“затверджую” проректор з навчальної роботи icon

“затверджую” проректор з навчальної роботиСхожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення.

Змістовий модуль 1. Гемостаз. Переливання крові. Реанімаційні заходи у хірургічних хворих.

Кровотеча, її види. Методи визначення крововтрати.

Визначення стану важкості хворого з гострою крововтратою.

Методи тимчасової та остаточної зупинки кровотечі.

Групи крові та резус–приналежність. Методи визначення групи крові та резус-фактора.

Загальні правила переливання крові. Необхідний перелік досліджень, який слід провести перед переливанням крові.

Правила визначення макроскопічних якостей донорської крові.

Методика проведення гемотрансфузії.

Види анестезії та обов’язки медичної сестри під час виконання інфільтраційної, провідникової та перидуральної анестезії.

Технічні засоби для виконання інгаляційного наркозу. Методика проведення ендотрахеального наркозу та роль медичної сестри.

Найпростіші реанімаційні заходи: техніка виконання штучної вентиляції легенів та непрямого масажу серця.

Змістовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургія.

Види ран. Первинна хірургічна обробка рани.

Роль медичної сестри в організації хірургічної обробки гнійної рани. Види вторинних швів.

Структура чистої і гнійної перев’язочних, роль медичної сестри в організації санітарно-гігієнічного режиму.

Сучасні методи обробки рук хірурга та операційної медичної сестри.

Способи обробки операційного поля.

Основні інструменти та правила їх підбору для проведення венесекції, трахеостомії, плевральної пункції, первинної хірургічної обробки ран, лапароцентезу, скелетного витягання.

Антисептичні препарати для промивання гнійних ран. Методика промивання дренажних трубок, заміну дренажів хворому з гнійною раною

Види швів. Основні правила їх накладання та зняття.

Техніка виконання перев’язки хворому з чистою (операційною) раною.

Ушкодження м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Заходи першої медичної допомоги постраждалим із закритими пошкодженнями

Основні типи пов’язок та способи їх накладання.

Правила транспортування постраждалих із пошкодженнями м’яких тканин, черепа, грудної клітки. Профілактичні заходи щодо попередження розвитку травматичного шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотечі.

Ознаки переломів кісток та вивихів. Надання першої допомоги при переломах. Застосування засобів транспортної іммобілізації.

Методи визначення площі ураження і важкості стану пацієнта з опіком.

Обов’язки медичної сестри щодо забезпечення інфузійної терапії для пацієнта в стані опікового шоку.

Ознаки відмороженням, перша допомога постраждалому з відмороженням.
Змістовий модуль 3. Хірургічна інфекція. Змертвіння.

Гострі гнійні захворювання м’яких тканин, їх різновиди та основні клінічні ознаки.

Оцінка стану важкості хворого при гнійних захворюваннях м’яких тканин.

Дії медичної сестри при консервативному та оперативному лікуванні абсцесів, флегмони, фурункулів, карбункулів, гідраденіту, маститу, бешихи, лімфаденіту, лімфангоїту, парапроктиту.


 1. Гостра специфічна інфекція. Роль медичної сестри в лікувальних програмах при газовій анаеробній гангрені, правцеві, дифтерії рани, сибірці.

 2. Способи профілактики правця, дифтерії, сибірки, газової гангрени.

 3. Основні ознаки некрозу, гангрени, виразки, стороннього тіла

Способи обробки некротизованих та виразкових ділянок м’яких тканин. Ампутація кінцівки, підбір інструментарію для її проведення.


 1. Роль медичної сестри в забезпеченні призначеного лікування хворих з різними видами некрозу, гангрени, виразок, нориць, стороннім тілом.

 2. Невідкладна допомога при ураження електричним струмом, обмороженні, термічних опіках.Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення

Змістовий модуль 1. Принципи та організація роботи медичної сестри педіатрич­ного відділення.

Основні деонтологічні засади роботи медсестри з дітьми та їх родичами.


 1. Основні обов’язки медичної сестри педіатричного відділення.

 2. Організація роботи поста медичної сестри педіатричного відділення. Документація, що заповнюється постовою сестрою, та правила її ведення. Правила передавання чергувань наступній зміні.

 3. Організація роботи медичної сестри маніпуляційного кабінету педіатричного відділення. Основна документація, правила зберігання та обліку медикаментозних засобів і медичного інструментарію.

 4. Організація роботи медичної сестри процедурного кабінету педіатричного відділення.

 5. Особливості термометрії, вимірювання артеріального тиску та дослідження пульсу у дітей різного віку.

 6. Правила введення дітям лікарських засобів через рот.

 7. Особливості виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій дітям різного віку.

 8. Правила розрахунку дози антибіотика дітині певного віку.

 9. Методика та правила постановки різноманітних видів клізм дітям різного віку.

 10. Особливості застосування у дітей гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом.

 11. Правила взяття у дітей аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіса–Каковського, їх діагностичне значення.


Змістовий модуль 2. Організація догляду та вигодовування дітей різного віку.

 1. Правила прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні.

 2. Техніка годування дитини із пляшечки при штучному вигодовуванні.

 3. Техніка змішаного вигодовування дітей.

 4. Проведення гігієнічної ванни грудній дитині; підмивання дітей, особливості підмивання дівчаток.

 5. Техніка промивання очей, прочищення вух та носа, обробка пуповидного залишку новонародженої дитини.

 6. Особливості закапування крапель у носа, очі та вуха дитині.

 7. Техніка антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та живота) дітей різного віку.


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 25.04.2007 року (протокол № 9)


Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол № 5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської справи

та лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


Схвалено на засіданні організаційно-методичній комісії

з виробничої практики 21. 06.2007 року (протокол № 6 )

Голова організаційно-методичної комісії з виробничої

практики, доцент В.І. Гребенюк


^ 4.7. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ:

Після проходження сестринської практики студент повинен вміти :Модуль 1Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри терапевтичного відділення”


 1. Заповнення медичної документації терапевтичного відділення, ведення якої належить до обов’язків медичної сестри

 2. Проведення обліку медикаментозних засобів в різних підрозділах терапевтичного відділення

 3. Виписування та облік сильнодіючих та наркотичних речовин

 4. Визначення життєво-важливих функцій організму хворого: вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу, термометрія, дослідження функції зовнішнього дихання

 5. Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами згідно листа призначень

 6. Виконання підшкірних та внутрішньом’язових ін’єкцій

 7. Виконання внутрішньовенних ін’єкцій та інфузій

 8. Розрахунок дози розчинної форми препарату для ін’єкції

 9. Проведення дезінфекції та передстерилізаційного очищення інструментарію

 10. Виконання контролю якості передстерилізаційної обробки інструментарію

 11. Забір крові на дослідження

 12. Виконання клізм

 13. Взяття мазків із зіва та носа, збирання харкотиння на дослідження

 14. Взяття калу та сечі на різні види аналізу

 15. Реєстрація електрокардіограми та попередня її обробка

 16. Участь у проведенні дуоденального зондування

 17. Проведення промивання шлунка

 18. Накладання компресів

 19. Введення ліків у вуха, ніс, очі

 20. Застосування гірчичників, банок

 21. Засвоєння техніки подавання зволоженого кисню

 22. Користування інгаляторамиМодуль 2 „Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри хірургічного відділення”


 1. Визначення групи крові та резус-фактора

 2. Визначення індивідуальної та резус сумісності

 3. Зупинка артеріальної кровотечі різними способами

 4. Макроскопічна оцінка доброякісності крові

 5. Підбір інструментів для операції перев’язки судин на протязі

 6. Оцінка стану важкості хворого з гострою крововтратою

 7. Проведення закритого масажу серця та штучного дихання „рот в рот”, „рот в ніс” на фантомі.

 8. Транспортування травматологічних хворих з переломами таза, стегнової кістки, ребер, хребта

 9. Обробка рук сучасними методами

 10. Обробка операційного поля

 11. Підбір інструментів для венесекції, трахеостомії, плевральної пункції, первинної хірургічної обробки ран, лапароцентезу, скелетного витягання

 12. Проведення туалету операційних та гнійних ран

 13. Накладання та зняття швів

 14. Накладання шин Крамера, Дітеріхса

 15. Накладання різних типів пов’язок

 16. Оцінка стану важкості хворого при гангрені, некрозі тканин, виразках, норицях

 17. Обробка некротизованих та виразкових ділянок м’яких тканин

 18. Невідкладна допомога при ураження електричним струмом, обмороженні, термічних опіках

 19. Підбір інструментів для ампутації кінцівки


Модуль 3Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри педіатричного відділення”

 1. Проведення обліку медикаментозних засобів в маніпуляційному кабінеті педіатричного відділення

 2. Організація роботи та оформлення документації постової медичної сестри педіатричного відділення

 3. Організація роботи медсестри в процедурному кабінеті

 4. Визначення життєво-важливих показників організму хворої дитини: вимірювання артеріального тиску, дослідження пульсу, термометрія, дослідження функції зовнішнього дихання

 5. Забезпечення пацієнтів лікарськими засобами згідно листа призначень. Техніка введення лікарських засобів дітям через рот

 6. Виконання підшкірних та внутрішньом’язових ін’єкцій

 7. Виконання внутрішньовенних ін’єкцій та інфузій

 8. Проведення дезінфекції та передстериліза­ційного очищення інструментарію

 9. Взяття мазків із зіва та носа у хворих дітей

 10. Виконання клізм дітям різного віку

 11. Взяття калу та сечі на різні види дослідження у дітей

 12. Техніка промивання шлунка у дітей різного віку

 13. Накладання компресів дітям різного віку

 14. Застосування дітям гірчичників, користування грілкою та пухирем з льодом

 15. Засвоєння техніки подавання зволоженого кисню дітям

 16. Контроль вірного прикладання дітей до грудей при природному вигодовуванні

 17. Техніка годування дітей із пляшечки при штучному вигодовуванні

 18. Техніка змішаного вигодовування дітей

 19. Проведення гігієнічних та лікувальних ванн дітям грудного віку. Засвоєння особливостей підмивання дітей залежно від статі

 20. Засвоєння техніки проведення туалету очей, вух, носа та обробки пуповидного залишку.

 21. Проведення антропометричних вимірювань (зросту, маси, обводів грудей та живота) дітей різного віку.


Схвалено на засіданні кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти 11.05.2007 року (протокол № 9).

Завідувач кафедри догляду за хворими та вищої

медсестринської освіти, доцент І.А. Плеш


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медсестринської справи та лабораторної діагностики 15.05.2007 року (протокол № 5).

Голова предметної методичної комісії з медсестринської справи

та лабораторної діагностики, професор Т.В.Сорокман


Схвалено на засіданні організаційно-методичній комісії

з виробничої практики 21. 06.2007 року (протокол № 6 )

Голова організаційно-методичної комісії з виробничої

практики, доцент В.І. Гребенюк


^ 9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Сторінка2/17
Дата конвертації24.05.2013
Розмір3.69 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи