Виконком центрально-міської районної у місті ради icon

Виконком центрально-міської районної у місті радиСхожі


ВИКОНКОМ ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ


ВІДДІЛ ОСВІТИ

ВИКОНКОМУ ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОЇ

РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

НАКАЗ

м. Кривий Ріг


від 28.05.2012 №


Про підсумки методичної

роботи з педагогічними кадрами

дошкільних навчальних закладів

району у 2011-2012 навчальному році


На виконання Законів України «Про освіту», “Про дошкільну освіту”, Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009 № 41; інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 20.06.2011 № 1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році», «Програми розвитку освіти міста Кривого Рогу на 2006-2012 роки, наказу відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради від 26.08.2011 № 450 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району у 2011-2012 навчальному році», враховуючи рекомендації Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти по роботі над ІІ етапом обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», значна діяльність відділу освіти була спрямована на урізноманітнення та диференціацію форм та методів роботи з педагогічними кадрами. Здійснивши аналіз позитивних тенденцій, надбань і невирішених проблем, узагальнюючи перспективний передовий педагогічний досвід, упорядкувавши та описавши одержані дані з виховання та навчання дітей, спрямовані на діагностику потенціалу особистості, педагогічні колективи комунальних дошкільних навчальних закладів району оволоділи сучасним стилем педагогічного мислення та рефлексії, підвищили педагогічну майстерність основної діяльності та створили колективи однодумців.

Пріоритетними напрямками в роботі у 2011 -2012 навчальному році стали:

- переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо;

- оволодіння змістом впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей;

- конкретизація і доповнення вимог щодо інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти, більш ефективні й різноманітні форми, методи і засоби досягнення головного очікуваного результату - сформованої життєвої компетентності дошкільника;

- спрямування роботи на виконання оновлених державних стандартів та нормативів дошкільної освіти;

- центрування уваги на модернізацію змісту дошкільної освіти;

- орієнтування на адаптовану систему методичного супроводу;

- сприяння використанню у педагогічному процесі дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій;

- вдосконалення професійної соціально-педагогічної компетентності педагогів;

- забезпечення реалізації інтеграційного підходу до освітнього процесу;

- здійснення інноваційної діяльності методичної служби та педагогічних колективів закладів щодо повного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», обов’язковість моніторингу його резу льтативності;

- проведення моніторингових досліджень стану та результативності навчально - виховного процесу в закладах;

- сприяння організації пошукових досліджень у галузі розробки та впровадження новітніх методик, технологій розвитку дітей дошкільного віку;

- продовження роботи над обласною науково - методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» ( ІІ етап), а саме: виявлення здібностей та обдарованості, встановлення рівня розвитку здібностей, його якісно-кількісне оцінювання, з’ясування загальної картини розвитку індивідуальних особливостей, поглиблене вивчення особливостей розвитку особистісних якостей, необхідних для реалізації здібностей та вияву обдарованості дитини.

Сконцентровано увагу на конкретизацію дій при визначенні тактики і форм взаємодії всіх учасників освітньо - виховного процесу під час подальшої впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі»;

Забезпечено інформаційно-консультативним обслуговуванням колективи ДНЗ району щодо подальшого впровадження Базової програми;

Поповнено та поновлено районний анотований каталог кращих досвідів роботи та інформаційний банк даних про нові методики, технології, розробки, навчальні посібники.

Здійснено аналіз якості організації обраної освітньої моделі діяльності ДНЗ.

Виходячи із основних напрямків роботи відділу освіти проведено:

 • районну батьківську конференцію «Програма «Впевнений старт» - обов’язкова освіта старших дошкільників» для батьків вихованців КДНЗ району (ККДНЗ № 294, жовтень 2011);

 • круглий стіл «Використання інформаційних комп’ютерних технологій – підвищення показників інтелектуального розвитку дітей» для керівників ДНЗ ( КДНЗ № 1, жовтень 2011);

 • семінар-практикум «Психологічні засоби формування творчого мислення» для вихователів-методистів (ККДНЗ № 70, грудень 2011;

 • районна науково-практична конференція за підсумками ІІ етапу обласної науково-методичної проблеми « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» для керівників, вихователів-методистів, керівників районних методичних об’єднань КДНЗ (КДНЗ № 38, травень 2012).

Методична вітальня «Використання іграшок (деталізованих й умовних), ігрових модулів, макетів, предметів-замінників, різних атрибутів з урахуванням особливостей розвитку ігрової діяльності в різні вікові періоди дошкільного дитинства» для керівників КДНЗ (КДНЗ № 39) та педагогічний міст «Як допомогти дитині стати творчою особистістю» для керівників районних методичних об’єднань ( ККДНЗ № 3) перенесено на наступний навчальний рік за об’єктивними обставинами.

З метою створення єдиного інформаційного простору щодо розв’язання актуальних проблем навчально-виховного процесу КДНЗ протягом року була організована робота форуму «На сайті – «Оленка», КДНЗ № 1; районного прес-центру «Сучасне довкілля – вимоги сьогодення» для вихователів - методистів ДНЗ, ККДНЗ № 6; семінарів-тренінгів «Організація оптимальних умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі » для старших медичних сестер КДНЗ.

З метою перевірки результатів діяльності дошкільних навчальних закладів на виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення “Про дошкільний навчальний заклад”, орієнтовної інструкції з безпеки життєдіяльності дошкільників в грудні 2011 року з оцінкою відмінно проведена атестаційна експертиза діяльності дошкільного закладу ККДНЗ № 6; тематичні перевірки:

- стан організованої та самостійної діяльності дітей у КДНЗ № 304,195 (жовтень, 2011);

- виконання Типового положення про методичний кабінет ККДНЗ № 4, 306 ( грудень 2011);

- стан роботи з охорони праці, дотримання вимог санітарно-епідемічного режиму під час навчально-виховного процесу в КДНЗ №№ 160,198 (січень 2012)

- стан захворюваності дітей в КДНЗ району ( лютий 2012);

- дотримання основних положень інструкції з ведення ділової документації вихователів-методистів ККДНЗ № № 201, 294 (березень 2012). Результати даних перевірок узагальнено наказами по відділу освіти та доведено до відома керівників закладів на нарадах при начальнику. Матеріали вищевказаних перевірок свідчать, що робота з цих розділів програми ведеться планомірно, використовуються різні форми роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу, в наявності є достатні матеріали для батьків, вихователів, розроблено моделі роботи з даних розділів програми, алгоритми дій всіх учасників навчально-виховного процесу. Виявлені недоліки були частково виправлені.

Нової активної форми набула в минулому навчальному році обласна листопадова акція “Здорова дитина – майбутнє України” (КДНЗ району, листопад 2011), педагогічні колективи спрямували свою роботу на всіх учасників навчально-виховного процесу, а саме: вихованці, батьки, громадськість; втілюючи в практику розроблені заходи до потижневого планування навчально-виховного процесу з урахуванням вимог Базової програми. Розроблено циклограми спеціальних навчальних занять по кожній віковій групі в ККДНЗ № 6,80,121, 304.

З метою підвищення кваліфікації та професійної майстерності, надання адресної методичної допомоги проводилася робота районних методичних об’єднань з урахуванням професійного рівня та потреб педагогічних працівників згідно Базової програми.

Дуже активно проходили засідання вікових методичних об’єднань: «Переддошкільний вік», керівник Онишко С.С., КДНЗ №304; «Організація роботи в ДНЗ з дітьми старшого дошкільного віку», керівник Дронік Л.В., КДНЗ № 80; «Молодший дошкільний вік», керівник Лялюшко Л.М., ККДНЗ № 70.

Цікавими за формою та творчими за характером відбулися засідання проблемних методичних об’єднань:«Фізичний розвиток дошкільників», керівник Калина Т.М., КДНЗ № 39; «Соціально-моральний розвиток дошкільників», керівник Ткаченко Л.Ю., ККДНЗ № 294; «Емоційно-ціннісний розвиток дошкільників», керівник Ейчес Н.А., ККДНЗ № 201; « Пізнавальний розвиток дошкільників», керівник Малюк О.Я.; «Художньо-естетичний розвиток дошкільників», керівник Пулавська Н.Б., ККДНЗ № 121; « Творчий розвиток дошкільників», керівник Горбатенко О.В., КДНЗ № 304.

Багато інформаційно-нового та необхідного для професійної діяльності давалося вихователям зі стажем, практичним психологам, вузьким спеціалістам на засіданнях тематичних методичних об’єднань: «Позитивне ставлення малюка до себе, розвиток пізнавальної активності та основ логіки», керівник Шайнога Т.С., практичний психолог ККДНЗ № 70 (для вихователів, які мають звання “Вихователь-методист” та практичних психологів КДНЗ); «Залучення до творчої діяльності засобами театралізації», керівник Вареник О.В., ККДНЗ № 6 (для музичних керівників); «Розширення можливостей розвитку психічних процесів дітей з затримкою психічного розвитку», керівник Жуковська Г.П., ККДНЗ № 306 (для вчителів-дефектологів); «Корекція мовленнєвого розвитку дітей з особливими потребами», керівник Аверіна Л.О., ККДНЗ № 294 (для вчителів-логопедів).

Результати аналізу звітної документації районних методичних об’єднань свідчать про те, що значно зріс рівень проведення засідань, багато використовується матеріалів, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, на сучасному рівні оформлюються журнали планування та обліку роботи, було узагальнено вихідне анкетування слухачів (Онишко С.С., Пулавська Н.Б., Малюк О.Я., Аверіна Л.О.) при наданні звітних матеріалів використовувалися діаграми, схеми, таблиці, фотоматеріали.

На основі узагальнених матеріалів педагогічного досвіду був зроблений анотований каталог передового педагогічного досвіду району, до районної картотеки було занесено 4 педагогічних досвідів роботи. Кращими визнано матеріали І.Кірянової «Українська народна лялька-мотанка», Шевчик І.І. «Пісочна анімація для дошкільнят», вихователів ККДНЗ № 6; Ейчес Н.А. «Розвиток креативної особистості в освітньому просторі сучасного дошкільного закладу», Бойко Н.В.«Створення корекційно-розвивального середовища для розвитку мовленнєвої компетенції особистості дошкільника», педагогів ККДНЗ № 201.

Опис передових педагогічних досвідів методично обґрунтований, оформлений на сучасному рівні, з використанням інноваційних технологій, визначається актуальністю у контексті основних програмових документів і основних напрямків сучасної педагогічної науки.

Творчі наробки педагогів комунальних дошкільних навчальних закладів району Н.Волочай «Методи організації театрально-ігрової діяльності в сучасному дошкільному навчальному закладі», І.Кір’янової «Використання української народної ляльки-мотанки у вихованні національної самосвідомості старших дошкільників», І.Шевчик «Пісочна анімація з дошкільниками»увійшли в матеріали збірника наукових та навчально-методичних праць(Випуск 3-м.Кривий Ріг; КДПУ, 2012).

У жовтні 2011 року відбувся обласний науково-практичний семінар «Керівництво процесом створення соціокультурного простору в дошкільному навчальному закладі для розвитку загальної креативності учасників педагогічного процесу» на базі Криворізького педагогічного університету та ККДНЗ № 6 (керівник Вигулярна О.В.). Підготовка до вищезазначеного заходу проводилася планомірно, активну участь приймали педагогічні працівники Потрашкова Т.М., Довмат Р.Я., КДНЗ № 1; Ігнатова В.В., ККДНЗ № 4; Вигулярна О.В., Асташева Т.М., Різіна С.В., Соколовська Н.Г., Вареник О.В., Марченко Н.М., Кір’янова І.Ю., Кочмола Н.В., Бабіцька Г.О., Буть М.А.,ККДНЗ № 6; Малюк О.Я., Морозова М.А., ККДНЗ № 17; Гетман Н.М., Дронік Л.В., КДНЗ № 80; Моніна Т.Ю., Олійник О.М., Штурко Н.Ф., ККДНЗ № 201. Велику спонсорську допомогу надали піклувальні ради закладів району. Даний методичний захід був проведений за участі представників науки, культури та мистецтва міста в сучасному інтерактивному інформаційно-комунікаційному форматі, з використанням новітніх психолого-педагогічних технологій в умовах дошкільного навчального закладу. Кращі педагогічні працівники району відзначені почесними грамотами обласного та міського рівнів.

На виконання річного плану роботи управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради у квітні 2012 на базі ККДНЗ № 201 (керівник Штурко Н.Ф.) відбувся міський психолого-педагогічний інтернет-форум працівників дефектологічної служби дошкільних навчальних закладів міста з теми «Психолого-педагогічна підтримка особистісного та життєвого самовизначення дитини».З презентацією творчих наробок успішно виступили вчитель-дефектолог ККДНЗ № 201 Бойко Н.В. та практичний психолог ККДНЗ № 6 Махарінська А.А.

Звіт про проведену роботу над ІІ етапом обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», педагогічні колективи комунальних дошкільних навчальних закладів представили у вигляді друкованих та відео- матеріалів (ККДНЗ № 306) на районній науково-практичній конференції в травні 2012 (КДНЗ № 38). Особливо слід відзначити конкретно-діловий підхід у досвіді роботи колективів ККДНЗ №№ 6, 17, 80, 121, 195,199, 201, 304.

З метою вивчення та застосування ідей передового педагогічного досвіду на засіданнях районних методичних об’єднань протягом року було проведено панораму педагогічної майстерності педагогів, які атестувалися, (ККДНЗ № 4, 6, 17, 38, 70, 80, 121, 195, 201, 294, 304, 306).

З метою підготовки та впровадження в практику роботи закладів результатів наукових досліджень, прогресивного педагогічного досвіду опорними працювали дошкільні навчальні заклади району: фізкультурно-оздоровча робота, інноваційні підходи до організації предметно-ігрового середовища - ККДНЗ № 6 ( керівник Вигулярна О.В.); інноваційні підходи до модернізації навчання та виховання дітей раннього віку, партнерське спілкування дитячого садка і початкової школи у формуванні інноваційної особистості дошкільника - ККДНЗ № 304 ( завідуюча Чмир Т.Л.); народознавчі основи формування громадянськості у дошкільників ”- ККДНЗ № 70 ( керівник Масалова О.Г.); розвиток творчих здібностей дошкільників, охорона праці та техніка безпеки – КДНЗ № 80 ( керівник Гетман Н.М.); правове виховання дошкільників – ККДНЗ № 121 ( керівник Шайнога В.В.); туристично-краєзнавча робота та екологічне виховання дошкільників – ККДНЗ № 306 ( керівник Сазонова Л.В. ).

З метою удосконалення навчально-виховного процесу в закладах проведено конкурси: районний етап міського огляду-конкурсу «Педагог-новатор» (лютий 2012, ККДНЗ № 4), в якому прийняли участь педагоги КДНЗ №№ : 4 - Чайка І.О., 6 - Бурик Л.О., 80 - Кобернік В.О., 294 - Макасєєва В.Р., 304 - Ткачук О.І. Слід відмітити представлені умови навчально-розвивального середовища групового приміщення Монтесорі-класу даного закладу, високий організаційний рівень даного заходу (ведуча Дзюбан І.І., музичний керівник Власова С.П., вихователь-методист Божко С.В.). Всі учасниці заслуговують на високу оцінку педагогічної компетентності, презентували свої творчі здобутки, продемонстрували організаційні вміння, проводячи активні форми методичної роботи з вихованцями ККДНЗ № 4. Переможцем районного туру даного професійного конкурсу стала Бурік Л.О., вихователь ККДНЗ № 6, яка, на жаль, за сімейними обставинами, заочно завершила подальшу участь у міському турі огляду-конкурсу «Педагог-новатор».

Активно та плідно протягом навчального року методичною службою району та методистом РМК Волошиною Т.О. проводилося сучасне інформування в соціальній інтернет-мережі педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Заслуговує на увагу оперативне інформаційно -компютерне забезпечення КДНЗ №№ 1,3,4,6,17, 38,39,80,70,121,201,294,304.Особливо слід відзначити яскраве інтернет-відображення діяльності закладів №№ 1,80 (керівники Потрашкова Т.М., Гетман Н.М.).

В 2011-2012 навчальному році педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів продовжували працювати в системі особистісно-зорієнтованої освіти, де дитина визнається найвищою цінністю, спрямовували свою діяльність на створення відповідних умов для становлення дошкільника як особистості, якій притаманна елементарна позиція “Я – у світі”, що живе повноцінним життям, в якому збалансовані тенденції до самореалізації, саморозвитку і самозбереження.

Особлива увага приділялася соціально-педагогічному патронату дітей дошкільного віку. Двічі на рік (жовтень-червень) коригувався районний соціальний паспорт дітей від народження до 6 років. Зараз в районі нараховується 655 дітей п’ятирічного віку, з них 629 – виховуються в дошкільних навчальних закладах, 26 дітей охоплено іншими формами дошкільної освіти, а саме при загальноосвітніх школах, позашкільних закладах, але ці діти в полі зору педагогів дошкільних навчальних закладів, за умови їх охоплення дошкільною освітою зникнуть нерівні стартові умови, труднощі у подальшому їх навчанні в школі, збільшення періоду їх шкільної адаптації, погіршення стану їх здоров’я.

Для підтримки дітей з особливими потребами в дошкільних навчальних закладах створено 13 спеціалізованих груп для дітей з затримкою психічного розвитку, 13 спеціалізованих груп для дітей з вадами мови (ККДНЗ №3, 4, 6,17,121,201, 294,306), на контролі питання функціонування 5 ортопедичних груп у ККДНЗ №№ 6, 306 .

З метою виявлення кращого досвіду з інформаційно-комунікаційних технологій у вересні 2011 року педагогічний колектив КДНЗ № 1 (керівник Потрашкова Т.М.) прийняв участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий сайт ДНЗ, в якому став переможцем серед дошкільних навчальних закладів міста, області, країни.

У жовтні 2011 педагогічний колектив КДНЗ № 80 (керівник Гетман Н.М.) прийняв участь у ІІІ виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» та отримав диплом за активне упровадження у навчальний процес освітніх інновацій.

На виконання річного плану, з метою поширення кращого досвіду з організації та проведення новорічних та різдвяних свят у закладах освіти у грудні 2011 року було проведено районний огляд-конкурс, переможцем став педагогічний колектив КДНЗ №38 (керівник Мякушко І.І.).

З метою підготовки до святкування 80-ї річниці Дніпропетровської області педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів №№ 4,6,80,304 в січні-лютому 2012 прийняли участь в міському огляді-конкурсі конспектів «Мій рідний край». Кращим визнано конспект інтегрованого заняття «Блакитне мереживо нашого краю» Кір’янової І.Ю., вихователя ККДНЗ № 6.

У міській виставці дитячих робіт «Моє Придніпров’я» були представлені цікаві та різноманітні за жанрами дитячі індивідуальні та групові роботи з малювання, аплікації, паперопластики, ліплення. Змістовними були роботи дітей КДНЗ № 1, 6, 17, 39,80,121,195,198,294 (керівники Потрашкова Т.М., Вигулярна О.В., Лещенко Т.М., Журавльова Н.О., Гетман Н.М., Шайнога В.В., Зеленська Г.П., Ляшенко Н.В., Герасимова А.Ю.). Кращі роботи були направлені на виставку дитячих робіт комунальних дошкільних навчальних закладів міста, з них відмічені роботи КДНЗ № 1,17, 121.

Згідно з річним планом роботи УОіН з метою активізації роботи педагогічних колективів щодо створення сучасних умов перебування дітей, охорони праці, відповідності облаштування території, приміщення основним санітарно-гігієнічним, педагогічним та естетичним нормам у березні 2012 педагогічний колектив ККДНЗ № 294 (завідувач Герасимова А.Ю.) представив район на міському громадському огляді-конкурсі на кращу організацію охорони праці і зайняв І місце.

На виконання плану роботи головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації в травні 2012 проведено районний етап міських спортивних змагань з елементами футболу «Євро - 2012» серед вихованців старших вікових груп комунальних дошкільних навчальних закладів, команда-переможець «Європузики» КДНЗ № 39 прийняла участь у міському етапі даних змагань, де зайняла 3-є призове місце.

Проте в організації методичної роботи є ряд важливих проблем і невирішених питань: активізація наукової, експериментально-дослідницької роботи над впровадженням нової теорії особистісно-орієнтованого навчання та виховання дітей дошкільного віку, ефективне впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, потребує активізації самоосвітня робота вихователів, активне впровадження в практику роботи всіх категорій педагогічних працівників основних положень Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

Ці прорахунки відображаються на рівні методичної роботи дошкільних навчальних закладів району, а саме : №№ 4, 34, 38, 64, 160, 198). Байдужість деяких педагогів до питання впровадження в свою роботу інноваційних технологій, недостатній контроль з боку керівників закладів щодо участі в роботі районних методичних об’єднань району та інших форм підвищення педагогічної майстерності.


Н А К А З У Ю :


 1. У 2011-2012 навчальному році визнати пріоритетними напрямками методичної роботи дошкільної освіти району:

2. Методисту з питань дошкільної освіти РМК, керівникам

дошкільних навчальних закладів району :

2.1. сконцентрувати увагу на конкретизацію дій при визначенні тактики і форм взаємодії всіх учасників освітньо - виховного процесу під час подальшої впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі»;

2.2. забезпечити інформаційно-консультативним обслуговуванням колективи ДНЗ району щодо подальшого впровадження Базової програми;

2.3. поповнити та поновити районний анотований каталог кращих досвідів роботи та інформаційний банк даних про нові методики, технології, розробки, навчальні посібники;

2.4. здійснювати аналіз якості організації обраної освітньої моделі діяльності ДНЗ;

-

-

-

2.6. З метою підвищення кваліфікації та професійної майстерності, організувати роботу районних методичних об’єднань з урахуванням професійного рівня та потреб педагогічних працівників згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»:


2.6.1.

2.6.5. Організувати роботу аналітико-консультативної ради по подальшому впровадженню в практику роботи педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” у складі:

- Божко С.В., ККДНЗ № 4;

- Кочмола Н.В., ККДНЗ №6;

- Малюк О.Я., ККДНЗ № 17;

- Калина Т.М.., КДНЗ № 39;

- Лялюшко Л.М., КДНЗ №70;

- Дронік Л.В., КДНЗ № 80;

- Потапова Т.В., ККДНЗ № 121;

- Демченко В.А., КДНЗ № 195;

- Олійник О.М., ККДНЗ № 201;

- Приходько Г.Є., КДНЗ №294;

- Смалена А.В., КДНЗ № 304;

- Сивцова Т.О., ККДНЗ№ 306.

2.6.6. З метою комплексного підходу до вивчення та впровадження в роботу обласної провідної науково-методичної проблеми:

„ Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» організувати роботу районної творчої групи у складі:

Голова творчої групи:

Кочмола Н.В. – вихователь-методист ККДНЗ № 6;

Члени творчої групи:

- Довмат Р.Я., вихователь КДНЗ № 1;

- Хіміч Л.Г., вихователь ККДНЗ № 3;

- Мірченко М.О., практичний психолог ККДНЗ № 17;

- Шайнога Т.С. , практичний психолог КДНЗ № 70;

- Кобернік В.О., вихователь КДНЗ № 80;

- Біла О.М., вихователь ККДНЗ № 70;

- Холод Л.І., вихователь КДНЗ № 199.

2.6.7. З метою вивчення та застосування ідей передового педагогічного досвіду:

 • провести панораму педагогічної майстерності педагогів, які атестуються (через роботу МО, творчі звіти вихователів)

 • підготувати та направити в кожний заклад анотований каталог передового педагогічного досвіду працівників району.

До 01.10.11

2.6.8. З метою підготовки та впровадження в практику роботи ДНЗ результатів наукових досліджень, прогресивного педагогічного досвіду установити опорними дошкільні навчальні заклади району:

  • фізкультурно-оздоровча робота- ККДНЗ №4 (керівник Ігнатова В.В.);

  • організації розвивального предметно-ігрового та соціального життєвого простору - ККДНЗ № 6 ( керівник Вигулярна О.В.);

  • інноваційні підходи до модернізації навчання та виховання дітей раннього віку - КДНЗ № 304 ( керівник Чмир Т.Л.)

  • народознавчі основи формування громадянськості у дошкільників - КДНЗ № 70 ( керівник Масалова О.Г. )

  • розвиток творчих здібностей дошкільників – КДНЗ № 80 ( керівник Гетман Н.М.)

  • сталий розвиток освіти – ККДНЗ № 294 ( керівник Герасимова А.Ю.)

  • охорона праці та техніка безпеки життєдіяльності – ККДНЗ № 17 ( керівник Лещенко Т.М.)

  • партнерське спілкування дитячого садка і початкової школи у формуванні інноваційної особистості дошкільника - ККДНЗ № 306 (керівник Сазонова Л.В.)

2.7. З метою удосконалення навчально-виховного процесу в закладах району провести конкурси:

* районний відбірковий тур до Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті»,

листопад 2011;

* конкурс на кращий розвивальний осередок групи старшого віку ДНЗ,

січень 2012;

* конкурс художньої творчості працівників КДНЗ району

березень 2012;

* правил дорожнього руху „ Зелений вогник ”

червень 2012;

* виставка-презентація до святкування Дня

Незалежності України;

серпень 2012.

2.8. З метою надання методичної допомоги провести методичні виїзди в:

КДНЗ № 64, січень 2012,

КДНЗ № 199, травень 2012.

2.9. Продовжити колективне та індивідуальне навчально-методичне консультування педагогічних працівників в масштабах району,

методист РМК, протягом року.

3. Методисту з питань дошкільного виховання відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради:

3.1 здійснювати системний моніторинг особистісного зростання учасників навчально-виховного процесу;

3.2 поновити зміст засідань районних методичних об’єднань, розвиваючи креативні здібності педагогів;

3.3 вжити заходів щодо впровадження сучасних продуктивних технологій навчання, пошуково-експериментальної роботи педагогічних колективів;

  1. координувати подальше впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» з урахуванням можливостей кожного дошкільного навчального закладу;

3.5 орієнтувати педагогів на створення креативного простору засобами сучасних інноваційних методик, а саме: ТРВЗ, технології психолого-педагогічного проектування;

3.6 направляти зусилля методичних підрозділів на виконання завдань ІІ етапу роботи обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»;

3.7 надавати всебічну підтримку позитивних здобутків в педагогічних колективах ДНЗ;

3.8 продовжити практику презентації досвідів роботи педагогів, які вперше претендують на педагогічні звання за наслідками атестації;


4. Керівникам дошкільних навчальних закладів :

4.1 спрямувати роботу педагогічних колективів на реалізацію завдань особистісно-орієнтованої моделі становлення особистості дошкільника;

4.2 створити сприятливі умови виховання дітей відповідно до чинної нормативно-законодавчої бази, визначаючи право педагогів на експеримент, пошук нових, оптимальних підходів до організації дошкільного життя;

4.3 організувати представницькі педагогічні заходи щодо запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу;

4.4 диференційовано підійти до визначення складу слухачів, які будуть відвідувати РМО 2011-2012 навчального року. Відомості щодо складу слухачів направити до відділу освіти

до 20.09.11;

4.5 здійснювати зростання професійного рівня педагогічних працівників через курсову перепідготовку та самоосвіту;

4.6 забезпечити у дошкільних навчальних закладах методичну роботу, зміст якої визначити річним планом;

4.7 тримати на контролі виконання рекомендацій ДОІППО, УОіН Криворізької міськради, КЗ «Інноваційно-методичний центр», районних методичних об’єднань, методичних нарад відділу освіти, педагогічних нарад, методичних рад, творчих груп, семінарів.

5. Зняти з контролю наказ відділу освіти № 436 від 29.07.2010, як такий, що втратив чинність.

6. Затвердити: циклограму з питань дошкільного виховання в районі ( додаток № 1), циклограму методичної роботи з педагогічними кадрами ( додаток № 2 ), план методичних нарад з керівниками ( додаток № 3 ).

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача РМК Хрипун Ж..М., координацію роботи на методиста з питань дошкільної освіти Волошину Т.О.


Начальник відділу освіти виконкому

Центрально-Міської районної у місті ради Харчук Н.Ю.

Ознайомлена:

Хрипун Ж..М.

Волошина Т.О.Скачати 183.07 Kb.
Дата конвертації18.12.2012
Розмір183.07 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи