Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»Схожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
^

Тематика курсових робіт ТА
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Тема 1. Кримінально-процесуальна форма
як засіб досягнення завдань кримінального судочинства


^ Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття, зміст та значення кримінально-процесуальної форми.

 2. Елементи кримінально-процесуальної форми.

 3. Напрями удосконалення процесуальної форми у сучасних умовах реформування кримінально-процесуального законодавства.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти протокол прийняття заяви про вчинений злочин.


Методичні поради

Процесуальна форма – це відповідні змісту й принципам кримінального процесу, передбачені кримінально-процесуальним законом умови, послідовність та порядок діяльності учасників про­цесу, засоби реалізації ними своїх прав, свобод і обов'язків, про­цедура здійснення окремих процесуальних дій та прийняття юридичних рішень, а також режим документування процесуальної діяльності, покликані забезпечити розв'язання завдань і досягнен­ня мети кримінального процесу.

Значення процесуальної форми полягає у тому, що вона: визначає стабільну та юридично доцільну процедуру судо­чинства; оптимізує й активізує діяльність суб’єктів кримінального процесу щодо розв'язання його завдань; надає правове поле для встановлення єдиної для всіх за­конності; створює систему необхідних гарантій встановлення істини, захисту прав і свобод людини та забезпечення справедли­вості; забезпечує реалізацію принципів правової держави у сфері правосуддя й створює необхідний для цього режим закон­ності; забезпечує виховний вплив кримінального процесу.

При виконанні курсової роботи доцільно також звернути увагу на відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань (у цих методичних рекомендаціях ведеться мова про Проект Кримінально-процесуального кодексу України 2009 року / Суб'єкт законодавчої ініціативи: Кабінет Міністрів України розміщений на веб- сторінці Верховної Ради України (http://www.rada.kiev.ua).


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 15, 16, 22, 37-39, 43, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 87, 114, 124, 125, 127, 135, 142, 145, 167, 174]
^

Тема 2. Чинність кримінально-процесуального закону
у часі, просторі та щодо осіб


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття та ознаки кримінально-процесуального закону.

 2. Чинність кримінально-процесуального закону у часі.

 3. Чинність кримінально-процесуального закону у просторі.

 4. Чинність кримінально-процесуального закону щодо осіб.

 5. Застосування кримінально-процесуального закону за аналогією.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти протокол явки з повинною.


Методичні поради

Кримінально-процесуальна діяльність здійснюється не тільки у визначеній кримінально-процесуальним законом послідовності, а й у суворо виражених законом процесуальних формах. Слід мати на увазі, що питання чинності кримінально-процесуального закону вирішуються не лише статтею 3 КПК України, але й іншими нормативно-правовими актами, які безпосередньо стосуються аспектів набрання чинності законів в Україні, дії міжнародних нормативно-правових актів, особливостей визначення території України, особливого порядку притягнення до кримінальної відповідальності певних категорій осіб та ін.

Відповідно до вимог ст. 3 КПК України, провадження у кримінальних справах на території України здійснюється за правилами КПК України незалежно від місця вчинення злочину. При провадженні у кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний закон, який діє відповідно під час дізнання, досудового слідства або судового розгляду справи. Норми КПК України застосовуються при провадженні у справах про злочини іноземних громадян, за винятком осіб, які користуються правом дипломатичної недоторканості, при цьому норми КПК України застосовуються і у справах про злочини осіб без громадянства.

При виконанні курсової роботи доцільно також звернути увагу на відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1-3, 15, 16, 22, 37-39, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 83]

^

Тема 3. Принцип презумпції невинуватості


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття, правовий зміст та значення принципу презумпції невинуватості.

 2. Гарантії реалізації принципу презумпції невинуватості у кримінальному процесі.

 3. Роль презумпції невинуватості у процесі доказування та при прийнятті процесуальних рішень у справі.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти протокол огляду місця події.


Методичні поради

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Ці положення покладені й в основу кримінально-процесуального розуміння принципу презумпції невинуватості. Тому, у ст. 15 КПК України визначено, що правосуддя в кримінальних справах здійснюється тільки судом. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону.

При виконанні курсової роботи доцільно також звернути увагу на норми КПК, які регламентують процесуальний порядок реалізації принципу презумпції невинуватості у досудових стадіях кримінального процесу, а також відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 15, 16, 22, 37-39, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 101, 130, 134, 153]

^

Тема 4. Реалізація принципу недоторканості особистого життя людини
у досудових стадіях кримінального процесуТеоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття принципу недоторканості особистого життя людини та його місце у системі принципів кримінального судочинства.

 2. Гарантії реалізації принципу недоторканості особистого життя людини у досудових стадіях кримінального процесу.

 3. Прокурорський нагляд та судовий контроль як гарантії реалізації принципу недоторканості особистого життя людини.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти постанову про проведення обшуку.


Методичні поради

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання у його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Викладена норма знайшла своє відображення у сучасному кримінальному судочинстві. Стаття 14-1 КПК передбачає право особи, яка втягнута у сферу кримінального судочинства, на недоторканність житла, охорону особистого життя громадян, таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, банківських вкладів та рахунків. Громадянам гарантується недоторканність житла. Ніхто не має права без законної підстави увійти у житло проти волі осіб, які проживають в ньому. Особисте життя громадян, таємниця листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, банківських вкладів та рахунків охороняються законом. Обшук, виїмка, огляд приміщення у громадян, накладення арешту на кореспонденцію і виїмка її у поштово-телеграфних установах можуть провадитись тільки на підставах і у порядку, встановлених КПК.

Доцільно також проаналізувати норми КПК, які пов’язані із реалізацією принципу гласності, нерозголошенням даних досудового слідства, межами доказування та порядком проведення слідчих дій щодо цієї теми курсової роботи (наприклад, ст. 185 КПК).

При виконанні курсової роботи необхідно розглянути відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


^ Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 15, 16, 22, 37-39, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 101, 130, 134, 156, 157]
Сторінка2/18
Дата конвертації26.12.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи