Український народний епос (казка, легенда, переказ) icon

Український народний епос (казка, легенда, переказ)Схожі
Питання до ДЕК (БАКАЛАВРИ)


 1. Український народний епос (казка, легенда, переказ).

 2. Необрядова українська лірична пісня, її поетика.

 3. Календарно-обрядова лірика: жанрово-тематичні групи.

 4. Мотиви і образи народних пісень зимового циклу.

 5. Український героїчний епос: тематика, образи, жанрові особливості.

 6. Українські народні балади: тематичні групи, образи, жанрові особливості

 7. Малі фольклорні жанри.

 8. Головні сюжети й образи української міфології та демонології.

 9. Родинно-побутова лірика.

 10. Козацькі літописи 2 пол. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.

 11. Бароко як мистецький напрям. Творчість Григорія Сковороди в контексті бароко. Збірки “Сад божественних пісень” та “Байки Харківські”.

 12. Драматургія ХVІІІ ст. Інтермедії та вертепна драма.

 13. Віршова література ХVІІ ст.: багатство форм, тем, стильові особливості. Проблематика й художні якості поезії Климентія Зінов’єва та Івана Величковського.

 14. Полемічна проза: Іван Вишенський і його послання. Особливості стилю письменника

 15. Літописи як визначні історико-літературні пам’ятки періоду Київської Русі. Стильова характеристика, особливості побудови. Зміст, джерела “Повісті врем’яних літ”.

 16. «Слово о полку Ігоревім» – визначна пам’ятка давньоруської літератури. Композиція, образи твору. Автор “Слова...”. “Слово о полку Ігоревім” і Черкащина.

 17. Українські повісті та оповідання Григорія Квітки-Основ’яненка.

 18. Поема Івана Котляревського “Енеїда”: образи, жанрове новаторство.

 19. П’єси Івана Котляревського “Наталка Полтавка” та “Москаль-чарівник”, їх художня своєрідність, характер конфлікту

 20. Провідні мотиви й художня своєрідність лірики Павла Грабовського.

 21. Творчість Степана Руданського, багатство змісту гумористичних співомовок. Поезія “Повій, вітре, на Вкраїну”. Поема “Мазепа”.

 22. Поетична спадщина Юрія Федьковича, її мотиви та образи. Проза письменника.

 23. Послання Тараса Шевченка “І мертвим, і живим…”: актуальність змісту, особливості композиції та стилю. Містерія “Великий льох”.

 24. Мотиви лірики Тараса Шевченка періоду “трьох літ”. Питання про нове художнє мислення поета.

 25. Байкарська творчість Леоніда Глібова 40 – 60 та 80 – 90-х років ХІХ ст., її новаторство.

 26. Роман Анатолія Свидницького “Люборацькі”: своєрідність композиції, проблематика, типи характерів, мова.

 27. Роман Івана Нечуя-Левицького “Хмари” – перший український роман з життя інтелігенції. Твори письменника на історичну тематику (“Князь Єремія Вишневецький”, “Гетьман Іван Виговський” (огляд).

 28. “Народні оповідання” Марка Вовчка: проблематика, образи, художня своєрідність.

 29. Роман Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”: проблематика, образи, засоби типізації, своєрідність композиції та конфлікту, мова твору. Загальна характеристика роману "Повія"

 30. Сатира Тараса Шевченка. Поеми (“Сон”, “Кавказ”), їх ідейно-художня своєрідність.

 31. Цикл поезій Тараса Шевченка “В казематі”: історія створення, мотиви й образи, використання фольклорної образності.

 32. Драматургія Івана Карпенко-Карого. Комедія “Сто тисяч”: тема, прийоми сатиричної типізації, образи, композиція, стиль.

 33. Четвертий період життя і діяльності Тараса Шевченка. Поеми “Неофіти”. Використання біблійних мотивів (“Осії. Глава ХІV”, “Ісаія. Гл. 35” та ін.). Аналіз поезії “Я не нездужаю”.

 34. Повісті Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”, “Микола Джеря”. Поняття про соціально-побутову повість.

 35. Мотиви і образи лірики Михайла Старицького, новаторство його поетичної творчості. Драматургічна спадщина Михайла Старицького. Твори письменника на історичну тематику (огляд).

 36. Творчість Архипа Тесленка. Оповідання, їх тематика, самобутність художньої форми. Повість “Страчене життя” – визначне явище української прози початку ХХ століття.

 37. Традиції і новаторство у драмах Марка Кропивницького “Дай серцеві волю..”, “Доки сонце зійде..”, поєднання в них реалізму з мелодраматизмом. Майстерність відтворення пореформеної дійсності у драмі “Глитай, або ж Павук”: проблеми, образи.

 38. Художнє новаторство драматургії Івана Карпенка-Карого ("Мартин Боруля", "Суєта"). Історична трагедія "Сава Чалий". Поняття проаналізуватижанр драматичних творів.

 39. Мотиви та образи лірики Бориса Грінченка. Тематика і жанри “малої прози”. Художня своєрідність дилогії з життя села “Серед темної ночі”, “Під тихими вербами”.

 40. Збірка Тараса Шевченка “Кобзар” (1840). Мотиви, образи, жанрова різноманітність. Реальне й романтичне в поемі “Гайдамаки”.

 41. Творчість Тараса Шевченка на засланні. Лірика, її мотиви, образи. Поеми: особливості композиції, образної системи, стилю творів.

 42. Повісті Тараса Шевченка російською мовою. Особливості творчої манери. Повість “Художник”.

 43. Особливості композиції, образи і стиль роману “Чорна рада” Пантелеймона Куліша.

 44. Неоромантизм як течія модернізму. Поетичний світ Олександра Олеся: мотиви, образи, стиль. Загальна характеристика творчості 1905 – 1920 років.

 45. Драма-феєрія Лесі Українки “Лісова пісня”. Образ Мавки як уособлення роздумів письменниці про духовність. Філософізм художнього мислення, висока культура поетичного слова. Жанр твору. Драматична поема “Бояриня”.

 46. Тематичне і жанрове розмаїття малої прози Володимира Винниченка.

 47. Неоромантична концепція дійсності у прозі Ольги Кобилянської (“Людина”, ”Царівна”). Соціально-психологічна повість “Земля”: проблематика, образи, стиль.

 48. Експресіонізм як течія модернізму. Новелістика Василя Стефаника (“Марія”, “Новина”, “Камінний хрест”, “Кленові листки”): тематика, образи, художня своєрідність. Новела як жанр епосу. Психологічна новела.

 49. Проблематика та образи оповідань та повістей Степана Васильченка. Повість “Талан” у контексті прози початку ХХ ст.

 50. Проблематика й художня своєрідність поем Івана Франка “Іван Вишенський”, “Мойсей”.

 51. Проблематика, образи і специфіка конфлікту в драматичних творах Лесі Українки (“В катакомбах”, “Камінний господар”, “Кассандра”).

 52. Неореалізм як течія модернізму. Тематика, проблематика і образи романів Володимира Винниченка “Записки Кирпатого Мефістофеля”, ”Слово за тобою, Сталіне!”. Новаторство типажу і жанрової форми романів.

 53. Драматургія Володимира Винниченка (“Чорна Пантера і Білий Ведмідь”): проблеми, образи, ідеї.

 54. Збірка Івана Франка “З вершин і низин” – новий етап у розвитку української лірики. Ліричний герой збірки, її композиція, образи, ідеї. Ідейно-художній аналіз основних поезій збірки.

 55. Самобутність творчості Михайла Коцюбинського-повістяра. Повість “Тіні забутих предків”: образи, жанрово-стильові особливості, філософські ідеї твору.

 56. Мотиви, образи, художня своєрідність лірики Лесі Українки.

 57. Символізм як течія модернізму. Творчість представників “Молодої Музи” (Михайла Яцківа, Петра Карманського, Василя Пачовського та ін.). Богдан Лепкий – поет і белетрист.

 58. Лірична драма Івана Франка “Зів’яле листя”. Збірка “Мій Ізмарагд”. Ідейно-художній аналіз поезій збірок.

 59. Суть і риси імпресіонізму. Ідейно-художній аналіз новел Михайла Коцюбинського (“На камені”, “Цвіт яблуні”, “Intermezzo” та ін.). Художнє новаторство новелістики, риси індивідуального стилю письменника.

 60. Тематичне й жанрове розмаїття прози Івана Франка (“Захар Беркут”, “Основи суспільності”, “Перехресні стежки”).

 61. Микола Вороний і український модернізм. Тематичне розмаїття та художнє новаторство лірики поета. Ідейно-художній аналіз поеми “Євшан-зілля”.

 62. Група неокласиків, їх естетика і поетика. Микола Зеров: поезія, переклади.

 63. Збірка “Сині етюди” Миколи Хвильового. Своєрідність художнього мислення. Повість “Іван Іванович”: особливості конфлікту, типаж.

 64. Гуманістичний пафос “Мисливських усмішок” Остапа Вишні. Прийоми гумористичного зображення.

 65. Літературна дискусія 1925-1928 років, її значення для наукового розуміння специфіки становлення української літератури. Літературні об’єднання 20-х років.

 66. Художня проза Бориса Антоненка-Давидовича. Повісті “Смерть”, “Слово матері”. “Сибірські новели”: стильові особливості, своєрідна манера оповіді.

 67. Своєрідність поетичного світу Богдана-Ігоря Антонича. Ідейно-художній зміст збірок "Привітання життя", "Книга Лева", "Зелена євангелія", "Ротації".

 68. Своєрідність поетичного стилю Миколи Бажана. Ідейно-естетичні шукання у творчості 20-х років. Збірка “Різьблена тінь”, твори рубежу 20 – 30-х років. Поеми і цикли.

 69. Проза Валер’яна Підмогильного (роман “Місто”). Особливості проблематики і стилю. Конфлікти і характери. “Європеїзм” прози письменника.

 70. Ідейно-художня і стильова характеристика творчості Тодося Осьмачки. Проза письменника (огляд).

 71. Лірика Володимира Сосюри, її зміст і мотиви. Своєрідність поетичного голосу письменника. Автобіографічний роман “Третя рота”.

 72. Творчість Григорія Косинки (“Політика”, “На золотих богів”, “Змовини”, “Гармонія”). Проблематика, типи, стильові особливості.

 73. Проза Григора Тютюнника. Тема воєнного дитинства (повісті “Облога”, “Климко”), морально-етична проблематика “малої прози” (“Син приїхав”, “Іван Срібний” та ін.).

 74. Ідейно-естетичне багатство і стильове розмаїття лірики Євгена Маланюка. Концепція ліричного героя.

 75. Ранній період творчості Павла Тичини (зб. “Сонячні кларнети”, “Плуг”, “Замість сонетів і октав”). Особливості стилю. Трагедійні мотиви поезії 20-х років. Філософські мотиви поеми “Похорон друга” (1942).

 76. Трагедійні мотиви у творчості Миколи Хвильового. “Я (Романтика)”, “Мати”, “Солонський Яр” та ін. Роман “Вальдшнепи”: історія написання, характеристика ідей.

 77. Роман Юрія Яновського “Чотири шаблі”: жанрова специфіка роману, його стильова своєрідність, конфлікти й характери твору.

 78. Сатиричні комедії Миколи Куліша “Отак загинув Гуска”, “Мина Мазайло”. Своєрідність художнього вирішення в них проблем часу.

 79. Характерні стильові ознаки, проблематика поезії Василя Симоненка. Поетична сатира, твори для дітей, проза.

 80. Іван Багряний – представник літератури українського зарубіжжя (огляд творчості). Ідейно-художній аналіз одного з творів (“Тигролови”, “Сад Гетсиманський”).

 81. Риси індивідуального стилю прози Михайла Стельмаха. Проблематика творчості.

 82. Поезія Ліни Костенко. Історичний роман “Маруся Чурай”: проблематика, образи, художня майстерність.

 83. Нові імена в літературі 80-90-х років: поезія, проза, драматургія.

 84. Ідейно-естетичне осмислення воєнного лихоліття у творчості Олександра Довженка (“Україна в огні”, “Повість полум’яних літ”). Проблеми національного і трагічного. “Щоденник”.

 85. Огляд творчості Уласа Самчука. Ідейно-художній аналіз роману “Марія”.

 86. Творчості Андрія Малишка. Зміст і художні особливості поезії 60-х років. Стильова своєрідність.

 87. Олександр Довженко – кінорежисер і письменник. Жанр кіноповісті. Кіноповість “Земля”. Особливості художнього мислення митця.

 88. Поезія Максима Рильського періоду “третього цвітіння”.

 89. Історична тема у творчості Івана Кочерги. Драматичні поеми “Свіччине весілля”, “Ярослав Мудрий”: проблематика, типи персонажів.

 90. “Шістдесятництво” як ідейно-естетичне явище. Поезія Івана Драча. Оригінальність поетичного мислення, проблематика.

 91. Поезія “з-за ґрат”. Особливості поетичного мислення, проблематика, художня своєрідність творчості Василя Стуса.

 92. Провідні мотиви і жанри лірики Володимира Самійленка.

 93. Творчість Максима Рильського, її ідейно-художній зміст, стильові ознаки (збірки “На білих островах”, ”Під осінніми зорями” та ін.). Неокласичні мотиви.

 94. Поезія Дмитра Павличка, розмаїття її форм, проблематика. Особливості художнього світобачення.

 95. Морально-етична проблематика, соціально-критичний підхід до осмислення минулого і сучасного у творчості Олеся Гончара (роман “Собор”). Художнє осмислення глобальних загальнолюдських проблем (“Тронка”, “Твоя зоря”).

 96. Історичні романи Павла Загребельного. Роман “Роксолана”: конфлікти й образ історичного часу. Оригінальність художнього задуму роману “Я, Богдан”.
Скачати 86.89 Kb.
Дата конвертації23.10.2013
Розмір86.89 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи