Методичні рекомендації щодо викладання біології основ здоров’я та природознавства icon

Методичні рекомендації щодо викладання біології основ здоров’я та природознавстваСхожі
1   2   3   4

 • Репродукції  Клас

  Автор

  Назва картини

  Тема, твір

  Кількість примірників

 • ^ Натуральні навчально-наочні посібники

  1. Колекції, гербарії, скелети   Клас

   Розділ, тема

   Назва колекції, гербарію, скелета

   ^ Кількість примірників


  2. Прилади   Клас

   Розділ, тема

   Назва приладу

   Кількість примірників
 • ^ Навчальні прилади

  1. Демонстраційні прилади   Клас

   Розділ, тема

   Назва приладу

   Кількість примірників
  2. ^ Лабораторні прилади   Клас

   Розділ, тема

   Назва приладу

   Кількість примірників • ^ Екранно-звукові посібники

  1. Грампластинки   Клас

   Розділ, тема

   Назва

   Кількість примірників
  2. Аудіокасети

  3. Клас

   Розділ, тема

   Назва

   Кількість примірників  4. Відеокасети   Клас

   Розділ, тема

   Назва

   Кількість примірників
  5. Слайди   Клас

   Розділ, тема

   Назва

   Кількість примірників

  6. Діафільми   Клас

   Розділ, тема

   Назва

   Кількість примірників

  7. Діапозитиви   Клас

   Розділ, тема

   Назва

   Кількість примірників

  8. Диски  Клас

  Розділ, тема

  Назва

  Кількість примірників
  ^ 7. Навчально-методичні комплекси  Назва тематичних папок

  Кількість примірників

  1

  Матеріали олімпіад
  2

  Матеріали державної підсумкової атестації
  3

  Моніторинг навчальних досягнень з предмета
  4

  Матеріали для позакласної роботи з предмета
  5

  Профорієнтаційні матеріали
  6

  Методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета
  7

  Інструкції до лабораторних і практичних робіт
  8

  Матеріали перспективного педагогічного досвіду
  9

  Методичні розробки вчителів
  10

  Тематика творчих робіт з предмета
  11

  Матеріали краєзнавчого характеру
  12
  АТЕСТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО КАБІНЕТУ № ______

  Зав. кабінетом .  ^ Назва показників

  Кіль-кість комп-лектів

  Оцінки

  Само-оцінка

  ^ Зав. кафедрою

  колеги

  адмініст-рація

  1

  ^ Комфортність умов для роботи учнів і вчителів
  1.1

  Організація робочих місць учнів:
  а) закріплення робочих місць за учнями;
  б) стан збереження меблів;
  в) забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов для роботи учнів;
  г) дотримання учнями належного порядку на робочому місці.
  1.2

  Організація робочого місця вчителя:
  а) раціональність розміщення навчального обладнання;
  б) наявність картотек, каталогів;
  в) стан збереження навчального обладнання;
  г) систематизація навчального обладнання навчально-методичної літератури;
  г) класна дошка;
  д) робочий (демонстраційний) стіл;
  є) шафи секційні;
  є) сейф.
  2

  ^ Навчальне обладнання (дотримання техніки безпеки, забезпечення обліку та контролю, зберігаються за певною схемою у спеціально відведених місцях за темами або класами, мають анотації, картотеки)
  2.1

  Натуральні навчально-наочні посібники:
  а) колекції, гербарії, скелети;
  б) прилади.
  2.2

  Навчальні прилади:
  а) демонстраційні прилади;
  б) лабораторні прилади.
  2.3  Навчально-наочні посібники:
  а) моделі;
  б) макети;
  в) таблиці;
  г) портрети;
  ґ) карти;
  д)атласи;
  е) схеми;
  є) ілюстрації;
  ж) репродукції.
  3

  ^ Технічні засоби навчання

  (дотримання техніки безпеки, умов збері­гання, забезпечення обліку, зберігання)
  а) телевізор;
  б) відеомагнітофон;
  в) відеоплеєр;
  г) магнітофон;
  ґ) музикальний центр;
  д) фільмоскоп;
  е) епідіаскоп;
  є) епіпроектор;
  ж) діапроектор;
  з) епіскоп;
  и) графопроектор;
  і) комп'ютер;
  ї) мультимедійний проектор;
  й) сканер;
  к) ксерокс
  4

  ^ Екранно звукові посібники (зберігаються за видами, систематизовані за темами, класами, мають анотації, є картотека)
  а) грампластинки;
  б) аудіокасети;
  к) відеокасети;
  г) слайди;
  ґ) діафільми;
  д) діапозитиви;
  е) диски.
  5

  ^ Матеріали для вимірюваний стандартів освіти

  (систематизовані за темами і класами, естетика оформлення і збереження, є каталог)
  а) тематичні (контрольні) роботи;
  б) тести;
  в) лабораторні роботи;
  г) практичні роботи;
  ґ) тести тренувальних прикладів і завдань для державної підсумкової атестації.
  6  ^ Навчально-мстодична та довідкова література

  (розставлена у визначеному порядку, с рубрикація книжного фонду, с розділювачі з назвами, каталог)
  а) словники;
  б) довідники;
  в) методичні посібники з методики;
  г) журнали;
  ґ) газети;
  е) картонки (роздатковий матеріал);
  є) книги для позакласної роботи;
  ж) науково-популярні книги;
  з) збірники вправ, диктантів, текстів.
  7

  ^ Наявність у кабінеті навчально-мето-дичних комплексів, які забезпечують індивідуальний та диференційований підхід у навчанні
  ^ Тематичні папки:

  а) матеріали олімпіад;
  б) матеріали державної підсумкової атестації;
  в) моніторинг навчальних досягнень уч­нів з предмета;
  г) матеріали для позакласної роботи з предмета;
  ґ) профорієнтаційні матеріали;
  д) методичні рекомендації щодо викладання навчального предмета;
  е) інструкції до лабораторних і практич­них робіт;
  є) матеріали перспективного педагогіч­ного досвіду;
  ж) методичні розробки вчителів;
  з) тематика творчих робіт з предмета;
  и) матеріали краєзнавчого характеру.
  8  ^ Раціональність оформлення інтер'єру кабінету. У кабінеті експонується:
  а) національна символіка;
  б) довідкові матеріали;
  в) змінні інструктивні матеріали;
  г) таблиці, схеми;
  і) інструкції;
  д) куточок з техніки безпеки.
  9  ^ Організація роботи щодо дотримання правил техніки безпеки
  ^ Наявність у кабінеті:

  а) аптечки, її укомплектованість;
  б) пам'ятки з надання першочергової медичної допомоги;
  в) спецодягу і засобів індивідуального захисту, вогнегасника;
  г) інструкції з техніки безпеки для учнів у кабінеті;
  ґ) інструкції з техніки безпеки;
  д) акта-дозволу на експлуатацію кабінету;
  е) журналу громадсько-адміністративного контролю;
  є) журналу реєстрації вступного інс­труктажу з безпеки життєдіяльності;  к) журнали реєстрації первинного (позапланового, цільового) інструктажу уч­нів з безпеки життєдіяльності;
  з) куточок з техніки безпеки та інші до­кументи з даного питання;
  и) правила роботи в кабінеті;
  і) правила пожежної безпеки;
  ї) правила дорожнього руху;
  й) права та обов'язки учнів;
  к) єдині вимоги до учнів.
  10

  ^ Наявність у кабінеті нормативних до­кументів
  а) паспорту кабінету;
  б) розкладу роботи кабінету;
  в) перспективного плану розвитку кабінету;
  г) плану роботи кабінету на поточний навчальний рік;
  г) навчальної програми з предмета;
  д) календарних планів;
  е) поурочних планів;
  є) критеріїв оцінювання навчальних до­сягнень учнів;
  ж) книги обліку;
  з) інвентарної книги;
  и) плану роботи гуртка;
  і) орієнтовного переліку типового облад­наним кабінету;
  ї) матеріальної книга.
  11

  ^ Організація самообладнання кабінету
  В кабінеті силами учнів:

  а) виготовлено
  б) проведено профілактику, відремон­товано
  12

  ^ Естетика оформлення кабінету


  Сторінка3/4
  Дата конвертації25.05.2013
  Розмір1.15 Mb.
  ТипМетодичні рекомендації
 • 1   2   3   4
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  uad.exdat.com


  База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
  При копировании материала укажите ссылку
  звернутися до адміністрації
  Документи