Економіко-статистичне моделювання та інформаційні технології в економіці” icon

Економіко-статистичне моделювання та інформаційні технології в економіці”Схожі

Конференції


1

2
**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет

Головне управління статистики у Дніпропетровській області

Донецький національний університет


1-2 березня 2012 року проводять


Всеукраїнську науково-практичну конференцію


ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ”


**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства

Дніпропетровський обласний відділ народної освіти

^ Дніпропетровський міський відділ народної освіти


1 березня 2012 року проводять


Міжрегіональна наукова студентська конференція


^ ЛАТИНСЬКА МОВА – СПОЛУЧНА ЛАНКА МІЖ

АНТИЧНІСТЮ І СУЧАСНІСТЮ”


**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Осередок Наукового товариства ім.Т.Г. Шевченка у Дніпропетровську

Історичний факультет


^ 16 березня 2012 року проводять


ХХІІІ Регіональну сесію Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка у Дніпропетровську


**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки


19 березня 2012 року проводять


II Регіональну студентську науково-практичну конференцію


^ ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДО СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”


**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет


у березні 2012 року проводять


ХVІІ Міжвузівську студентську наукову конференцію


^ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ УКРАЇНИ”


**********

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет


22-23 березня 2012 року проводять


І Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію


^ ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ВИРІШЕННЯ

ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ: ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ”


**********

3
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки


30-31 березня 2012 року проводять


ХVІ Міжнародну науково-практичну конференцію


^ ФІНАНСИ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ

ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ”


**********

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукове студентське товариство


20-21 березня 2012 року проводять


VII Всеукраїнську науково-практичну конференцію


^ ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ”

в рамках відкриття

Днів науки університету


Напрями роботи конференції:

 1. психолого-педагогічні науки;

 2. філологічні науки;

 3. соціо-гуманітарні науки;

 4. природничо-математичні науки;

 5. економічні науки;

 6. фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.


Оранізаційний внесок – 120 грн

Матеріали подати до 1 березня 2012 року.


Телефон: 095 694 87 49 — Єленська Ольга Володимирівна.

E-mail: oelenskaya@mail.ru

4
**********

^ Державний архів Сумської області

Сумський обласний краєзнавчий музей

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Історичний факультет


12 квітня 2012 року проводять


І Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю


^ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ

МОЛОДИХ УЧЕНИХ”


Напрями роботи конференції:

 1. всесвітня історія та міжнародні відносини;

 2. історія України;

 3. джерелознавство, історіографія та спеціальні історичні дисципліни;

 4. історична регіоналістика, краєзнавство, музеєзнавство;

 5. філософія та культурологія: сучасні виміри;

 6. соціокультурні, етноконфесійні та демографічні проблеми формування націй;

 7. історія світових релігій;

 8. історія політичних і правових учень;

 9. наука та освіта в інформаційному суспільстві.


Оранізаційний внесок – 50 грн

Матеріали надсилати до 1 березня 2012 року.


Адреса:

деканат історичного факультету, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002.

Телефони: (0542) 68-59-13 — деканат історичного факультету.

E-mail: istfaksdpu@rambler.ru

5
**********

Західноукраїнська організація

Центр правничих ініціатив”


2-3 березня 2012 року проводять


Міжнародну науково-практичну конференцію


^ НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ”


Напрями роботи конференції:

 1. теорія та історія держави та права;

 2. конституційне право;

 3. кримінальне право та процес;

 4. цивільне право та процес;

 5. господарське право та процес;

 6. адміністративне та фінансове право;

 7. трудове право та право соціального забезпечення;

 8. міжнародне право та право ЄС;

 9. порівняльне правознавство;

 10. кримінально-виконавче право та кримінологія;

 11. криміналістики та судова експертиза;

 12. екологічне, земельне та аграрне право.


Матеріали надсилати до 29 лютого 2012 року.


Адреса: проспект Чорновола, 7, м. Львів.

Телефон: +38 091 328 3177

E-mail: office@wcenter.org.ua

www.wcenter.org.ua


**********

6
Асоціація аспірантів-юристів


9-10 березня 2012 року проводять


ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію


^ ПУБЛІЧНЕ ТА ПРИВАТНЕ ПРАВО:

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАКТИКИ”


Напрями роботи конференції:

 1. теорія та історія держави і права, філософія права;

 2. конституційне право України та зарубіжних країн, конституційний процес, міжнародне публічне право;

 3. актуальні проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право;

 4. цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право;

 5. кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право;

 6. кримінальний процес та криміналістика;

 7. трудове право та право соціального забезпечення;

 8. земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.


Оранізаційний внесок – 75 грн

Матеріали надсилати до 06 березня 2012 року.


Адреса: вул. Киргизька 19-б, м. Харків.

Телефон: 0997027487 – Зайцев В’ячеслав Олексійович.

E-mail: aau.kh_conference@i.ua.

www.lawgraduate.org.ua


**********

7
Херсонський державний університет

Владивостоцький державний медичний університет федерального агентства з охорони здоров'я та соціального розвитку (Росія)

Гродненський державний університет імені Янки Купали

(Республіка Білорусь)


26-27 квітня 2012 року проводять


III Міжнародну науково-практичну конференцію


^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”


Напрями роботи конференції:

 1. актуальні проблеми психології розвитку особистості;

 2. активні методи психокорекції та групові методи психологічної допомоги;

 3. нові технології психологічної діагностики та терапії;

 4. актуальні питання сімейних відносин та проблеми тендерних досліджень.


Оранізаційний внесок – ^ 150 грн

Матеріали надсилати до 15 березня 2012 року


Адреса:

кафедра практичної психології, факультет психології, історії та соціології, Херсонський державний університет, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсон,73000

Телефон:: (0552) 32-67-91, (моб. 050-877-89-42) — секретар оргкомітету Балич Любов Василівна.


**********

8
Міністерство культури України

^ Національний заповідник Давній Галич


11-12 травня 2012 року проводять


Міжнародну наукову конференцію


^ ХРИСТИЯНСЬКІ МІЖКОНФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ: ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД”


Напрями роботи конференції:

 1. історія становлення католицизму, православ’я і протестантизму в Європі та в Україні;

 2. філософсько-богословські і релігійно-світоглядні засади і особливості європейського християнства І – ІІ тисячоліття;

 3. європейський досвід гармонізації міжхристиянських взаємин: український контекст.


Матеріали надсилати до 1 березня 2012 року.


Адреса: Національний заповідник “Давній Галич”, вул. І. Франка, 3, м. Галич, Івано-Франківська обл., 77101

Телефон: 0(3431)22-655

Факс: 0(3431)21-991

E-mail: konfhalych@meta.ua


**********

^ Донецький національний університет

Інститут прикладної математики і механіки НАН України


9-11 квітня 2012 року проводять


Шосту міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених

9
^ CУЧАСНІ ЗАДАЧІ ПРИКЛАДНОЇ, СТАТИСТИКИ, ПРОМИСЛОВОЇ, АКТУАРНОЇ ТА

ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ”,

присвяченій 75-річчю Донецького національного університету


Планується робота таких секцій:

 1. стохастичні моделі в економіці й фінансах;

 2. стохастичні диференціальні рівняння і їх застосування в економіці й фінансах;

 3. статистичний аналіз в моделях актуарної і фінансової математики;

 4. математичні моделі в страхуванні;

 5. математичне моделювання економічних і соціальних процесів;

 6. сучасні задачі теоретичної і прикладної статистики;

 7. методи керування стохастичними системами;

 8. математичні моделі і статистичні методи в біології, екології, медицині, фізиці, техніці.


Оранізаційний внесок – ^ 70 грн.

Матеріали надсилати до 10 березня 2012 року.


Адреса:

кафедра теорії ймовірностей і математичної статистики (к. 501), вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001

Телефони: (050) 712-38-51 — Рагуліна Олена;

(062) 302-92-45 — кафедра

E-mail: tvms_donnu@mail.ru


**********

^ Тернопільський інститут агропромислового виробництва

(м. Тернопіль)

Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця) Подільський державний аграрно-технічний університет

(м. Кам'янець-Подільський)

Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький)

^ Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

(м. Тернопіль)


10
Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ)

^ Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна

(Казахстан, м. Астана)


15-16 березня 2012 року проводять


Міжнародну науково-практичну Інтернет – конференцію


^ РОЗВИТОК КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ

ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ”


Матеріали надсилати до 10 березня 2012 року.


26-27 квітня 2012 року проводять


Міжнародну науково-практичну Інтернет – конференцію


^ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ”


Планується робота таких секцій:

 1. сільськогосподарські науки;

 2. біологічні науки;

 3. ветеринарні науки;

 4. технічні науки;

 5. економічні науки.


Матеріали надсилати до 15 квітня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 80 грн.


Адреса:

Тернопільський інститут АПВ НААН, вул. Тролейбусна, 12,

м. Тернопіль, Україна 46027

Телефон: 097-709-72-57; 0352-51-31-60


11
Факс: 0352-43-61-44

E-mail: conftiapv@gmail.com

www.conftiapv.at.ua


**********

Кримський економічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»


15 березня 2012 року проводять


Інтернет-конференцію викладачів та студентів


^ ІННОВАЦІЙНА І ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ”


Напрями роботи конференції:

 1. інноваційно-інвестиційні проблеми менеджменту та маркетингу сфери послуг;

 2. інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності;

 3. впровадження інноваційних методів навчання студентів економічних спеціальностей;

 4. інноваційно-інвестиційні проблеми національної економіки.


Матеріали надсилати до 01 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 60 грн.


Адреса:

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», вул. Севастопольська, 21/4,

м. Сімферополь, 95015.

Тел./ факс: (0652) 27-05-65, 25-94-74

E-mail: feu_conf@ceikneu.edu.ua


**********

12
Академія економічних наук України

Кримський економічний інститут

ДВНЗ “Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана”


22-23 березня 2012 року проводять


Всеукраїнську науково-практичну конференцію викладачів та студентів


^ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ

ВИКЛИКАМ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”


Напрями роботи конференції:

 1. глобалізація сталого розвитку у сучасних інтеграційних моделях;

 2. формування справедливої глобальної економічної системи для цілеспрямованого використання міжнародних механізмів перерозподілу ресурсів;

 3. маркетингові стратегії й технології просування сукупного продукту на внутрішньому й міжнародному ринках;

 4. формування й розвиток інформаційних систем регіонального економічного розвитку;

 5. проблеми підготовки фахівців для забезпечення кадрами економічного профілю;

 6. глобалізація й регіоналізм: пошук оптимальних моделей економічної взаємодії;

 7. інноваційна і інвестиційна політика в Україні: сучасний стан і можливості її активізації;

 8. розвиток фінансово-кредитних відносин і обліково-аудиторської системи України;

 9. юридичні механізми забезпечення прав людини.


Матеріали надсилати до 01 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 60 грн.

13
Адреса:

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», вул. Севастопольська, 21/4,

м. Сімферополь, 95015.

Тел./ факс: (0652) 27-05-65, 25-94-74

E-mail: conference@ceikneu.edu.ua


**********

Самарський інститут бізнесу та управління

Центр розвитку освіти, науки та інновацій

Кримський інститут бізнесу


29-31 березня 2012 року проводять


IV Міжнародну науково-практичну конференцію


^ ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ”


Напрями роботи конференції:

 1. особливості підприємництва у сфері послуг;

 2. напрямки реалізації туристсько-рекреаційного потенціалу європейських країн;

 3. розвиток окремих сфер індустрій гостинності: вітчизняний та світовий досвід;

 4. стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності. Механізми забезпечення якості послуг;

 5. правове та інфраструктурне забезпечення підприємництва у сфері послуг;

 6. якість фінансових послуг як складова сприятливого бізнес-середовища;

 7. інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності бізнес-процесів. Електронна комерція.


Матеріали надсилати до 15 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 250 грн.


Адреса: вул. Планеристів,ЗЗА, м. Сімферополь, 95014


14
Тел/факс: (0652) 668085, (050) 496-33-53, (099) 77-111-49

E-mail: crimeabusiness@mail.ru


**********

Харківський національний економічний університет

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку

^ НАН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут економіки і організації промислового виробництва РАН (Росія)

Російська академія народного господарства і державної служби при Президенті РФ (Росія)

^ Санкт-Петербурзький державний університет

економіки і фінансів (Росія)

Університет національного і світового господарства (Болгарія)

Фінансовий університет при уряді РФ (Росія)

^ Волгоградський державний університет (Росія)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Польща)


9-10 квітня 2012 року проводять


IV Міжнародну науково-практичну конференцію


^ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ”


Планується робота таких секцій:

Секція 1. Нелінійні моделі економічної динаміки.

Секція 2. Методи аналізу і прогнозування соціально-економічних систем.

Секція 3. Інтелектуальні системи аналізу і прийняття рішень.

Секція 4. Інформаційні технології в управлінні соціально-економічними системами.

Секція 5. Організація управління бізнес-проектами.

15
Матеріали надсилати до 01 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 170 грн.


Адреса:

Харківський національний економічний університет, пр. Леніна, 9а,

м. Харків, Україна, 61166

Телефон: (057)702-18-31 (дод. 3-56), (099) 43-41-771 — кафедра економічної кібернетики Харківського національного економічного університету.

E-mail: conf@ekhneu.org.ua

www.ekhneu.org.ua/conf


**********

Тернопільський національний економічний університет

Технічний Освітній Інститут Західної Македонії (Греція)

Господарська Академія ім. Д. А. Ценова (Болгарія)

^ Карагандинський Державний Технічний Університет (Казахстан)

Білоруський Державний Економічний Університет (Білорусія)

Новосибірський Державний Університет (РФ)


22 - 23 березня 2012 року проводять


Міжнародну науково-практичну конференцію студентів

та молодих вчених


^ "ПОСТКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ

ЕКОНОМІКИ ТА УКРАЇНА"


Напрями роботи конференції:

 1. співпраця України та ЄС у розвитку ринкових відносин;

 2. світова та європейська інтеграція;

 3. ризики нової хвилі кризи та їх усунення;

 4. світовий валютний ринок та його дисбаланси;

 5. тенденції розвитку міжнародного туризму;

 6. асиметричність глобального економічного розвитку.16
Матеріали надсилати до 01 березня 2012 року.

Оранізаційний внесок – 170 грн.


Адреса:

кафедра міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, Україна, 46020.

Телефони:

(097) 319 07 22 – Роман Любомирович,

(096) 403 99 46 – Інна Тарасівна

E-mail: conference@tneu.edu.ua

http: konferense.at.ua

**********

Хмельницький університет управління та права


19 квітня 2012 року проводять


ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію


^ "СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ”


Напрями роботи конференції:

 1. статистична оцінка взаємозв'язку чинників та результативних показників соціально-економічного розвитку;

 2. статистичне прогнозування та моделювання соціально-економічного розвитку в контексті глобалізації світової економіки;

 3. порівняльна характеристика застосування методів кореляційного і регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для вивчення взаємозв 'язку соціально-економічних явищ;

 4. статистичні способи обгрунтування програм регіонального розвитку;

 5. застосування методу комплексних статистичних коефіцієнтів для оцінки результатів соціально-економічного розвитку;


 6. 17
  індексний аналіз закономірностей соціально-економічного розвитку.


Матеріали надсилати до 15 березня 2012 року.


Адреса:

кафедра математики, статистики та інформаційних технологій, Хмельницький університет управління та права, вул. Театральна, буд. 8, м. Хмельницький, 29000, Україна.

Телефон: (0382) 70-25-42, 097 39 71 280.

Факс: (0382) 71-80-80.

E-mail: Kulynych_Roman@ukr.net

www.kulynych.in.ua


**********

Кримський інститут бізнесу університету економіки та управління

Консалтингово-конфліктологічний центр

Громадський рух Нова Україна


28 березня 2012 року проводять


Всеукраїнську науково-практичну конференцію


^ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІЙ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ”


Напрями роботи конференції:

 1. концептуальні положення теорії сталого розвитку;

 2. просторове планування та прогнозування розвитку територій;

 3. економічні чинники забезпечення сталості розвитку;

 4. соціальні аспекти гармонійного розвитку громад;

 5. екологічний компонент стратегій територіального розвитку;

 6. ефективність природоохоронних механізмів;

 7. туризм як чинник цивілізаційного розвитку світу.


Матеріали надсилати до 20 березня 2012 року.


18

Адреса:

Консалтингово-конфліктологічний центр, вул. Б. Куна, 33, кім. 58,

м. Сімферополь, АР Крим, Україна.

E-mail: 709078@mail.ru

Телефон:38-050-497-10-11, 38-0652-70-90-78


**********

Київський національний торговельно-економічний університет

^ Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Студентське наукове товариство ВТЕІ КНТЕУ „ВАТРА”


26 квітня 2012 року проводять


Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію


^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

УКРАЇНИ: ПОШУК МОЛОДИХ”


Напрями роботи конференції:

 1. стратегії посилення конкурентоспроможності регіонів України та розвиток міжнародних економічних відносин;

 2. сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: погляд молодих;

 3. новітні тенденції, проблематика та перспективи модернізації вітчизняної системи обліку, аналізу і аудиту;

 4. фінансові механізми забезпечення зростання економіки України;

 5. моделювання та проектування процесів управління в соціально-економічних системах;

 6. складові якості життя: товарознавчий та маркетинговий аспекти;

 7. світові досягнення та інноваційні технології в сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі;

 8. роль молоді в соціально-економічному розвитку України: історичний, етнокультурний, психологічний, правовий аспекти;


 9. 19
  передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.


Організаційний внесок – ^ 95 грн

Матеріали надсилати до 16 березня 2012 року.


Адреса: вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21100

Телефон: (0432) 55-26-92, 067 75 37 313 – Бондар Сусанна Давидівна.

Е-mail: vtei_conf@ukr.net


**********

Запорізький національний університет

Запорізька обласна державна адміністрація

Національний університет харчових технологій

^ Хмельницький національний університет

Бєлгородський державний національний

дослідний університет

Білоруський торгово-економічний університет

споживчої кооперації

Вармінсько-Мазурський університет

Економічний університет у Катовіцах


5–6 квітня 2012 року проводять


VІ Міжнародну студентську конференцію


^ ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ МОЛОДІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ”


Планується робота таких секцій:

Секція 1. Теоретичні проблеми інноваційних процесів у період глобалізації.

Секція 2. Сучасні проблеми інноваційної та інвестиційної діяльності в економіці України.


20
Секція 3. Актуальні проблеми фінансування інноваційної діяльності в ХХІ столітті.

Секція 4. Моделювання інноваційних процесів в економічних системах.


Організаційний внесок — 100 грн.

Матеріали надсилати до 05 березня 2012 року.


Адреса: економічний факультет, Запорізький національний університет, пр. Леніна, 74, м. Запоріжжя.


Телефон: (061) 228 76 13 – Череп Алла Василівна;

(096) 485 31 99 – Линенко Андрій Володимирович;

(068) 449 03 96 – Осаул Аліна Олександрівна;

(097) 942 51 38 – Лігузова Віталія Олександрівна.

E-mail: konf_econom_znu@mail.ru

www.znu.edu.ua


**********

21
^ НАУКОВІ ВИДАННЯ


Збірник наукових праць

СТУДЕНТСТВО. НАУКА. ІНОЗЕМНА МОВА”


Харківський національний автомобільно-дорожній університет

запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців до участі у збірнику наукових праць ^ “СТУДЕНТСТВО. НАУКА. ІНОЗЕМНА МОВА” (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія ХК № 1495-236Р від 29 грудня 2008 року).

Матеріали збірника друкуються іноземними мовами (англійською, німецькою, французькою).

У змісті збірника передбачаються такі напрями:

 1. машинобудування;

 2. інформаційні технології;

 3. природничі науки;

 4. енергетика;

 5. технічні науки;

 6. хімія, біологія, фармакологія;

 7. медицина та ветеринарія;

 8. суспільно-економічні науки;

 9. держава та право;

 10. гуманітарні науки;

 11. архітектура та будівництво.


Видання здійснюється щорічно у березні на основі самофінансування за кошти авторів. Вартість однієї сторінки – 15 грн. Вартість відправлення збірника поштою по Україні – 15 грн.

Матеріали приймаються до 1 березня за адресою:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, корпус механічного факультету, вул. Тимурівців З, кім. 302;

або поштою за адресою:

кафедра іноземних мов №2, ХНАДУ, вул.Петровського, 25, м. Харків, Україна, 61002.

E-mail: sbornik_khnadu@ukr.net


22
**********

Науково-педагогічний журнал Миколаївщини “ПАРУС”

Журнал є щомісячним виданням, який надає можливість студентам, аспірантам, магістрантам, здобувачам, науковцям, педагогам – молодим фахівцям та вченим, а також юним вихованцям Малої академії наук України опублікувати результати авторських наукових досліджень.

Журнал “Парус” зареєстрований в Державній реєстраційній службі України як ЗМІ, свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ МК № 708-204/Р від 01.09.2011 р. Статті, опубліковані в журналі, вважаються опублікованою в друкованому виданні працею. Звертаємо Вашу увагу на те, що журналу присвоєно міжнародний код ISSN 2226-2121.

Графік виходу: 10-12 разів на рік. Мови видання: українська, російська, англійська.

Статті для публікації у номері наступного місяця приймаються до останнього робочого дня поточного місяця. Детальніше читайте у відповідних розділах нашого сайту.

Розділи журналу:

 1. виховний процес;

 2. дидактика;

 3. додаткова освіта дітей;

 4. дошкільна та початкова освіта;

 5. економіка га право;

 6. загальна педагогіка;

 7. інформатика та програмування;

 8. історія педагогіки та освіти ;

 9. комп'ютерні програми навчального призначення;

 10. літературознавство;

 11. логопедія;

 12. методики викладання;

 13. методологія педагогіки;

 14. мистецтвознавство;

 15. мовознавство;

 16. музична педагогіка;

 17. народна педагогіка


 18. 23
  новини та проблеми освіти;

 19. освіта за кордоном;

 20. педагогіка вищої школи;

 21. педагогічна психологія;

 22. педагогічна публіцистика;

 23. педагогічне краєзнавство;

 24. порівняльна педагогіка;

 25. прикладна лінгвістика;

 26. професійна освіта;

 27. система освіти України;

 28. соціальна педагогіка;

 29. соціальні (суспільні) науки;

 30. спеціальна (корекційна) педагогіка;

 31. сучасна педагогічна освіта;

 32. сучасна філологія;

 33. сучасні освітні технології;

 34. філософія освіти.

Детальна інформація на сайті: www.parus.nikolaev.ua

Всі питання надсилайте на e-mail:parus.nikolaev@gmail.com


**********

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» приймає наукові статті до друку у фаховому збірнику ^ «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» який затверджено ВАК України з педагогіки і психології (Постанова №1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.).

Статті приймаються постійно, збірник публікується щоквартально.

Статті повинні відповідати вимогам ВАК. Обсяг наукової статті – 8-12 повних сторінок.

Друкування наукових статей у фаховому збірник) здійснюється за рахунок авторів. Оплата поштовим переказом на вказану адресу. Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) – 25 гривень. Пересилання збірника – 15 гривень. Статті, поштові перекази, копії квитанцій про сплату вартості публікації, 2 конверта з маркою по Україні надсилати звичайним листом на адресу:

Везетіу Катерині Вікторівні, до запитання, м. Ялта, Крим, Україна, 98600

E-mail: viza_1986@ukr.net

Телефон: 099 95 97 592


24
**********

КОНКУРСИ


Оголошується конкурс Ф49 наукових проектів на одержання

грантів Президента України для підтримки наукових

досліджень молодих учених

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі – ДФФД) і Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України відповідно до Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002.


“Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених” та Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002, оголошують проведення конкурсу Ф49 наукових проектів молодих учених на здобуття вказаних грантів.


Програму заповнення запиту можна завантажити на сайті Фонду або скопіювати в ДФФД (к.403-б, т/ф 246-39-27).


Запити подаються до 1 березня 2012 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.


Інформація знаходиться на сайті:

http://www.dffd.gov.ua/


**********

Дніпродзержинський державний технічний університет


У січні-березні проводить


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузі

25
^ ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА”


Планується робота таких секцій:

 1. загальні питання та елементи електротехнічних комплексів та систем;

 2. автоматизовані енергозберігаючі електромеханічні системи;

 3. математичне моделювання електротехнічних комплексів та систем;

 4. електромеханічні системи з електроприводом змінного струму;

 5. електромеханічні системи з електроприводом постійного струму;

 6. лабораторне обладнання для дослідження електротехнічних систем;

 7. електричні мережі та обладнання електричних станцій та підстанцій;

 8. споживачі електричної енергії великої потужності;

 9. джерела електричної енергії;

 10. регулювання якості електричної енергії;

 11. електротехнічні системи і комплекси транспортних засобів.


Роботи приймаються до 1 березня 2012 року.


Адреса: кафедра електромеханіки, Дніпродзержинський державний технічний університет, вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918.

Телефон: +38 067 49 85 064

E-mail: voliansky@ua.fm


**********

^ ПРОГРАМА ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Щорічні конкурси для науковців, викладачів та випускників ВНЗ:


 • Ґранти для мододих науковців на проведення досліджень в університетах США.


26
^ Fulbright Faculty Development Program: Проведення дослідження в університетах США впродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники віком до 40 років, з дворічним професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту). Документи приймають до 31 березня 2012 року.

ibarysh@fulbright.com.ua

 • Стипендії для навчання на маґістерському рівні в університетах США.

^ Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня маґістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії. Документи приймають до 16 травня 2012 року.

student@fulbright.com.ua

 • Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах США.

^ International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program: Навчання у провідних американських університетах на рівні аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня Ph.D. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.

Документи приймають до 16 травня 2012 року.

student@fulbright.com.ua

 • Ґранти для проведення наукових досліджень в університетах США.

^ Fulbright Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до девۥяти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; дослідники без наукового ступеня, журналісти, діячі культури з досвідом роботи не менше 5 років.

Документи приймають до 15 жовтня 2012 року.

sсholar@fulbright.com.ua

Українські вищі навчальні заклади можуть запросити американських науковців на термін від двох до шести тижнів або від одного семестру до двох.

www.fulbright.org.ua

За детальною інформацією звертатися у відділ науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ ім. О. Гончара, кімната Б-17)
Скачати 255.51 Kb.
Дата конвертації17.12.2012
Розмір255.51 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи