
РОЗДІЛ І Теоретико-методологічні засади організації самоосвіти вчителів
Список використаних джерел
Завдання системи самоосвіти та особливості її організації
Напрями, форми і методи самоосвітньої діяльності педагога
doc iconМетодичні рекомендації щодо викладання біології основ здоров’я та природознавства
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації 1.15 Mb.
Навчання біології на рівні стандарту
Навчання біології на профільному рівні.
Оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
Тематична оцінка
doc iconМетодичні рекомендації щодо формування навчально-методичних комплексів дисципліни при кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Навчально-методичний комплекс (нмк)– це система дидактич­них засобів навчання з конкретної дисципліни, метою якої є повна реалізація освітніх І виховних завдань, сформульованих навчальною програмою дисципліни
Методичні рекомендації 447.3 Kb.
Рис.1. Модель навчально-методичного комплексу дисципліни
Додаток 1 Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни
Робоча програма навчальної дисципліни
Рік підготовки
Методичні рекомендації щодо формування навчально-методичних комплексів дисципліни при кредитно-модульній системі організації навчального процесу preview 1 Методичні рекомендації щодо формування навчально-методичних комплексів дисципліни при кредитно-модульній системі організації навчального процесу preview 2
doc iconМетодичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр": для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601 "Менеджмент". К.: Усз, 2010. 23 с. Схвалено
Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”: для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 030601 "Менеджмент". – К.: Усз, 2010. – 23 с
Методичні рекомендації 282.8 Kb.
Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр
doc iconМетодичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів спеціальності 040106
Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів спеціальності 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” заочної форми навчання / Вінниця: Вінницький національний аграрний університет, 2012. 24 с
Методичні рекомендації 289.76 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації для підготовки до
Методичні рекомендації 0.67 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
України. Велика увага приділяється тим проблемам‚ які пов’язані з діяльністю органів державної влади, процесам становлення державно-правових інститутів конституційного
Методичні рекомендації 284.45 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей Одеса 2011
Методичні рекомендації підготувала Мирошниченко Марія Іванівна – старший викладач кафедри українознавства Одеського національного морського університету відповідно до робочих програм усіх факультетів І спеціальностей онму з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням”
Методичні рекомендації 0.66 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Управління освіти адміністрації орджонікідзевського району харківської міської ради
Методичні рекомендації 440.37 Kb.
doc icon«Економіка та підприємництво»
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних завдань студентами напряму підготовки 0501 «Економіка та підприємництво», спеціальність 050106 «Облік І аудит» денної форми навчання
Методичні рекомендації 1.29 Mb.
«Економіка та підприємництво» preview 1 «Економіка та підприємництво» preview 2 «Економіка та підприємництво» preview 3 «Економіка та підприємництво» preview 4 «Економіка та підприємництво» preview 5
doc iconМетодичні рекомендації до лабораторних занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів (4-й курс, 7-й семестр, група іг-44)
Методичні рекомендації знаходяться на кафедрі географії у лаборанта. Відповіді на питання співбесіди кожен студент має вивчити до заняття згідно літературних джерел із основного та додаткового списків
Методичні рекомендації 198.73 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи