Навчально-методичний комплекс з дисципліни «промислова технологія лікарських засобів» для спеціальності 12020101 «фармація» Міністерство охорони здоров\

Навчально-методичний комплекс з дисципліни «промислова технологія лікарських засобів» для спеціальності 12020101 «фармація» Міністерство охорони здоров'я УкраїниСхожі
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.12020101 – «ФАРМАЦІЯ»


Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

проф. Г.М. Ерстенюк (підпис, прізвище, ініціали)

«___» .___________ .20 __ р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА


ПРОМИСЛОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

(назва навчальної дисципліни)


_ _ 7.12020101 ФАРМАЦІЯ_________________

(шифр, назва спеціальності)


Факультет фармацевтичний____________

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків________


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

Р

С


Лекції

Практичні заняття

Лабора-

торні заняття

Семі-нарські

заняття

Денна
ІV


VII

96

16

32


-


-

48


-
VIII

120

26

40

54

іспит

Всього

-

-

216

42

72

-

-

102

-

-Робочу програму склали: доц. Семенів Д.В., ас. Гавкалюк М.І.


Івано-Франківськ – 2011

Робоча програма складена: на основі типової програми навчальної дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів», яка розроблена співробітниками Національного фармацевтичного університету і затверджена ЦМК МОЗ України, 2005 р.


Робочу програму обговорено і затверджено на засіданні кафедри ОЕФ і технології ліків «–––– » ––––––––––––––––––––––––––––––– 20__р.

Протокол № 7


Завідувач кафедри

ОЕФ і технології ліків _____________________________ доц. Семенів Д.В.


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії:

«5» січня 2012 р.

Протокол № 4

Голова комісії _________________________________ проф. Мойсеєнко М.І.

ЗМІСТ


1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  1. Робочий навчальний план

  2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позаудиторной роботи

  1. Засоби контролю знань студентів

   1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

  1. Перелік навчально-методичної літератури

   1. Основна

   2. Додаткова


2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1. Загальні-методичні матеріали

   1. Мета і завдання дисципліни

   2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами

   3. Методи активізації і інтенсифікації навчання

   4. Основні знання і уміння

   5. Перелік обов’язкових практичних навичок

  2. Методичні матеріали для викладачів.

   1. Тези лекцій

   2. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів


3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


1.1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Денна форма навчанняНазва дисципліни

Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

VII семестр

ПТЛЗ

96

16

32

48

ІV

_

VIIІ семестр

ПТЛЗ

120

26

40

54

ІV

іспит


1.2. Тематичні плани
Сторінка1/6
Дата конвертації27.07.2013
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи