Державний стандарт професійно-технічної освіти icon

Державний стандарт професійно-технічної освітиСхожі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Державний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 7412.2-НО.55.3-5-2009

(позначення стандарту)


Професія - Кондитер


Код - 7412.2


Кваліфікація - 3, 4, 5 розряди


Видання офіційне

Київ 2009


Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України


Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

28.10. 2009 р. № 989


Погоджено

Міністерство праці та соціальної політики України

27 жовтня 2009 р


^

Державний стандарт


професійно-технічної освіти


ДСПТО 7412.2-НО.55.3-5-2009

(позначення стандарту)


Професія - Кондитер


Код - 7412.2


Кваліфікація - 3, 4, 5 розряди


Видання офіційне

Київ 2009


Розробники:

Тарасенко Євгенія Василівна — керівник експериментального педагогічного майданчика Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат технічних наук, доцент факультету ресторанно-готельного і туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету.

^ Гриценок Надія Іванівна — провідний спеціаліст Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України.

Забігайло Тетяна Сергіївна – начальник кондитерського цеху комбінату харчування навчально-виробничого об’єднання Київського національного торговельно-економічного університету, майстер-кондитер (володар та призер Всесвітніх чемпіонатів та конкурсів кулінарної майстерності).

^ Гайдай Олена Ігорівна – начальник кондитерського цеху державного підприємства “Гарант-сервіс”.

Баклан Світлана Михайлівна – заступник директора з навчально-виробничої роботи Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

^ Ніколіна Валентина Василівна — методист експериментально-педагогічного майданчика Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

^ Сидорчук Тетяна Петрівна - методист Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Ільяш Наталія Степанівна - викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

^ Потяженко Олена Юхимівна - викладач Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.

Науковий консультант:

Радкевич Валентина Олександрівна — директор Інституту професійної освіти АПН України, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України.

Рецензенти:

Кривошея Світлана Іванівна – провідний спеціаліст апарату Верховної Ради України (магістр з технології харчування, інженер-технолог), м. Київ;

^ Пянтак Тетяна Юріївна – заступник начальника відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості;

Кравченко Михайло Федорович – д.т.н., доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Київського національного торговельно-економічного університету.

Літературний редактор:

Мельникова Марина Борисівна – завідуюча методичним кабінетом Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Технічний редактор:

Ніколіна Валентина Василівна — методист експериментально-педагогічного майданчика Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету.


Керівники проекту:

Мірошниченко Катерина Борисівнадиректор Науково-методичного кабінету професійно-технічної освіти Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації);

^ Шляхтичева Людмила Іванівна — завідуюча сектором Відділення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.


Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії “Кондитер”, замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

04070, м. Київ, вул.. Сагайдачного, 37

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефони: (044) 239-39-35, 239-39-36.

Заступник директора, начальник Відділення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.


*Примітка: цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.
^

Загальні положенняДержавний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Кондитер” 3-5 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

  • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

  • типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

  • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

  • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

  • перелік основних обов’язкових засобів навчання;

  • список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає: на 3 розряд - 1035 годин, на 4 розряд – 946 годин, 5 розряд – 700 годин.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:

  • для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

  • для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

  • для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування”, “Дизайн виробництва” та інші).


Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Випуску 65 “Торгівля та громадське харчування”, Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.08.1999 р. № 918, досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень», Випуску 1 «Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Міністерством праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях закладів ресторанного господарства.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня (слухача) в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.


Міністерство освіти і науки України

^ Міністерство праці та соціальної політики України


Сторінка1/28
Дата конвертації17.03.2013
Розмір2.72 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи