Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» icon

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес України» для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»Схожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
^

Тема 23. Реалізація судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття, зміст та значення судового контролю за діяльністю органів досудового розслідування.

 2. Реалізація судового контролю у стадії порушення кримінальної справи.

 3. Реалізація судового контролю у стадії досудового розслідування.

 4. Напрями удосконалення судового контролю на сучасному етапі реформування кримінально-процесуального законодавства.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти подання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.


Методичні поради

Судовий контроль у досудових стадіях кримінального судочинства – одна з судових функцій, один з напрямків, видів юридичної діяльності суду, який має два підвиди. Суть першого полягає в тому, що при наданні особам, які притягнуті чи залучені до розслідування кримінальної справи, прав на оскарження визначених КПК України дій та рішень слідчого із встановлених згідно з законом підстав, суд уповноважений їх перевірити та оцінити, розглянути скаргу в оптимальні строки та прийняти остаточне рішення (подальший судовий контроль). А суть другого підвиду полягає у тому, що КПК України передбачає можливість застосування під час досудового розслідування чітко визначених заходів процесуального примусу, у тому числі у формі слідчих дій, лише за попереднім рішенням судді, що базується на перевірці обґрунтованості та законності їх здійснення (попередній судовий контроль).

При виконанні курсової роботи курсантам доцільно опрацювати відповідні постанови Пленуму Верховного Суду України, а також звернути увагу на норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21, 37-39, 40-42, 46-50, 52-53, 57-59, 64-66, 68, 71, 84, 96, 177]

^

Тема 24. Оскарження процесуальних дій та рішень
органів досудового розслідування


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Загальна характеристика кримінально-процесуального права особи на оскарження процесуальних рішень у сфері кримінального судочинства.

 2. Підстави та суб’єкти оскарження дій і рішень органів досудового розслідування.

 3. Процесуальний порядок та наслідки оскарження дій і рішень органів досудового розслідування.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти скаргу на постанову про порушення кримінальної справи.


Методичні поради

Процесуальними гарантіями можливості оскарження дій та рішень органів дізнання і досудового слідства є: регламентованість нормами КПК України можливості особи оскаржувати дії і рішення органу дізнання і досудового слідства (наприклад, право оскаржувати дії і рішення органів досудового розслідування користуються: потерпілий, підозрюваний, обвинувачений та ін.); передбачена КПК України належна організація відомчого контролю, прокурорського нагляду та ролі суду у забезпеченні реалізації, а головне забезпечення посадовими особами, які проводять досудове розслідування по кримінальним справам прав і свобод інших учасників кримінального судочинства; встановлення певного процесуального порядку та процесуальної форми оскарження дій і рішень органів досудового розслідування; обов’язок посадових осіб (прокурора, судді, суду) розглянути скаргу у встановлений Законом строк та прийняти по ній рішення; можливість відновлення порушених прав учасників кримінального судочинства (наприклад, скасування постанови органу дізнання, досудового слідства, відшкодування матеріальних збитків та ін.).

При виконанні курсової роботи курсантам доцільно опрацювати статті 234–236-8 КПК України, накази Генеральної прокуратури України та постанови Пленуму Верховного Суду України, а також звернути увагу на норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 4, 5, 11, 15, 16, 21, 37-39, 45-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 74, 118]
^

Тема 25. Строки у кримінальному процесі та порядок їх обчислення


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття, зміст та значення строків у кримінально-процесуальному законі.

 2. Класифікація процесуальних строків та рівень їх правового визначення.

 3. Строки дізнання та досудового слідства й процесуальний порядок їх продовження.

 4. Відомчий процесуальний контроль та прокурорський нагляд за дотриманням строків досудового розслідування.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти подання до суду про продовження строків тримання обвинуваченого під вартою.


Методичні поради

Процесуальні строки є важливим організаційним заходом, що забезпечує оперативність і ефективність розслідування злочинів і судового розгляду кримінальних справ.

Часові параметри входять до предмета прокурорського нагляду, тому що діють відповідні правові норми і є особи, які зобов'язані забезпечувати їх дотримання. Закон вимагає, щоб у процесуальних актах зазначались місце, час, дата їх складання, а також інші часові дані. Так, у постанові про притягнення як обвинуваченого повинно бути зазначено місце і час її складання, день, місяць та рік народження обвинуваченого, час, місце та інші обставини злочину. А в протоколі затримання підозрюваного в обов'язковому порядку зазначаються не тільки день, а й години, рік, місяць, місце затримання, час складання протоколу. У протоколах слідчих дій, судових засідань зазначається також час їх початку і закінчення. Слід мати на увазі, що при обчисленні строку добами строк закінчується о 24 годині останньої доби. Якщо відповідну дію належить провести в суді або в органах дізнання і досудового слідства, то строк закінчується у встановлений час закінчення робочого дня в цих установах. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця.

При виконанні курсової роботи курсантам доцільно опрацювати накази Генеральної прокуратури України, а також звернути увагу на норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 15, 16, 37-39, 43, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66, 128]
^

Тема 26. Судові витрати у кримінальному процесі


Теоретичне завдання:

Вступ

 1. Поняття, зміст та склад судових витрат.

 2. Обчислення та процесуальний порядок відшкодування судових витрат.

 3. Проблеми практики забезпечення відшкодування судових витрат у сучасних умовах реформування кримінально-процесуального законодавства.

Висновки

Список літературних джерел

^ Практичне завдання:

Скласти постанову про призначення захисника у порядку ст. 47 КПК України.


Методичні поради

Відповідно до вимог ст. 91 КПК України, судові витрати складаються: із сум, що видані і мають бути видані свідкам, по­терпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим; із сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження речових доказів; з інших витрат, що їх зробили органи дізнання, досудового слідства і суд при провадженні у даній справі. Свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, перекладачі, експерти, спеціалісти і поняті мають право на відшкодування їм витрат по явці за викликом в органи дізнання, досудового слідства, прокуратури і до суду.

При виконанні курсової роботи курсантам доцільно опрацювати статті 91–93-1 КПК України, відповідні постанови Кабінету Міністрів України, стосовно відшкодування оплати праці адвоката, а також звернути увагу на норми проекту КПК, щодо досліджуваних питань.


^ Рекомендовані літературні джерела для виконання курсової роботи

[1, 2, 8, 11, 12, 15, 16, 37-39, 43, 46-50, 52, 53, 57-59, 64-66]
Сторінка7/18
Дата конвертації26.12.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи