«творення українських прізвищ, по батькові за допомогою суфіксів» icon

«творення українських прізвищ, по батькові за допомогою суфіксів»Схожі


міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв)


Богданович Людмила Броніславівна


ДО ГЛИБИН РІДНОЇ МОВИ


Методичні розробки


Кіровоград – 2012

Богданович Л.Б. До глибин рідної мови: методичні розробки / упорядник – Л.Б.Богданович – Кіровоград, 2012. – 40 с.


У посібнику наведені приклади уроків з української мови для різних класів загальноосвітніх навчальних закладів, тести з української літератури та сценарії відкритих літературно-музичних композицій з творчого досвіду вчителя української мови і літератури Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат – школа мистецтв), відмінника освіти України, вчителя-методиста Богданович Людмили Броніславівни.


Рекомендовано до друку рішенням методичної ради Кіровоградського обласного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат-школа мистецтв) (Протокол № 2 від 21.11.2012 р.)


© Богданович Л.Б., 2012 р.

ЗМІСТ
ЗМІСТ 4

ПЕРЕДМОВА 5

^ УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ:
«ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ, ПО БАТЬКОВІ
ЗА ДОПОМОГОЮ СУФІКСІВ» 10

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 9 КЛАСІ: «СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО ПОБУДОВА; ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ В НЬОМУ. СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПРОСТИМИ РЕЧЕННЯМИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ» 12

^ УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 9 КЛАСІ: «РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ МІЖ ПРОСТИМИ РЕЧЕННЯМИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ» 18

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ: «ОРФОГРАФІЯ» 20

ТЕСТИ ДЛЯ 9 КЛАСУ ЗА ТВОРЧІСТЮ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 22

^ ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНА КОМПОЗИЦІЯ,
ПРИСВЯЧЕНА СВЯТУ РІДНОЇ МОВИ «КРІЗЬ ГУЛ СТОЛІТЬ» 29

СЦЕНАРІЙ ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНОГО СВЯТА,
ПРИСВЯЧЕНОГО РІЧНИЦІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА 34

^ ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИЙ ВЕЧІР
«КОБЗАРЮ! ТВОЯ СЛАВА НЕ ВМРЕ, НЕ ПОЛЯЖЕ!» 37

ДЛЯ НОТАТОК 41ПЕРЕДМОВА

Богданович Людмила Броніславівна працює в обласному комплексі з 1996 року. Вона досвідчений педагог, має глибоку наукову і теоретичну підготовку, володіє сучасними методами і формами педагогічної діяльності. Працює над педагогічною проблемою «Використання інтерактивних методик навчання у роботі по підвищенню мовленнєвої культури учнів в умовах навчально-виховного комплексу гуманітарно-естетичного профілю». Уроки української мови і літератури спрямовані на розвиток особистості учня з врахуванням особливостей кожного класного колективу.

Вчитель раціонально організовує діяльність учнів, поєднує фронтальну, колективну та групову форми роботи, використовує різноманітну наочність, додаткову літературу, довідники, що сприяє ефективності навчального процесу. Неодноразово учні Богданович Л.Б. ставали призерами обласного етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Вона є головою методичного об`єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Гімназисти добре знають тексти творів, володіють державною мовою, пишуть змістовні наукові роботи з рідної мови і літератури в НТУ «Дивосвіт», МАН учнівської молоді.

У пошуках інтерактивних підходів навчання та виховання дітей учитель Богданович Л.Б. вбачає своїм найголовнішим завданням формування мовленнєвої культури учнів, збагачення словникового запасу учнів, досконале оволодіння рідною мовою. Для цього використовує складання змістовних предметних блоків, як одного з етапів особистісно орієнтованого навчання. Ця технологія, на думку педагога, спроможна забезпечити оптимізацію навчально-виховного процесу, дає учням не тільки основи знань, а й навчає їх обробляти й аналізувати, синтезувати навчальний матеріал,дає імпульс діяльності учнів, їх ініціативі, вивільняється більше часу для практичної діяльності. Учні краще розуміють, засвоюють матеріал, вчаться аналізувати, порівнювати, робити власні висновки.

Підвищенню зацікавленого сприйняття учнями програмового матеріалу сприяє емоційна атмосфера уроку, уміння загострити проблему шляхом створення особливого мікроклімату в класі під час уроку.

Вчитель глибоко переконана що залучення музики і живопису, поезії, які, за словами В.О.Сухомлинського, творять на уроці «повітря краси», сучасний урок тільки виграє, допомагає учням повніше, емоційніше засвоїти, зрозуміти музику рідного слова.

Зайве говорити, що сьогодні учні на недостатньому рівні володіють рідною мовою. Молодь на досить низькому рівні володіє діалогічним і монологічним мовленням.

Працюючи в 11 класі над темою «Пряма і непряма мова. Цитата. Діалог. Пунктограми при прямій мові, діалозі цитаті», формою уроку обрала семінар. Учні самостійно працювали над темою, маючи план уроку. Мета уроку обговорення й оцінка результатів самостійно підготовлених тем. Урок проводився за планом:

 1. Пряма мова

 2. Непряма мова

 3. Цитата

 4. Діалог.

Кожне питання розглядалося по черзі і закріплювалося практичним завданням. Учні-рецензенти оцінювали відповіді своїх товаришів. Потім класу було запропоноване завдання у двох варіантах:

 1. Розставити в тексті розділові знаки і пояснити їх вживання.

 2. Скласти речення з подібними словами.

Учням було запропоновано скласти анотацію на основну відповідь з цього питання, а потім виконували практичне завдання: перетворити речення з прямою мовою на непряму, проаналізувати трансформовані речення, пояснити розділові знаки.

Практична робота проводилася індивідуально. Під час доповіді про діалог учитель доповнює, рецензує відповіді учнів. Після цього учні складають діалог на лінгвістичну тему й вразно відтворюють його в особах.

Сучасний урок вимагає чіткого взаємозв’язаного, ефективного комплексу завдань.

До аналізу літературного тексту, вчитель підходить комплексно, звертаючи увагу на розвиток культури мовлення учнів. Учні вчаться слідкувати за стилістичною правильністю побудови речень, не відхиляючись від головного.

Під час вивчення творчості М.М.Коцюбинського особлива увага звертається на теоретичні поняття – нові методи, жанри, напрями. В ході уроку акцентується увага на проблемі імпресіонізм й українська література, яка продовжує звучати і на уроці «Імпресіонізм М.М. Коцюбинського» у новелі «Цвіт яблуні». Учні працюють у групах, попередньо опрацювавши текст новели, зробивши виписки тексту, які використовують під час висвітлення проблемних питань. Обов’язково звертається увага на словникову роботу.

Ведучи учнів стежинами, що збагачують їх словниковий запас, культуру мовлення, Людмила Броніславівна використовує різноманітні форми роботи: словникові п’ятихвилинки, орфографічні, орфоепічні, хвилинки-мріїнки, твори мініатюри, конкурси знавців фразеологізмів і т.п.

Важливим і корисним видом роботи у справі підвищення культури мовлення педагог вважає творчі роботи під час уроку. На уроках Людмили Броніславівни учні вчаться складати діалоги, що відтворюють різні ситуації. Сюди органічно прилучається і культура поведінки. Виявляється, діти про поведінку в деяких ситуаціях навіть не мають уявлення, а вживання «чарівних» слів «будь ласка», «прошу», «дякую», і т.д. – рідкий гість у мовленні дітей.

Культура мовлення кожного з нас органічно випливає із загальної культури виховання людини. І тут безмежне поле діяльності. Як учитель-словесник Людмила Броніславівна залучає своїх вихованців до вивчення історії рідного краю, використовуючи такі методи роботи як зустрічі з письменниками – земляками (О.Жовною, А.Погрібним) на уроках літератури рідного краю. Уроки літератури рідного краю вчитель проводить так, щоб кожна дитина відчула магію дивослова письменника, духовну наснагу автора – земляка. Це нестандартні уроки. Учень повинен прийти до зустрічі з письменником через попереднє знайомство з його творчістю, конкретними творами. Крім того, учні ліцею – активні відвідувачі музею П.К.Тобілевича (директор К.Є.Лісняк). Часто уроки рідного краю проходять саме тут (презентація нових збірок П.Селецького, А.Корінь, Л.Горового). Саме тут відбувся захист наукових досліджень учнів ліцею О.Маринюк «І.Карпенко-Карий – фундатор української драматургії і театру», Т.Сизорової «Родини Тобілевичів і Тарковських».

Керівництво науковою роботою учнів – ще один вид роботи, який,теж розвиває, збагачує мовну культуру учнів, привчає їх до дослідницької, пошукової роботи, привчає детально і уважно працювати з книгою, вчить систематизувати матеріал, робити власні узагальнення, висновки, сприяє поглибленню знань учнів української мови та літератури, спонукає до глибокої зацікавленості предметом. Старшокласники – учні 10-11 класів – з відповідальністю пишуть творчі роботи з української мови та літератури. Результатом є серйозні наукові роботи, глибоко самостійні. Учням пропонується нова тематика: «Велесова книга – погляд в історію нашого народу», «полемічні твори І.Вишенського, І.Франка про про І.Вишенського», «Філософські роздуми Г.Сковороди про людське Щастя», «Буквар світу», «Фольклорні джерела повісті М.М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»» та драми Лесі Українки «Лісова Пісня», «Проблема емансипації у творчості О.Кобилянської», «Образ матері і дитини у творчості Т.Шевченка», «Родинні зв’язки сімей Тобілевичів і Тарковських», «Життєвий подвиг О.Журливої», «Національне підґрунтя поеми І.Котляревського «Енеїда»», «Художні засоби роману П.Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Творчість письменників Кіровоградщини стала постійним об’єктом досліджень учнів під керівництвом Людмили Броніславівни.

Людмила Броніславівна Богданович із плеяди тих, творчих учителів-словесників, педагогічний досвід яких цікавий для її колег і повчальний для молодого покоління учителів - філологів. Мабуть, тому вона завжди радо приймає до себе на уроки, що проходять у Кіровоградському обласному комплексі гуманітарно-естетичного профілю студентів філологічного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка.

Її учительська праця – це певна педагогічна цінність, прикметна цікавими методичними знахідками і рішеннями. Працюючи із творчо обдарованими учнями, що тонко розуміють музику, народне танцювальне мистецтво, гарно співають і танцюють, вона вміло поєднує у своїй роботі літературу, музику, і сценічне дійство. На уроках панує мікроклімат співпраці учителя й учнів. Людмила Броніславівна використовує різні форми навчальної діяльності, організовує навчальний процес з урахуванням вікових особливостей учнів та рівня їх пізнавальних і творчих можливостей. Її орієнтир – розвиток особистості засобами слова. Учитель використовує його могутній потенціал для формування цільної особистості, свідомої свого життєвого призначення, свого народу.

Педагог виховує в учнів почуття любові й поваги до рідного слова, залучає їх до вивчення історії рідного краю, використовуючи такі методи роботи як зустріч із письменниками – земляками. На своїх уроках поглиблює знання учнів цікавим викладом матеріалу, диференційованими завданнями.

Вчитель постійно проводить відкриті уроки, працює зі студентами, бере участь в обласних семінарах, конференціях, постійно співпрацює з Кіровоградським ОІППО ім. Василя Сухомлинського. На засіданні методичної ради навчально-методичного кабінету української мови та літератури Кіровоградського ОІППО ім. Василя Сухомлинського схвалені методичні матеріали вчителя «Перші кроки в професії». Людмила Броніславівна проводить змістовну позакласну навчально-виховну роботу в закладі, а такі щорічні заходи, як Шевченківські дні, Тиждень української мови та літератури, Свято української писемності, «Поетичний зорепад» та інші є методичною скарбничкою вчителя, що виховує у гімназистів дух українства та почуття національної гідності.

Людмила Броніславівна людина енергійна, старанна, працездатна, принципова, вимоглива до себе та інших, любить українську мову і передає цю любов своїм вихованцям, які щорічно вступають на навчання до провідних вищих навчальних закладів держави, зокрема, тільки на факультеті філології та журналістики КДПУ імені В.Винниченка навчається більше двадцяти учнів.

Богданович Людмила Броніславівна користується заслуженою повагою колег, учнів, батьків.

Цікавий педагогічний досвід Людмили Броніславівни вартий уваги і заслуговує на гідне поціновування.
^

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ:
«ТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ, ПО БАТЬКОВІ
ЗА ДОПОМОГОЮ СУФІКСІВ»Ой, що росте без кореня?

Камінь росте без кореня?

Народна творчість


^ Тема: творення українських прізвищ, по батькові за допомогою суфіксів.

Мета: повторити творення українських прізвищ, по батькові за допомогою суфіксів; навчитися правильно вживати їх у письмовому та усному мовленні; удосконалювати культуру мовлення, формувати свідоме ставлення до навчання у процесі самооцінки знань і знань товаришів; на основі вивчення текстів розкрити красу дівчини-жінки, виховувати повагу, шану до історії народу.

Наочність: схема "Будова слова", "Словотвір", індивідуальні картки.

^ Культура мовлення: виразне читання тексту-опори з дотриманням орфоепічних норм на основі фонетики, аналіз українських прізвищ, по батькові за правописом на основі творення суфіксальним, префіксальним способами.


^ План та хід уроку

Урок починається мелодією української народної пісні.


I. Організація класу до роботи.

Учні поділені на групи (5 груп), на чолі кожної – старший.

Текст-опора-матеріал-ілюстрація, на якому вивчаються, узагальнюються правила орфографії, творення українських прізвищ, по батькові, удосконалюється культура мовлення.


II. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Повторення теми "Будова слова. Словотвір", "Орфографія. Орфограма".

 2. Скласти повідомлення на тему "Будова слова. Словотвір"

 3. Орфографія. Орфограма.

 4. Записати вірш, проаналізувати словотворення іменників, пояснення правопис суфіксів.

У ластівки ластовенятко, в шовковиці шовковенятко, в гаю у стежки стеженятко, у хмари в небі хмаренятко, в зорі над садом зоренятко вже народилось. Лиш зажурилися старезна скеля над урвищем та дуба всохле стовбурище.

 1. Представники від кожної групи почергово пояснюють творення слів та їх правопис.


^ III. Виклад нового матеріалу.

Учитель оголошує тему уроку.

Питання до класу: якою ж буде мета нашого уроку?

Учні визначають і учитель підсумовує сказане: проаналізувати творення прізвищ.

 1. ^ Словниковий диктант.

Андріївський, Костів, Костюк, Гордієнко, Гаврилишин, Грицай, Нагірняк, Залипка, Ткачишин, Білоус, Безноско, Рибчин, Коваленко, Одинець, Нехаєнко, Гейченко, Кукурічка.

Проаналізувати слова за будовою, виділити позначками значущі частини. Представники від груп аналізують творення прізвищ та їх написання.

 1. ^ Написання диктанту.

Українська Сафо.

1625 року в урядника Полтавського козачого полку Гордія Чурая народилася дочка Маруся. За бажанням батька її називали Марія Горді(ївна), за прізвищем Чура(ївна).

^ Маруся була піснетворкою, мала чудовий голос і майстерно виконувала пісні.

Народжена для любові, вона не знала її радощів. Маруся полюбила Грицька Бобренка, але Грицькова мати Бобрин(чиха) повстала проти кохання Грицька й Марусі. Безвольний Грицько Бобринчи(шин) одружився з Танею Вишняк(івною), дочкою осавула Федора Вишняка. Усі свої надії на своє любляче серце по краплині Маруся Чурай сточила в неперевершеній пісні.


 1.  Учитель. Прослідкувати і проаналізувати творення імен по батькові, пояснити їх написання, виразно прочитати текст.

Учні. Почергово читають речення, творення і написання слів – прізвищ, по-батькові, роблять висновки.


 1.  Завдання для кожної групи учнів:

1. Скласти діалог між бібліотекарем (Надія Іллівна) та учнем (Михайленко Ігор) про рідкісну книгу, потрібну для написання реферату.

2. Написати заяву на ім'я директора учбового закладу (Коротков Анатолій Єгорович) про допуск до позачергового складання екзамену від імені учениці Дігтяр Валентини Яківни.

3. Скласти поздоровчу листівку адресату (Олег Євгенович).

4. Дати усний опис портрета піснярки Марусі Чурай.

5. Провідміняти за відмінками, виділивши суфікси: Дробот Анатолій Васильович, Дробот Ірина Луківна.

6. Утворити жіночі та чоловічі імена по батькові від таких імен: Ігор, Нечай, Хома, Ілля.


IV. Учні-представники кожної групи відповідають на поставлені
питання, коментують, аргументуючи правилами.V. Підсумок уроку:

 1. З якою темою ознайомились?

 2. Яку мету ставили на початку уроку?

 3. Чи впорались? Чи засвоїли?

 4. Оцінювання відповідей під час уроку.


VI. Домашнє завдання.

Читати за "Українським правописом", підручником з української мови, вправа. Написати творчу роботу "Маруся Чурай - легендарна українська піснярка".


^

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 9 КЛАСІ: «СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ, ЙОГО ПОБУДОВА; ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ В НЬОМУ. СМИСЛОВІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПРОСТИМИ РЕЧЕННЯМИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ»Мета. Лінгвістична змістова лінія:

 • поглибити знання учнів про складне речення;

 • дати поняття про складносурядне речення, його класифікацію;

 • розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати текст, знаходити складносурядні речення, аналізувати їх, ставити розділові знаки між частинами складного речення.

Комунікативна змістова лінія:

 • вчити використовувати складні речення у власних монологічних і діалогічних висловлюваннях.

Культурологічна змістова лінія:

 • виховувати культуру мовлення;

 • виховувати уважне ставлення до слова;

 • виховувати любов до рідної природи, вміння бачити її красу та словесно описувати свої враження.

Обладнання: підручник «Рідна мова. 9 клас» В.Скутратівський, Г.Шелехова, Я. Остаф; таблиця «Складносурядне речення»; матеріали фотовиставки «Зима у місті»; тестові завдання.


^ Хід уроку

І. Організація класу. Повідомлення теми і мети уроку

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Робота біля дошки.

 • Запишіть речення, підкресліть граматичні основи.

Темні хмари засіли на сніжних чолах гір і перекидаються гнівними словами громів.

Сніжинки падали, і запорошені стежки були розквітчані слідами людських ніг.

 • Поясніть орфограми.

 • Правильно проінтонуйте речення.

2. Евристична бесіда.

 • Скільки граматичних основ має кожне речення?

 • Яким є кожне речення за будовою? Доведіть думку.

 • Чим відрізняється друге речення від першого?

 • Що спільного між двома реченнями?

3. Побудова діаграми Вена за питаннями (див. схему 2).Спільне і відмінне речення з однорідними членами і складних речення:

 1. за будовою;

 2. за кількістю граматичних основ;

 3. за інтонацією;

 4. за способом зв'язку членів речення або його частин.

 • Користуючись діаграмою, спробуйте дати визначення складного речення;

 • Наведіть приклади складних речень на тему «Рідна природа».


III. Робота над новим матеріалом

  1. Слово вчителя.

Мотивація навчання. Повідомлення про складносурядне речення.

   • інтонування;

   • сполучники;

   • розділові знаки.

  1. Робота з підручником. Опрацювання таблиці на c. 14.

  2. Редагування.

Подані прості речення поширте другорядними членами й утворіть складносурядне речення. Сонце сіло. Почало смеркати.

  1. Вибірково-відтворювальний диктант.

Прослухайте текст. Виберіть і відтворіть тільки складносурядні речення.


Червона калина


Під холодним вітром щуляться кущі, мерзнуть дерева. Вони давно стоять голі, і тепер тільки зима подарує їм новий одяг, але її ще немає. Пожухла трава, побуріло і почорніло опале листя. Низьке осіннє небо з холодними рваними хмарами, таких же похмурих тонів ліс і земля. У листопаді найменше сонячних днів, і майже кожен осінній день схожий на сутінки.

Сніг уже кілька разів покривав землю, але знову танув. Не пливуть більше лісовими річечками листочки-кораблики. Вночі мороз намагається зупинити біг води, і вздовж берегів з'являються тонкі смужки криги. Але ще не прийшов час справжнього льоду, і вода в річці ліниво біжить, відливаючи свинцем, і дивиться в неї таке ж небо.

 • Вибіркова перевірка записаного.

 • Читання, правильне інтонування учнями своїх робіт.

 • Як відбуваються дії у відтворених вами реченнях – одночасно, послідовно?

 • Доберіть синоніми до слова відливаючи (свинцем).

  1. Визначте смислові зв'язки між простими реченнями у складносурядному реченні.

Дерево ще голе, однак на віттях його вже починалось життя. (Протиставлення.)

Чи то води весняні шуміли, чи бриніла десь здалеку пісня. (Розділові співвідношення.)

  1. Тест (на виконання – 7 хвилин)

Взаємна перевірка. Кожна правильна відповідь 2 бали.


Смислові зв'язки між простими реченнями у складносурядному

1. Яке з наведених речень є складносурядним?

а) Сонце вже показалось і пекло камінь.

б) Уже вечірні сутінки спадали над слободою; здіймалась завірюха, або раптово налітав рвучкий вітер.

в) Ні пілот, ні штурман не знали, чий то човен.

2. Яке з наведених речень не складносурядне?

а) Вітру на морі не було, проте клекотав сильний вітер;

б) Довго барилась зима, а оце впала на землю;

в) Одцвітали яблуні, і тьмяні пахощі насичували повітря.

3. У якому із запропонованих складних речень дії відбуватимуться одночасно:

а) Звечора або сама піду на вечорниці, або дівчата понадходять;

б) Дощ пройшов – і Київ зеленіє;

в) Уже давно стояла ніч над землею, і зорі виблискували з темного неба.

4. У якому із запропонованих речень дії відбуватимуться послідовно?

а) Сонце сходило над лісом, а верхівки дерев поступово вимальовувались на фоні неба;

б) Там було багато свіжої трави, і ніщо не нагадувало про недавню засуху;

в) Чи то кров мені в скронях гупає, чи то серце так стукоче.

5. У якому із запропонованих складних речень прості речення протиставляються?

а) Забродчики жартували, сміялись, а Миколі було не до сміху;

б) У житах щось зашаруділо, і незабаром на дорогу викотився їжак;

в) Глянув я вгору на зорі – і очі далекого неба в душу мені подивились.

6. У якому із запропонованих складносурядних речень між простими реченнями розділові співвідношення?

а) В озеро – камінь, і підуть кола?

б) Чи то мені здається, чи то справді вітер тихшає?

в) Людина смертна, а народ – безсмертний.

7. Складіть твір-мініатюру (5-7 речень) за матеріалами фотовиставки «Зима у місті», використавши в тексті:

 1. складносурядне речення з єднальним співвідношенням простих речень.

 2. складносурядне речення з протиставним співвідношенням простих речень.

 3. складносурядне речення з розділовим співвідношенням простих речень.

 • Перші 5 учнів здають роботу для перевірки.

 • Читання учнями власних робіт.

 • Взаємне оцінювання.


IV. Домашнє завдання

Складіть твір-мініатюру «Попереду канікули», використавши в тексті елементи, вивчені на уроці.


V. Підсумок уроку

Бесіда.

 • Чим відрізняється складносурядне речення від простого ускладненого речення?

 • Які смислові зв'язки існують між простими реченнями в складносурядному?

Оцінювання роботи на уроці.
^

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 9 КЛАСІ: «РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ МІЖ ПРОСТИМИ РЕЧЕННЯМИ В СКЛАДНОСУРЯДНОМУ»Мета. Лінгвістична змістова лінія:

 • поглибити знання учнів про складносурядні речення;

 • вчити ставити розділові знаки між частинами складного речення.

Комунікативна змістова лінія:

 • розвивати пам’ять та логічне мислення учнів, уміння переказувати текст;

 • розвивати уміння використовувати різні види складносурядних речень у власному діалогічному і монологічному висловлюванні.

Культурологічна змістова лінія:

 • виховувати любов і пошану до історичного минулого нашого народу.

Обладнання: підручник, картки із завданнями, грамзапис, таблиця «Розділові знаки в складносурядному речення».


^ Хід уроку

І. Організація уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Читання творів-мініатюр «Попереду канікули».


ІІІ. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда.

Які розділові знаки ви поставили у складних реченнях домашніх творів? Чому?

^ Які сполучники зв’язують частини складних речень?

2. Виконання завдань за картками.

Картка 1

Складіть речення на тему «Історія мого народу» за схемами:

[ ], але [ ]. –складносурядне речення з протиставним сполучником але.

[ ], і [ ]. – складносурядне речення з єднальним сполучником і.


Картка 2.

Поставте розділові знаки в складносурядних реченнях, з’ясуйте смислові відношення між простими реченнями, вкажіть сполучники.

Історичні постаті важливі для історії, але саму історію творить народ. Ступай майбутньому назустріч і хай хода твоя легкою буде.


Картка 3.

Редагування. Перебудуйте подане речення за схемою [ ], і [ ].

Вивчаючи історію, кожна історична постать має стати для нас взірцем служіння своєму народові.


IV. Опрацювання нового матеріалу

1. Мотивація навчання.

2. Розповідь учня за таблицею «Розділові знаки в складносурядному реченні».

3. Робота з підручником: с.20, впр. 34 (усно).

4. Коментований диктант.

Історія любить імена й дати, і без них вона, власне, й не існувала б як наука. Вона, наче могутня ріка, народжена десь у гірській ущелині, вбирає на своєму шляху до моря і весняні струмки, і зустрічні ріки, а потім, загравши морськими хвилями, виходить на неозоре плесо океанського роздолля. Так у книзі часу збираються дні й роки, і утворюються томи-століття, а кожна сторінка всипана цифрами й датами, фактами й подіями і відкриває наступному поколінню безмежний простір для польоту людської мислі. Кожен народ має свої пам’ятні дати й своїх героїв.

5. Обговоріть у парах тему диктанту. Намагайтеся використовувати складносурядні речення.

6. Перевірка виконання завдань за картками.

7. Перекажіть текст, використовуючи складносурядні речення.

Звучить грамзапис «Присвята» І.Франка.

Він був сином мужика, та став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком, а став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, а вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Доля переслідувала його в житті скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу. Доля не шкодувала йому страждань, але не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.

Найкращий і найцінніший скарб дала йому доля лише по смерті – невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонах людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отаким був і є для нас, українців, Тарас Шевченко.

 • Перші 5 учнів здають роботу на перевірку.

 • Читання учням власних робіт.

 • Рецензування учням робіт.

V. Домашнє завдання.

Напишіть невеличкий твір-роздум із використанням складносурядних речень на тему «Ким для мене є Шевченко».

^ VI. Підсумок уроку.

Бесіда.

Чи погоджуєтеся ви з думкою, що використання в мовленні складносурядних речень – вищий етап розвитку самої людини? Доведіть свою думку.

Оцінювання роботи на уроці.


^

УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5 КЛАСІ: «ОРФОГРАФІЯ»Мета: повторити та систематизувати знання учнів з теми «Орфографія»; розвивати й удосконалювати правописні навички учнів; виховувати любов до рідної мови.

^ Тип уроку: систематизація та узагальнення знань.

Обладнання: дидактичний матеріал, графічний малюнок «Метелик».


Хід уроку

I. Організаційна частина

^ II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку

III. Проведення конкурсу

(Учні об'єднуються в 3 групи, обирають капітанів та називають свої команди.)

^ Конкурс 1. Вправний перекладач.

Перекладіть стійкі вирази українською мовою.

Он сдержал свое слово; нужно открыть окно; это наше любимое занятие; он самий лучший ученик в классе; я пробила в селе две недели; они встретились на следующий день.


Конкурс 2. Вправний художник.

Уставте пропущені букви і з'єднайте їх по черзі на аркуші, щоб вийшов малюнок.1. З…лото.

2. Безме…жя.

3. Компан…йон.

4. См…река.

5. Сканува…ня.

6. …радіти.


7. Пр…чинити.

8. …керувати.

9. Прова…ля.

10. Півсторі…чя.

11. Ілюстрац…я.

12. Ві…тягнути.
Конкурс 3. Вправний декламатор.

Уставте пропущені букви. Прочитайте зашифровану скоромовку.

Ні..ся, контрас..ний, х..зяйка, Ta..pi, д..ректор, Ma..opimu, підні..ся, б..гаття, npoгpa..a, розрі..ся,ж..втий, co..ний, ..хилитись, рю..зак, г..рячий, бе..зоряний, к.яан, за..відділу, ..темніти, вода ..озері, ч.ловік, по-укра..нськи, і.мобілізація, ..хcoвати, заб..pamu, осі.мій, к..лач, ко..ентар, ..кувати, кp..шиmu, cmi..ний, кр..кливий, ..подівай-
ся, ч..ртополох, Маге..лан, пр..звище, cnop..moea-pu, візьмет..ся, ..формулювати, к..жан, Го.ландія, ж.лудь, па..ся, ж..рі, nma.., 4..mupu, річч..,..косити, п.мгвін, на..лє, ві.ла, n..nimp.

(Відповідь: Старий Самсон сказав своїм синам: «Сини, соліть сало сухою сіллю».)

Конкурс 4. Вправний редактор.

Запишіть слова у дві колонки:

 • з апострофом;

 • без апострофа.

Черв..як, дзв..якнути, електрозв.язок, духм..яний, реп..ях, мавп..ячий, сап..ян, медв..яний, тім..я, бур..як, верб..я, кр..якати, ад..ютант, кр..юк, дит..ясла, Р..єпін, уз гір..я, п..юре, щість п..ятих, б..юро, ад..мнкт, М..юнхен.

Із перших букв слів у першій колонці має утворитися фразеологізм, що називає нечулу, байдужу людину. (Відповідь: черства душа.)


IV. Підсумок уроку

 • Назвіть відомі вам розділи мовознавства.

 • 3 якими розділами мовознавства тісно пов'язана орфографія?

 • Які орфограми ми сьогодні повторили?

 • Які види роботи виявилися складними^

ТЕСТИ ДЛЯ 9 КЛАСУ ЗА ТВОРЧІСТЮ І.П. КОТЛЯРЕВСЬКОГОІ рівень

 1. Якою піснею починається п'єса "Наталка Полтавка"?

а) "Віють вітри віють буйні..."

б) "Ой я дівчина полтавка..."

в) "Всякому городу нрав і права..."

 1. Хто в п'єсі "Наталка Полтавка" співає пісню "Віють вітри віють буйні..."?

а) Горпина Терпелиха

б) возний Тетерваковський

в) Наталка

 1. Кому належать слова про І. П. Котляревського : "Будеш, батько, панувати, Поки живуть люди; Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!" ?

а) Т. Шевченко

б) І. Франко

в) Л. Українка

 1. Хто з українських композиторів створив оперу за мотивами "Енеїди"?

а) М. Лисенко

б) Г. Майборода

в) К. Стеценко

г) М. Леонтович

 1. Яка пісня, що її співає возний у п'єсі "Наталка Полтавка", є переробкою відомого сатиричного твору Г. Сковороди ?

а) "Голова всяка свой імєєт смисл..."

б) "Нельзя бездни океана горстью персти разбросать"

в) "Всякому городу нрав і права..."

 1. З якого твору І. П. Котляревського наведені слова:
  "Мужича правда є колюча, А панська на всі боки гнуча..." ?

а) "Енеїда"

б) "Наталка Полтавка"

в) "Москаль-чарівник"

 1. Хто з богів у поемі "Енеїда" одержавши хабара, зібрав підвладні йому вітри і "звелів поганій бути погоді" ?

а) Юпітер

б) Венера

в)Нептун

 1. Кого зображено в поемі "Енеїда" в цих рядках: "...в кривавих ризах тут; За нею рани, смерть, увіччя. Безбожність і безчоловіччя, Хвіст мантії несуть" ?

а) Юнона

б) Сирена

в) Дідона

г) Війна

 1. Вкажіть серед названих імен з "Енеїди" земних героїв:

а) Еол

б) Дідона

в) Герба

д) Борей

 1. Про кого йдеться у наведених рядках "Енеїди": "Розумна пані і моторна, Для неї трохи сих імен: Трудяща, дуже працьовита... Бідняжка, що була вдова..."?

а) Сирена

б) Герба

в) Дідона


г) Юнона

 1. Кого характеризує Котляревський І. у цих рядках поеми "Енеїда": "... тоді кружав сивуху І оселедцем заїдав; Він, сьому випивши восьмуху, Послідки з кварти виливав"?

а) Еней

б) Зевс

в) Евріал

 1. Хто з героїв "Енеїди" говорить побратиму, який вирішив пробратись у ворожий стан: "З тобою рад в огонь і в воду, на сто смертей піду з тобой"?

а) Евріал

б) Турн

в) Низ

 1. Один з персонажів твору йдучи в табір на вірну смерть, на нагадування про стару матір, заради якої повинен жити, заявляє: "Де общее добро в упадку, Забудь отця, забудь і матку. Лети повинність ісправлять." Хто це?

а) Еней

б) Евріал

в) Низ

 1. Який твір І. П. Котляревського тривалий час поширювався на Україні та за її межами у рукописних списках?

а) "Енеїда"

б) "Наталка Полтавка"

в) "Москаль-чарівник"

 1. Яким віршованим розміром написана "Енеїда"?

а) ямбом

б) хореєм

в) дактилем

 1. Вкажіть систему віршування, яку використав І. Котляревський у поемі "Енеїда":

а) силабічну

б) тонічну

в) силабічно-тонічну

 1. Хто з героїв п'єси "Наталка Полтавка" пропонує останні гроші засватаній за багатія дівчині, щоб нелюб не докоряв їй своїм багатством :

а) Петро

б) Микола

в) виборний

 1. Хто сказав про Наталку у п'єсі "Наталка Полтавка": "Золото – не дівчина! Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, – яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших, яка трудяща, яка рукодільниця: себе і матір свою на світі держить"?

а) виборний

б) Петро

в) Микола

 1. Який персонаж у п'єсі "Наталка Полтавка" нарікає на свою долю, кажучи: Один собі живу на світі, як билинка в полі ! Сирота без роду, без племені, без талану й без приюту. Був у городі, шукав місця – але скрізь опізнився" ?

а) Петро

б) виборний

в) Микола

 1. Хто з відомих авторів брав участь у першій постановці п'єси Івана Котляревського "Наталка Полтавка"?

а) М. Щепкін

б) М. Садовський

в) М.Заньковецька

 1. Котра з наведених народних пісень використана І. Котляревським у п'єсі "Москаль-чарівник"?

а) "Сонце низенько, вечір близенько..."

б) "У сусіда хата біла. У сусіда жінка мила ..."

в) "Будь у мене мужичок з кулачок. А таки я мужичкова жінка..."

 1. У викупі якого кріпака приймав участь І. Котляревський?

а) Т. Шевченка

б) М. Щепкіна

в) С. Стебліна-Камінсько

 1. Де засновано пам'ятник І. Котляревському?

а) Полтава

б) Київ

в) Чернігів

 1. "Енеїда"І. Котляревського є бурлескно-траверсійною переробкою твору:

а) Вергілія

б) Аристотеля


в) Сомфо

 1. Жанр п'єси "Москаль-чарівник":

а) малоросійська опера

б) український водевіль


II рівень

 1. Дайте коротку інформацію про життєвий і творчий шлях І. Котляревського.

 2. Дайте характеристику головного героя "Енеїди".

 3. Вкажіть патріотичні мотиви у поемі "Енеїда"

 4. Розкрийте викривальний пафос твору, характеризуючи образ богів у поемі "Енеїда"

 5. Утверджування народної моралі та внутрішньої краси людини у п'єсі "Наталка Полтавка".

 6. Стильові особливості поеми "Енеїда".

 7. Дайте порівняльну характеристику Петра і Миколи із драми "Наталка Полтавка".

 8. Розкрийте образ головної героїні п'єси "Наталка Полтавка".

 9. Композиція п'єси "Наталка Полтавка". Роль народної пісні в композиції твору.

 10. Які пісні використані у п'єсі "Наталка Полтавка", як вони характеризують героїв ?

 11. Що вам відомо про зв'язки Котляревського з декабристським рухом?

 12. Як і коли була вперше видана "Енеїда" Котляревського ?

 13. Як оцінив Т.Шевченко значення творчості Котляревського ?

 14. Які особливості жанру "Енеїди" Котляревського ?

 15. Як використав Котляревський "Енеїду" Вергілія ?

 16. Як автор у картинах пекла і раю (частина III ) виявляє своє ставлення до народу та його гнобителів?

 17. Як виражена ідея патріотизму в поемі? Як розуміли свій громадянський обов'язок герої Котляревського і як розумієте ви?

 18. Які типові риси тогочасного панства та чиновництва викриті І. Котляревським у поемі? Навести приклади із твору.

 19. Поясніть ідейний смисл рядків із поеми: "Мужича правда є колюча, а панська на всі боки гнуча..."

 20. У чому виявився зв'язок "Енеїди" з фольклором та попередньою українською та російськими літературами.

 21. У чому багатство мови "Енеїди"?Яке значення "Енеїди" в українській літературі ?

 22. Розкрийте соціальний характер конфлікту, що лежить в основі сюжету п'єси І. Котляревського "Наталка Полтавка".

 23. Виділіть зав'язку, кульмінацію і розв'язку в розвитку сюжету п'єси "Наталка Полтавка".

 24. Чому Наталка погоджується подати рушники возному ?

 25. Як ви можете пояснити поведінку возного в кінці п'єси ?

 26. Складіть план порівняльної характеристики Наталки Полтавки і Петра.

 27. Складіть план порівняльної характеристики Петра і Миколи.

 28. До якого драматичного жанру належить "Наталка Полтавка" ? Які його особливості?

 29. У чому виявився зв'язок п'єси "Наталка Полтавка" з тогочасною українською та російськими драматургічною літературою.

 30. У чому невмирущість і нев'януча краса п'єси "Наталка Полтавка"?

 31. До яких засобів класицизму вдається автор у п'єсі "Москаль-чарівник" ?

 32. Чому водевіль "Москаль-чарівник" належить до комічного жанру ?

 33. Як Терпелиха з дочкою опинилися в селі під Полтавою ?

 34. Що відоме у п'єсі про минуле Петра ?

 35. Чому возний так упевнено домагається одруження з Наталкою?


III рівень

 1. "Енеїда" І.Котляревського – бурлескно-траверсійна поема. Поясніть визначення жанру цього твору.

 2. На прикладі героїв "Енеїда" І.Котляревського розкрийте значення наведених слів: "Любов к отчизні де героїть, Там сила вража не устоїть, Там грудь сильніша од гармат."

 3. Елементи композиції художнього твору, проілюструйте їх на прикладі п'єси "Наталка Полтавка".

 4. Наталка Полтавка з однойменної п'єси І.Котляревського співає: "Не багата я і проста, но чесного роду, не стижуся я прясти, мести і носити воду." Як ці слова з пісні підтверджуються вчинками Н.Полтавки в сюжеті п'єси?

 5. Чим мені подобається "Енеїда" Котляревського?

 6. Сатиричне змалювання панів і чиновників у поемі "Енеїда".

 7. У чому невмирущість і краса образу Наталки Полтавки?

 8. Порівняльна характеристика Петра і Миколи за п'єсою "Наталка Полтавка".

 9. Які думки і почуття у мене возний за п'єсою Котляревського?

 10. "Будешь, батьку, панувати, поки живуть люди?.."(Шевченко)

 11. Пісні та їх роль у п'єсі "Наталка Полтавка"?

 12. Сценічна історія п'єси "Наталка Полтавка".

 13. "От вам і Полтавка! Люблю за обичай!"

 14. "Такого чоловіка , як Петро, я зроду не бачив!"

 15. "Наталка – по всьому полтавка, Петро – полтавець, та й возний, здається, не з другої губернії?

 16. Боротьба героїв п'єси І.П.Котляревського "Наталка Полтавка" за своє щастя.

 17. Любов возного – почуття щире чи корисливе (за п'єсою І.П.Котляревського "Наталка Полтавка")

 18. Доброта та людяність – основні мотиви п'єси І.П.Котляревського "Наталка Полтавка".

 19. Вічна проблема щастя (за творами І.П.Котляревського).

 20. Терниста дорога до сімейного щастя (за творами І.П.Котляревського).

 21. Народність "Наталка Полтавка".

 22. Чим зумовлена допомога возному і Петрові з боку виборного і Миколи ?

 23. Який зміст останньої яви п'єсі "Наталка Полтавка"? Яка поведінка кожного з учасників, що діють в ній?

 24. Який конфлікт у п'єсі "Наталка Полтавка"?

 25. Що є зав'язкою в сюжеті п'єси "Наталка Полтавка"?

 26. Які події призвели до кульмінації? По п'єсі "Наталка Полтавка")

 27. У чому вона виражається? (По п'єсі "Наталка Полтавка").

 28. Яка розв'язка у творі "Наталка Полтавка"?

 29. Яка передісторія сім'ї Терпелів?

 30. Як у селі кажуть про Наталку Полтавку?

 31. Які риси народної моралі притаманні Наталці Полтавці?

 32. Як Наталка Полтавка ставиться до матері?

 33. Що нам відоме про минуле Миколи?

 34. Що відоме про минуле Петра?

 35. Чому Петро став бурлакою?

 36. Що відрізняє Петра від Наталки?

 37. У чому вбачає щастя Терпелиха?

 38. Як ставиться Терпелиха до Петра?

 39. Як сприйняла Терпелиха сватання возного до дочки?

 40. Якою була поведінка Терпелихи після повернення Петра?

 41. У чому драматизм переживань Наталки Полтавки?

 42. Що характеризує возного як типового чиновника тих часів?

 43. Чим характеризується в житті Тетерваковський?

 44. Яке коло інтересів возного?

 45. У чому виявилась жорстокість Тетерваковського?

 46. Чи у всьому возний – персонаж негативний?

 47. Соціальне становище виборного?

 48. Типовість образу виборного.

 49. Доля Миколи.

 50. Боротьба героїв п'єси І. Котляревського "Наталка Полтавка" за своє щастя.^

ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНА КОМПОЗИЦІЯ,
ПРИСВЯЧЕНА СВЯТУ РІДНОЇ МОВИ «КРІЗЬ ГУЛ СТОЛІТЬ»Святково прибрана зала. На задній стіні сцени – портрети українських письменників, прикрашені українськими рушниками, вислови про мову, слово.

Звучить марш запорізьких козаків. На сцену виходить вчитель:

«Україна – золота, чарівна сторона. Земля рясно вквітчана врожаями, закосичена лісами й ріками і має чудових людей, що народилися в Україні й живуть тут.

Скільки ніжних, ласкавих слів придумали люди, щоб висловити гарячу любов до краю, де народилися. Пізнаємо історію свого народу з книг. Чим більше проходить часу, тим яскравішою ми її уявляємо. Пізнати все нам допомагають книги і самобутня творчість нашого народу, пісні та колядки, думи. хай же сьогодні свято відкриє перед вами розум, мудрість, творчість нашого народу.»

Звучить ,,Українська мелодія’’ М.Скорика. На сцені з’являється дівча в українському одязі, яке молиться, промовляючи такі слова:

,,Коли до серця крадеться тривога,-

За долю України я боюсь,-

^ З молитвою звертаюся до Бога


І мовою вкраїнською молюсь.

Прошу для України в Бога щастя

І захисту для всіх її дітей.

А мова українська, мов причастя,

Теплом своїм торкається грудей…

О Боже мій – Великий, Всемогутній,

Мою вкраїнську мову порятуй.

І в світлий день пришестя, в день майбутній

Вкраїні Царство Щастя приготуй.

Коли до серця крадеться тривога, –

За долю України я боюсь, –

З молитвою звертаюся до Бога

І мовою вкраїнською молюсь”


Світло на задньому плані сцени гасне. На сцену до мікрофонів виходять ведучі.


Ι ведучий

І йшли віки,

І були українці

І сотворили

Слово українське.

ΙΙ ведучий

І як сталося так,

то сказало собі слово

по своєму

І благословилося

ΙΙΙ ведучий

І прилетіли птиці,

І вродила калина,

І було солодко,

І було гірко

Ι ведучий

І стало все називатися

І земля

ΙΙ ведучий

І матір

ΙΙΙ ведучий

І вітчизна

Ведучі промовляють разом: по-вкраїнському!

Учні виконують поезії про рідну мову: учениця 11-В класу, читає власну поезію ,,Рідна мова’’. Учні десятих класів виконують сценку з п’єси М.Куліша ,,Мина Мазайло”


Ι ведучий – Зародившись на світанні слов’янського життя, мова наша витерпіла страшне лихоліття татарщини,

ΙΙ ведучий – пережила утиски Польщі, перенесла наскоки Москви,

ΙΙΙ ведучий – і, проте, перегорівши, як криниця, дійшла до нас чистою, свіжою, музичною, незаплямованою, справді щирослов’янською.

Ι ведучий – Цією мовою написано ,,Повість временних літ” Нестором Літописцем,

ΙΙ ведучий – ,,Слово о полку Ігоревім”,

ΙΙΙ ведучий – ,,Поученіє дітям” Володимира Мономаха.

Ι ведучий – Сучасна українська мова пов’язує свою історію з конкретною датою – 1798.

ΙΙ ведучий – Це рік видання ,,Енеїди” Котляревського – першого друкованого твору, написаного живою народною мовою.

Після цього учні гімназії виконують поезії В.Сосюри, В.Симоненка, В.Стуса про рідну мову.

ΙΙΙ ведучий – Українська мова – це мова героїв Квітки-Основ’яненка.

Ι ведучий – Цією мовою Тарас Шевченко написав ,,Поховайте та вставайте”.

ΙΙ ведучий – Український письменник Сергій Плачинда

ΙΙΙ ведучий – англієць Річард Вілсон

Ι ведучий – росіянин Дмитро Ліхарчов

ΙΙ ведучий – давньогрецький історик Діодор Сицилійський

ΙΙΙ ведучий – мали всі підстави твердити , що писемність, котра виникла на території сучасної України,

Ι ведучий – є однією з перших у світі.

ΙΙ ведучий – Рідна мова!

ΙΙΙ ведучий – Мудра берегиня!

Ι ведучий – Присвятая Богородиця!

ΙΙ ведучий – Судилася тобі терниста доля.

ΙΙΙ ведучий – Не раз ти була увінчана терновим вінком страждання, не раз була топтана і зневажена.

^ 1. Уривок з твору Оксани Забужко виконує учениця 10-В класу.

2. Сценка із п’єси Г. Квітки-Основ’яненка ,,Сватання на Гончарівці” у виконанні учнів 9-го класу.


Ι ведучий – Захоплююча і дивовижна наша мова. І щасливі ми, що живемо на такій чудовій землі – Україні.

ΙΙ ведучий – За даними перепису населення України 1989 року з 51 мільйона людей рідною мовою українську вважають 33 мільйони.

ΙΙΙ ведучий – Поза межами України українська мова в усній формі звучить майже в усіх країнах на території бувшого Радянського Союзу. Її можна почути і в латинській Америці, і в Австралії, США, по-суті, у будь-якому куточку нашої планети.


Ι ведучий

Людське безсмертне з роду і народу.

^ Увись росте корінням родоводу.

І тільки той, у кого серце чуле,

ΙΙ ведучий

Хто знає, береже минуле,

Хто вміє шанувать сучасне,

ΙΙΙ ведучий

Лиш той майбутне вивершить прекрасне!


1.Звучить пісня ,,Запорізька похідна” у виконанні ансамблю хлопців 10-11 класів.

2.Український танець ,,Козачок” виконує на баяні учень 11 класу Осауленко Роман.

3.Учениця А.Кушнір виконує пісню на свої слова і музику ,,Рідне село”.

4.Пісня кіровоградського поета-пісняра О.Попова ,,Наша мова” звучить у виконанні дівочого вокального ансамблю 11-В класу.


Ι ведучий – Про популярність, престиж української мови свідчать такі факти:

ΙΙ ведучий – Вона була державною мовою у Великому Литовському князівстві,

ΙΙΙ ведучий – Вона була спільною мовою для українців та білорусів,

Ι ведучий – Активною мовою Молдавського князівства,

ΙΙ ведучий – Дипломати при дворі польських королів користувались коли не латиною, то українською.

ΙΙΙ ведучий – Цією мовою бахчисарайські хани листувались з турецькими султанами.

Ι ведучий – Хтось із мудрих сказав:

ΙΙ ведучий – ,,Людина, байдужа до рідної мови, схожа на дикуна”.

ΙΙΙ ведучий

Не грайся словом!

Є святі слова,

Що матері з доріг вертають сина.


Ι ведучий

Спіши до неї, доки ще жива,

Допоки розум і допоки сила.

Знайди ж слова – вічне і земне.

За часом час на світ перестилає.


ΙΙΙ ведучий

Минуле все. Лиш слово не мине,


Ι ведучий

І та любов, що смертю смерть долає!


Учениця 11-Б класу виконує пісню «Україна моя!»


ΙΙ ведучий

Мова – це неоціненний скарб, з яким ми не розлучаємося протягом усього життя,

ΙΙΙ ведучий

Як парость виноградної лози, плекайте мову!

Ι ведучий

Пильно і ненастанно політь бур’ян.

ΙΙ ведучий

Чистіша від сльози вона хай буде,

ΙΙΙ ведучий

Вірно і слухняно нехай вона щоразу служить вам,

Ι ведучий

Хоч і живе своїм життям живим!

На сцену виходять учасники заходу із запаленими свічками, стають на півколом, на середину сцени виходить учениця і виконує ,,Молитву до мови”.

Захід закінчується піснею Малишева ,,Рідна мова” у виконанні учнів 9-го класу.


^

СЦЕНАРІЙ ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНОГО СВЯТА,
ПРИСВЯЧЕНОГО РІЧНИЦІ Т.Г.ШЕВЧЕНКАЗвучить " Прелюд пам'яті Т.Шевченка " Я.Степового

На сцені портрет Т.Шевченка, прикрашений рушником, калиною. Під портретом дати життя і смерті поета.

Виходять ведучі і на фоні "Елегії" М.Лисенка читають:


I ведучий

– Щовесни, коли тануть сніги

і на рясті просяє веселка,

Повні сил і живої снаги

Ми вшановуєм пам'ять Шевченка!


^ II ведучий

– Шевченкова творчість – це не тільки початок й основа

української мови, а й джерело національної самосвідомості і гідності.


I ведучий

– Ми припадаємо до слова Тараса, бо його глибини не зміліли й сьогодні Україна зродила Шевченка для само порятунку, і він її обезсмертив.


Учні вокального ансамблю(10-В, 10-Б кл.) виконують пісні
"По діброві...", "Вітер в гаї розмовляє".II ведучий

– Він любив Україну усе життя, він линув до неї душею, їй віддав себе, їй присвячував твори, задля неї пішов у безсмертя.


^ I ведучий

– Крутою і тернистою була його дорога. У кріпацькій хатині, де він народився, над ним тяжіли тисячі нещасть, напастей.


II ведучий

– Безрадісне, рясно запорошене слізьми дитинство протупотіло босоніж колючою стернею в голоді, холоді, хворобах.


Учень читає поезію "І золотої й дорогої".


I ведучий

– Із 47 років життя лише 12 років на волі. До болю мало.


^ II ведучий

– Та хіба цікавило когось із високих чинів, чи такі поети, як Шевченко, потрібні людям?


І ведучий

– А поетові було легко лише тоді, як виливав на папір думи свої, мережані та кучеряві.


Вокальний ансамбль 10-Б класу виконує пісню "Думи мої, думи"


II ведучий

– Битий панським осавулою кріпак і голодне байстря, що сиділо попідтинню, відданий у довічну солдатчину вдовиний син і зневажена паничем дівчина вражали поетову душу.


Учні 10-А класу виконують поезії Т.Шевченка "Доля", "Маленькій Мар'яні"


I ведучий

– Шевченків "Кобзар" – це Біблія українського народу, це книга, якій судилося бути безсмертною, бо сам народ визнав її своєю книгою.


Учениця 11-В класу читає поезію "Беру "Кобзар"


II ведучий

– Він є немов факел з українського воску, що світиться найяснішим і найчистішим вогнем європейського поступу, що освітлює цілий новітній розвиток українського народу.


Учні 10-В класу виконують пісню "Учітеся, брати мої"


I ведучий

– Постать нашого національного генія – винятково велична, творчість – всеосяжна, пророча, сучасна.


^ II ведучий

– Товща часу не в змозі притлумити гостру актуальність його Слова для кожного з наступних поколінь.


Учениця 11-Б класу читає поезію Шевченка "І виріс я на чужині" німецькою мовою.


I ведучий

– Для багатьох поколінь українців Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія всеприсутності, всезрозумілості і всезнання про нього.


^ II ведучий

– Але то лише ілюзія. Насправді Шевченко – явище велике і вічно живе – невичерпне, нескінченне, незупинне.


Учні 6 класу виконують танок "Калина"


Завіса. На сцену виходить учениця, читає поезію В.Самійленка «На роковини смерті Шевченка».

По закінченні звучить пісня «Реве та стогне Дніпр широкий», на сцену виходять всі учасники заходу, зал стоячи виконує пісню.
^

ЛІТЕРАТУРНО-МУЗИЧНИЙ ВЕЧІР
«КОБЗАРЮ! ТВОЯ СЛАВА НЕ ВМРЕ, НЕ ПОЛЯЖЕ!»Позивні.

Пролог «І мене в сім’ї великій…»

Вихід ведучих – Анастасії Стрельцової, Віталія Паламаренка.


Ведучий

В похилій хаті, край села,

Над ставом, чистим і прозорим ,

Життя Тарасику дала

Кріпачка-мати вбита горем.


Ведучий

198-а весна ступила на землю від часу народження Тараса Григоровича Шевченка, устами якого немовби говорив Бог, що призначав своєму посланцеві порятувати український народ від загибелі задля майбутньої його, ще незнаної нам місії.


Ведучий

І він говорив для свого народу напрочуд просто, поетично про найголовніше, найболючіше, про красу природи і людини, її честь і гідність, про несправедливість, славне минуле, втрачену свободу, яку неодмінно треба повернути про любов до України , за ради якої був готовий на все.

^ Я так її, я так люблю,

Свою Україну убогу,

Що проклину святого Бога,

За неї душу погублю.


Ведучий

Слово поета росло з пісні і думи, з глибинного кореня народу і первісної чистоти духу. І заяскравіло воно на верховинах світової слави мудрістю пророка й поетичним ясновидством, і його вогнистий знак виписав на небесах вічності праведні письмена: Україна і Мати-Україна.


^ Л.Костенко. «Кобзарю!»

Читає учениця 10-Г класу Желєзняк Анастасія.


Сценка «Мені тринадцятий минало…».

Виконують учні 5-6 класу.


«Зацвіла в долині червона калина»

Виконує тріо: Ольга Гречина, Валерія Руссу, Олена Русіна.


^ Т.Шевченко. «Утоплена».

Читає вихованка Кіровоградського ОЦДЮТ Владислава Чаньковська. Супровід Алевтини Чаньковської.


Ведучий

Шевченків «Кобзар» – це Біблія українського народу, це книга, якій судилося бути безсмертною, бо сам народ визнав її своєю книгою.


^ Ведучий

«Кобзар» творився Шевченком у діалозі з Богом, а життя Ісуса Христа – було ідеалом.


Ведучий

Поет дав розіп’яти себе за народ і Україну, Христос – за людство. Поет розумів, що обравши свій важкий хрест боротьби, треба нести його до кінця.

^ О думи мої! О славо злая!

За тебе марно я в чужому краю

Караюсь, мучуся… але не каюсь!..


Ведучий

Ставши класиком України, Шевченко став класиком для всіх народів.


Ведучий

Шевченко мав сильних попередників в українській літературі, але незважаючи на це, він став її справжнім основоположником. Завдяки йому українською мовою були написані твори, які мають світове значення.


^ Т.Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий».

Англійською мовою читає учениця 10-Г класу Чуніхіна Катерина.

Т.Шевченко «Тече вода з-під явора».

Німецькою мовою читають учениці 10-Б класу Лященко Зорина, Бухай Анна і Білодідова Наталія.


^ Т.Шевченко «Мені однаково».

Читає учениця 11-Б класу Лінчевська Юлія.


Хореографічна композиція «Зоре моя вечірняя».

Виконують учні 9 класу.


Ведучий

Шевченків «Кобзар»… Він став синонімом сумління свого часу, бо сам автор зібрав сюди кожну сльозинку, найменший стогін простої людини.


Ведучий

А духовну велич і красу народу він підніс на найвищу височінь, чим збагатив увесь світ.

Тому Шевченко для України – не просто народний поет, геніальний митець, якого доля обдарувала багатьма талантами. Значення його слова для нас особливе. Тарас Шевченко – національний пророк, апостол правди, заступник усіх знедолених. Всіх українців він згуртував, збирав до купи і єднав у один великий український народ.


Ведучий

І досі Тарас Шевченко закликає своїм словом любити рідний край, брататися сильному зі слабшим, бути справедливим, чесним.

Нас просто не існує без Шевченка. У ньому – вся історія наша, все наше буття .


^ Роздуми про Шевченка.

Виконує вихованець Кіровоградського ОЦДЮТ Бензарь Назар.


Інсценізація поеми Т.Шевченка « Невольник».

Виконують учні 10-Б, 10-В класів.


«Гопак».

Виконує учень 11-А класу Павло Старцев.


Ведучий

Живуть, Тарасе любий, поміж нас

І голос твій, і пензель твій, і слово.

Воно налите невгасимим яр-вогнем,

Навіки коване з дзвінкої криці.


Ведучий

Не вмре повік святе твоє ім’я!

Йому , як сонцю, вічно пломеніти!

І буде пісня зроджена твоя,

Мов океан розбурханий, гриміти!


«Думи мої , думи мої».

Виконує хор учнів 10-11 класів.


«Учітеся, брати мої».

Виконує хор учнів 10-11 класів.


Звучить фонова музика «Шлях до Тараса».

ДЛЯ НОТАТОК


Богданович Людмила Броніславівна


ДО ГЛИБИН РІДНОЇ МОВИ


Методичні розробки


Технічний центр Кіровоградського облкомплексу

25006, Кіровоград, вул.Дворцова 7

Тел.(0522) 22-17-44

e-mail: prolisok_ua@kw.ukrtel.net

http://portal.prolisok.org

Дата конвертації10.05.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипУрок
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи