Проект бакалавра за напрямом «Інженерна механіка» icon

Проект бакалавра за напрямом «Інженерна механіка»Схожі
Затверджено на засіданні кафедри

(протокол №2 від 15.09.2010р.)


Концепція завдання на дипломний проект бакалавра за напрямом «Інженерна механіка» з спеціальності «Обробка матеріалів за спецтехнологіями»


Дипломна проект бакалавра повинен вміщувати в себе розв’язання типових інженерно – технічних задач, рішення яких потребує від нього певних знань та професійних умінь згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця даного освітньо-кваліфікаційного рівня. Підґрунтям до його виконання служать знання, набуті студентами при вивченні загальноінженерних та спеціальних навчальних дисциплін, що разом з дисциплінами природничого циклу є визначальними у підготовці майбутніх спеціалістів з «інженерної механіки», а саме: Інженерна та комп’ютерна графіка; Технологія конструкційних матеріалів; Матеріалознавство і термообробка; Теоретична механіка; Опір матеріалів; Теорія механізмів і машин; Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання; Деталі машин; Технологія машинобудування, Фізика лазерів; Електрофізичні та електрохімічні методи обробки матеріалів; Технологія лазерної обробки; Лазерне технологічне обладнання; Основи конструювання оптичних деталей та вузлів ЛТО тощо.

Загальною темою роботи пропонується розрахунок та проектування елементів конструкцій, розробка технологічного процесу виготовлення деталі.

Варіанти індивідуальних завдань і потрібні для їхнього розв’язку вихідні дані визначаються керівником дипломного проекту, формулюються і записуються у бланку завдання.

Оформлення курсових проектів повинно відповідати вимогам державних стандартів та нормативним документам НТУУ «КПІ» .

Відповідно до виробничих функцій, якими повинен володіти бакалавр Інженерної механіки, робота повинна включати проектну і технологічну частини. В окремих дипломних проектах бакалавра можуть бути включені самостійні фрагменти досліджень у межах загальної проблеми.

В якості об’єктів опрацювання проектної частини дипломної роботи бакалавра рекомендується приймати широко розповсюджені в машинобудуванні приводи машин, а саме: приводи транспортерів, конвеєрів, механічних лебідок, випробувальних машин та пристроїв для механізації і автоматизації технологічних процесів тощо. Такі приводи, як правило, містять стандартні електродвигуни; механічні передачі (пасові, зубчасті, ланцюгові, черв'ячні, планетарні тощо), що оформлюються у вигляді окремих вузлів чи то вбудовуються у машину; муфти; корпусні деталі; вали, підшипники; ущільнення; пристрої керування тощо.

Кінематична схема приводу і вихідні дані до проектування, які, найчастіше, містять відомості щодо значень потужностей і частот обертання на вихідних валах приводу, задаються керівником.

При проектуванні приводу (з використанням відповідних стандартів, довідкової, навчальної та методичної літератури) рекомендуються до розв’язання наступні задачі:

 • За заданою кінематичною схемою і вихідними даними підібрати електродвигун, виконати кінематичні і силові розрахунки приводу, визначивши попередні значення передаточних чисел передач приводу, частоти обертання, обертальні моменти і потужності, що передаються валами приводу;

 • Розрахувати пасову чи ланцюгову передачу, розробити конструкцію шківів чи зірочок, виконати їхні ескізи;

 • Розрахувати черв’ячну чи зубчасту передачу редуктора за основними критеріями роботоздатності. Визначити основні розміри деталей передач, корпусних деталей кришок та кріпильних деталей. Спираючись на обраний за атласом редукторів прототип, розробити компонувальну схему редуктора. Виконати конструктивну розробку валів, підшипникових вузлів, шпонкових з’єднань тощо;

 • Провести перевірні розрахунки веденого валу на втомну і статичну міцність, а також опор цього валу на довговічність;

 • Вирішити питання змащування передач і опорних вузлів привода, ущільнення валів, добору муфт, конструювання рами, закріплення деталей на валах тощо.

У технологічній частині дипломної роботи рекомендуються до розв’язання наступні задачі:

 • Технологічний контроль креслення деталі;

 • Аналіз призначення деталі і умов її роботи у вузлі, а також визначається клас деталі;

 • Визначення типу і форми організації виробництва;

 • Опрацювання конструкції деталі на технологічність;

 • Вибір типу заготовки і його техніко-економічне обґрунтування;

 • Вибір типового технологічного процесу і типових схем обробки поверхонь;

 • Розробка маршрутного технологічного процесу;

 • Розробка операційного технологічного процесу;

 • Визначення припусків;

 • Визначення режимів різання і норм часу;

 • Вибір та розрахунок верстатних пристосувань та оснастки.

Обов’язковою складовою технологічної частини дипломної роботи бакалавра є виконання 1 .. 2 технологічних операцій виготовлення деталі електро-фізикохімічними методами, методи лазерної технології чи іншими методами фізико-технічних технологій.

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та обов’язкового графічного матеріалу (креслень).

Результати творчих розробок бакалавра оформлюються у вигляді окремих розділів пояснювальної записки, які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні на дипломне проектування. Об’єм кожного розділу пояснювальної записки і конкретне його насичення є довільним, тобто не нормується, а залежить, в першу чергу, від запропонованого завдання і визначається, в цілому, керівником проекту.

При цьому пояснювальна записка повинна вміщувати не менше 50 сторінок машинописного тексту, включаючи ілюстративні та додатки.

Графічна частина, яка ілюструє результати розв’язання задач дипломного проекту бакалавра повинна складати 5 .. 6 листів (але не менше за 3) формату А1.

Рекомендується виносити на плакати у якості ілюстративного матеріалу наступні об’єкти:

 • Креслення деталі, щодо виготовлення якої розробляється технологічний процес;

 • Графо - аналітичне зображення технологічного процесу;

 • Складальні креслення верстатних пристосувань;

 • Матеріали, що ілюструють операції технологічного процесу, що виконуються методами фізико-технічних технологій;

 • Креслення загального виду привода;

 • Складальне креслення редуктора;

 • Робочі креслення основних деталей редуктора.

Специфікації до складальних креслень та креслень загального виду виконуються на стандартних листах формату А4 і розміщуються у додатках до пояснювальної записки.Скачати 46.01 Kb.
Дата конвертації26.07.2013
Розмір46.01 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи