Проект 1Проект асоційованих шкіл юнеско«Освіта в ім\

Проект 1Проект асоційованих шкіл юнеско«Освіта в ім'я міжнародного співробітництва І миру»Схожі
ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ПРОЕКТ 1Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО«Освіта в ім'я міжнародного співробітництва і миру»Анкета учасника Назва навчального закладу: Кузнецовcька гімназія. Адреса: Кузнецовська гімназія, м-н Ваэаш, 37, м. Кузнецовськ, Рівненська обл., 54400.Тел.: (03636) 2-19-49, 2-20-94.E-mail: gimnazia@kuznetsovsk.uaFax: (03636)2-19-49.Тип закладу: гімназія. Прізвище ім'я директора: Горбачик Наталія Федорівна. Прізвище ім'я та посада особи, відпові­дальної за проект: Кушнір Галина Михайлівна. Кількість учнів у закладі: 509.Віковий діапазон: 9—17 років. Кількість викладачів: 75.

Ваші міркування щодо виконання проекту в даному закладі: у гімназії створено сучасний науково-методичний комплекс із технічним оснащенням для втілення новітніх технологій. Вивчення двох іноземних мов дає можливість учням розвивати свої лінгвістичні здібності. Профільне навчання сприяє диференціації. Педагогічний колектив гімназії впроваджує досягнення психолого-педагогічної науки в навчально-виховний процес. У школі панує культ знань, гімназія розвивається в демократичному напрямку. Кожного року учні гімназії відзначають пам'ятні дати ООН. Навчальний заклад має високий рейтинг у місті та області за академічним, творчо-соціальним, морально-етичним компонентами (олімпіади з навчальних предметів, конкурс-захист наукових робіт у Малій академії наук, інтелектуальні ігри). Усе багатогранне життя гімназії відображається на сторінках газети «Гімназист».Тема проекту: «Права людини», «Людина і довкілля».

Мета проекту: вивчення Декларації прав людини, Декларації прав дитини, Декларації принципів толерантності; розвиток Клубу учнівської дипломатії з метою вдосконалення учнівського самоврядування; пошук шляхів поліпшення екологічної ситуації; охорона та збереження національних багатств; пропаганда здорового способу життя; пропаганда серед закордонних ровесників української мови; установлення й розвиток партнерських зв'язків між учнями навчальних закладів для об”єднання миротворчих зусиль. Виконання: школа має власну програму роботи, упроваджує у практику сучасні технології (Інтернет, e-mail, відеоконференції); щорічно відзначаються дати ООН.

Тип очікуваних навчальних матеріалів: створення куточка ЮНЕСКО, написання учнями наукових робіт з історії, культури, української мови, екології, створення авторських сценаріїв свят, оформлення альбому «Робота гімназії в темах АШЮ», постійне відзначення пам'ятних дат ООН; створення експериментального майданчика для апробації навчальних програм, навчальних планів курсової перепідготовки за темами ПАШ; проведення семінарів, конференцій, фестивалів, організація літніх таборів і шкіл, дитячого туризму та ін.; розвиток молодіжної дипломатії (поїздки, зустрічі, листування); організація видавничої діяльності; участь у міжнародних проектах. Діяльність проекту АШЮ в Україні

Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО передбачає популяризацію цілей та принципів ООН, дослідження різних аспектів світових проблем і шляхів їх розв'язання; пов'язаний з вивченням демократичних традицій у розвинутих країнах світу, ділового етикету, основ міжнародних відносин; забезпечує вивчення історії, культури, національних звичаїв народів світу; сприяє пропаганді серед зарубіжних ровесників української мови, історії рідного краю, національної культури і традицій; включає дослідження взаємовпливу екологічних глобальних і локальних катастроф, стану довкілля (забруднення навколишнього середовища, моря, енергетичних запасів, ерозії ґрунтів та ін.); передбачає пошук шляхів поліпшення екологічної ситуації на особистому, місцевому, національному рівнях (охорона водних ресурсів, збереження лісів, вплив науки на майбутнє людини); спрямований на охорону й збереження національних багатств, пропаганду здорового способу життя; активізує встановлення й розвиток партнерських зв'язків між учнями навчальних закладів різних держав, дитячими та молодіжними організаціями для об'єднання миротворчих зусиль.

Звіт про долучення гімназії до проекту АШЮО світа повинна бути вдосконалена в ім'я міжнародного взаєморозуміння та миру.

Кузнецовська гімназія із травня 2003 року прийняла рішення долучитися до Проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО. З цією метою були оформлені документи (заява керівника про долучення закладу до проекту АШЮ; питання про можливість приєднання навчального закладу було розглянуто на зборах колективу; заповнено анкету учасника українською та англійською мовами та відправлено в Міністерство освітні науки України для подальшого направлення в Секретаріат ЮНЕСКО в Парижі). Заклад проводить значну роботу з міжнародного співробітництва в галузі освіти за темами ПАШ; розроблена власна програма роботи; випущений буклет двома мовами (українською та англійською) про свій навчальний заклад; випускається шкільна газета «Гімназист»; є публікації про гімназію на місцевому та всеукраїнському рівнях; вивчено питання про статус гімназії як експериментального закладу (обрана тема «Управлінський аспект реалізації творчої особистості»), упроваджуються у практику сучасні технології, Інтернет, e-mail; відзначаються міжнародні дати ЮНЕСКО (Міжнародний день мови, Всесвітній день поезії, Всесвітній день води, Міжнародний день родини, Всесвітній день Учителя. День прав людини тощо). У школі був проведений Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Поетичний камертон» у рамках ПАШ ЮНЕСКО та асоціації «Відроджені гімназії України» (під час роботи фестивалю випущені збірки учнівських поезій «Прелюдія краси» та «Сонячний акорд»); виготовлена велика емблема ПАШ ЮНЕСКО, яка стала емблемою фестивалю (елементи: глобус — земна куля; голуб — мир; хлопчик і дівчинка — дружба й солідарність; книга — освіта; сонце — енергія, що необхідна для сприяння миру); збирається матеріал для створення куточка ЮНЕСКО. Група учнів включилася до участі в міжнародному проекті Mondialogo, створюючи спільний сайт в Інтернеті з гімназистами Словаччини на тему «Молодь за здоровий спосіб життя». Учні гімназії пишуть науково-дослідницькі роботи в Малій академії наук (за останні п'ять років написано 98 наукових робіт); ведеться видавнича діяльність (60 методичних і літературно-публіцистичних брошур).

За повідомленням головного спеціаліста департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, координатора Проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО від Міністерства освіти і науки в Україні, рішенням координаційної ради нашому навчальному закладу рекомендовано приєднатись до Проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні для прийняття нею остаточного рішення. У грудні 2004 року рішенням Секретаріату ЮНЕСКО в Парижі Кузнецовська гімназія була названа асоційованою школою ЮНЕСКО, отримавши відповідний сертифікат.

ПРОЕКТ 2«Чарівний світ літератури англомовних країн»Мета проекту: формувати та розвивати пізнавальну активність учнів; розвивати вміння, самостійно набувати нові знання та поєднувати їх в єдину систему. Працювати над підготовкою проекту для підвищення інтересу до вивчення англійської мови; щоб учні не тільки бажали грати подібно героям улюблених книг, а й хотіли розмовляти англійською мовою так, як розмовляють англомовні актори з фільмів про улюблених героїв. Обґрунтувати доцільність зв'язків англійської мови із зарубіжною літературою в навчально-виховному процесі. Виконання: проведення уроків і позакласних заходів, екскурсій, конкурси творів, малюнків за темою проекту, організація самостійної дослідницької діяльності учнів.

Тип очікуваних навчальних матеріалів: написання науково-дослідницьких рефератів за темою проекту, проведення конференції, написання творів, оформлення виставки малюнків, театралізовані вистави, підбір з Інтернет-сайтів необхідної інформації, електронне листування з дітьми англомовних країн. Автори педагогічного проекту: Ксьондзик Є. П., Бродовська Г. М., МартинюкЛ. А.

Даний проект спрямований на: те, щоб учні стали ефективними користувачами мови. Вони повинні не тільки здобувати знання, а й розвивати навички та вміння використання мовних форм для реальних комунікативних цілей, осмислення й узагальнення практичного досвіду, поширення отриманих результатів у масовій шкільній практиці, підготовки сучасних методичних і дидактичних матеріалів. Об'єкт дослідження: улюблена дитяча англомовна література, біографії письменників, інформація із зарубіжної літератури, Інтернет-сайти з теми проекту, навчальна діяльність, яка імітує або створює реальні ситуації. Результати проекту: написання творів, рефератів, виставка дитячих малюнків, постановка вистав за творами улюблених письменників, випуск збірника сценарію проекту. ПРОЕКТ З «Література рідного краю»Прізвище, ім'я завідуючої кафедрою: Шевченко Є. М.Прізвище, ім'я та посада особи, відповідальної за проект: Кушнір Г. М.Кількість викладачів: 11.Ваші міркування щодо виконання проекту в даному закладі: даний проект спрямований на стимулювання інтересу учнів до нових знань. Його можна розглядати як системний компонент у контексті особистісно зорієнтованої освіти. Даний проект спрямований на знайомство із творами письменників Рівненщини, життям письменників, пов'язаних з Рівненщиною (Короленко, Купрін, Ошер Шварцман, Тарас Шевченко, Леся Українка). Творчість цих письменників допоможе з'ясувати моральні істини, навчить шанувати рідну землю.

Мета даної проектної технології: стимулювання інтересу учнів до літератури рідного краю, розвиток їхніх творчих здібностей, виховання гордості та поваги до надбань українського народу. Тип очікуваних навчальних матеріалів: заочні екскурсії, наукові роботи, збірки віршів, творів, рукописних альбомів, спеціальний випуск газети «Гімназист», виставка «Література рідного краю», пошук краєзнавчого матеріалу у книгах, журналах, газетах, мережі Інтернет, вікторини, сценарії творчих зустрічей, вечорів, фестивалів, ранків, розробки авторських уроків, випуск методичних брошур, посібників; створення відеофільму «Наш край —легенда».
Етапи реалізації проектної

Роботи

Підготовчий етап

Основний період

Підсумковий етап

(2004-2005)

(2005-2006)

(2006,грудень)

Підготовка до написання

Сценарії творчих вечорів,

Захист науково-дослідницьких робіт.

Науково-дослідницьких робіт:

зустрічей, фестивалів, ранків.

Відгуки про екскурсії. Представлення

«Фольклор Поліського краю»;

Конспекти уроків

збірок дитячої творчості. Виставка

«Весільна обрядовість на Поліссі»;

«Колискова для мами»,

«Література рідного краю»;

заочна екскурсія

«Урок материнської любові»,

виставка матеріалів до папок

«Бальзак і Рівненщина»;

«...Що іще тривожить так уміє,

«Письменники Рівненщини»;

пошук краєзнавчого матеріалу

як твоя розплетена коса»,

«Письменники Кузнецовська»;

у книгах, журналах, газетах,

«Шевченко і Рівненщина»;

захист конспектів уроків.

мережі Інтернет;

випуск методичних брошур;

Спеціальний випуск газети

підбір матеріалу

екскурсія в музей Короленка

«Гімназист»,

до оформлення папок

(м. Рівне) «Дорогами

присвячений захисту проекту;

«Письменники та поети

В. Г. Короленка»;

вікторина «Чи знаєш ти

Рівненщини»,

дитячі збірки

письменників рідного краю»;

«Письменники та поети
презентація фільму

Кузнецовська»
«Наш край — легенда»

Вид проекту: літературно-творчий. Номінація: навчально-методична. Автори педагогічного проекту: Шевченко Є. М. ГорбачикН. Ф.ГрицюкЛ. І Федіна Л. С. Каноні хіна Н. Й. Кушнір Г. М. Сай Л.І Швець Г. І.Печончик Н. П.Об'єкт дослідження: дослідити твор­чість письменників-земляків. Результати проекту: написання науково-дослідницьких робіт, проведення авторських уроків, науково-методичні повідомлення, організація виставки, поповнення кабінету дидактичним матеріалом.

ПРОЕКТ 4«Історія рідного краю в задачах з математики»Прізвище, ім'я завідуючої кафедрою: Мельник Г. Д.Прізвище, ім'я та посада особи, відповідальної за проект: Чайка М. П.Кількість викладачів: 7.Ваші міркування щодо виконання проекту в даному закладі: ми виховуємо в учнів на уроках математики патріотизм, любов до рідного краю. Мета нашого проекту — пов'язати вивчення математики з історією рідного краю, зацікавити учнів своїм предметом, учити їх самостійно складати задачі, будувати діаграми та графіки, використовуючи місцевий матеріал.

Мета проекту: працювати над підготовкою проекту, щоби підняти інтерес до вивчення математики; учити складати задачі, будувати графіки, діаграми за місцевим матеріалом, виховувати любов до рідного краю, орієнтуватись у складних ситуаціях, розвивати просторову уяву, логічне мислення, міжпредметні зв'язки. Виконання: проведення уроків, позакласних заходів; організація науково-дослідницької діяльності учнів; проведення семінарів, конференцій. Тип очікуваних навчальних матеріалів: створити фонотеку з історичного матеріалу про рідний край; скласти задачі, діаграми, графіки про розвиток науки та культури в рідному краї; написати науково-дослідницькі роботи за темою проекту, провести конференції, оформити фотовиставку за матеріалами рідного краю. Вид проекту: груповий, міжпредметний. Номінація: навчально-методична. Етапи реалізації проектної роботи

Підготовчий етап (1.06.2005-1.06.2006)

Основний період (1.06.2006-1.06.2007)

Підсумковий етап (1.06.2007-1.06.2008)

1. Вибір та обговорення основної ідеї проекту. 2. Обговорення стратегії досягнення поставленої мети. 3. Розподіл завдань між авторами проекту. 4. Збір різних фотографій: об'єктів, споруд у районах області. 5. Статистична робота

1. Збір матеріалів про історію Рівненщини; фотографії історичних пам'ятників, архітектурних споруд. 2. Створення альманаху робіт художників Рівненщини. 3. Виготовлення фотоальбому. 4. Описати форму архітектурних споруд, пам'ятників. 5. Складати задачі за даним матеріалом. 6. Побудова графіків, діаграм, що відображають розвиток науки та культури в Рівненщині. 7. Створення збірника задач за місцевим матеріалом. 8. Описати міжпредметні зв'язки та їх використання на уроках історії, географії, математики та фізики

1. Підготовка рекомендацій щодо більш широкого використання історії рідного краю в задачах. 2. Провести семінар-практикум для вчителів міста з даного проекту. 3. Видати посібник. 4. Провести позакласні заходи. 5. Оформити папку-звіт за результатами проекту

Автори педагогічного проекту: Омельчук Р. О.Мельник Г. Д.Чайка М.П.Горбачик О.В.ЧайкаВ.Ф. Вороновська Л. СГаврилюк Ю.'Д. Сніжко О. І.

Даний проект спрямований на вихован­ня в учнів патріотизму, любові до рідного краю; на розвиток пізнавальної актив­ності; на самостійне набуття нових знань; на вміння складати нестандартні задачі, будувати графіки, діаграми.

Об'єкт дослідження: матеріали Інтернету, журнал «Математика у школі», істо­ричні довідники міст Рівненщини, зв'язок через листування з музеями області, екс­курсія в Берестечко, записи спогадів дов­гожителів поліського краю. Результати проекту: вивчення історич­ного та географічного матеріалу про свій рідний край, збір фотографій, складання задач, діаграм, графіків. Написання науко­во-дослідницьких робіт, проведення семі­нарів і конференцій, проведення відкри­тих уроків, позакласних заходів.

ПРОЕКТ 5«Традиції рідного краю на уроках фізичної культури та мистецтва»Прізвище та ім'я завідуючої кафедрою: Точинська Л. А. Прізвище, ім'я та посада особи, відпові­дальної за проект: Омельчук Р. О.Кількість викладачів: 8.Ваші міркування про виконання проекту в даному закладі: кожна нація, кожен на­род, навіть кожна соціальна група мають свої звичаї, що виробилися протягом ба­гатьох століть і освячені віками. Звичаї на­роду — це ті прикмети, за якими розпізна­ється народ не тільки в сучасному, а і в історичному минулому.

У всіх народів світу існує повір'я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світі, як блудний син, і ніде не може знайти собі притулку та пристановища, бо він загубле­ний для свого народу. Ми, українці, нація дуже стара, і свою духовну культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду на Україні. Усі рухи, дії та слова, що, на перший по­гляд, не мають ніякого значення в житті лю­дини, віють на серце кожного з нас чаром рідної стихії і є для душі живильним баль­замом, який сповнює її могутньою силою. Мета проекту: зібрати інформацію за науково-популярною, художньою, мето­дичною літературою; використати дані Інтернету; організувати фольклорні експерименті. Етапи реалізації проектної роботи

Підготовчий етап

Основний період

Підсумковий етап

(1.06.2005-1.06.2006)

(1.06.2005-1.06.2009)

(1.06.2009-25.12.2009)

Використання народних

Збір народних повір'їв, прислів'їв,

Підготовка рекомендацій щодо більш

силових вправ, ігор

приказок про здоровий спосіб

широкого використання народних

з метою підвищення

життя. Створення альманаху робіт

традицій та звичаїв. Проведення

щільності уроку.

художників рідного краю.

семінару-практикуму для вчителів

(Ю. С Гаврилюк).

Виготовлення вишивок

міста з теми проекту.

Елементи народних танців

за народними мотивами.

Видати в гімназійному видавництві

у сучасній хореографії

Створити фонотеку пісенного

посібник «Народні прислів'я

(В. В. Багрій)

матеріалу згідно з темою проекту.

та приказки про шкідливі звички».
Опис силових та ігрових вправ

Підготувати позакласний захід
українського козацтва.

«Музика і здоров'я».
Створити опис схеми танців

Оформити папку-звіт
поліського краю

за результатами проекту

до довгожителів краю; розробити конспекти уроків, окремих тем на матеріа­лах традицій рідного краю; вивчити з уч­нями гімназії пісні рідного краю. Виконання: проведення уроків, позакласних заходів; організація пошуково-дослідницької діяльності учнів. Тип очікуваних навчальних мате­ріалів: виготовити вишивки за народними мотивами; створити альманах робіт ху­дожників рідного краю; створити фоноте­ку пісенного матеріалу згідно з темою про­екту; створити опис схеми танців полісько­го краю; зібрати народні повір'я, прислів'я, приказки про здоровий спосіб життя; опис силових та ігрових вправ українського ко­зацтва. Вид проекту: груповий, міжпредметний. Номінація: навчально-методична. Автори педагогічного проекту: Омельчук Р.О, Гаврилюк Ю. С., Точинська Л. А.Поліщук Ф. І., Кулакевич С А.БагрійВ. Гутник М.М, Паюк М.О.Даний проект спрямований на: вихо­вання в учнів поваги до народних традицій та звичаїв; вироблення умінь і навичок ко­ристування цими звичаями; розширення знань учнів із традицій та звичаїв своїх предків.

Мета даного проекту: дослідити традиції та звичаїв рідного краю; виробити стійкий інтерес до становлення культури, побуту, традицій та звичаїв українського народу. Об'єкт дослідження: пісні, танці, си­лові та ігрові вправи, вишивка, українська художня творчість, усна народна твор­чість.

Результати проекту: виставка зразків вишивок Поліського краю; учнівські ма­люнки за народними мотивами; методич­ний посібник «Народні прислів'я та при­казки про шкідливі звички»; танцювальна композиція за народними мотивами; позакласний захід «Музика та здоров'я».

ПРОЕКТ б«Інтегрований потенціал суспільно-природничих дисциплін»Прізвище, ім'я завідуючої кафедрою: Літвінчук Т. О.Прізвище, ім'я та посада особи, відпо­відальної за проект: Омельчук Р. О.Кількість викладачів: 9.Ваші міркування щодо виконання про­екту в даному закладі: життєві реалії дик­тують необхідність комплексного підходу до навчання. Ідея фундаментальної інте­грованої освіти нині є одним з найважли­віших положень нових підходів до навчан­ня, адже вона дає змогу людині сформу­лювати цілісну картину світу та зрозуміти своє місце в ньому. Актуальним для при­родничих і суспільних наук є питання ін­теграції. Завданням проекту є вивчення, осмислення й узагальнення практичного досвіду інтеграції знань у рамках суспіль­но-природничих дисциплін.

Мета проекту: дослідити історичні за­сади інтегрованого підходу, з'ясувати місце інтеграції в сучасній системі освіти, вияви­ти можливі напрями інтеграції природни­чих і суспільних дисциплін, обґрунтувати доцільність поглиблення міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процес Виконання : проведення уроків і позакласних заходів за інтегрованими темами, організація самостійної дослідницької діяльності учнів. Тип очікуваних навчальних мате­ріалів: написання науково-дослідницьких робіт за інтегрованими темами, проведен­ня інтегрованих навчальних днів за ок­ремими темами, уведення інтегрованих курсів, організація виставки дидактичних матеріалів, підбір Інтернет-сайтів з інте­грованими уроками, проведення автор­ських уроків. Вид проекту: колективний, міжпредметний. Номінація: навчально-методична. Автори педагогічного проекту: Омельчук Р. О. Засядько Л. С. Макарчик О. П. Маслюковська Т. М.Андрусік Ж. А. Петрович Н. Г. Боднар Г. М. Літвінчук Т. О.Гаврилюк В. В. Боднар В. Я.

Даний проект спрямований на: усебічне, ґрунтовне вивчення інтеграції знань у рамках суспільно-природничих наук, осмислення й узагальнення прак­тичного досвіду, поширення отриманих результатів у масовій шкільній практиці, підготовку сучасних методичних і дидак­тичних матеріалів.

Мета даного проекту: дослідити історичні засади інтегрованого підходу, з'ясу­вати місце інтеграції природничих і су­спільних дисциплін, обґрунтувати доціль­ність поглиблення міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі.

Етапи реалізації проектної роботи

Підготовчий етап

Основний період

Підсумковий етап

(1.06.2005-1.10.2005)

(1.10.2005-1.05.2008)

(1.05.2008-1.09.2008)

Сутнісні ознаки інтеграції в освіті:

Формування досвіду творчої

1. Підготовка рекомендацій

1. Вітчизняний і зарубіжний досвід

діяльності у процесі вирішення

з більш широкого використання

з питань інтеграції в освіті.

інтегрованих творчих завдань.

МПЗ в освітньому процесі.

Літвінчук Т. О. Боднар Г. М.

Технологічний етап.

2. Проведення науково-педагогічччного семінару

2. Публікації з проблеми

1. Напрями формування творчогоосвітньої інтеграції суспільних

інтегрованого мислення.

«Інтеграція в освіті стратегії,

і природничих наук. 3. Методичне

2. Розробки авторських уроків

технології, перспективи».

й теоретичне обґрунтування засад

за інтегрованими темами;

3. Видавництво інформаційного

і принципів інтегрованого підходу

3. використання МПЗ

збірника «Інтегрований підхід

Гаврилюк В. В.

(міжпредметних зв'язків

у викладанні природничих

4. Типологія інтегрованих уроків

при виконанні практичних

і суспільних дисциплін».

(урок-комплекс, міжпредметний

і лабораторних робіт);

4. Організація виставки

урок, бінарний урок, уроки

4. організація самостійної

«Педагогічна творчість».

узагальнення та інтеграції знань)

дослідницької роботи учнів

5. Презентація проекту

Омельчук Р. О. 5. Елементи

у МАН за інтегрованими темами

гімназійному педколективу

інтеграції в позакпасній роботі

та у створенні учнівських проектів;

у формі творчого звіту

МакарчукО. П.

5. сценарії інтегрованих 'навчальних днівза окремою темою
Об'єкт дослідження: форми, принци­пи та засоби інтеграції суспільно-природ­ничих дисциплін.

Результати проекту: написання науко­во-дослідницьких робіт за інтегрованими темами, проведення інтеґрованих на­вчальних днів, введення інтегрованих курсів, проведення авторських уроків, ор­ганізація виставки дидактичних мате­ріалів.

Висновок: Проектні технології спрямовані на сти­мулювання інтересу обдарованих учнів до повних знань, розвиток дитини через розв'язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності. Спрямування су­часної освіти на профільне навчання ро­бить знання й застосування методу про­ектів надзвичайно актуальними.Скачати 198.95 Kb.
Дата конвертації24.05.2013
Розмір198.95 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи