Рекомендації щодо приоритетності перегляду та розроблення норм безоплатної видачі засобів індивідуального захисту перелік нормативно-правових актів, що підлягають перегляду, затвердженню І реєстрації в міністерстві юстиції україни icon

Рекомендації щодо приоритетності перегляду та розроблення норм безоплатної видачі засобів індивідуального захисту перелік нормативно-правових актів, що підлягають перегляду, затвердженню І реєстрації в міністерстві юстиції україниСхожіПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Держгірпромнагляду України


________________ С.В. Дунас

«____» __________ 2011 р.

Затверджую

Директор ДУ ННДІПБОП


______________ А.П.Дєньгін

„ ____”_______________ 2011 р.РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИОРИТЕТНОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ ЗАСОБіВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ


перелік нормативно-правових актів, що підлягають перегляду, затвердженню і реєстрації в

міністерстві юстиції україни

В основу визначення пріоритетності перегляду норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту покладено наступне:

  • в першу чергу потрібно переглядати Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, що затверджені за часі СРСР та не відповідають на даний час положенням Технічного регламенту, вимогам Положення про про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, Класифікатора професій 003:2005, а відповідно і положенням чинного законодавства Європейського Союзу

  • в другу чергу переглядати Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, що прийняті в Україні, не зареєстровані в Міністерстві юстиції, та відповідно можуть мати протиріччя з положеннями чинного та Євпропейського законодавства;

  • в третю чергу переглядаються Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту щодо яких спливає час перегляду, визначений законом України «Про охорону праці» (більше 10 років.

В основу визначення розроблення норм безплатної видачі засобів індивідуального захисту покладено наступне:

  • необхідність врегулювання питання щодо забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інших засобів індивідуального захисту для галузей економіки (виробництв), які розвинулись останнім часом в Україні;

  • необхідність врегулювання питання щодо забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інших засобів індивідуального захисту, що діють на основі норм, прийнятих за часів СРСР та до даного часу не прийняті (при відповідній актуальності).

Рекомендації щодо перегляду Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

(перша черга)
п/п


Позначення

нормативного
акта


Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/
документ/ №


Організація

1

^ НПАОП 0.00-3.02-90


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства

1990

Держкомпраці СРСР

2

^ НПАОП 0.00-3.03-81


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

12.02.81

Постанова

№ 47/П-2

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Пост №289/п-8


2

6.11.86

Пост №476/п-12
3

^ НПАОП 0.00-3.04-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд

20.02.80

Постанова

№43/П-2

Держкомпраці СРСР

4

^ НПАОП 0.00-3.12-81


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання

12.02.81

Постанова

№47/П-2

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Пост №289/П-8
5

^ НПАОП 10.3-3.01-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям торфозаготівельних та торфопереробних підприємств

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
6

^ НПАОП 17.0-3.01-79


Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств легкої промисловості

Зміни:

13.09.79

Постанова

№ 394/П-9

21.05.85

Постанова

№ 289/П-8

Держкомпраці СРСР

Президіум ВЦРПС

Держкомпраці СРСР

Президіум ВЦРПС

7

^ НПАОП 22.1-3.03-85


Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту


1985

Держкомвидав СРСР

8

^ НПАОП 22.2-3.44-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

17.12.84

Постанова

№363/П-1577


2

21.08.85

Постанова

№289/П-8
9

^ НПАОП 24.1-3.17-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу

23.09.80

Постанова

№296/П-10

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
10

^ НПАОП 24.4-3.37-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів

23.09.80

Постанова

№296/П-10


Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
11

^ НПАОП 24.4-3.38-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
12

^ НПАОП 24.4-3.39-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п’явок

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни:

6.11.86

Постанова

№476/П-12
13

^ НПАОП 26.0-3.29-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

Постанова

№476/П-12
14

^ НПАОП 35.3-3.16-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій авіаційної та оборонної промисловості

24.06.80

Постанова

№180/П-7

Держкомпраці

СРСРЗміни: 1


21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

7.04.87

По№215/П-4
15

^ НПАОП 40.1-3.03-84


Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР

26.01.84

Міненерго СРСР

16

^ НПАОП 40.1-3.19-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості

Зміни:

24.06.80

Постанова

№180/П-7


Постанова

№289/П-8

Держкомпраці СРСР


21.08.85
17

^ НПАОП 40.3-3.18-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям паросилового та енергетичного господарства (крім виробництва електричної енергії)

20.02.80

Постанова

№43/П-2

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
18

^ НПАОП 45.21-3.04-81


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного господарства

1981

Держкомпраці СРСРЗміни :

1983
19

^ НПАОП 52.0-7.02-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державної торгівлі

20.02.80

Постанова
№ 43/П-2

Держкомпраці СРСР та
Призидіум ВЦРПС

Держкомпраці СРСР та
Призидіум ВЦРПСЗміна 1:

21.08.85

Постанова

№ 289/П-8Зміна 2:

07.04.87

Постанова

№ 215/П-4

Держкомпраці СРСР та
Призидіум ВЦРПС

20

^ НПАОП 60.1-3.30-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСР

21

^ НПАОП 61.1-3.33-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту

24.06.80

Постанова

№180/П-7

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

6.11.86

Постанова

№476/П-12
22

^ НПАОП 61.2-3.32-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту

24.06.80

Постанова

№180/П-7

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

6.11.89

Постанова

№476/П-12
23

^ НПАОП 74.2-3.01-86


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища

20.03.86

Держкомгідромет СРСР

24

^ НПАОП 74.2-3.10-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві

24.06.80

Постанова

№180/П-7

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

6.11.86

Постанова

№476/П-12
25

^ НПАОП 74.2-3.35-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища

24.07.80

Постанова

№180/П-7

Держкопраці СРСР

26

^ НПАОП 75.0-3.40-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державних установ

23.09.80

Постанова

№296/П-10

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
27

^ НПАОП 80.3-3.41-81


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів

12.02.81

Постанова

№47/П-2

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
28

^ НПАОП 85.0-3.01-88


Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я

29.01.88

Мінохорони здоров’я СРСР

29

^ НПАОП 85.11-3.02-84


Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарно-курортної системи профспілок

05.10.84

Постанова

№ 16

ВЦРПС

30

^ НПАОП 92.0-3.01-83


Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів Міністерства культури СРСР

17.11.83

Мінкультури СРСР

31

^ НПАОП 92.0-3.46-82


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури

23.11.82

Постанова

№288/П-18

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

6.11.86

Постанова

№476/П-12
32

^ НПАОП 93.0-3.01-82

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам та службовцям підприємств побутового обслуговування

23.11.82

Постанова

№ 283/П-18

Держкомпраці СРСР

Президія ВЦРПСЗміни 1:

21.08.85

Постанова

№ 289/П-8

Держкомпраці СРСР

Президія ВЦРПСЗміни 2:

06.11.86

Постанова

№ 476/П-12

Держкомпраці СРСР

Президія ВЦРПСРекомендації щодо перегляду Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

(друга черга)п/п


Позначення

нормативного
акта


Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/
документ/ №


Організація

1

^ НПАОП 11.1-3.24-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка природного і нафтового газу, газового конденсату, транспортування та зберігання нафти, нафтопродуктів і газу; підземна газифікація вугілля, нафтобази)

18.07.80

Постанова

№241/П-9


Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8

Держкомпраці СРСР2

25.09.98

Наказ №193

Держнаглядохоронпраці України

2

^ НПАОП 23.2-3.25-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

23.09.80

Постанова

№269/П-10

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8

Держкомпраці СРСР2

25.09.98

Наказ №193

Держнаглядохоронпраці України

3

^ НПАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

10.06.98

Наказ №117

Держнаглядохоронпраці УкраїниЗареєстровано:

14.07.98

№ 449/2889

Мін’юст

4

^ НПАОП 15.0-3.02-98


Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості

10.06.98

Наказ №118

Держнаглядохоронпраці УкраїниЗареєстровано:

14.07.98

№450/2890

Мін’юст

5

^ НПАОП 15.0-3.03-98


Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м'ясної і молочної промисловості

10.06.98

Наказ №116

Держнаглядохоронпраці УкраїниЗареєстровано:

14.07.98

№451/2891

Мін’юстЗміни:

03.07.02

Наказ №305

Мінпраці УкраїниЗареєстровано:

30.07.02

№616/6904

Мін’юст

6

^ НПАОП 15.0-3.09-98


Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіролійне виробництво)

10.06.98

Наказ №115

Держнаглядохоронпраці УкраїниЗареєстровано:

14.07.98

№446/2886

Мін’юстЗміни:

26.03.2007

Наказ №59

ДержгірпромнаглядЗареєстровано:

25.05.2007

№540/

13807

Мін’юст

7

^ НПАОП 21.0-3.01-00


Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників целюлозно-паперової промисловості

28.12.2000

Наказ №359

МінпраціЗареєстровано:

23.03.2000

№265/5446

Мін’юст

8

^ НПАОП 60.2-3.06-98


Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

20.10.98

Наказ №207

Держнаглядохоронпраці України
^ НПАОП 64.2-3.04-98


Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

08.07.98

Наказ №139

30.07.98

№490/2930

03.07.02

Наказ №305

30.07.02

№616/6904

Держнаглядохоронпраці України

Мін’юст

Мінпраці України

Мін’юстРекомендації щодо розроблення Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
п/п


Позначення

нормативного
акта


Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/
документ/ №


Організація

1
Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань


23.09.80

Постанова

№296/П-10

Держкомпраці СРСР

2
Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва хутра та хутряних виробів
3
Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин
4
Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва


18.08.80

постанова

№241/П-9
5
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 3
6
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. Частина 4


Перелік Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
п/п


Позначення

нормативного
акта


Назва нормативного акта

Затвердження

Дата/
документ/ №


Організація

1

^ НПАОП 0.00-3.02-90


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства

1990

Держкомпраці СРСР

2

^ НПАОП 0.00-3.03-81


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

12.02.81

Постанова

№ 47/П-2

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Пост №289/п-8


2

6.11.86

Пост №476/п-12
3

^ НПАОП 0.00-3.04-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту членам добровільних газорятівних дружин та добровільних допоміжних гірничорятувальних команд

20.02.80

Постанова

№43/П-2

Держкомпраці СРСР

4

^ НПАОП 0.00-3.12-81


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання

12.02.81

Постанова

№47/П-2

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Пост №289/П-8
5

^ НПАОП 10.3-3.01-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям торфозаготівельних та торфопереробних підприємств

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
6

^ НПАОП 17.0-3.01-79


Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств легкої промисловості

Зміни:

13.09.79

Постанова

№ 394/П-9

21.05.85

Постанова

№ 289/П-8

Держкомпраці СРСР

Президіум ВЦРПС

Держкомпраці СРСР

Президіум ВЦРПС

7

^ НПАОП 22.1-3.03-85


Типові галузеві норми безплатної видачі робітникам і службовцям спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту


1985

Держкомвидав СРСР

8

^ НПАОП 22.2-3.44-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової торгівлі

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

17.12.84

Постанова

№363/П-1577


2

21.08.85

Постанова

№289/П-8
9

^ НПАОП 24.1-3.17-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям станцій і цехів по виробленню генераторного газу

23.09.80

Постанова

№296/П-10

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
10

^ НПАОП 24.4-3.37-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям виробництв медикаментів, медичних і біологічних препаратів і матеріалів

23.09.80

Постанова

№296/П-10


Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
11

^ НПАОП 24.4-3.38-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям мікробіологічної промисловості

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
12

^ НПАОП 24.4-3.39-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ охорони здоров’я та соціального забезпечення медичних науково-дослідних установ та учбових закладів, виробництв бактеріальних і біологічних препаратів, матеріалів, учбових наочних посібників по заготівлі, вирощуванню та обробці медичних п’явок

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни:

6.11.86

Постанова

№476/П-12
13

^ НПАОП 26.0-3.29-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям промисловості будівельних матеріалів, підприємств скляної і фарфоро-фаянсової промисловості

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

Постанова

№476/П-12
14

^ НПАОП 35.3-3.16-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій авіаційної та оборонної промисловості

24.06.80

Постанова

№180/П-7

Держкомпраці

СРСРЗміни: 1


21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

7.04.87

По№215/П-4
15

^ НПАОП 40.1-3.03-84


Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств і організацій Міненерго СРСР

26.01.84

Міненерго СРСР

16

^ НПАОП 40.1-3.19-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості

Зміни:

24.06.80

Постанова

№180/П-7


Постанова

№289/П-8

Держкомпраці СРСР


21.08.85
17

^ НПАОП 40.3-3.18-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям паросилового та енергетичного господарства (крім виробництва електричної енергії)

20.02.80

Постанова

№43/П-2

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
18

^ НПАОП 45.21-3.04-81


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства, які зайняті на будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилового та енергетичного господарства

1981

Держкомпраці СРСРЗміни :

1983
19

^ НПАОП 52.0-7.02-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державної торгівлі

20.02.80

Постанова
№ 43/П-2

Держкомпраці СРСР та
Призидіум ВЦРПС

Держкомпраці СРСР та
Призидіум ВЦРПСЗміна 1:

21.08.85

Постанова

№ 289/П-8Зміна 2:

07.04.87

Постанова

№ 215/П-4

Держкомпраці СРСР та
Призидіум ВЦРПС

20

^ НПАОП 60.1-3.30-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський)

18.08.80

Постанова

№241/П-9

Держкомпраці СРСР

21

^ НПАОП 61.1-3.33-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту

24.06.80

Постанова

№180/П-7

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

6.11.86

Постанова

№476/П-12
22

^ НПАОП 61.2-3.32-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям річкового транспорту

24.06.80

Постанова

№180/П-7

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

6.11.89

Постанова

№476/П-12
23

^ НПАОП 74.2-3.01-86


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища

20.03.86

Держкомгідромет СРСР

24

^ НПАОП 74.2-3.10-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві

24.06.80

Постанова

№180/П-7

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

6.11.86

Постанова

№476/П-12
25

^ НПАОП 74.2-3.35-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища

24.07.80

Постанова

№180/П-7

Держкопраці СРСР

26

^ НПАОП 75.0-3.40-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам державних установ

23.09.80

Постанова

№296/П-10

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
27

^ НПАОП 80.3-3.41-81


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям вищих учбових закладів

12.02.81

Постанова

№47/П-2

Держкомпраці СРСРЗміни:

21.08.85

Постанова

№289/П-8
28

^ НПАОП 85.0-3.01-88


Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров’я

29.01.88

Мінохорони здоров’я СРСР

29

^ НПАОП 85.11-3.02-84


Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарно-курортної системи профспілок

05.10.84

Постанова

№ 16

ВЦРПС

30

^ НПАОП 92.0-3.01-83


Галузеві норми безплатної видачі засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, організацій і закладів Міністерства культури СРСР

17.11.83

Мінкультури СРСР

31

^ НПАОП 92.0-3.46-82


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств, установ та організацій культури

23.11.82

Постанова

№288/П-18

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8


2

6.11.86

Постанова

№476/П-12
32

^ НПАОП 93.0-3.01-82

Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам та службовцям підприємств побутового обслуговування

23.11.82

Постанова

№ 283/П-18

Держкомпраці СРСР

Президія ВЦРПСЗміни 1:

21.08.85

Постанова

№ 289/П-8

Держкомпраці СРСР

Президія ВЦРПСЗміни 2:

06.11.86

Постанова

№ 476/П-12

Держкомпраці СРСР

Президія ВЦРПС33

^ НПАОП 11.1-3.24-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка природного і нафтового газу, газового конденсату, транспортування та зберігання нафти, нафтопродуктів і газу; підземна газифікація вугілля, нафтобази)

18.07.80

Постанова

№241/П-9


Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8

Держкомпраці СРСР2

25.09.98

Наказ №193

Держнаглядохоронпраці України

34

^ НПАОП 23.2-3.25-80


Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної та нафтохімічної промисловості

23.09.80

Постанова

№269/П-10

Держкомпраці СРСРЗміни: 1

21.08.85

Постанова

№289/П-8

Держкомпраці СРСР2

25.09.98

Наказ №193

Держнаглядохоронпраці України

35

НПАОП 60.2-3.06-98


Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту

20.10.98

Наказ №207

Держнаглядохоронпраці України


Скачати 410.44 Kb.
Дата конвертації24.05.2013
Розмір410.44 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи