Бізнес-план Інвестиційного проекту виробництва сульфатної кислоти Вартість проекту: 1 692 800 icon

Бізнес-план Інвестиційного проекту виробництва сульфатної кислоти Вартість проекту: 1 692 800Схожі


Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»


Бізнес-план

Інвестиційного проекту виробництва сульфатної кислоти


Вартість проекту: 1 692 800


Юридична адреса: Поштова адреса:

16500, Україна, 03056, м. Київ,

Чернігівська обл, м. Бахмач а/с 215.

вул. Жовтнева, 31/5а

Директор: Сороколат Аліна Анатоліївна

Технолог: Петрова Олена Анатоліївна

Тел. (04635) 5-25-05

E-mail: sulfuric_boss1@bigmir.net

sulfuric_boss@bigmir.net


Київ-2010

^ 1. Загальна характеристика виробництва

Повна назва підприємства: Відкрите акціонерне товариство «Сульфатхіммаш»

Скорочена назва підприємства: ВАТ «Сульфатхіммаш».

Юридична адреса: 16500, Україна,

Чернігівська обл. м. Бахмач

вул. Жовтнева, 31/5а.

^ Фізична адреса: 03056, Україна,

м. Київ

вул. Промислова, 5.

Дата і міссце реєстрації: 13 лютого 2011 р. 16500, Україна, Чернігівська обл. м. Бахмач, вул. Жовтнева 31/5а.


^ Форма власності: приватна власність.

Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство.


За структурою виробництва: вузько-профільоване.


^ За масштабом виробництва: серійне.


Короткі відомості про засновників:

Засновників

Вид внеску

Размір внеску

грн.

%

Сороколат Аліна Анатоліївна

Готівка

1 млн

59,1

Петрова Олена Анатоліївна

Готівка

692 800

40,9


Ініціатор проекту:


Сороколат Аліна Анатоліївна– студентка 5 курсу хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету „КПІ”, за спеціальністю “Технологія елктрохімічних виробництв ”, має диплом бакалавра.


Мета розробки бізнес-плану:


Залучення інвестора (кредитора) для створення підприємства „Сульфатхіммаш” по виготовленню висококонцентрованої кислоти


Мета діяльності підприємства:

Виробництво продукції; стати лідером по виробництву недорогої та якісної продукції; задоволення потреб ринку, споживачів України; отримання максимально можливого прибутку.

Класифікація підприємства :

 • за потужністю – мале;

 • за структурою – вузькоспеціалізоване;

 • за масштабом – в межах України

 • належить до хімічної галузі важкої промисловості.


Функції:

- виробнича (виробництво продукції, яка являється сировиною для будівельної, хімічної, важкої галузей промисловості).

- дослідна (розвиток кращих рішень у виробництві якісної продукції).

^ 2. Характеристика продукту.

Сірчана кислота – сильна двохосновна кислота, за нормальних умов – важка масляниста рідина без кольору і запаху. Сульфатна кислота – сильний окисник, особливо при нагріванні і в концентрованому вигляді, оснює НІ і частково HBr до вільних галогенів, вуглець до CO2, S — до SO2 , окиснює метали (Си, Hg й інші). При цьому сірчана кислота відновлюється до SO2, а найбільш сильними відновниками до S і H2S. Концентрована H2SO4 частково відновлюється воднем (H2). Розведена H2SO4 взаємодіе з усіма металами, які знаходяться в електрохімічному ряду напружень лівіше водню (Zn, Cd, Ni, Fe й інші) з його виділенням. Окисні властивості для розведеної H2SO4 нехарактерні. Сірчана кислота утворює два ряди солей: середні – сульфати і кислі – гідросульфати, а також ефіри. Відомі пероксомоносірчана (кислота Каро) H2SO5 і пероксодисірчана H2S2O8 кислоти.

Сірчана кислота і олеум – дуже їдкі речовини. Вони вражають шкіру, слизові оболонки, дихальні шляхи, викликають хімічні опіки. При вдиханні парів цих речовин, вони викликають забруднення дихання, кашель.

Пакування - залізничні і автоцистерни 35-45т з алюмінієвими або нержавіючими котлами, поліетиленові бутилі, бідони; алюмінієві, нержавіючі або сталеві з антикорозійним покриттям бочки місткістю до 200 дм3.

Транспортують залізничним або автомобільним транспортом у критих транспортних засобах згідно з правилами перевезень вантажів, що діють на даному виді транспорту.

Сірчану кислоту застосовують у:

 • виробництві мінеральних добрив;

 • як електроліт у свинцевих акумуляторах;

 • для отримання різних мінеральних добрив, кислот, солей;

 • виробництві хімічних волокон, барвників, вибухових речовин;

 • нафтовій, металообробній, текстильній, харчовій, шкіряній і інших галузях промисловості;

 • у промисловому синтезі органічних речовин (етилену, складних ефірів, СМЗ, барвників, полімерів).

Зовнішній вигляд:Вироблена продукція відповідає наступним сертифікатам якості:

^ КИСЛОТА СЕРНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

ГОСТ 2184—77

Технические условия

Sulphuric acid for industrial use.

Specifications

МКС 71.060.30

ОКП 21 2110, 21 2120

Дійсний стандарт розповсюджується на технічну сірчану кислоту наступних видів: контактну (покращену і технічну); олеум (покращений і технічний); бакенну і регенеровану.

Технічна сірчана кислота призначена для виробництва добрив, штучного волокна, капролактама, двоокису титану, етилового спирту, анілінових барвників і цілого ряду інших виробництв.


Паспорт

ВАТ «Сульфатхіммаш»


Кислота сірчана, технічна

«Сертифікат відповідності № 1.016.22606-98 від 30.10.1988р.»


Партія № 11245 Кількість місць 4455

Маса партії : 1000 кг Пакування - цистерни


Шифр


Найменування

показників

Значення показників відповідно ГОСТ

Відповідність показникам вимогам ГОСТ

1

Зовнішній вигляд

Рідина безбарвна

ГОСТ 2184-77

2

рН

2-4

ГОСТ 2184-77

3

Температура, °С

16-18

ГОСТ 2184-77


Висновки: продукт призначений для промислового, технічного, гальванічного, використання. Продукція відповідає всім ДСТУ. Якість продукту – висока.

^ 3. Ринок збуту:

РЕКВИЗИТЫ


Бензол Химическая Компания, ООО

 Город

 Бровары, Киевская область, Украина

 Адрес

  93001 , ул. Горького, 9

 Руководитель

 Ткачук Владимир Степанович
Тел. 044-265-25-52


^ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Продукты химические
Реактивы химические
Электроды


РЕКВИЗИТЫ


^ Южный Химический завод, ГП

 Город

 Бровары, Киевская область , Украина

 Адрес

  93001 , ул. Заводская, дом 1 Г

 Руководитель

 Башкир Алексей Витальевич
Тел. 044-351-221-15


^ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Олеум
Паранитротолуол
Пленки полиэтиленовые

РЕКВИЗИТЫ


^ Стеклопластик Объединение, ОАО

 Город

 Киев, Киевская область , Украина

 Адрес

  03016 , ул. Промышленная, 2

 Руководитель

 Дуденков Юрий Леонидоваич
^ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Смолы фенольно-формальдегидные
Стеклонить рубленная
Стеклоткани, стеклопакеты, стекло жидкое


РЕКВИЗИТЫ


Химпоставщик, ЧП

 Город

 Киев , Киевская область , Украина

 Адрес

  03064 , а/я 12, а/я 47

 Руководитель

 Остраухов Алексей Евгеньевич
Тел. 044-255-51-15


^ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Изделия производственно-технического назначения
Изделия технического назначения
Продукция химическая
Смолы карбамидо-формальдегидные
Товары разные


Усі споживачі, придбаватимуть сірчану кислоту тільки технічну, характеристика якої наведена у розділі «2. Характеристика продукту»

Таблиця, де вказано, який споживач, в якому місяці, скільки придбаватиме сірчаної кислоти в кілограмах.
Одна тона (1000 кг) продукції (сірчаної кислоти) коштує 2730 грн. для всіх споживачів. В цілому підприємство за рік очікує отримати кошти (К):Були проведені переговори з цими споживачами продукції, під час яких керівники і власники уклали з нашим підприємством договори про наміри придбавати сірчану кислоту за ціною 2730 грн./т протягом щонайменше трьох наступних років, по схемі яка наведена вище у таблиці.

Важливо зазначити, що всі споживачі розташовані в безпосередній близості від нашого підприємства, а саме в радіусі не більше 45 км. Це дає можливість нашим споживачам значно скоротити витрати на транспортування сірчаної кислоти, а також зменшення кількості одиниць транспорту. Також гарантує їм вчасну доставку сірчаної кислоти, щоб забезпечити їм безперервність процесу, і мінімізувати транспортний складський і страховий запаси.

Також у радіусі 65 км. знаходяться ще 4 потенційні споживачі нашої продукції, тому при подальшому розвитку нашого виробництва, і збільшення обсягів продукції, ми будемо зацікавлювати саме їх у нашій продукції.


4. Конкуренція

При аналізі ринку сірчаної кислоти, були визначені три найпотужніші конкуренти в Україні:

РЕКВИЗИТЫ


^ Северодонецкое объединение `Азот`, ЗАО

 Город

 Северодонецк , Луганская область , Украина

 Адрес

  93403 , ул. Пивоварова, 5

 Руководитель

 Казаков Влентин Васильевич
^  ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Аммиак водный технический
Органические кислоты и спирты, производные
• Минеральные удобрения
• Серная кислота

Карбамид, минеральные соли

РЕКВИЗИТЫ


«Азот», ООО

 Город

 Черкассы, Украина

 Адрес

  02316 , ул. Ватутина, 11

 Руководитель

 Призенко Леонид Павлович
^ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Аммиак 25%
• Cульфат амонію, Аммоний щавелевокислый 1-водный
• Сірчана кислота

• Кисень рідкий технічний і медичний
• Карбамідо-аміачна суміш (КАС)
• Карбамід марки Б


 РЕКВИЗИТЫ


ЗАО "Крымский Титан"

 Город

Армянск, АР Крым , Украина

 Адрес

96012,Армянск, Северная Промзона

Телефон: +38 (06567) 3-12-80

Факс: +38 (06567) 3-75-26

 Руководитель

 Старчевский Михаил Казимирович
^ ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Кислота серная
•Наполнители, клеи, добавки
Термопласты, резина, каучуки
Полимеры, нанополимеры


Усі перераховані вище конкуренти знаходяться на великій відстані від нашого підприємства, принаймні 300 км. Їхні теперішні споживачі, це в майбутньому наші споживачі, які перераховувались у розділі «3. Ринок збуту», так як вони хочуть придбавати сірчану кислоту у одного постачальника, а не в декількох по частинах, а також, щоб сірчана кислота відповідала якості. Ці конкуренти не здатні цілком задовольнити споживачів сірчаною кислотою, оскільки їхні виробництва займаються випуском сірчаної кислоти як побічного продукту, а не, як наше, цільового. Тому споживачам приходиться закуповувати продукцію частинами, що викликає незручності, та важкість транспортування. Не є вигідним організовувати вантажоперевезення невеликої частини сірчаної кислоти з дальніх регіонів, у разі співпраці з нашим підприємством їх показник економічної ефективності зросте на 2,5%, як повідомляють нас їхні економісти.

Останній великий конкурент ЗАО "Крымский Титан", знаходиться на протилежній частині України приблизно в 900 км від наших споживачів, тому вони відмовляться придбавати у нього сірчану кислоту. Цей потужний конкурент особливої конкуренції не створює, так як він в основному орієнтований на своїх місцевих споживачів і на випуск полімерної продукції.

Перспективи виникнення нових потенційних конкурентів можливі, так як регіон особливо зацікавлений у даному виді продукції, загальний попит на сірчану кислоту усіма споживачами складає 95 000 т/рік, тому ми робимо акцент щоб наше виробництво було вузькоспеціалізованим, і прагнуло задовольнити потребу споживачів у чітко визначеній продукції, саме тої якості якої вони вимагають(концентрована, технічна), в майбутньому планується розширення виробництва і збільшення його обсягів, що унеможливити виникнення нових потенційних конкурентів, і створить умови збільшення вартісного порогу виходу на ринок.


^ 5. План маркетингу.


Методи ціноутворення:

Виділимо 3 методи ціноутворення:

1) Ціноутворення, оріеноване на власні витримки, базоване на встановленні ціни як результату базових затрат на одиницю продукції плюс прибуток, який підприємство планує отримати.

^ Метод "Витримки + прибуток".

Ціна розраховується по формулі:

P = C x (l + R/ 100),

де С – питомі текущие витримки по виробництву і збуту товару;

R – нормативна рентабельність.

^ Метод "цільового прибутку".

У цьому випадку завчасно планується бажаний рівень рентабельності усього об’єму виробництва продукції (у межах наявних виробничих потужностей і планової собівартості об’єму випуску) і здійснюється розрахунок за формулою:

Р = С + Е х К,

де С - питомі поточні витримки, зв’язані з виробництвом й реалізацією товару;

К – питомі інвестиції в основний й оборотний капітал, обумовлені виробництвом и реализацією товару;

Е – норма прибутку на капітал, яка відображає бажану для підприємства величину прибутку до сплати податків.

2) Ціноутворення, оріеноване на спрос. При використання цього методу виходять з якісного і кількісного анализу споживчих характеристик товару чи з величиниеэкономичного ефекту, отриманого споживачем за час використання товару. Важливими елементами тут стають корисність (відчутна цінність товару) й чутливість товару до ціни.

3) Ціноутворення, оріеноване на конкуренцію.

^ Метод середньоринкових цін.

Метод пропонує продаж товарів за розрахованою на основі конкурентних даних "средньоринковій ціні".

Метод "гонки за лідером".

За цим методом встнановлення ціни товару здійснюється на основі ціни ведучого конкурента з врахуванням конкурентної ситуації на ринку, диференціації товару й його якості. По суті, цей метод враховує відмову розробці власної цінової політики з орієнтацією на ведучу ціну.

Встановлення ціни на основі відкритих торгів.

Метод використовує можливі оцінки й передбачає наступну послідовність проведення розрахунків:

 • розрахунок витримок, зв’язаних з виконанням контракту;

 • аналіз тактики торгів, який використовується потенційними конкурентами;

 • визначення вірогідності того, що ціна пропонування підприємства вияветься нижче ціни, яка пропонується конкурентами;

 • визначення величини ціни, яка принесе підприємству "максимально очікуваний прибуток".

У нашому випадку для мінімалізації ризику й отримання максимально можливого прибутку слід використати перший метод, а саме метод "Витримки + прибуток" – ціноутворення, орієнтоване на власні витримки, базовано на встановлені ціни як результату базових затрат на одиницю продукції плюс прибуток, який предприятие планує отримати.


Методи просування товару на ринок:
Схема 5.1. Методи просування товару на ринок.


Персональний продаж - крім тих випадків, коли компанія продає свої товари по почтовим замовленням, персональний продаж являєтся суттєвим елементом структури просування. Саме при персональному продажі обговорюються умови і заключається договір про купівлю - продаж.

Реклама - неперсоноване повідомлення, направлене на цільову аудиторію за допомогою різноманітних засобів масової інформації для представлення й просування продукції, послуг й ідей, затраты на котре несе ідентифікований спонсор.

Стимулювання збуту - управляючий збутом повинен бути здатним прогнозувати, планувати, організовувати, спілкуваться і контролювати. Від нього необхідна здатність управляти, мотивувати і надихати переважно екстравертну групу продавців, мати здібності до рішення людських проблем.

Торгівля - включаєтся в “структуру просування” і являєтся способом, яким продукт представляєтся до продажу (включаючи упаковку, демонстраційні вітрини і т. д.).

Спонсорство - відносно недавно виникший інструмент просування. Спонсорство - це участь компанії у затратах на проведення масового дійства (концерту чи спортивного змагання). Часто спонсор пропонує крупні грошові призи переможцям. Інколи спонсор фінансує команди чи окремих гравців.

Першим аспектом під час просування товару на ринок буде ціна. При виході на ринок буде запропонована ціна нижча, ніж у конкурентів. Другим аспектом буде реклама. Оскільки виробництво не має великого капіталу, то затрати на рекламу повинні бути мінімальними. Реклама буде включати в себе цілеспрямовану рекламу на цільову аудиторію і високу активність на різних виставках.
Схема 5.1. Види реклами.


Реклама буває друкована, аудіовізуальна й вулична. Для реклами з продажу сірчаної кислоти необхідна реклама в спеціальних друкованих виданнях (газети, журнали, каталоги).

Приклад договору підприємства №1:
^

Догвір № 21-54/15


купівлі-продажу продукції, виробленої підпрємством


м. Київ «___»________ 20__р.


Відкрите акціонерне товариство «Сульфатхіммаш» (ВАТ «Сульфатхіммаш»), м. Київ, Україна, іменоване надалі «Продавець», в особі генерального директора Сороколат Аліни Анатоліївни, що діє на підставі Статуту № 1/459 від 01.08.09р. з одного боку, і

Закрите акціонерне товариство «Атем», м. Київ в особі директора Кузьменко Т. П., який діє на підставі Статуту з другого боку, надалі іменується «Продавець» у подальшому Сторони, уклали даний Договір про наступне:

 1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується виготовити і поставити, а ПОКУПЕЦЬ прийняти й оплатити продукцію в кількості відповідно до специфікації:

п/п

Найменування продукції

^ (ДЕРЖСТАНДАРТ, ТУ)

Од. вим.

Кіль-кість

Ціна

(без ПДВ) грн.

Сума

(без ПДВ) грн.

1


Кислота сірчана, технічна

СВ № 1.016.22606-98 від 30.10.1988р.

шт.


2

Кислота сірчана, технічна

СВ № 1.016.22606-98 від 30.10.1988р.

шт.

ГОСТ 2184-77

^

Разом без ПДВ

ПДВ
Всього до сплати 1. ^ ЦІНА ПРОДУКЦІЇ, ЗАГАЛЬНА СУМА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

  1. ПОКУПЕЦЬ оплачує продукцію, що виготовляється і поставляється ПРОДАВЦЕМ, за погодженою ціною. У випадку зміни ціни на продукцію сторони підписують додаткову угоду, що є невід'ємною частиною даного Договору.

  2. Загальна сума договору на момент його підписання становить __________ грн. (___________________ грн. ____ коп.), у тому числі ПДВ 20% - ________ грн. (______________ грн. ____ коп.)

  3. Оплата продукції, за даним Договором, здійснюється ПОКУПЦЕМ за погодженими цінами шляхом перерахування 100% вартості продукції. Оплата проводиться на підставі рахунку ПРОДАВЦЯ.

Після перерахування грошей на рахунок ПРОДАВЦЯ, ціна на оплачену продукцію зміні не підлягає.

 1. ^ УМОВИ ПОСТАВКИ

  1. Продукція виготовляється і поставляється протягом 30 календарних днів з моменту оплати.

  2. У пакеті документів на відвантаження обов'язкова наявність:

 • товарно-транспортної накладної,

 • рахунку - фактури,

 • сертифікату (паспорту, формуляру) якості підприємства-виробника;

 • оригіналу податкової накладної.

  1. Поставка продукції проводиться на умовах самовивозу із м. Києва.

  2. Продукція поставляється в тарі й упакуванні за згодою сторін.

  3. Продукція за даним договором вважається поставленою ПРОДАВЦЕМ і прийнятою ПОКУПЦЕМ:

- за якістю – відповідно з показниками сертифікату якості (або іншого документу, який підтверджує якість продукції)

- за кількістю – відповідно товарно-транспортній накладній, рахунком-фактурою.

 1. ^ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

  1. Якість продукції, що виготовляється і поставляється за договором, повинна повністю відповідати діючій технічної документації на момент його випуску і підтверджуватися Протоколом відповідності характеристик сірчаної кислоти, технічної вимогам ГОСТ 2184-77.

  2. Якщо продукція, що надійшла, не відповідає по якості стандартам, технічним умовам або в неї виявлені виробничі недоліки, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний в дводенний строк телеграмою або телефаксом викликати представника ПРОДАВЦЯ для складання двостороннього акту. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний не пізніше наступного дня після отримання виклику повідомити ПОКУПЦЯ телеграмою про участь в перевірці якості. Представник ПРОДАВЦЯ повинен мати при собі посвідчення на право участі в розгляді визначення якості та комплектності виготовленої і поставленої продукції. Не отримання відповіді на виклик в указаний строк дає право ПОКУПЦЮ здійснити прийомку продукції з складанням акту в односторонньому порядку. У разі не прибуття представника ПРОДАВЦЯ в триденний строк для складання двостороннього акту, або відмови представника ПРОДАВЦЯ в підписанні акту, ПОКУПЕЦЬ складає рекламаційний акт в односторонньому порядку. Такий акт є обов’язковим для обох сторін. Якщо між ПРОДАВЦЕМ і ПОКУПЦЕМ виникнуть розбіжності в виявлених дефектах або в причинах їх виникнення, то для визначення якості продукції ПОКУПЕЦЬ запрошує експерта компетентної організації, висновок якого є обов’язковим. Витрати по запрошенню експерта несе винна сторона.

При виготовленні і поставці продукції за якістю нижчою від стандарту, технічним умовам або зразкам (еталонам), ПОКУПЕЦЬ має право відмовитись від прийомки продукції і вимагати повернення сплачених грошей. Якщо недоліки отриманого продукції можуть бути усунені без його повернення ПРОДАВЦЮ, ПРОДАВЕЦЬ має право вимагати усунення недоліків за місцем знаходження продукції, або усунення недоліків самостійно за рахунок ПОКУПЦЯ.

При порушенні умов зобов’язань по якості виготовленої і поставленої продукції або її комплектності ПРОДАВЕЦЬ сплачує штраф в розмірі 20% від вартості забракованої або некомплектної продукції. Сплата штрафу не звільняє ПРОДАВЦЯ від виконання своїх обов’язків за договором та усунення недоліків продукції.

  1. Приймання продукції по якості й кількості у ПОКУПЦЯ проводиться відповідно до Інструкцій № СПФ-256, № СПФ-257.

  2. Майнова відповідальність при виявленні невідповідності визначається розділами VI, VШ “Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення № 888 від 25.07.88 р.”

  3. Рекламаційна робота визначається вимогами ДЕРЖСТАНДАРТ В22027-82.

  4. Система якості виробника повинна відповідати вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001-2001.

 1. ФОРС-МАЖОР

5.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо воно є результатом дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать: пожежі, повені, землетрус, військові дії, страйки, прийняття законів, або нормативно-правових актів, що перешкоджають виконанню договірних зобов'язань, у цілому або частково – якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання договору.

5.2. Якщо кожна з таких обставин вплине на виконання зобов'язань у строк, установлений у договорі, то цей строк відповідно відсувається на час дії відповідної обставини, або сторони приймають інше рішення по подальшому виконанню договору.

5.3. Сторона, що не може виконати свої зобов'язання за договором, повинна негайно сповістити іншу сторону про початок і завершення обставин, що перешкоджають виконанню договору.

Настання й закінчення форс-мажорних обставин повинне бути підтверджене свідоцтвом, виданим Торгово-Промисловою Палатою сторони, для якої виникли ці обставини.

 1. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

6.2. Сторони гарантують збереження конфіденційності технічної й іншої інформації.

6.3. Жодна із сторін не має права передавати третій особі права й зобов'язання за цим договором без письмової згоди іншої сторони.

6.4. При порушенні строку поставки продукції ПРОДАВЕЦЬ сплачує пеню в розмірі 0,5% від суми не поставленої продукції за кожний календарний день прострочення.

При передоплаті й у випадку порушення строку виготовлення і поставки продукції ПОКУПЕЦЬ має право вимагати повернення перерахованої суми. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний перерахувати гроші в 10-ти денний строк з моменту пред'явлення вимоги про повернення. Інакше ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний сплатити пеню в розмірі 0,5% від суми, що вимагається за кожний календарний день прострочення.

6.5. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за цим договором у повному обсязі.

 1. ^ ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

  1. Сторони приймуть усі міри для врегулювання розбіжностей, якщо такі виникнуть, дружнім шляхом.

У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають передачі на розгляд в господарський суд за місцезнаходженням відповідача.

 1. ^ ІНШІ УМОВИ

  1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору оформляються додатковою угодою, що підписується обома сторонами.

  2. Документи, що стосуються даного договору, передані факсимільним зв'язком, мають юридичну чинність за умови наступного обміну оригіналами.

  3. Даний договір підписаний українською мовою у двох екземплярах, по одному для кожної сторони, кожен з яких має юридичну силу.

8.4. Сторони зобов'язані інформувати один одного про зміну адрес і реквізитів.

8.5. ПОКУПЕЦЬ є платником податку на прибуток на загальних умовах.

8.6. ПРОДАВЕЦЬ є платником податку на прибуток на загальних умовах.

ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний в письмовій формі повідомити ПОКУПЦЯ про дату переходу на використання іншої системи оподаткування в термін 5 днів з моменту такого переходу.

 1. ^ ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Термін дії договору №21-54/15 від _________р. з моменту підписання до __________р.

  2. Даний договір припиняється за згодою сторін.

Однобічна відмова від виконання зобов'язань не допускається.

 1. ^ ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ Й РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ


^ ВАТ «Сульфатхіммаш»

ЗАТ «Атем»

16500, Україна м. Бахмач,Чернігівська обл , вул. Жовтнева , 31/5а.

Свідоцтво платника ПДВ 1582694, податковий № 054115466590,одержувачВАТ «Сульфатхіммаш», Банк одержувача УДК у м. Києві, МФО 820019, Код ЗКПО 05417118, Розрахунковий рахунок 3522500400011

К/т. (04635) 5-25-05

E mail: sulfuric_boss1@bigmir.net

sulfuric_boss@bigmir.net03059, Україна, м. Київ,

вул. Будіндустрії, 56.

Р/р №1000259999991

у філію ВАТ «Укрексімбанк»,

м. Дніпропетровська, МФО 305675,

код ЄДРПОУ 14308368, ІПН 143083604024,

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №40374570.

Тел. 80971529792, 044-351-51-52..ПРОДАВЕЦЬ

Директор ВАТ «Сульфатхіммаш»


____________________ А.А. Сороколат

ПОКУПЕЦЬ

Директор ЗАТ «Атем»


____________________________Т.П. Кузьменко^ 6. План виробництва.

6.1. Класифікація процесів:

Розрізняють такі види процесів – основні, допоміжні, побічні та підсобні.

До основних процесів відносяться: спалювання сірчаного колчедану киснем у реакторі, фільтрування отриманої суспензії, абсорбція сірчаного ангідриду, видалення домішок з отриманої сірчаної кислоти.

Допоміжні процеси – енергозбереження, обслуговування, ремонт технологічного обладнання, контроль виробництва.

Побічні та підсобні процеси відсутні.

^ 6.2. Види руху предметів праці:

Вид руху предметів праці по стадіям виробництва в значній мірі впливає на діяльність виробничого циклу. Існують такі види руху: послідовний, паралельний, синхронізований.


Увесь технологічний процес отримання сірчаної кислоти складається з 4-х стадій:

 1. Спалювання сірчаного колчедану киснем у реакторі– 30 хв;

 2. Фільтрування отриманої суспензії – 20 хв;

 3. Абсорбція сірчаного ангідриду– 30 хв;

 4. Видалення домішок з отриманої сірчаної кислоти– 40 хв.

Т


ехнологічна схема:
3


4

1

2

 1. Послідовний рух предметів праці, це такий рух, під час якого обробка продукції проводиться послідовно на кожній стадії з наступною передачею на чергову стадію цієї партії предметів, що обслуговується.

tзміни = 8 годин. Кількість обробленої сировини за цикл становить 200 кг. Тривалість обробки =30+20+30+40=120хв, за зміну обслуговується 4 одиничні цикли(4*200кг сировини=800кг –сировини обробляється за зміну). Тому будемо розглядати кількість технологічних одиниць, які обробляються протягом 1 зміни = 4.


Тривалість виробничого циклу:

Твц= = 4*(30+20+30+40) = 480 хв

 1. Паралельний рух предметів праці використовується безпосередньо в безперервних процесах при масовому виробництві продукції. Продукція передається з попередньої на наступну операцію, не очікуючи закінчення обробки всієї партії.Тривалість виробничого циклу:

Твц= ∑ti+ (n-1)*tmax = 120+ (n-1)*40=120+(4-1)*40=240хв

n = 4

 1. Синхронізований рух. В цьому випадку вироби передаються з однієї стадії на іншу за певним законом.

Приймемо, що ритм дорівнює 10 хв.


Тривалість виробничого циклу:

Твц= ∑ti+ (n-1)*R = 120 + (n-1)*10=120+(4-1)*10=150хв

n = 4


Висновок:

Оптимальний вид руху – паралельний рух, тому що тривалість обробки менше, ніж при послідовному русі, і потрібно менше одиниць обладнання в порівнянні з синхронізованим рухом. Так як, для даного підприємства на 4 операції повинні бути присутні всі робітники, а за синхронізованим ВРПП це не можливо, оптимальним є паралельний вид руху предметів праці. При паралельному русі за зміну можна обробити (60*8год)/(240/4)=8 одиничні цикли – це 1600 кг сировини.


^ 6.3. Режим роботи підприємства.

Підприємство працює 5 днів на тиждень, 52 тижні на рік,у дві зміни тривалістю 8 годин.

Середньорічна тривалість робочого циклу дорівнює:

Тс.р.в.ц. = 52*5*16 = 4160 годин

Річний обсяг обробки сировини з урахуванням вибраного виду руху предметів праці становить:

N= Тс.р.в.ц *2000/8 = 4160*2000/8=1040000 кг/рік

^ 6.4. Кадрові показники.

Явочна чисельність – максимально допустима чисельність працівників, необхідна для виконання відповідного об’єму робіт та для повного контролю робочих місць у кожному підрозділі, у кожній зміні. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни 8 годин для робочого персоналу та спеціалістів. Для керуючого персоналу та фахівців робочий тиждень має вигляд: 5 днів на тиждень,режим роботи роботи однозмінний тривалість робочої зміни 8 годин.

Для робочого персоналу маємо – зміна складається з чотирьох техніків та двох працівників складу (явочна кількість робочого персоналу складає 12 чоловік), для інших - директор, технолог, менеджер з продажу, водій, експедитор, бухгалтер, касир (явочна кількість персоналу складає 7 чоловік). Отже сумарна явочна кількість робочого персоналу складає 19 чоловік.

Чисельність за списком – потреба підприємства в кадрах. Крім явочної чисельності включає додатково необхідну для заміщення тих, хто у відпустці, хворіють або відсутні з інших поважних причин.

Чсп = Чявпер.

Кпер = Трікпрац

Трік – річний фонд часу роботи підприємства в годинах;

Тпрац – річний час роботи підприємства з урахуванням вихідних, святкових, відпусток, хвороб.

Кпер = 260/(260-24-11) = 1,16

Чсп = 19*1,16 = 22


Отже чисельність за списком складає 22 людини.

Графік змінності робочого персоналу

Графік змін на підприємстві: 1-а зміни: 8.00-16.00; 2-а зміна : 16.00 -24.00


^ 6.5. Схема контролю якості.

Порядок контролю виробничого процесу

Об’єктом технологічного контролю є:

 • сировина і матеріали;

 • напівфабрикати власного виробництва;

 • технологічний процес і обладнання;

 • тара, пакування, транспорт;

 • техніка безпеки;

 • санітарний стан;

 • допоміжні процеси (ремонт, склад, зберігання).

Принципи технічного контролю:

 • оперативність – видалення відразу після виявлення;

 • комплексність – контроль якості не тільки готової продукції, а й напівфабрикатів, сировини, процесів, обладнання;

 • профілактичність – проведення контролю незалежно від конкретного рівня якості;

 • однозначність – конкретність методів контролю;

 • власність – доведення до виконавців даних впливу технологічної дисципліни та якості;

 • ефективність – надійність методів і засобів контролю при мінімалізації витрат на його здійснення.

^ На підприємстві здійснюється:

Вхідний контроль – це контроль вхідної сировини, який проводить відділ контролю якості вибірково. Відділ контролю якості забов’язаний вести журнал вхідного контролю.

Проміжний контроль – це перевірка технологічної дисципліни при виконанні технологічного процесу. Цей контроль проводить технолог, який веде журнал проміжного контролю.

Заключний контроль – це оцінка якості готової продукції. Основна мета цього контролю – виявлення браку. Заключний контроль проводять технолог та відділ контролю якості. Результати заключного контролю заносять до журналу заключного контролю. Згідно якого оформлюється паспорт на продукцію.

На підставі даних вихідного контролю технолог заповнює паспорт якості. Форма паспорту розробляється самостійно технологом чи керівництвом підприємства. У паспорті вказується назва підприємства, номер паспорту, відповідність стандартам, пакування, основні характеристики та їх граничні межі. Паспорт підписується головним технологом чи уповноваженою ним особою. Обов’язковий підпис лаборанта, який робив вихідний контроль. Цей паспорт обов’язково надається споживачу разом із продукцією.

^ 3.1.Організаційно-економічна підготовка включає:

  • планування об’єму робіт;

  • терміни їх виконання;

  • призначення керівників та відповідних виконавців;

  • визначення вартості робіт як в цілому, так і за окремими роботами.

Основними документами є:

  • норми та нормативи;

  • калькуляції;

  • кошторис.


Калькуляція – розрахунок у грошовому вигляді економічних показників (собівартості продукції, кошторис, витрати на виробництво, ціна).

Калькуляція на випуск продукції.Статті калькуляції

Сума, грн.

1.

^ Оборотні фондиЗаробітна платня

369 600
Вартість електроенергії

18 700
Сировина

769 600
Витрати на транспорт

12 400
Витрати на запасні частини

15 000

2.

Розмір амортизації

301 100
Всього

1 486 400


Оборотні фонди:

 1. Заробітна платня:

  • директор – 4000 грн/місяць;

  • технолог – 2500 грн/місяць;

  • бухгалтер – 2000 грн/місяць;

  • касир – 1800 грн/місяць;

  • менеджер з продажу – 2500 грн/місяць;

  • водій – 1800 грн/місяць;

  • експедитор – 1800 грн/місяць;

  • технік – 1200 грн/місяць;

  • працівник складу – 1200 грн/місяць;

Сумарна заробітна платня – 30800 грн/місяць або 369600 грн/рік.

 1. Вартість електроенергії:

  • освітлення приміщень – 2800 грн/рік;

  • споживання обладнанням – 14600 грн/рік;

  • споживання офісом – 1300 грн/рік;

Сумарна вартість – 18700 грн/рік.

 1. Вартість сировини:

Вартість сировини, виходячи з випуску продукції:

1040000 кг/рік*0,74 грн/кг = 769600 грн/рік

 1. Витрати на транспорт: 12400 грн/рік.

 2. Витрати на запасні части : 15000 грн/рік

Основні фонди:

 1. Вартість обладнання:

  • резервуари – 2 шт. – 8000 грн;

  • насоси – 3 шт. – 60000 грн;

  • реактор зі змішуванням – 1 шт. – 10000 грн;

  • фільтр тонкої очистки – 1 шт. – 2000 грн;

  • фільтр грубої чистки – 2 шт. – 3000 грн;

  • абсорбер – 1 шт. – 12000 грн;

  • центробіжні насоси – 3 шт. – 80000 грн;

  • збірник розчину – 1 шт. – 5000 грн;

  • відбілювальна колона – 1 шт. – 14000 грн;

  • холодильник кислоти – 1 шт. – 9000 грн;

  • кип’ятильник – 1 шт. – 3000 грн.;

  • збірник – 1 шт. – 1500 грн;

  • конденсатор – 1 шт. – 7000 грн;

  • сепаратор – 1 шт. – 8000 грн;

  • головний холодильник – 1шт. – 12000;

Загальна вартість: 236500 грн.

 1. Вартість оренди:

  • Виробничих будівель і складських приміщень – 15000 грн/місяць;

  • Офісного приміщення – 6000 грн/місяць;

Вартість оренди на рік : 252000 грн/рік.

 1. Вартість ліцензій та сертифікатів на виробництво та продаж продукту за 5 років: 19000 грн.

 2. Розмір річної амортизації з розрахунку на 5 років експлуатації:

А = (Вартість обладнання + Вартість ліцензій)/5 + Вартість оренди = 301100 грн/рік.

Розрахунок собівартості, прибутку та часу повернення капіталовкладень

 1. Собівартість продукції:

С = (ОбФ + А)/N = 1,43 грн/кг

 1. В результаті обробки 1040000 кг сировини ми отримуємо 780000 кг концентрованої сірчаної кислоти, вартість якої складає 2, 73 грн/кг, 249600 кг рідких оксидів сірки, вартість яких складає 1, 78 грн/кг та 20800 кг речовин, які застосовуються у виробництві будівельних матеріалів, вартість яких складає 0,98 грн/кг.

Прибуток буде дорівнювати:

П = (780000*2,73 + 249600*1,78 +20800*0,98 )- 1486400 = 1108112 грн.

 1. Рентабельність продукту:

Р = П/С*100 = 1108112/1486400*100 = 74,55%

 1. Термін повернення капіталовкладень :

Тпов= К/П = (236500+252000+19000+1185300)/1108112 = 1,33 роки

 1. Коефіцієнт економічної ефективності:

Е = П/К = 1/Тпов = 0,752 = 75,2%

^ 3.2. Матеріальна підготовка виробництва.

Матеріальна підготовка виробництва основана на матеріальному балансі.

Сировиною для нашого виробництва є сірчаний колчедан, який буде закуповуватись у постачальника:

Реквізити:

^ 65808, Укрвїна, Дніпропетровська обл тел/факс: +7 (385) 322-01-32

м. Дніпродзержинськ, e-mail: info@energokomplekt.net

вул. Строительна 38 http://www.energokomplekt.net


Сірчаний ангідрид повинен відповідати:

Сірчаний ангідрид технічний ДСТУ 444-75

Вартість однієї тони сірчаного ангідриду складає 740 грн. Між нашим виробництвом і постачальником буде укладена угода про постачання, зразок якої наведений у попередньому розділі.

Матеріальний баланс

Матеріальний баланс підприємства наведено вище при розрахунку основних економічних показників.


^ Баланс споживання оборотних фондів на підприємстві «Сульфатхіммаш»Витрачено

Отримано

Назва

Кількість

Назва

Кількість

Сірчаний колчедан


1000кг

Газ

1000

Кисень

500

Домішки у вигляді відходів руди

500кг

Електроенергія

1000ккалГаз

1000

Концентрована

1500

Вода

1000

Домішки у вигляді похідних сірки(газова фаза)

250

Електроенергія
^ 7. Організаційна структура підприємства.

Організаційна структура підприємства має наступний вигляд:
Рис 7.1 – Схема організації підприємства.


Відомості про двох перших керівників підприємства: директора, головного технолога.

 1. Директор підприємства ВАТ «Сульфатхіммаш» Сороколат Аліна Анатоліївна – досвідчений менеджер з досвідом роботи у даному бізнесі, також має вищу освіту з хімічної технології та інженерії, що також дає йому змогу розуміти процеси які відбувається на виробництві, і аналізувати рішення її помічників.

У 2005 році отримала диплом в Національному Технічному Університеті України «КПІ», а також у 2007 році отримала диплом з економічної освіти, в Національному Торгово – економічному Університеті, останні три роки працювала директором підприємства «РNSAT» у Києві.

 1. Головний технолог підприємства ВАТ «Сульфатхіммаш» Петрова Олена Анатоліївна - досвідчений фахівець у хімічній технології, у 2005 році отримала диплом з відзнакою за напрямком хімічна технологія та інженерія органічних речовин, в НТУУ «КПІ».

Останні 5 років працювала на підприємстві переробки нафтопродуктів «Укрнафтопром», має досвід роботи у регулюванні параметрів процесу, підбору і розрахунку оптимальних параметрів системи, для ефективнішого протікання процесу, вміє розробляти нові технологічні схеми, вдосконалювати і оптимізувати вже існуючі, а також розраховувати і підбирати реакційні вузли. Здатна з відповідальністю давати поради щодо проведення даного процесу.


^ 8. Оцінка ризиків та страхування

Однією з умов, безперебійного та прибуткового функціонування підприємства – це передбачення всіх ризиків, які можуть настати, визначити їх ймовірність, а також коефіцієнт впливу на дохід. Для них запропонувати методи страхування, і скорочення втрат, якщо такі ризики настали.

Розрізняють ризики: чисті і спекулятивні; введемо умовні позначення: чисті ризики – «Ч», спекулятивні – «С» .

Таблиця оцінки ризиків і ймовірності їх настання.

Ризики

Коефіцієнт впливу на дохід

Ймовірність настання


 1. Технічні і технологічні ризики

 • Непомітні дефекти у обладнанні, що призведе до несвоєчасного виходу обладнання із ладу (Ч)

 • Прорив з’єднувальних трубопроводів, і тимчасове припинення виробництва (С)

 • Непередбачуваний вилив речовин зі зберігальних ємностей. (С)

 • Обрив ліній електропередач, внаслідок стихійного лиха. (Ч)

 • Обрив або зніс кріплень (опор) обладнання, внаслідок непомітної довготривалої дії кородуючих речовин (Ч)0,00


0,60


0,75


0,00


0,00
0,35


0,50


0,15


0,10


0,20Всі чисті збитки мають коефіцієнт впливу на дохід «0», так як вони призводять до неможливості випуску продукції, або роблять непридатною її для продажу.

Всі ризики були оцінені статистичним і експертними методами.

На нашому підприємстві будуть використані такі методи для усунення або послаблення впливу ризику на дохід:

 1. Зовнішнє страхування;

 2. Створення запасів та резервів;

 3. Здобуття додаткової інформації;

 4. Усунення появи ризиків;

 5. Прийняття ризику на себе, якщо коефіцієнт впливу на дохід не менше 0,97, це обмеження обумовлюється тим, що витрати на подолання ризику будуть більші ніж втрати від нього.

Для виконання цих методів страхування у собівартості продукції закладені кошти, які складають 3% від собівартості.

Згідно визначених методів, будуть проведені такі заходи:

 1. Проведення дослідження ринку, і попиту на продукцію

 2. Співпраця з науково – дослідними установами

 3. Пошук потенційних постачальників і споживачів

 4. Розробка нових маршрутів транспортування

 5. Створення соц. пакетів для працівників, відповідно до умов праці.

 6. Із розвитком виробництва, максимально автоматизувати, і продублювати частини технології, які швидко і раптово виходять з ладу.^ 9.Фінансовий план


10. Стратегія фінансування

1. Джерела інвестицій:

- власні кошти обсяг інвестицій 1 692 800 грн.

2. План-графік одержання: інвестиції вкладаються у грошовому вигляді одним платежем, сума подається одноразово на початку створення підприємства.

3.Форма інвестицій: гроші.

4. Співвідношення власних і позикових коштів: Кошти тільки власні.

5.План-графік повернення інвестиційних коштів (термін окупності):

I=1 692 800 грн.

П=1 108 112 грн.

АВ=301 100 грн.

r=22%

π=15%

ЧТВ1=-1 692 800+((1 108 112+301 100)*1,15)/(1+0,22) = -364 444,43грн.

Скачати 374.01 Kb.
Дата конвертації24.12.2012
Розмір374.01 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи