Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»Схожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
^

Тема 5. Реалізація принципу недоторканості особи
у досудових стадіях кримінального процесу


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття принципу недоторканості особи та його місце у системі принципів кримінального судочинства.

 2. Реалізація принципу недоторканості особи у досудових стадіях кримінального процесу.

 3. Прокурорський нагляд та судовий контроль як гарантії реалізації принципу недоторканості особи під час провадження у кримінальних справах.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти подання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.


Методичні поради

Відповідно до вимог ст. 14 КПК ніхто не може бути заарештований інакше як на підставі судового рішення, при цьому прокурор повинен негайно звільнити кожного, хто незаконно позбавлений волі або утримується під вартою понад строк, передбачений законом чи судовим вироком. Також доцільно розглянути щодо обмеження прав і свобод особи під час провадження слідчих дій та застосування заходів кримінально-процесуального примусу

При виконанні курсової роботи доцільно також звернути увагу на норми КПК України, які регламентують процесуальний порядок обмеження недоторканості особи під час провадження слідчих дій та застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу, а також на відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 15, 16, 22, 37-39, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 101, 130, 134]

^

Тема 6. Принцип публічності


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття та процесуальний зміст принципу публічності.

 2. Реалізація принципу публічності у стадії порушення кримінальної справи.

 3. Прокурорський нагляд та судовий контроль як гарантії реалізації принципу публічності.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти пояснення очевидця злочину.


Методичні поради

Відповідно до вимог ст. 4 КПК України, суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані у межах своєї компетенції порушити кримінальну справу у кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.

Також, застосувати інші види впливу, що передбачені Законом, з метою відшко­дування заподіяної злочином шкоди незалежно від по­зиції якихось органів, установ, організацій, осіб, зокрема потерпілого та обвинуваченого. Принцип публічності діє у всіх стадіях кримінального процесу відповідно до завдань, які стоять перед кожною з них, і компетенції кожного з суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.

При виконанні курсової роботи доцільно також звернути увагу на норми КПК України, які регламентують процесуальну діяльністю у стадії порушення кримінальної справи, а також на відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 15, 16, 22, 37-39, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 101, 105, 130]

^

Тема 7. Слідчий як суб’єкт кримінального процесу


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття, права та обов’язки слідчого як суб’єкта кримінально-процесуальних відносин.

 2. Процесуальний зміст та перспективи удосконалення процесуальної самостійності та незалежності слідчого.

 3. Відомчий процесуальний контроль та нагляд прокурора за процесуальною діяльністю слідчого.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти постанову про прийняття слідчим кримінальної справи до свого провадження.


Методичні поради

Відповідно до наказу № 160 МВС України, під поняттям «слідчий» слід розуміти керівників Головного слідчого управління, слідчих управлінь (відділів), їх заступників, начальників структурних підрозділів слідчих управлінь (відділів) і їх заступників, начальників слідчих управлінь (відділів, відділень) міськрайлінорганів внутрішніх справ, старших слідчих в особливо важливих справах, слідчих в особливо важливих справах, старших слідчих, слідчих. На думку вчених-процесуалістів, слідчий – це учасник кримінального процесу, який прийняв відповідно до закону справу до свого провадження та здійснює досудове слідство.

Слідчий процесуально самостійний і у своїй діяльності керується законом, а його процесуальний статус характеризується такими правовими положеннями, що випливають із статей 4, 22, 23, 114, 114-1, 115, 118, 121 КПК України.

При виконанні курсової роботи доцільно також звернути увагу на відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 5, 9, 13, 15, 16, 22, 25, 37-39, 44-50, 52, 53, 55, 57-59, 62, 64-66, 73, 76, 89, 94, 115, 117, 139, 148, 152]

^

Тема 8. Підозрюваний як суб’єкт кримінального процесуТеоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття та процесуальний зміст процесуального статусу підозрюваного.

 2. Реалізація процесуальних прав та обов’язків підозрюваного у стадії досудового розслідування.

 3. Напрями удосконалення процесуального статусу підозрюваного у сучасних умовах реформування законодавства.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину.


Методичні поради

Відповідно до вимог ст. 43-1 КПК, підозрюваним визнається: особа, затримана по підозрінню у вчиненні злочину; особа, до якої застосовано запобіжний захід до винесення постанови про притягнення її як обвинуваченого.

Підозрюваний має право: знати, в чому він підозрюється; давати показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання і відводи; вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності затримання; подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності відповідних підстав — на забезпечення безпеки. Про роз’яснення прав підозрюваному зазначається в протоколі затримання або постанові про застосування запобіжного заходу.

При виконанні курсової роботи доцільно також звернути увагу на норми КПК України, які регламентують підстави та порядок застосування запобіжних заходів, а також відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 9, 15, 16, 18, 22, 31, 37-39, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 113, 174]

^

Тема 9. Обвинувачений як суб’єкт кримінального процесу


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття та процесуальний зміст процесуального статусу обвинуваченого.

 2. Реалізація процесуальних прав та обов’язків обвинуваченого у стадії досудового розслідування.

 3. Напрями удосконалення процесуального статусу обвинуваченого у сучасних умовах реформування законодавства.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти постанову про притягнення як обвинуваченого.


Методичні поради

Відповідно до вимог ст. 43 КПК України, обвинуваченим є особа, щодо якої в установленому КПК порядку винесена постанова про притягнення як обвинуваченого. Після призначення справи до судового розгляду обвинувачений називається підсудним. Обвинувачений має право: знати, в чому його обвинувачують; давати показання з пред’явленого йому обвинувачення або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; мати захисника і побачення з ним до першого допиту; подавати докази; заявляти клопотання; ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнання з усіма матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; заявляти відводи; подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду, а за наявності відповідних підстав – на забезпечення безпеки.

При виконанні курсової роботи доцільно також звернути увагу на норми КПК України, які регламентують підстави та порядок притягнення особи як обвинуваченого (статті 131-147 КПК України), а також відповідні норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


^ Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 9, 15, 16, 18, 22, 31, 37-39, 46-53, 57-59, 64-66, 85, 86, 113, 138, 148, 174]
Сторінка3/18
Дата конвертації26.12.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи