Методички

doc iconРобоча навчальна програма дисципліни освітньо-професійної програми окр бакалавр за напрямом 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Особлива увага приділяється характеристиці та аналізу впливу окремих галузей чи виробництв на довкілля та заходам боротьби із шкідливими викидами, скидами та накопиченням відходів
Методичні рекомендації 264.14 Kb.
Робоча навчальна програма з дисципліни
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни
Мета і завдання навчальної дисципліни «Техноекологія»
Завдання дисципліни
Предмет навчальної дисципліни
Вимоги до знань та вмінь
Система контролю знань та умови складання іспиту
Форми поточного контролю
doc iconМетодичні рекомендації до виконання випускної роботи бакалавра для студентів напряму 050702 “Електромеханіка
Методичні рекомендації до виконання випускної роботи бакалавра для студентів напряму 050702 “Електромеханіка” / Андронова О. В., Баганов Є. О. Херсон, хнту, 2012. – 53с
Методичні рекомендації 0.54 Mb.
1. Етапи виконання випускної РОБоти бакалавра
1.2. Графік виконання випускної роботи бакалавра
1.3. Організація захисту випускної роботи бакалавра
Перша частина
doc iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного факультету до практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний захист»
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Литвинчук В. Г., Євстратьєв Є.Є.,Козопас В. С., Варава П. О., Садлій В. В
Методичні рекомендації 0.85 Mb.
Послідовність вивчення теми і методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять
11. Навчально-цільові завдання
V. Навчальні питання
V1.методичні вказівки на самостійну підготовку
doc iconРобоча програма по курсу «Корпоративне управління» для студентів спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» (окр «Спеціаліст» всіх форм навчання)
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджмента, протокол № від р
Методичні рекомендації 0.67 Mb.
1.3. Обов'язкова або дисципліна на вибір
1.4. Викладацький склад
1.5. Методика викладання, форми й методи навчання
2. Навчальна програма курсу
doc iconРобоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Основи психогігієни», затвердженої Вченою радою мдпу імені Богдана Хмельницького
Розробники робочої програми: Марковець Л. М., к психол н., доцент кафедри; Кобильнік Л. М. к психол н., доцент кафедри
Методичні рекомендації 166.59 Kb.
Методичні рекомендації
Об'єкт дисципліни
Мета курсу
Завдання курсу
doc iconДержавна пенітенціарна служба україни інститут кримінально-виконавчої служби кафедра загальноюридичних дисциплін плани семінарських занять з навчальної дисципліни „ цивільне право україни (частина І) (методичні рекомендації)
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять І має на меті перевірку рівня підготовки курсантів, слухачів до конкретної теми
Методичні рекомендації 0.56 Mb.
Змістовий модуль і.
Основна проблема
Ключові терміни і поняття
Методичні рекомендації
doc iconМетодичні рекомендації щодо роботи над екологічним проектом Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології
Метою створення учнівських екологічних проектів з екології є прагнення привернути увагу молоді до проблем екології та охорони довкілля
Методичні рекомендації 122.7 Kb.
Екологічний проект
Розділ 1 назва розділу
Розділ 2 назва розділу
Розділ 3 назва розділу
doc iconМетодичні рекомендації та плани семінарських занять для студентів денної та заочної форми навчання Вінниця 2007
Політологія. Методичні рекомендації для проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання. – Вінниця: оц вдау, 2007. – 49 с
Методичні рекомендації 0.8 Mb.
doc iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни програму рекомендовано
Максимальна сума балів складає 30. Необхідною умовою допуску до заліку є позитивна оцінка з реферату
Методичні рекомендації 492.74 Kb.
doc iconПлан  Становлення та розвиток політології.  Предмет та структура політології
Предмет політології складають: політичні інститути І, перш за все, держава, партії, групи інтересів; політична свідомість та політична культура; суб'єкти політики: особистість, соціальні групи, еліти, лідери та ін.; внутрішньодержавні та міжнародні відносини, політичний процес
Методичні рекомендації 430.33 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації з дисципліни "культурологія" для студентів заочної форми навчання спеціальностей
Культурологія. Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання спеціальностей: «Екологія», «Дошкільна освіта», «Фізична культура», «Соціальна педагогіка», «Інформатика», «Практична психологія», «Мова І література». – мдпу, 2011. – 23 с
Методичні рекомендації 446.5 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень Львів preview Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень Львів
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога, тому до написання курсової роботи висувають особливо високі вимоги, а рівень її виконання розглядається як вияв спроможності студента до самостійної роботи
Методичні рекомендації 418.34 Kb.
doc iconРекомендації до написання курсових робіт з сучасних технологій викладання іноземної мови для студентів
Методичні рекомендації укладені на основі Кредитно-модульної організації вивчення курсу "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" / за ред. Ніколаєвої С. Ю. –К.; Ленвіт, 2006. – 80 с
Методичні рекомендації 193.23 Kb.
doc iconРекомендації до написання курсових робіт зі шкільного курсу іноземної мови для студентів
Методичні рекомендації укладені на основі Кредитно-модульної організації вивчення курсу "Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах" / за ред. Ніколаєвої С. Ю. –К.; Ленвіт, 2006. – 80 с
Методичні рекомендації 242.97 Kb.
doc iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень
Розглянуто І затверджено на засіданні кафедри товарознавства та маркетингу січня 2009 р., протокол № та методичною комісією факультету економіки та менеджменту 2009 р., протокол №
Методичні рекомендації 259.49 Kb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи