Володимир михайлович половець icon

Володимир михайлович половецьСхожі


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Наукова бібліотека


Науково-бібліографічний відділ


ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ПОЛОВЕЦЬ

(Біобібліографічний покажчик)


Чернігів

2012

УДК 012 : 929

ББК Я19 : Т1

П52


Володимир Михайлович Половець : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2012. – 44 c.


Біобібліографічний покажчик «Володимир Михайлович Половець» складений працівниками науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.

У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць Заслуженого працівника освіти України, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства, політології і соціології ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка В. М. Половця.


Уклад. Н. Ф. Головатенко

Відп. ред. Г. Г. Макарова

Комп’ютерний набір Н. Ф. Головатенко

Комп’ютерна верстка і дизайн Н. Ф. Головатенко

^ Від упорядників


Біобібліографічний покажчик «Володимир Михайлович Половець» продовжує серію «Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка». Він містить відомості про науковий та методичний доробок доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства, політології і соціології ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка Володимира Михайловича Половця.

До покажчика увійшли опубліковані праці: навчально-методичні посібники, статті з періодичних видань та видань, що продовжуються, збірників наукових праць вузів, матеріалів науково-практичних конференцій та з інших джерел. Всього – 164 наукових праць.

Представлений біобібліографічний покажчик складається з таких розділів:


  • Кожна мить життя присвячена історії (До 75-річчя В. М. Половця)
  • Хронологічний покажчик праць Володимира Михайловича Половця
  • Публікації про В. М. Половця
  • Іменний покажчик співавторівУ покажчику дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. У межах одного року матеріал розміщено за алфавітом назв. Бібліографічний опис зроблено у відповідності з діючими державними стандартами та згідно з рекомендаціями ЦНБ імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення біобібліографічних покажчиків.

Видання розраховане на науковців, викладачів історичних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, магістрантів та аспірантів, працівників бібліотек. Воно може бути використане у науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та професійній діяльності.

Кожна мить життя присвячена історії


Історія як наука – професія пізньої зрілості. Уміння піднятись над часом, зайняти позицію об’єктивного обсерватора, побороти у собі пристрасті та симпатії, які можуть завадити встановленню істини, приходить не лише з формальними дипломами, але і з набутим життєвим досвідом. Його багатогранність, поза всяким сумнівом, накладає відбиток на масштаб історика. Широко і сміливо осмислювати суспільне буття може лише людина, яка не тільки має глибоку теоретичну підготовку, але й непересічне знання суспільних реалій. Постать Володимира Михайловича Половця є яскравим підтвердженням цієї тези.

У другий морозний день 1937 року у родині українського інтелігента в селі Веприк Бобровицького району, що на Чернігівщині, народився хлопчик. Дитячі роки пройшли під час війни з фашистами, коли в усьому відчувались її гіркі наслідки. Тож особливих статків сім’я Половців не мала, а ціну шматка хліба знали не тільки ті, хто його заробляв, а й менші члени родини. До всього ставилися з якоюсь особливою зосередженістю і відповідальністю: чи то йшлося про навчання у школі, чи то про громадські й батьківські доручення. Давалося взнаки й те, що працьовиті батьки змалку прищеплювали чотирьом своїм синам шанобливе ставлення до людей і плодів їхньої праці. Батько – Михайло Васильович, за професією вчитель, пройшовши важкими дорогами війни і, одягаючи на свята ордени та медалі, згадував бойових друзів та розповідав про пам’ятні події. Родинне тепло переносив на своїх шкільних вихованців, яким присвятив все життя. Мати – Надія Омелянівна, працюючи в колгоспі, прагнула створити родинний затишок в сім’ї. Батьки зуміли передати дітям багатство своєї душі, віру в людей, життєвий оптимізм. Старший із братів, Іван, став журналістом, менші: Петро став вчителем музики, а Василь обрав собі професію лікаря.

Як і всі юнаки, дитинство яких припало на роки війни, Володимир мріяв бути військовим. Наміри несподівано змінилися лише в 10-му класі Вороньківської середньої школи Бобровицького району, коли до неї прибула випускниця історико-філологічного факультету Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. Гоголя Наталія Тимофіївна Стародуб і, як класний керівник, розповідала учням про історію заснування Ніжинської гімназії вищих наук, де навчалися М. В. Гоголь, Є. П. Гребінка, Л. І. Глібов.

Н. Т. Стародуб пов’язувала проникнення передових ідей і прогресивних течій у навчальному процесі гімназії з декабристським рухом, до якого село Вороньки мало безпосереднє відношення як колишній земельний наділ і один із маєтків князів Раєвських і Волконських. Після таких уроків 5 випускників школи з 21, серед яких був і Володимир Половець, у 1954 році вступили до Ніжинського педінституту. Ще будучи студентом історико-філологічного факультету інституту, Володимир Михайлович проявив не тільки неабиякі здібності, а й наполегливість у навчанні, прагнення збагнути суть подій і фактів, осягнути складні перипетії історії, дати їм власну оцінку і, роблячи перші несміливі кроки, інтерпретувати перебіг історичного процесу в Україні та за її межами.

Роки навчання пройшли під враженням змістовних лекцій професорсько-викладацького складу вузу: М. І. Повода, М. І. Солдатова, Н. М. Дзюбанової, А. А. Тамбовецької, Ю. А. Савченка та ін.

Неабияку роль у становленні В. М. Половця як людини і громадянина відіграли інститутська бібліотека і картинна галерея, колекція оригіналів та копій робіт російських, українських, італійських, фламадських та нідерландських художників XIV–XX ст.

Як і більшість молодих радянських юнаків, Володимир Михайлович мав відслужити строкову військову службу, яка, до того ж, припала на тривожні часи Карибської кризи. Її він проходив в ракетних військах Прибалтійського військового округу. Після служби в армії перебував на комсомольській, а потім - на партійній роботі.

Як і в багатьох інших освітян, шлях Володимира Михайловича у велику науку пролягав через класні кімнати середньої школи в Узбекистані, де відшліфовувалася педагогічна майстерність, набувався досвід спілкування з учнівською молоддю. На той час широко практикували обмін фахівцями між союзними республіками. Але справжньою школою для майбутнього науковця стало навчання в аспірантурі Академії суспільних наук у Москві на кафедрі історії СРСР, куди Володимир Половець вступив у 1969 році. Він і донині не раз згадує той душевний трепет, з яким уперше переступив поріг провідної наукової історичної установи країни. А тоді були успішно складені іспити, і - радісна звістка про зарахування до аспірантури. Здійснилася давня мрія: зосередитися на суто науковій діяльності і реалізувати власні творчі задуми. І сьогодні Володимир Михайлович із теплотою та повагою згадує своїх перших наставників на науковій ниві, поважних і знаних учених, докторів історичних наук – професорів І. Д. Ковальченка, В. З. Дробижева, П. В. Волобуєва, Л. С. Гапоненка, І. В. Ворожейкіна, академіка, завідувача кафедри історії СРСР М. П. Кіма. Вони мали великий вплив на аспірантів і допомагали визначитися з колом наукових досліджень. У червні 1972 р. Володимир Половець захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток економічного співробітництва союзних республік в роки першої п’ятирічки (1928–1932 рр.)». Того ж року, в Москві, Володимир Михайлович опублікував свої праці про внесок робітничого класу у розвиток соціалістичного сільського господарства в роки першої п’ятирічки на сторінках збірника наукових праць «Роль рабочего класса в развитии интернациональных традиций народов СССР и экономических связей союзных республик». За рік В. М. Половець здійснив наступну публікацію у московському науковому збірнику: «Братское сотрудничество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР 1917–1971 гг.» (1973 р.).

Так визначився перший етап дослідницької діяльності В. Половця. Тема інтернаціональної єдності народів Радянського Союзу була на той час актуальна як в суспільно-громадському і партійному житті країни, так і в історичній науці. Коли у червні 1973 року кандидат історичних наук В. М. Половець обійняв посаду другого секретаря Чернігівського міськкому Компартії України, він надавав великого значення ролі культурних зв’язків у зміцненні дружби та єдності трудящих Чернігова, Гомеля і Брянська. Упродовж двох років перебування на посаді другого секретаря Володимир Михайлович, завдяки участі у різнобічних гуманітарних заходах, встановив контакти з науковими центрами Києва і Москви, що сприяло його подальшому зростанню як вченого.

З вересня 1975 року до січня 1990 року В. М. Половець працював секретарем Чернігівського обкому партії. За ці роки Володимир Михайлович опублікував близько 20 наукових праць, присвячених співробітництву союзних республік, міжнаціональним етнокультурним зв’язкам народів Центральної та Східної Європи, взаємозбагаченню фольклору і пісенної народної творчості. Володимир Михайлович редагував збірник документів і матеріалів «Сила братства», у співавторстві з секретарем Брянського обкому партії В. А. Смирновим видав книгу «Дружба наші сили множить», виступав із статтями на цю тему на сторінках українських часописів «Народна творчість та етнографія», «Дніпро», «Вітчизна», «Прапор». Здавалося, накопичено достатньо матеріалу для докторської дисертації, але партійна робота забирала багато часу і сил. Довелось переключатись на редагування наукових збірників «Чернигову 1300 лет», «Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», книг «Героев подвиги бессмертны», «Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації» та інших.

Складність роботи над виданням воєнної тематики полягала в тому, що історія Чернігівської області періоду Великої Вітчизняної війни зберігала багато таємниць. Перш за все, це було пов’язано з партизанським і підпільним рухом, що зумовило відповідні складнощі під час роботи над збірниками документів, які були присвячені Чернігівщині 1941–1945 рр. Однак група досвідчених архівістів та істориків на чолі з Володимиром Половцем гідно робили свою справу, керуючись історичною правдою.

У 80-х – на початку 90-х років XX ст. Володимир Михайлович очолював редакційну колегію Чернігівського тому серії «История городов и сел Украинской ССР», був головним редактором збірника документів «Из истории Новгорода-Северского» (до 1000-річчя заснування міста). Вчений брав активну участь у наукових конференціях з історичного краєзнавства у Києві, Чернігові, Миколаєві, Кам’янець-Подільському, Запоріжжі, де виступав з доповідями і науковими повідомленнями.

Згідно з рішенням директивних органів, у 1985 році В. М. Половець був направлений на дипломатичну роботу в Афганістан, звідки за два роки знову повернувся на попередню посаду. Перед від’їздом Володимир Михайлович вивчав звичаї, обряди, релігійні конфесії цієї країни. Повернувшись на Батьківщину, написав і опублікував історичну розвідку «Військово-політична ситуація на південному кордоні СРСР і передумови вводу радянських військ до Афганістану».

З 1990 року В. М. Половець працює в Чернігівському державному педагогічному інституті (нині національному університеті) імені Т. Г. Шевченка на посаді старшого викладача кафедри історії СРСР і УРСР, а згодом – доцента кафедри історії слов’ян.

Поринувши з головою у викладацько-пошуковий процес, Володимир Михайлович приділив особливу увагу розробленню теми домарксистських теорій кооперативного руху в Україні. Дослідження видатних російських та українських вчених О. Чаянова, М. Тугана-Барановського, О. Анциферова, Л. Хінчука та інших, котрі стали відомими організаторами кооперації до подій 1917 року, на початку 90-х років викликали неабиякий інтерес. В Україні почав відбуватися процес формування ринкової економіки, посилилась роль кооперативних структур в системі державних економічних відносин. Ось чому вивчення цієї проблеми стало одним з пріоритетних напрямків української історичної науки. Перший крок у цій справі зробив В. Половець, видавши у 1996 році монографію «Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.)», що являє значний інтерес не лише для дослідників цього питання в Україні, а й для тих, хто вивчає минувшину Чернігівщини. Розділ «Джерела та історіографія проблеми» повідомляє, що одним з перших засновників позиково-ощадного товариства в Сокиринцях на Срібнянщині був Григорій Галаган, а конкретна адреса фондів Державного архіву Чернігівської області сприятиме подальшому вивченню економічного стану нашого краю до 1917 року. Автор уперше вводить у науковий обіг дані про земські статистичні описи, обстеження та звіти кооперативних організацій, котрі мали місце і на Чернігівщині. В інших розділах міститься історичний матеріал про формування та особливості розвитку кооперативного руху на Чернігівщині: товариства споживачів, ощадно-позикові товариства тощо. Уперше В. М. Половець наводить документи Чернігівського жандармського управління, які зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в Києві.

Вінцем наукової діяльності Володимира Михайловича стає захист у червні 1997 р. в Інституті історії НАН України докторської дисертації на тему «Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.)».

З липня 1998 р. він – завідувач кафедри українознавства і політології. Феномен В. Половця в тому, що все його життя, вся його багаторічна і багатогранна діяльність невіддільні від освіти й виховання молоді та студентів, від підготовки науково-педагогічних кадрів, від пошуку і впровадження інноваційних технологій у навчально-методичний процес вищої школи. Будучи майстром усного й друкованого слова, блискучим лектором, він здобув авторитет і популярність у студентських і педагогічних колективах. Про таких професорів у народі кажуть: він педагог від Бога.

Ставши завідувачем кафедри, Володимир Михайлович надав нового імпульсу її роботі. Викладацький склад кафедри, на якій нині працює 10 викладачів (з них: 2 доктори наук, професори; 6 кандидатів історичних наук, доцентів; 1 кандидат наук, старший викладач; 1 викладач), обновився як висококваліфікованими, так і молодими енергійними спеціалістами. Кафедра не тільки не втратила високих показників в науковій та навчально-методичній роботі, а й розвинула вже здобуті досягнення. Змінився підхід до навчально-виховного процесу та наукової роботи. Під керівництвом В. М. Половця завершено підготовку електронного конспекту лекцій з дисциплін, які читають викладачі кафедри. За ініціативи Володимира Михайловича на кафедрі діє науково-методичний семінар «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції», який започатковано у 1998–1999 навчальному році. За його редакцією та упорядкуванням уже вийшло друком 9 випусків матеріалів семінару. Це доповіді викладачів університету, підготовлені на основі вивчення джерел, де автори висвітлюють проблеми освіти, і переважна більшість з яких запроваджується до наукового обігу вперше. В Половець дбає про те, щоб доповіді сприяли подальшому вдосконаленню форм і змісту роботи кафедри як базової соціогуманітарної структури університету, підготовці навчальних програм, методичних порад і планів семінарських занять та здійсненню продуманої кадрової політики.

Учений, який вміє вчити. Либонь не завжди про професійних педагогів і науковців можна так сказати. Про професора Володимира Михайловича Половця – можна! Бог немовби створив його для навчання та наукового розвитку історичних наук. Він в усьому надзвичайний: працьовитий, мудрий, сумлінний, порядний, доброзичливий, благородний, співчутливий, щедрий і щирий. Володимир Михайлович сповна віддає себе справі, якою займається, і через цю віддачу являє приклад служіння людям і незалежній Україні, залишаючись вірним правді, добру, друзям і своїй родині.

Плідна наукова, педагогічна й організаційна діяльність Володимира Михайловича відзначена присвоєнням йому у липні 2001 р. колегією Міністерства освіти і науки України вченого звання професора за вагомий внесок у розвиток історичної науки і організацію навчально-виховного процесу. У 2002 р. він представив громадськості нову монографію «Історія кооперації Лівобережної України (1861–1917 рр.)». Автор рецензії на цю працю, професор Л. Е. Раковський, писав: «Опублікована монографія – результат багаторічних пошуків. Доказом цього стали наукові доробки окремих аспектів проблеми, опубліковані В. М. Половцем у журналі «Сіверянський літопис» упродовж останніх років. Працюючи над дослідженням, автор опирався на досягнення попередників, про що свідчить параграф «Історіографія проблеми». Рецензент звертає увагу на те, що авторові монографії вдалося вперше розкрити кооперативний рух в Лівобережній Україні на фоні взаємозв’язку з соціально-економічними процесами регіону.

Протягом останніх років Володимир Михайлович долучається до видання ще однієї монографії «Уманець Федір Михайлович» (2006), присвяченої видатному діячеві Чернігівського земства. Це ім’я довго замовчувалося. В. Половець вперше дослідив життєвий і громадсько-політичний шлях цієї неординарної людини.

Доктор історичних наук, професор ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка Володимир Михайлович Половець є авторитетним вченим і педагогом. Він являється автором 5 монографій, 6 навчальних посібників і понад 150 наукових праць із історії кооперативного руху, соціально-економічного розвитку слов’янських народів, історико-філософських, історико-краєзнавчих і науково-методичних проблем з історії України та українознавства. Вісім аспірантів і здобувачів під його керівництвом отримали наукові ступені кандидатів історичних наук. Вони відчували на собі його опіку, всебічну допомогу в добірці документальних джерел, у процесі написання праць, їх редагуванні та публікації.

Згідно чинного переліку про навчальні дисципліни В. М. Половець викладає історію України, політологію та спецкурси з цих предметів. Володимир Михайлович ніколи не спочиває на лаврах, а береться за нову й нову роботу, щоразу відповідальнішу та складнішу. В його особистості неймовірно успішно поєднується високий професіоналізм, ерудиція, організаторський талант, міцна ділова хватка і життєва мудрість. Людина щира і щедра на ідеї, Володимир Михайлович бачить потенціал своїх студентів і активно сприяє його розвитку, до кожного підходить з повагою і батьківським піклуванням. Наш Учитель – це саме та людина, котра вміє не лише співчувати, але й радіти досягненням інших.

В. М. Половець продовжує бути учасником багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, виступає опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій, рецензує монографії і навчальні посібники, автореферати на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, є членом Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 при ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка із захисту дисертацій.

Його наукові заслуги та активна громадсько-політична діяльність були відзначені державними нагородами: орденом «Знак Пошани» (1976) і «Дружба народів» (1986) та 8 медалями. У 2007 році Указом Президента України Володимиру Михайловичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а з нагоди 75-річчя Національна академія педагогічних наук України нагородила його знаком «Ушинський К. Д.». Проте справа не тільки в нагородах. Головне – у високих моральних якостях цієї постаті: чуйності і щирості, доброзичливості та щедрості душі. Існує думка, що кожен із нас приходить у цей світ, аби своїм життям удосконалити два найголовніші надбання роду людського: вміння любити і здатність прощати. Володимир Михайлович самовіддано любить свою родину, уважний і турботливий у ставленні до друзів чи людей, котрі звернулися за допомогою, або потребують поради у життєвій скруті. Він завжди щиро допомагає молодим колегам успішно долати найвищі наукові щаблі. Міцні корені людської порядності й душевної мудрості, котрі йдуть із глибокошанованої Володимиром Михайловичем батьківської родини, завжди утримували його на гідній висоті людського духу.

Тож щиро вітаємо Володимира Михайловича Половця з ювілеєм, бажаємо в подальшому житті оптимізму, здоров’я, творчої наснаги, реалізації всього задуманого, успіхів у всіх наукових починаннях!


^ ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ

Володимира Михайловича Половця


1972

Рабочий класс и социалистическое переустройство сельского хозяйства союзных республик в годы первой пятилетки [Текст] // Роль рабочего класса в развитии интернациональных традиций народов СССР и экономических связей союзных республик. – М., 1972. – С. 63–84.


1973

Союзные республики в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана (1928–1932 гг.) [Текст] // Братское сотрудничество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР 1917–1971 гг. – М., 1973. – С. 47–72. (Соавт.: В. К. Ракашевич, Е. М. Воронцов, П. Т. Тимофеев [и др.]).


1976

Важливий засіб естетичного виховання [Текст] // Нар. творчість та етнографія. – 1976. - № 3. – С. 7–16.


Зійшлись три дороги [Текст] : [про співробітництво і взаємодопомогу трудящих Брянської, Гомельської та Чернігівської областей] // Вітчизна. - 1976. - № 6. – С. 172–180.


Над рікою Жеведою: З вінка дружби [Текст] : [літератори Брянської, Гомельської та Чернігівської областей] // Прапор. – 1976. - № 8. – С. 2–3.


1977

Грані братерства [Текст] // В сім’ї єдиній. – К., 1977. – С. 7–25.

Грани братства [Текст] // В семье единой. – К., 1977. – С. 12–24.


1978

Дружбою ми здружені [Текст] : пісні волзького берегу // Дніпро. – 1978. - № 12. – С. 31–33.


Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) [Текст] : сб. док. и материалов / гл. ред. В. М. Половец. – К. : Политиздат Украины, 1978. – 418 с.


1979○

Голоси братньої Чувашії [Текст] // Прапор. – 1979. - № 12. – С. 3.


Дружба наші сили множить [Текст]. – К. : Політвидав України ; Тула : Приок. кн. изд-во, 1979. – 63 с. (Співавт.: В. О. Смирнов).


Дружба не знає кордонів [Текст] // Нар. творчість та етнографія. – 1979. - № 1. – С. 9–17.


Межнациональные браки в полосе русско-украинско-белорусского пограничья [Текст] // Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы : тез. докл. на межресп. науч. конф. / отв. ред. : В. М. Мельник [и др.]. – Чернигов, 1979. – С. 10–15.


Нравственные проблемы жизни малых сел [Текст] // Коммунистическая идейность – основа активной жизненной позиции. – М., 1979. – С. 222–230.


1980

Активная сила в воспитательной работе [Текст] // Идейно-воспитательная работа на селе в современных условиях. – К., 1980. – С. 276–287.

Наше безцінне надбання [Текст] // Соц. культура. – 1980. - № 2. – С. 1–3.


Сила братства [Текст] : [о дружбе и сотрудничестве трудящихся Брян., Гомел., Черниг. обл. 1946–1977 гг.] : сб. док. и материалов / отв. ред. В. М. Половец [и др.]. – К., 1980. – 270 с.


1981

Між знаменними віхами [Текст] // Нар. творчість та етнографія. – 1981. - № 1. – С. 30–36.


Хай слово мовлене інакше [Текст] // Вітчизна. – 1981. - № 2. – С. 152–158.


1982

Жива вода братерства [Текст] // Єдністю мети сильні. – К., 1982. – С. 57–63.


З перспективою у майбутнє [Текст] // Дошк. виховання. – 1982. - № 8. – С. 1–2.


Пісня і труд поруч ідуть [Текст] // Усіма засобами пропаганди. – К., 1982. – С. 102–112.


Практика підготовки вихователів для дошкільних закладів освіти на Чернігівщині [Текст] // Дошк. виховання. – 1982. - № 2. – С. 3–5.


Розвиток атеїстичної думки на Чернігівщині [Текст] // Укр. іст. журн. – 1982. - № 9. – С. 39–49.


Розквіт сучасної народної культури на Чернігівщині [Текст] // Нар. творчість та етнографія. – 1982. - № 6. – С. 17–23.


1983

Вплив громадської думки [Текст] – К. : Політвидав України, 1983. – 96 с.


З практики підготовки спільних документальних публікацій архівістами Брянської, Чернігівської і Гомельської областей [Текст] // Арх. України. – 1983. - № 2. – С. 25–27.


История городов и сел Украинской ССР: в 26-ти т. Черниговская область [Текст] / пред. редкол. : В. М. Половец [и др.]. – К. : УРЭ,1983. – 814 с.


1984

Воспитываем патриотов-интернационалистов [Текст]. – К. : Знание УССР, 1984. – 47 с. (Серия 10: Теория и практика коммунистического воспитания; № 2).


Розцвітає земля Придеснянська [Текст] // Київ. – 1984. - № 10. – С. 162–167.


Формирование, изучение и учет общественного мнения [Текст] // Идеологическая работа: опыт, проблемы. – К., 1984. – Вып. 4. – С. 129–137.


1987

Чернігівщина в роки Великої Вітчизняної війни [Текст] / ред. В. Половець. – К. : Політвидав України, 1987. – 170 с.


Черниговская областная партийная организация в годы Великой Отечественной войны [Текст] / пред. редкол. : В. М. Половец [и др.]. – К. : Политиздат Украины, 1987. – 159 с.


1988

Черниговщина на путях перестройки [Текст] // Историко-археологический семинар «Чернигов и его округа в IX–XIII вв.» 26–28 сент. 1988 г. : тез. докл. – Чернигов, 1988. – С. 3–5.


Чернігівщина на етапі перебудови [Текст] // Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (груд. 1988 р.) : тез. доп. – Чернігів ; Ніжин, 1988. – Вип. 1. – С. 3–4.


1989

Из истории Новгорода-Северского [Текст] : к 1000-летию города : док. и материалы / гл. ред. В. М. Половец ; Новгород-Север. рай. ком. компартии Укр. , парт. арх. Черниг. обкома компартии Укр. , Гос. арх. Черниг. обл. – Чернигов, 1989. – 138 с.


1990

Методичні поради студентам-першокурсникам [Текст] : організація самостійної роботи. – Чернігів : ЧДПІ, 1990. – 16 с.


Чернигову 1300 лет [Текст] : сб. док. и материалов / гл. ред. В. М. Половец [и др.] ; сост. : С. М. Мельник [и др.]. – К. : Наук. думка, 1990. – 368 с. : ил.


Чернігівщина [Текст] : енцикл. довід. / за ред. А. В. Кудрицького ; ред. кол. : В. М. Половець [та ін.]. – К. : «УРЕ» ім. М. Бажана, 1990. – 1006 с. : іл.


Черниговщина на путях перестройки [Текст] // Проблемы археологии Южной Руси : материалы ист.-археол. семинара «Чернигов и его округа в IX – XIII вв.» (г. Чернигов, 26–28 сент. 1988 г.). – К., 1990. – С. 6–10.


1991

Використання новітніх наукових досліджень з історії Жовтня у шкільному курсі історії СРСР [Текст] // Питання вітчизняної та зарубіжної історії. – Чернігів, 1991. – С. 51–52.


Кооперативний рух на Чернігівщині в 20-х роках [Текст] // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України : тези доп. і повідомл. V Всеукр. конф., жовт. 1991 р. – К. ; Кам’янець-Поділ., 1991. – С. 233–234.


Методичні рекомендації для студентів III–IV курсів історичного факультету до написання контрольних і курсових робіт [Текст]. – Чернігів : ЧДПІ, 1991. – 15 с.


1992

Висвітлення державної політики кооперативного будівництва в науковій літературі 20-х років [Текст] // Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції / Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1992. – Ч. 3. – С. 108–110.


Кооперація і національне відродження [Текст] // Проблеми історії національного руху на Україні (до 1917 р.) : тези доп. II Всеукр. наук.-практ. конф. – К. ; Миколаїв, 1992. – Ч. 2. – С. 76–77.


Методика використання збірників документів і матеріалів Чернігівщини на уроках шкільного курсу історії України [Текст] // Питання педагогіки та методики вищої школи : тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Чернігів, 1992. – С. 25–26.

1993

Вплив В. Б. Антоновича на формування національної свідомості М. Доманицького [Текст] // 150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському державному університеті : матеріали респ. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20–21 жовт. 1992 р.). – К., 1993. – С. 105–107.


З історії державної політики кооперативного будівництва [Текст] // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1993. – Вип. 2. – С. 50–60.


Кооперація на Чернігівщині в умовах НЕПу [Текст] // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1993. – Вип. 2. – С. 80–85.


Микола Аркас та Василь Доманицький – сподвижники на терені національного відродження України [Текст] // Джерела духовності : наук.-практ. конф, присвяч. 140-річчю М. М. Аркаса : тези. – Миколаїв, 1993. – С. 36–39.


1994

Кооперативний рух на Сумщині [Текст] // Матеріали Другої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми, 1994. – Ч. 1. – С. 152–157.


1995

Земство і кооперація в Лівобережній Україні [Текст] // Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність : VII Всеукр. наук. конф. : матеріали пленарного та секційних засід. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 188–190.


Кооперативний рух на Запоріжжі [Текст] // Історико-етнографічне краєзнавство на Запоріжжі : матеріали II наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 1995. – С. 27–31.


Організаційні принципи та загальні основи кооперативного будівництва [Текст] // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщині. – Чернігів, 1995. – Вип. 3. – С. 27–32.

1996

З історії державної політики в галузі кооперативного законодавства [Текст] // Людина, суспільство, культура: історія та сучасність : матеріали ювіл. конф., присвяч. 80-річчю ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. О. Б. Коваленко, В. О. Дятлов [та ін.] ; Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1996. – С. 61–63.


Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.) [Текст] : [монографія]. – Чернігів : РВК «Десн. правда», 1996. – 204 с.


1997

Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.) [Текст] : дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01 / НАН України. – К., 1997. – 420 с.


Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.) [Текст] : автореф. дис. … наук. ступ. д-ра іст. наук. – К., 1997. – 44 с.


Кооперативний рух і культура Лівобережної України [Текст] // Література і культура Полісся / редкол.: Г. В. Самойленко [та ін.] ; Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 184–188.


Плани семінарських занять з історії слов’ян (1900–1939 рр.) [Текст] : метод. поради для студ. IV курсу іст. ф-ту. – Чернігів : ЧДПІ, 1997. – 14 с.


Українізація на Чернігівщині в 20–30-ті роки [Текст] // Арх. України. – 1997. - № 1. – С. 152–154. – Рец. на кн. : Українізація на Чернігівщині в 20-ті – 30-ті роки : добірка док. / Держ. арх. Черніг. обл. – Чернігів, 1997. – 130 с.

Українізація у світлі документів [Текст] // Сівер. літопис. – 1997. - № 5. – С. 115–117. – Рец. на кн. : Українізація на Чернігівщині в 20-ті – 30-ті роки : добірка док. / Держ. арх. Черніг. обл. – Чернігів, 1997. – 130 с.


1998

Архівні фонди як джерело розвитку історичної науки [Текст] // Збірник статей, виступів за документами Державного архіву Чернігівської області. – Чернігів, 1998. – С. 12–31.


Відродження української держави і кооперативний рух [Текст] // 350-річчя української держави Богдана Хмельницького : матеріали Міжнар. наук. конф., 15–16 груд. 1998 р. – К., 1998. – С. 34–42.


Комплект навчально-методичних матеріалів з історії слов’ян (1901–1941 рр.) для студентів історичного факультету [Текст] / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с.


Кооперація та кооперативний рух (історико-теоретичний аспект) [Текст] // Україна і Росія в панорамі століть : зб. наук. праць на пошану проф. К. М. Ячменіхіна / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України , Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : О. Б. Коваленко [та ін.]. – Чернігів, 1998. – С. 219–225.


1999

Висвітлення подій в Україні напередодні та на початку Великої Вітчизняної війни в сучасній навчально-методичній літературі учбових закладів [Текст] // Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. у навчально-методичній літературі навчальних закладів України : матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 1999. – С. 4–11.


Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару. Вип. 1 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 1999. – 100 с.


Григорій Павлович Галаган (1819–1888) [Текст] // Сівер. літопис. – 1999. - № 2. – С. 63–71. (Співавт.: А. Г. Тимошенко).


Домарксистські концепції кооперативного руху (історико-теоретичний аспект) [Текст] // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип. 9. – С. 253–267.


Історія України [Текст] : навч. прогр. для студ. гуманіт. і природн. ф-тів ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – 76 с.


Кооперація і державна влада [Текст] // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип. 4. – С. 25–35.


Про організаційно-методичні та методологічні засади діяльності кафедри українознавства та політології [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – Вип. 1. – С. 5–20.


Українознавство [Текст] : навч. прогр. для студ. гуманітар. і природн. ф-тів ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – 20 с. (Співавт.: І. М. Акименко).


Участь органів місцевого самоврядування у розвитку кооперативних форм кредитних відносин в Україні (1864–1917 рр.) [Текст] // Україна на порозі XXI століття: актуальні питання історії : зб. наук. пр. / редкол.: О. Б. Коваленко [та ін.]. – К., 1999. – С. 103–111. (Співавт.: О. М. Дмитренко).


Чернігівські архівні джерела у висвітленні періоду Великої Вітчизняної війни в лекційному курсі «Історія України» [Текст] // Сівер. літопис. – 1999. - № 6. – С. 110–115.


2000

Використання архівних фондів у висвітленні періоду визволення України від фашистських загарбників у лекційному курсі «Історія України» [Текст] // Сторінки воєнної історії : зб. наук. ст. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 46–53.


Історія слов’ян (1901–1941) [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. – Чернігів : Сівер. думка, 2000. – 320 с. +1 електрон. опт. диск (CD-ROM)+ комп’ют. файл.


Кооперативний рух: історико-теоретичний аспект [Текст] // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Київ. нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – С. 113–120. – (Серія: Історичні науки).


Федір Михайлович Уманець: громадська та наукова діяльність (1841–1918 рр.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2000. - № 1. – С. 97–122.


2001

Взаємодія викладача і курсанта у процесі навчання [Текст] // Кримінально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, тенденції : матеріали наук.-практ. конф. / ред. І. Г. Богатирьов. – Чернігів, 2001. – Вип. 1. – С. 11–15.

Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару. Вип. 2 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 2001. – 132 с.


Військово-політична ситуація на південних кордонах СРСР і передумови вводу радянських військ до Афганістану [Текст] // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2001. – Вип. 5. – С. 44–55.


Дореволюційний досвід кооперативного будівництва в Україні та напрями його відродження [Текст] // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI століття : зб. наук. пр. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 98–104.


З історії Чернігівської кредитної кооперації [Текст] // Сівер. літопис. – 2001. - № 6. – С. 63–70.


Зародження кредитного руху на Чернігівщині [Текст] // Кредитна кооперація в Україні: відновлення традицій. – К., 2001. – С. 11–18.


Історіософія, її роль та місце в системі соціогуманітарних наук [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2001. – Вип. 2. – С. 5–13.


Історія створення і діяльності Сокиринської кредитної спілки [Текст] : до 130-річчя з дня заснування // Сівер. літопис. – 2001. - № 3. – С. 78–81.


Сучасний навчальний процес у вузі та взаємодія викладача і студента [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції : матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2001. – Вип. 2. – С. 85–94.


2002

Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару. Вип. 3 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 2002. – 152 с.


Джерела з історії кооперативного руху Лівобережної України [Текст] // Сівер. літопис. – 2002. - № 2. – С. 72–77.


Думка досвідченого науковця: два погляди на довідник [Текст] // Арх. України. – 2002. - № 1-3. – С. 277–280. – Рец. на кн. : Державний архів Чернігівської області : путівник / редкол. : Р. Я. Пиріг [та ін.]. – Чернігів : РВК «Десн. правда», 2001. – 600 с.


З історії створення та діяльності кредитних спілок на Чернігівщині [Текст] // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність : матеріали обл. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, груд. 2000 р.). – Чернігів, 2002. – С. 44–50.


Інноваційний підхід до організації учбового процесу у вищому навчальному закладі [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 6–18.


Історична концепція розвитку кооперативного руху Лівобережної України [Текст] // Сівер. літопис. – 2002. - № 4. – С. 60–67.


Історія кооперації Лівобережної України (1861–1917 рр.) [Текст]. – Чернігів : Просвіта, 2002. – 266 с.


Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу «Українознавство» [Текст] : для студ. гуманіт. та природн. ф-тів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.: І. М. Акименко).


Особливості підготовки фахівців для пенітенціарної системи України [Текст] // Вища шк. – 2002. - № 2-3. – С. 65–71. (Співавт.: І. Г. Богатирьов).


Програма з навчальної дисципліни «Основи конституційного права України» [Текст] : для студ. гуманіт. і природн. ф-тів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – 13 с. (Співавт.: М. М. Острянко).


Скарбниця документальних пам’яток Чернігівщини [Текст] // Сівер. літопис. – 2002. - № 3. – С. 118–120.


Чернігівська губернія у другій половині XIX–на початку XX століття: соціально-економічний аспект [Текст] // Сівер. літопис. – 2002. - № 6. – С. 80–83.


2003

Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару. Вип. 4 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 2003. – 164 с.


Гуманізація і гуманітаризація освіти [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2003. – Вип. 4. – С. 6–16.


Державна політика в галузі кооперативного законодавства (друга половина XIX – початок XX ст.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2003. - № 4. – С. 101–107.


Земство Лівобережної України як осередок і провідник кооперативної ідеї (1861–1917 рр.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2003. - № 1. – С. 98–105.


Інститут земських агрономів у системі кооперативного руху Лівобережної України (друга половина XIX – початок XX ст.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2003. - № 5-6. – С. 109–116.


Інтегрована програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів інституту післядипломної освіти [Текст]. – Чернігів, 2003. – 12 с.


Історія українського козацтва [Текст] : к-т навч.-метод. матеріалів для студ. гуманіт. і природн. ф-тів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2003. – 20 с.


Чернігів на початку XX ст. [Текст] // Місцеве самоврядування та статутне право в Україні : зб. матеріалів. – Чернігів, 2003. – С. 75–80.


2004

Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару. Вип. 5 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 2004. – 176 с.


Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару, присвяч. 60-річчю визволення України від фашистських загарбників. Вип. 6 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 2004. – 144 с.


Державна влада і кооперативні установи [Текст] // Сівер. літопис. – 2004. - № 4. – С. 22–30.


До питання про національну доктрину розвитку освіти [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару, / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2004. – Вип. 5. – С. 6–17.


Історичні аспекти соціально-економічної статистики [Текст] : (з урахуванням гендерного фактора) // Чоловік та жінка: рівні права і обов’язки у різних сферах діяльності : матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 14 лют. 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 71–76.


Історія України [Текст] : плани семінар. занять для студ. гуманіт. і природн. ф-тів : змістові модулі. – Чернігів, 2004. – 30 с.


Історія України [Текст] : плани семінар. занять для студ. Черніг. філії Європ. ун-ту : змістові модулі. – Чернігів, 2004. – 18 с.


Молодь і наука [Текст] // Молодь – надія нації: (освіта, наука, культура) [Текст] : матеріали II студ.-учн. конф. – Чернігів, 2004. – С. 24–31.


60-річчя визволення України від фашистських загарбників: історіографія проблеми [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції : матеріали наук.-метод. семінару, присвяч. 60-річчю визволення України від фашистських загарбників / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2004. – Вип. 6. – С. 5–23.


2005

Болонський процес: формування спільного європейського освітнього і наукового простору (нагальність і проблеми) [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2005. – Вип. 7. – С. 6–15.


Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару. Вип. 7 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 2005. – 156 с.


Гетьманські урядовці: діяльність в обставинах часу [Текст] // Сівер. літопис. – 2005. - № 2-3. – С. 86–92. – Рец. на кн.: Павленко, С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. – К. : КМ Академія, 2004. – 604 с.


Григорій Галаган і Сокиринське кредитне земство [Текст] // Григорій Галаган – видатний громадський діяч і меценат : матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 185-річчю з дня народж. (м. Чернігів, 11 листоп. 2004 р.). – Чернігів, 2005. – С. 22–27.


Державна мова республіки: проблеми українців [Текст] // Сівер. літопис. – 2005. - № 4-5. – С. 77–83. – Рец. на кн.: Боровик, А. Українізація загальноосвітньої школи: перші кроки (1917–1920 рр.). – Чернігів : Черніг. обереги, 2003. – 270 с.


Іван Петрович Білоконський (1855–1931) [Текст] : до 150-річчя від дня народж. // Сівер. літопис. – 2005. - № 4-5. – С. 56–60.


Історичний аспект соціально-демографічної статистики [Текст] : (з урахуванням гендерного фактора) // Проблеми гендерної рівності в Чернігівській області та шляхи їх вирішення : матеріали обл. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22 квіт. 2005 р.). – Чернігів, 2005. – С. 220–226.


Кооперативні аспекти в діяльності земстваа Лівобережної України (1861–1907 рр.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2005. - № 1. – С. 73–80.


2006

Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару, присвяч. 90-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Вип. 8 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 2006. – 144 с.


Культурне будівництво в Гетьманській державі (1687–1708) [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару, присвяч. 90-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2006. – Вип. 8. – С. 126–143. – Рец. на кн.: Павленко, С. Іван Мазепа як будівничий української культури. – К. : КМ Академія, 2005. – 304 с.


Проблеми розвитку вищої освіти в Україні на початку XXI ст. [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару, присвяч. 90-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2006. – Вип. 8. – С. 6–22.


Половці: історіографія та походження (XI–XIII ст.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2006. - № 6. – С. 17–26.


Соціалізація особистості: історичний аспект [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / гол. ред. М. О. Носко ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 41, т. 2. – С. 89–92. (Серія: Психологічні науки).


Українознавство [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 216 с.


Федір Михайлович Уманець (1841–1917 рр.) [Текст]. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 146 с.


2007

Адміністративно-територіальний устрій Чернігівської області (1917–1932 рр.) [Текст] // Історія адміністративно-територіального устрою Чернігово-Сіверщини : матеріали наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 4 жовт. 2007 р.) / ред. С. А. Леп’явко, В. М. Бойко. – Ніжин, 2007. – С. 106–112.


Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару. Вип. 9 / від. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – 164 с.


Гетьман і культура [Текст] : [меценатська діяльність І. Мазепи] // Пам’ять століть. – 2007. - № 1. – С. 235–240.


Гімнастерка на вчительці [Текст] : [спогади] // Що в серце вкарбоване : нариси, статті, образки, гуморески / О. Ю. Кульбицький. – Чернігів, 2007. – С. 119–120.


Маловідомі сторінки історії [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2007. – Вип. 9. – С. 153–163. – Рец. на кн.: Студьонова Л. Слідами Чернігівського підпілля. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 232 с.


Методологічні та теоретичні проблеми соціалізації особистості: історичний аспект [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред., упоряд. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2007. – Вип. 9. – С. 6–18.


Особистість: історико-психологічна характеристика [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / гол. ред. М. О. Носко ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2007. – Вип. 49. – С. 99–102. (Серія: Психологічні науки).


Половці [Текст] : монографія. – Чернігів : Просвіта, 2007. – 136 с.

Половці: господарство, торгівля та зброя (XI–XIII ст.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2007. - № 2. – С. 24–31.


Половці і «Слово о полку Ігоревім» [Текст] // Сівер. літопис. – 2007. - № 5. – С. 9–14.


Половці: культурне життя (XI–XIII ст.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2007. - № 4. – С. 14–23.


Половці: суспільно-політичний устрій (XI–XIII ст.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2007. - № 1. – С. 15–27.


Светлый город князя Черного [Текст] // Airoport. – 2007. - № 3. – С. 46–57.


2008

Болонський освітній процес і підготовка соціальних педагогів [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / гол. ред. М. О. Носко ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – Вип. 50. – С. 11–14. (Серія: Педагогічні науки).


Історія міста Путивль на сторінках «Сіверянського літопису» (1995–1999 рр.) [Текст] // Путивльський краєзнавчий збірник / Держ. іст.-культ. заповідник у м. Путивлі. – Суми, 2008. – Вип. 4. – С. 46–52.


Історія України [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. – Чернігів : Просвіта, 2008. – 296 с. + CD-диск.


Історія України [Текст] : навч. прогр. для гуманіт. і природн. ф-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – 76 с.


Особливості професійної діяльності викладача вищої школи [Текст] // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції [Текст] : матеріали наук.-метод. семінару / відп. ред. та уклад. В. М. Половець ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; каф. українознав. та політології. – Чернігів, 2008. – Вип. 10. – С. 3–10.


Трансформація особи і суспільства: духовні чинники [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / гол. ред. М. О. Носко ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – Вип. 59, т. 2. – С. 92–97. (Серія: Психологічні науки).


Україна і Болонський освітній процес [Текст] : навч. посіб. – Чернігів : Просвіта, 2008. – 196 с.


2009

Богдан Іванович Ханенко (1849–1917 рр.) [Текст] // Сівер. літопис. – 2009. - № 2-3. – С. 228–234.


Методичні поради студентам-першокурсникам [Текст] : (організація самостійної роботи). – 2-е вид., допов. – Чернігів, 2009. – 20 с.


Методичні рекомендації для студентів III–IV курсів гуманітарних і природничих факультетів до написання контрольних і курсових робіт [Текст]. – 2-е вид., допов. – Чернігів, 2009. – 16 с.


Соціальні проблеми молоді [Текст] // Вісник Чернігівіського державного педагогічного університету / гол. ред. М. О. Носко ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2009. – Вип. 74, т. 2. – С. 94–98. (Серія: Психологічні науки).


2010

Мотиваційна спрямованість особистості [Текст] // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / гол. ред. М. О. Носко ; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 82, т. 2. – С. 147–150. (Серія: Психологічні науки).


Половці і релігія [Текст] // Сівер. літопис. – 2010. - № 2-3. – С. 17–23.


[Рецензія] [Текст] // Сівер. літопис. – 2010. - № 4-5. – С. 236–239. – Рец. на кн. : Буденний, В. В серцях злинялий помаранч. Поезії (2005–2009 рр.) – Чернігів : Черніг. обереги, 2009. – 88 с.


[Рецензія] [Текст] // Сівер. літопис. – 2010. - № 1. – С. 134–135. – Рец. на кн. : Чепурний, В. Ф. «Акурайку». – Чернігів : ТОВ РВЦ «Сіверщина», 2009. – 192 с.


2011


Політологія [Електронний ресурс] : курс лекцій : навч. посіб. – Чернігів : Просвіта, 2011. – 374 с. електрон. опт. диск (CD-ROM)+ комп’ют. файл.


Половці: історичні джерела [Текст] // Сівер. літопис. – 2011. - № 5. – С. 9–16.


Половці: історіографія проблеми [Текст] // Сівер. літопис. – 2011. - № 1. – С. 9–17.


Публікації про В. М. Половця


Бушин, М. [Рецензія] [Текст] / М. Бушин // Сівер. літопис. – 2010. - № 1. – С. 131–133. – Рец. на кн. : Половець, В. М. Історія України : курс лекцій. – Чернігів : Просвіта, 2008. – 296 с.

Володимир Михайлович Половець [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. В. Студьонова, І. Я. Каганова ; наук. ред. О. Б. Коваленко. – Чернігів, 2007. – 36 с. (Серія: «Історики та краєзнавці Чернігівщини». Вип. 10).


Гордієнко, Д. Проблема походження «Слова о полку Ігоревім» у публікаціях часопису «Сіверянський літопис» (1995-2007) [Текст] : [про нариси В. М. Половця про половців і «Слово о полку Ігоревім»] / www/nbuv/gov/ua/portal/soc_gum/nzzpmv/2008…/S 502–515.


Дослідник історії української кооперації [Текст] : [Володимир Михайлович Половець] // Знаменні і пам’ятні дати по Чернігівській області на 2007 рік / Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів, 2006. – С. 27–33.


Іваненко, Б. За правдиве висвітлення історії Великої Вітчизняної війни [Текст] : [участь проф. В. Половця у наук. конф. «Велика Вітчизняна війна 1941–1945 рр. у навчально-методичній літературі навчальних закладів України] / Б. Іваненко // Десн. правда. – 1999. – № 32(16 берез.) – С. 4.


Кафедра українознавства, політології і соціології [Текст] // Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. 1700–2010 / упоряд. О. Б. Коваленко [та ін.]. – Чернігів, 2010. – С. 30.


Кузьменко, Л. Вдячність школі і вчителям несу через усе життя [Текст] : [спогади В. Половця] // Черніг. вісн. – 2000. – № 78(31 серп.). – С. 1.


Кульбицький, О. Володимир Половець, доктор історичних наук, професор Чернігівського педуніверситету [Текст] / О. Кульбицький // Вісн. Центр. спілки спожив. т-в (Київ). – 2002. – 9 трав. – С. 5.

Мисюра, О. О. Проблеми вищої освіти в Україні [Текст] / О. О. Мисюра // Сівер. літопис. – 2009. - № 1. – С. 137–140. – Рец. на кн. : Половець, В. М. Україна і Болонський освітній процес : навч. посіб. / В. М. Половець. – Чернігів : Просвіта, 2008. – 196 с.


Мисюра, О. Україна в цивілізованому світі [Текст] / О. Мисюра // Сівер. літопис. – 2007. - № 2. – С. 124–127. – Рец. на кн. : Половець В. М. Українознавство : курс лекцій. – Чернігів : Просвіта, 2006. – 216 с.


Павленко, С. Половець написав про половців [Текст] / С. Павленко // Сіверщина. – 2007. - № 11(16 берез.). – С. 14.


Павленко, С. Половець написав про половців [Текст] / С. Павленко // Голос України. – 2007. - № 38(1 берез.). – С. 20–21.


Половець Володимир Михайлович [Текст] // Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів інституту (1991–1996 рр.) / Черніг. держ. пед. ін-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1996. – С. 52–53.


Половець Володимир Михайлович [Текст] // Наукові праці викладачів Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : бібліогр. покажч. (1997–2002 рр.) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; інформ.-бібліогр. від. – Чернігів, 2003. – С. 8–11.


Половець Володимир Михайлович [Електронний ресурс] // Наукові праці викладачів Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (2003–2006 рр.) : бібліогр. покажч. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; інформ.-бібліогр. від. – Чернігів, 2006. – С. 18–19.


Половець Володимир Михайлович [Текст] // Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини / Д. Калібаба ; ред. І. Каганова, О. Астаф’єв. – Чернігів, 1998. – С. 177–178.


Половець Володимир Михайлович [фото] // Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка / ред. В. О. Дятлов [та ін.]. – Чернігів, 2000. – С. 3.


Раковський, Л. Кооперативний рух в історичному аспекті [Текст] / Л. Раковський // Сівер. літопис. – 2002. - № 6. – С. 131–134. – Рец. на кн. : Половець, В. М. Історія кооперації Лівобережної України (1861–1917 рр.). – Чернігів : Просвіта, 2002. – 266 с.


Реп’ях, С. Нам – чверть століття [Текст] : [роль В. М. Половця у створенні Черніг. регіон. від-ня НСП України] / С. Реп’ях // Гарт. – 2001. - № 49(30 листоп.). – С. 16.


[Рец. на кн. В. Половця «Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.)»] [Текст] // Історія України. – 1997. - № 47(груд.). – С. 12.


Студьонова, Л. До вивчення немарксистських теорій кооперативного руху в Україні [Текст] : [рец. на моногр. Половця В. М. «Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.)»] / Л. Студьонова // Сівер. літопис. – 1997. - № 1-2. – С. 145–146.


Федяй, Т. По його книжках навчаються майбутні кооператори [Текст] : [про науково-видавничу діяльність проф. В. Половця та викладачів кафедри українознавства, політології та соціології] / Т. Федяй // Вісті: Діловий вип. Центр. спілки спожив. т-в (Київ). – 2003. – 31 січ. – С. 21.


Чусь, Н. Блиц-интервью к седьмому ноября [Текст] : [Владимир Половец] / Н. Чусь // Черниг. полдень. – 1998. – 5 нояб. – С. 2.


Іменний покажчик співавторів


І. М. Акименко 24, 28

І. Г. Богатирьов 28

Е. М. Воронцов 15

О. М. Дмитренко 25

М. М. Острянко 28

В. К. Ракашевич 15

В. О. Смирнов 16

П. Т. Тимофеев 15

А. Г. Тимошенко 24


Зміст


Кожна мить життя присвячена історії…

(до 75-річчя Володимира Михайловича Половця) 5


Хронологічний покажчик праць

Володимира Михайловича Половця 15


Публікації про В. М. Половця 37


Іменний покажчик співавторів 41


Володимир Михайлович Половець

(Біобібліографічний покажчик)


Уклад. Н. Ф. Головатенко

Відп. ред. Г. Г. Макарова

Комп’ютерний набір Н. Ф. Головатенко

Комп’ютерна верстка і дизайн Н. Ф. Головатенко


Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів 14013

Тел. 8(04622) 3-70-64 e-mail:biblioteka@chgpu.edu.ua

Скачати 372.92 Kb.
Дата конвертації23.10.2013
Розмір372.92 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи