Правила чергування прийменників у І в 21 Правила чергування прийменників з, із, зі 22 icon

Правила чергування прийменників у І в 21 Правила чергування прийменників з, із, зі 22Схожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^

ІІІ. Іншомовні слова в документах


  1. Іншомовні слова в діловому тексті повинні вживатися лише у разі потреби, коли їх не можна замінити українськими відповідниками з тим самим значенням.

  2. У документах рекомендується вживати лише ті іншомовні слова, які дістали міжнародне визнання (фінансові терміни, бухгалтерського обліку, поштово-телеграфних зв’язків, діловодства, зовнішньої торгівлі тощо): бланк, штраф, дебет, гриф, віза, маркетинг, менеджер та ін.

  3. Вживати в одному тексті на позначення того самого поняття запозичені і власне українське слово не рекомендується.^

Іншомовні слова та їх українські відповідники

Абсолютний – цілковитий

Аванс – завдаток

Автентичний – справжній

Адаптувати – пристосувати

Адекватний – тотожний

Аеродром – летовище

Амбіція – самолюбство

Анархія – безвладдя

Апелювати – звертатися

Аудієнція - приймання

Базувати(ся) – ґрунтувати(ся)

Гарантувати – забезпечувати

Дебати – обговорення

Директива – постанова

Диференціювати – розрізняти, поділяти

Домінувати – переважати

Екстраординарний – особливий

Ексцес – випад

Елегантний – вишуканий

Ескорт – супровід

Ігнорувати – зневажати

Ідентичний – тотожний

Імідж – образ

Імпозантний – ставний

Колізія – зіткнення

Компенсація – відшкодування

Конвенція – угода

Консенсус – згода

Концентрувати – зосереджувати

Координація – погодження

Ліберальний – вільнодумний

Ліквідувати – скасувати, припинити

Лімітувати – обмежувати

Локальний – місцевий

Мемуари – спогади

Нюанс – відтінок

Превалювати - переважати

Прерогатива - перевага

Репродукувати – відтворювати

Симптом – ознака

Стимулювати – спонукати до дії, давати поштовх

Унітарний – неподільний

Фіксувати – запам’ятати

Формувати – прискорювати


Неправильне тлумачення іншомовних слів, нерозуміння їх значення часто призводить до такого стилістичного звороту мови, в якому поєднуються однозначні слова:


адреса проживання – адреса – місце проживання

вільна вакансія – вакансія – це вільна посада

головний лейтмотив – лейтмотив – це провідний (головний) мотив

грошові кошти – кошти – це гроші, капітали, фінанси

дебютувати вперше - дебют – це перший виступ

демобілізувати з армії - демобілізувати – звільнити з армії

дивний парадокс – парадокс-дивна, незвичайна думка

дитячий лікар-педіатр – педіатр – це дитячий лікар

дублювати двічі – дублювати – повторити 2 рази

експонат виставки – експонат - це те, що виставляється

колега по професії – колега – товариш за фахом

місцевий абориген – абориген – це місцевий житель

моя автобіографі – автобіографія – це своя біографія

найважливіші характерні явища – характерні – це основні, найважливіші

народний фольклор – фольклор – це народна творчість

ностальгія за батьківщиною – ностальгія – це туга за батьківщиною

передовий авангард – авангард – це передовий загін

період часу – період – це проміжок часу

перспектива на майбутнє – перспектива – погляд у майбутнє

прейскурант цін – прейскурант - це довідник цін

прогресувати вперед – прогрес – рух вперед

свій автопортрет – автопортрет – це свій портрет

старий ветеран – ветеран – це старий воїн, солдат
^

IV. Суржик у текстах документівСуржик – українсько-російське просторіччя – у текстах з’являється тоді, коли документ пишеться нашвидкуруч одразу “кількома мовами”: розмовною українською, частково російською там, де автор не знайшов українських відповідників.

Суржик – скалічена мова, якою користується, як правило, малоінтелігентна частина населення, байдужа до будь-яких мовних проблем. Засилля суржику слід викорінювати з допомогою літературної мови, через її утвердження.
^

Типові помилки в діловій мові


Неправильно

Правильно

багаточисленний

численний

банкрот

банкрут, збанкрутований, банкрутство

безпереривно

безперервно

безчисленні

незліченні

біля 2-х мільйонів

близько 2-х мільйонів

болі в області серця

болі в ділянці серця

бувший однокласник

який був; колишній

бувші, бувший

колишній, колишні

бумага, на бумазі

папір, на папері

в виду того, що

зважаючи на те, що;

з огляду на те, що ...;

через те, що ...

в двох словах

двома словами

в заключення (скажу)

на завершення (скажу)

в мою пользу

на мою користь

в області культури

в галузі культури

в порівнянні з минулим роком

порівняно з минулим роком

в сім годин

о сьомій годині

Валентіна Миколаєвна

Валентина Миколаївна

ВасильМиколаєвич

Василь Миколайович

вдруг

раптом

вести себе

поводити себе

вести чиюсь сторону

тягнути за кимось

вжити крайні міри

вжити надзвичайні заходи

взяти верх

взяти гору

виговор

догана

визивати (заперечення, подив)

викликати

виключення

виняток (за винятком без винятку)

виписка (з протоколу)

витяг

виписка з протоколу

витяг з протоколу

висказувати

висловлювати

віддихати

відпочивати

відділ по міжнародним зв’язкам

відділ з міжнародних зв’язків

відзив

відгук

відложити (засідання)

відкласти

відмінити

скасувати

відноситися

1) ставитися, 2) належати (до інтелігенції, робітників), 3) стосуватися

відносно (кого, чого)

щодо

відправити, відправляти (лист)

1) послати, посилати, надсилати (лист); 2) відправляти поїзд, телеграму; надіслати, послати, відправити

відчислення (рос.отчисление)

відрахування

вірніше всього

вірніше (певніше) за все

вмісті

разом, гуртом

вміщуватися в...

втручатися в...

внести в список

включити до списку

воплощатися

втілюватися

впереді

попереду

всезагальний (рос.всеобщий)

загальний

говорити на українській мові

говорити українською мовою

грошові засоби

кошти

дає себе знати

дається взнаки

даже

навіть

дальше буде попадати в...

далі буде потрапляти в...

дальше, і так дальше

далі, і так далі

держати

тримати

дзвонити за телефоном

телефонувати за номером

дивлячись на...

зважаючи на, незважаючи на...

дійсне

справжнє

діюче законодавство

чинне законодавство

до сих /цих/ пір

досі, до цього часу

до тих пір

доти, до того часу

добавочний

додатковий

довгий час

тривалий час

додержуватися дисципліни

дотримуватися дисципліни

доказувати

доводити

доля

пай

доля правди

частина (частка правди)

дольове відрахування

пайове відрахування

допускати (безгосподарність)

виявляти

допускати (помилку, порушення)

допускати, припускати

допущення

припущення

друг з другом

один з одним

друг на друга

один на одного

друг проти друга

один проти одного

другий, другим разом

інший, іншим разом

дякую вас

дякую вам

дякуючи допомозі

завдяки підтримці, допомозі

єдинодушне

одностайне

з своєї сторони ми...

зі свого боку ми...

завірення

запевнення

задача

завдання (задача, матем.)

займати участок

займати ділянку

заказний лист

рекомендований лист

заключати

укладати (угоду), підсумовувати (сказане)

заключення

висновок

заключити договір, угоду, мир

укласти договір, угоду, мир

замінити новим

замінити на новий

затрати

видатки

збитки нанесені фірмі

збитки, завдані фірмі

звиняйте

вибачте, перепрошую

звільнитися від помилок

позбавитися помилок

згідно наказу

згідно з наказом

здати екзамен

скласти іспит

зловживати службовим положенням

зловживати службовим становищем

знаходитись

1) бути розташованим, розміщатися, міститися;
2) перебувати

знаючі люди

досвідчені люди; люди, які знають

іменно представляти

саме надавати

ітак

отже, таким чином

казначей

скарбник

казначейство, казна

державна скарбниця

кидається в очі

впадає в око

кінець кінцем

(краще) зрештою, урешті-решт

кінцеве рішення

остаточне рішення

командировка

відрядження

командировочні витрати

витрати на відрядження

командирувати

відрядити

комісія по питаннях

комісія з питань (грошової реформи)

корінним чином

докорінно

крайні міри

надзвичайні заходи

кризисна ситуація

кризова ситуація

крупне питання

значне питання

лишній раз

зайвий раз

лічно

особисто

любий

будь-який, будь-котрий, будь-хто, кожний, усякий, у будь-який час, повсякчас

малоімущі

малозабезпечений, незаможний, низькооплачуваний

малочисленний

нечисленний

маса питань

безліч питань

металургійний завод

металургійний завод

Миколаєвська обл.

Миколаївська обл.

міроприємство

захід (заходи), (план заходів)

на основі документа

на підставі документа

на протязі

протягом

на протязі місяця

протягом місяця

на прошлій неділі

минулого тижня

на якій основі?

на якій підставі

навики

навички

наводити справки

довідуватися

нагружати

навантажувати

нагрузка

навантаження

надо

треба

надобність

потреба

накінець

нарешті

накопити, накопичення

нагромадити, нагромадження

налічні

готівка

налог

податок

нанести шкоду

завдати, заподіяти шкоди

наоборот

навпаки

напечатати

надрукувати

напоминати

нагадувати

начальник об’язаний

зобов’язаний

не в стані сплатити

неспроможні сплатити

не дивлячись на попередження

незважаючи на ...

неблагополучна сім’я

неблагонадійна сім’я

неділю тому назад

тиждень тому

неділя

1) тиждень, 2) неділя (7 день тижня)

нести втрати

зазнати втрат (збитків), мати втрати, збитки

ні при яких обставинах

ні за яких обставин

ніякий

жоден

носить характер

має характер

об’ява, об’явити, дошка об’в

оголошення, оголосити, дошка оголошень

обжалувати

оскаржувати

область

1) область (Одеська), 2) галузь, сфера

обобщати питання

узагальнювати питання

общий

1) загальний (збори, думка, вагон і вигляд);

2) спільний (зусилля, надії, мрії)

оговорити строки

обумовити терміни

одержати знання

здобути знання, набути знань

одержати право

дістати право

одержати розвиток

дістати розвитку, розвиток

одобрити

схвалити

оказати допомогу

надати допомогу

окремі (люди)

деякі (люди)

опровергати

спростовувати

осінню

восени

оснащення

обладнання

основа (на основі документа)

на підставі документа

основою для звільнення

підставою для звільнення

оточуюче середовище

довкілля

очередний виток інфляції

черговий виток інфляції

перевіркою встановлено слідуюче:

перевіркою встановлено таке:

перевод

переклад на іншу мову

перевод грошей

переказ

перечислити

перелічити, перерахувати

піднімати питання

порушувати питання

піднімати справи

порушувати, починати, розпочинати справу

підписні видання

передплатні видання

по адресу

за адресою

по бажанню

за бажанням

по вимозі

на вимогу, за вимогою

по вині

з вини

по відомостях

за відомостями

по вказівці

за вказівкою

по всякому поводу

з усякого приводу

по документу

за документом

по домовленості

за домовленістю

по дорученню

за дорученням

по заклику

на заклик

по ініціативі

за ініціативою

по крайній мірі

принаймні, щонайменше

по мірі зростання

у міру зростання

по обов’язку

з обов’язку

по представленню

за представленням, за поданням

по призначенню

за призначенням

по професії

за фахом, за професією

по путі

по дорозі (нам з вами), дорогою (йти)

по путі слідування

шляхом (на шляху) руху

по справі

у справі

по схемі

за схемою

по теорії

за теорією

побороти перешкоди

подолати перешкоди

позорити

ганьбити, паплюжити знеславлювати

положення в суспільстві

становище в суспільстві

положення справ таке ...

стан справ такий...

попасти

потрапити (в халепу, у складне становище, у Київ, додому)

попасти в ціль

поцілити, влучити в ціль

попередити злочин

запобігти злочину (-ові)

поступають товари

надходять товари

поступили в продажу

надійшли в продаж

потерпіти поразку

зазнати поразки (але; потерпіти ще трохи, до завтра)

похожий на...

схожий на..., подібний до...

правий (ви правий)

маєте рацію

предвзяте відношення

упереджене ставлення

при допомозі

за допомогою

признати (слід признати)

визнати (слід визнати)

приймати міри

вживати заходи, вжити заходів

приймати участь

брати участь

прийом відвідувачів

приймання відвідувачів

прийомна

приймальня

приналежність

належність

приносити збитки

завдавати збитків

притягувати до себе

приваблювати, манити

провірка

перевірка

провіряти

перевіряти

проводити заходи

здійснювати заходи

проживає по адресу

мешкає за адресою

пропуск

перепустка (але: пропуск занять)

простіть, я нечаянно

вибачте (пробачте, даруйте), я ненароком (ненавмисне, випадково)

прошлого року в травні місяці

минулого року в травні

регулірувати

регулювати

ричаги (керівництва, управління)

підойми, важелі

рідкий

1) рідкісний, 2) рідкий (ліс, суп, клей)

робити вигляд

удавати

розглянути на Верховній Раді

розглянути на засіданні Верховної Ради

розходувати кошти

витрачати кошти

казначейський білет

білет державної скарбниці

рядом з іншими

поряд з іншими

саме складне питання

найскладніше питання

самий активний

найактивніший

складати (рос.составлять)

становити (економічний ефект становить 5 млн.гривень)

складено цей акт відносно

складено цей акт стосовно (щодо)

слідуючий

наступний, такий, черговий

Софієвський собор

Софіївський собор

співпадати

збігатися

співробітництво

співпраця

співставляти

зістявляти (собівартість продукції)

справка

довідка

сторонник

прихильник, прибічник

так як...

оскільки, тому що...

типографія

друкарня

типографським способом

друкарським способом

у виконання (во исполнение)

на виконання

у випадку несплати

при несплаті; в разі несплати

у відміну (в отличие)

на відміну

у відповідності з ...

відповідно до ...

у відсутність

за час (під час) відсутності

у дальнійшому

надалі

у доказ

на доказ

у значній мірі

значною мірою

у любий час

у будь-який час, будь-коли

у третій годині

о третій годині

у честь

на честь

у якому смислі

в якому розумінні, значенні

учбовий

навчальний

учитуючи ситуацію

беручи до уваги ситуацію

це до мене не відноситься (не касається)

це мене (до мене) не стосується, це до мене не має відношення

через хвилину відповім

за хвилину відповім

чуть-чуть

трохи, трошечки, трішки, ледь-ледь

являтися, являється

бути, є

як можна більше

якомога більше


Сторінка3/15
Дата конвертації16.12.2012
Розмір2.69 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи