Рекомендована тематика рефератів з дисципліни «Менеджмент персоналу» icon

Рекомендована тематика рефератів з дисципліни «Менеджмент персоналу»Схожі
ЗАВДАННЯ 1.

Розробити структуру успішного резюме.

ЗАВДАННЯ 2.

Скласти посадові інструкції для будь-якої посади на підприємстві.

ЗАВДАННЯ 3.

Розробити зразок оголошення про найм персоналу.

ЗАВДАННЯ 4.

Скласти опитувальник для проведення співбесіди при наймі персоналу (на будь-яку посаду).

ЗАВДАННЯ 5.

Підготувати реферат з курсу «Менеджмент персоналу».


Рекомендована тематика рефератів з дисципліни «Менеджмент персоналу»

1. Організація та її соціальна політика в умовах ринкової економіки.

2. Стратегія розвитку і персональна політика організації.

3. Менеджмент персоналу як система.

4. Завдання і методи аналізу персоналу.

5. Планування поточних і перспективних потреб організації в кадрах.

6. Проблема поєднання людини і професії.

7. Професійна орієнтація.

8. Технологія підбору та відбору кадрів.

9. Соціально-виробнича адаптація людини в колективі.

10. Найм персоналу: стратегія і тактика.

11. Посадова інструкція спеціаліста (за майбутньою спеціальністю).

12. Розвиток персоналу як стратегічний напрямок управління персоналом.

13. Рух персоналу в організації.

14. Планування кар’єри.

15. Модель кар’єри та її різновиди.

16. Планування діяльності.

17. Організація і дизайн робочих місць.

18. Умови праці та основні напрямки її покращання.

19. Режими праці та відпочинку.

20. Проблеми гуманізації праці.

21. Законодавче регулювання робочого часу.

22. Гнучкий графік роботи.

23. Нормування праці в управлінні персоналом.

24. Психологічні аспекти мотивації діяльності.

25. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою.

26. Потреби та інтереси. Мотиви і стимули.

27. Традиційна і нетрадиційна система компенсації.

28. Управління процесами формування трудової мотивації.

29. Матеріальні і моральні стимули до праці.

30. Ринок праці та його вплив на заробітну плату.

31. Базова і змінна заробітна плата.

32. Негрошові стимули.

33. Формування компенсаційного пакету працівників підприємства.

34. Основні чинники диференціації заробітної плати.

35. Оцінювання персоналу: сучасний досвід.

36. Соціальне партнерство.

37. Колективний договір в організації.

38. Комунікації в управлінні персоналом.

39. Управління конфліктами в організації.

40. Стреси: запобігання та подолання.

41. Контролінг та аудит персоналу.

42. АРМ менеджера з персоналу.

43. Економічна ефективність управління персоналом.

44. Соціальна ефективність управління персоналом.

 1. Зарубіжний досвід управління персоналом.Питання до іспиту з дисципліни «Менеджмент персоналу»

 1. Предмет і основний зміст дисципліни “Менеджмент персоналу”.

 2. Мета, завдання і значення дисципліни “ Менеджмент персоналу”.

 3. Структура персоналу організації.

 4. Кадрова політика організації.

 1. Сутність і механізм адміністративних, економічних, правових, соціально-психологічних методів менеджмент персоналу.

 2. Нормативно-правова, методична та інформаційна база менеджменту персоналу.

 3. Розподіл функцій з менеджменту персоналу між кадровою службою та керівниками структурних ланок організації.

 4. Комунікативний процес в організації: сутність, зміст, умови ефективності.

 5. Стресові фактори й управління ними.

 6. Типи й основні причини конфліктів в організації.

 7. Управління конфліктною ситуацією.

 8. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

 9. Функції та завдання кадрової служби організації.

 10. Співробітництво кадрової служби з іншими структурними ланками організації.

 11. Cклад кадрової документації та її призначення.

 12. Документаційне забезпечення руху кадрів.

 13. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі.

 14. Методи визначення потреб організації в робітничих кадрах.

 15. Методи визначення потреб організації в професіоналах і фахівцях.

 16. Прогнозування чисельності та структури персоналу на перспективу.

 17. Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела поповнення та оновлення персоналу організації.

 18. Методи професійного підбору персоналу.

 19. Виробнича (професійна) та соціальна адаптація новоприйнятих працівників.

 20. Документи кандидатів на вакантні робочі місця.

 21. Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу.

 22. Інвестування в людину та його ефективність.

 23. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

 24. Кадровий резерв на заміщення вакантних посад.

 25. Службово-кваліфікаційне просування працівників і планування трудової кар’єри.

 26. Розвиток персоналу як засіб забезпечення конкурентоспроможності організації.

 27. Поняття, основні чинники і траєкторії руху персоналу в організації.

 28. Регламентування робочого часу, трудових обов’язків і міри праці.

 29. Нормування праці: сутність, значення, види норм праці.

 30. Завдання і методи диференціації заробітної плати працівників.

 31. Сутність і значення запобіжного, поточного та підсумкового контролю діяльності персоналу.

 32. Сутність і значення робочого часу як універсальної міри кількості праці.

 33. Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток.

 34. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня і року.

 35. Поняття, фактори і значення умов праці на виробництві.

 36. Класифікація умов праці на виробництві.

 37. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві.

 38. Сутність і мета оцінювання персоналу.

 39. Методи оцінювання претендентів на вакантні робочі місця в організації.

 40. Оцінювання робітників і технічних службовців.

 41. Оцінювання фахівців і професіоналів.

 42. Атестація спеціалістів і керівників.

 43. Потреби, мотиви та інтереси людини.

 44. Мотиваційний механізм управління трудовою поведінкою.

 45. Заробітна плата як провідний стимул трудової діяльності.

 46. Сучасні методи стимулювання ефективної діяльності персоналу.

 47. Негрошові форми стимулювання працівників.

 48. Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників. Форми соціального партнерства.

 49. Колективний договір як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників організації.

 50. Економічні аспекти ефективності менеджменту персоналу.

 51. Соціальні аспекти ефективності менеджменту персоналу.
Скачати 49.49 Kb.
Дата конвертації16.02.2013
Розмір49.49 Kb.
ТипРеферат
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи