И для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011 icon

И для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії Модуль ІІ донецьк 2011Схожі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Міністерство охорони здоров'я України

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра фармацевтичної і токсикологічної хімії


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету

з кредитно-модульною системою навчання із самостійної підготовки до практичних занять з органічної хімії


Модуль ІІ


Донецьк 2011


УДК 547 (075.5)


Автор: Стрельцова Н.Ю.


Методичні вказівки призначені для підготовки до практичних занять з органічної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету, робота з якими підвищує мотивацію вивчення предмета. Методичні вказівки з кожної теми строго конкретизують навчальну інформацію і дозволяють перевірити якість її засвоєння в процесі рішення навчальних завдань. Знання з органічної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія, фармакогнозія, фармакологія. Це підкреслюють методичні розробки з усіх розділів органічної хімії, вказуючи на тісний взаємозв'язок базових та професійно орієнтованих предметів, що вивчаються фармацевтами.


Рецензенти:


Бутєва Л.В. – доцент кафедри соціальної медицини ДонНМУ, кандидат медичних наук, методист НМК


Скоробогатова З.М. – доцент кафедри біохімії ДонНМУ, кандидат хімічних наук


ПЕРЕДМОВА


Органічна хімія входить до складу дисциплін, що складають базову фундаментальну підготовку майбутніх фармацевтів і забезпечують необхідний вихідний рівень для вивчення професійних предметів. Розвиток сучасної органічної хімії відкриває нові можливості для вивчення процесів життєдіяльності організмів, синтезу нових лікарських засобів, вдосконалення методів контролю якості лікарських засобів. Нові відкриття ряду важливих закономірностей, з одного боку, зробили органічну хімію більш цікавою для майбутніх фармацевтів, з іншого боку - ускладнили її сприйняття. Сучасна навчальна програма вимагає удосконалювання якості аудиторної і позааудиторної роботи студентів і відповідної оптимізації методів навчання.

Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії приділяє значну увагу самостійній роботі студентів. Узявши за основу вже наявну методичну літературу і, з огляду на сучасні вимоги до якості навчання студентів, колектив кафедри підготував методичні вказівки з органічної хімії для студентів фармацевтичного факультету.

Методичні вказівки написані відповідно до “Програми з органічної хімії ” для студентів фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів і вміщують розділи органічної хімії, що вивчаються студентами 2-го курсу: «Гетероциклічні сполуки»; «Природні органічні сполуки». Структура методичних вказівок уніфікована. Кожна тема містить наступні розділи:

^ 1. Актуальність теми. У цій частині вказівок чітко виділяється значення матеріалу теми для застосування в професійній діяльності провізора, встановлюється взаємозв'язок з дисциплінами старших курсів – усе це обумовлює мотиваційну характеристику теми.

^ 2. Цілі навчання. В якості загальних цілей пропонуються уміння інтерпретувати хімічні властивості, особливості окремих класів органічних сполук. Конкретні цілі відбивають дії, необхідні для досягнення загальної мети (уміння інтерпретувати хімічну будову, способи отримання, реакції ідентифікації та ін.).

^ 3. Зміст навчання.

Цей розділ забезпечує досягнення цілей навчання. Він містить основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності. Матеріал для освоєння цих питань міститься в наведеній обов'язковій і додатковій літературі.

Правильному сприйняттю досліджуваного матеріалу допомагають спеціально розроблені графи логічної структури для кожної теми.

Колектив кафедри фармацевтичної та токсикологічної хімії сподівається, що підготовлений методичні вказівки будуть сприяти кращому засвоєнню матеріалу органічної хімії, розумінню її основних закономірностей, правильному формуванню професійних навичок майбутніх провізорів.


^ Зав. кафедрою фармацевтичної та токсикологічної

хімії ДонНМУ, д. х. н. Матвієнко А.Г.


ЗМІСТСтор.

Модуль 2. Гетероциклічні та природі сполуки.

Змістовий модуль 4. Гетероциклічні сполуки.

23.

Трьох- та чотирьохчленні гетероциклічні сполуки

5

24

П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом

9

25.

Похідні піролу, фурану, тіофену. Індол.

14

26

П’ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами

18

27

Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Піридин

24

28

Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Хінолін, ізохінолін, акридин

29

29

Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами

34

30

Конденсовані системи гетероциклів

39

Змістовий модуль 5. ^ Природні сполуки

31

Вуглеводи. Моносахариди

43

32

Вуглеводи. Ді-, полісахариди

48

33

Омиляємі ліпіди

53

34

Неомиляємі ліпіди

56

35

Білки. Нуклеїнові кислоти

59

36

Синтези органічних сполук

64

37

Колоквіум за темою: «Гетероциклічні та природні сполуки.»

68

38

Підсумковий модульний контроль ІІ «Гетероциклічні та природі сполуки»


^

Модуль ІІ

Гетероциклічні та природі сполуки


Цілі модуля. Вміти:

  • складати схеми синтезу гетероциклічних сполук використовуючи дані про способи добування та хімічні властивості;

  • складати рівняння реакцій за участю гетероциклічних та природних сполук;

  • інтерпретувати вплив різних факторів (характер середовища, реагентів, хімічної будови, температури) на напрямок проходження реакцій за участю гетероциклічних та природних сполук.

  • оцінювати реакційну здатність гетероциклічних та природних сполук в реакціях різних типів;

  • проводити лабораторні досліди з підтвердження хімічних властивостей, способів добування та ідентифікації органічних речовин.Сторінка1/14
Дата конвертації19.02.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи