Трагічна пам’ять жертв голодомору 1932 – 1933 рр icon

Трагічна пам’ять жертв голодомору 1932 – 1933 ррСхожі
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ЮНАЦТВА


ТРАГІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932 – 1933 рр.


Бібліографічний поcібник

Київ – 2009

63.3(4Укр)616-4я1

Т65


Трагічна пам’ять жертв голодомору 1932 – 1933 р. р. : бібліогр. посіб. / [уклад. : Н. Мельник, Н. Гуцул, О. Островий ; ред. : C. Чачко, В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К., 2008. – 54 с.


Бібліографічний посібник «Трагічна пам’ять жертв голодомору 1932 – 33 рр.» складається з двох частин. У першій частині подано бібліографічні джерела про Голодомор в Україні 1932 – 1933 років. Друга частина містить відеоматеріали.

Перша частина посібника складається з чотирьох розділів: 1. «Україна з жаху занімила, почувши правду про голодомор»; 2. « То був страшний навмисний голод – такого ще земля не знала» (сторінками періодичних видань); 3. Письменники і поети про Голодомор; 4. Про Голодомор в Інтернеті.

У межах розділів матеріал викладено в алфавітному порядку. У додатку подано «Іменний покажчик авторів».

Видання, опису яких передує шифр, можна знайти у фонді Державної бібліотеки України для юнацтва.

Рекомендовано бібліотечним працівникам, викладачам, історикам, студентам, учням загальноосвітніх шкіл та читачам, які цікавляться даною темою.


Укладачі: Н. Мельник, Н. Гуцул, О. Островий

Редактори: C. Чачко, В. Кучерява

Відповідальний за випуск Г. Саприкін


@ Укладачі: Н. Мельник, Н Гуцул, О. Островий

@ Державна бібліотека України для юнацтва, 2008


ПЕРЕДМОВА

Історія України велична і трагічна водночас – радість і смуток, тріумф і ганьба. Голодомор 1932-1933 років – це каральна акція у формі конфіскації у селян усього продовольства. Створення штучного голодомору було превентивним заходом і мало запобігти масовим виступам проти існуючого режиму. Конфіскація продовольчих запасів у сільського населення УСРР зумовила загибель від голоду близько 3,5 млн. осіб, насамперед дітей і людей похилого віку. У Законі України «Про Голодомор 1932 -1933 років в Україні» від 28 листопада 2006 року № 376 – V справедливо відзначається, що це був геноцид проти українського народу.

Народна мудрість вчить: «У болото влізти легко, а назад – хоч воли впрягай». Та найстрашніше – це болото байдужості: тут уже ніякі воли не допоможуть. Може, тому ми зараз і приречені на хвороби фальші та брехні, що наші серця зачерствіли, і нам важко осягнути страхіття, пов’язані зі змореними голодом людьми, які були зрощені українською землею і в неї пішли передчасно. Невже нам байдуже, бо це було давно і не з нами? Невже так легко зламати хребет народу? Хто ж, як не ми, буде піклуватися про те, щоб подібні страхи не повторилися?

Голодний та знесилений народ не здатний до творення. Забуваються обряди та традиції. Адже не просто так запалюють свічку на помин душі. Свічка є багатовимірним символом. В українців існує споконвічна традиція, коли людина помирає – запалювати свічку, щоб освітлювати душі шлях у потойбіччя. А оскільки у 33-му ніхто не запалював поминальних свічок – душі померлих і досі неприкаяні і не опікуються нами. Тому всі не байдужі до долі свого народу, майбутнього дітей та онуків українці підтримують традицію запалювати поминальну свічку 22 листопада – у День Свободи та Пам’яті про жертви голодомору та політичних репресій. Приєднуйся! Адже це так важливо!

^ Дзвони пам’яті б’ють у скронях,

Їх відлуння летить у вись

33-й – страшний, голодний

У майбутнім – не повторись!

Головні бібліографи відділу інформаційно-бібліографічної роботи

Т. Буряк, Н. Гуцул

Розділ І. «Україна з жаху занімила, почувши правду

про голодомор»

Голодомор!

Так спогадів замало.
^

Все менше й менше


Прозира печаль...

Хто пережив його,

Того не стало –

В загробний світ


Пішли вони... А жаль...


Бідняк Г. «В шухляді таємниць» // Голодомор. Ціна життя / Григорій Бідняк. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 40.


Україна. Закон. Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні : Затв. 28 листоп. 2006 р. № 376-V // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 1. – С. 45.


Бутенко Є. П. Забуттю не підлягає / Євген Бутенко. – Глобине : Поліграфсервіс, 2007. – 79 с. : іл., портр.

Про голодомор 1932 – 1933 рр. і політичні репресії 1937 – 1938 рр. у Семенівському районі Полтавської області.

Буян – острів : літопис нашої біди / ред. Л. Зубко. – Кривий Ріг, 1995. – 32 с.


Вакулишин С. Чи був голодомор у Києві? / Сергій Вакулишин ; Конгр. укр. націоналістів. – К., 1997. – 15 с.


Вакулишин С. М. Голодова катастрофа в Києві / Сергій Миколайович Вакулишин ; Київ. міськ. орг. Всеукр. т-ва «Меморіал» ім. В. Стуса. – К., 2005. – 80 с. : фотогр.


Веселова О. М. Голодомори в Україні 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947 : злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан ; Асоц. дослід. голодоморів в Україні, Ін-т історії НАН України. – К., 2000. – 262 с.


Веселова О. М. Голодомори в Україні 1921 – 1923, 1932 – 1933, 1946 – 1947 : злочини проти народу / О. М. Веселова, В. І. Марочко, О. М. Мовчан ; Асоц. дослід. голодоморів в Україні, Ін-т історії НАН України. – 2-ге вид., допов. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 274 с.


Вербицький М. Найбільший злочин Кремля. Запляновий штучний голод в Україні 1932 – 1933 років / М. Вербицький ; Демократич. об-ня бувших репресованих українців Совєтами. – Лондон, 1952. – 112 с.

Фактичний матеріал зібрано серед членів Демократичного об’єднання бувших репресованих українців Совєтами (ДОБРУС) у Великій Британії – живих свідків голоду.


63.3(4Укр)616-4

В 54

Вихристенко В. І. Спецслужби в геноциді України / В. І. Вихристенко. – Одеса : Маяк, 2002. – 176 с.


63.3(4Укр)616-4

В 68

Волощук О. А. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні / О. А. Волощук. – Рівне : Азалія, 2003. – 20 с.


63.3(4Укр)616-4

В 72

Воля О. Мор. Книга буття України / Олесь Воля. – К. : Кобза, 2002. – 1151 с.


63.3(4Укр)616-4

Г 45

Гжимайло Ю. Д. Тривожать душу спогади / Ю. Д. Гжимайло. – Хмельницький, 2002. – 39 с.

На основі архівних даних та розмов зі свідками автор змальовує картину голодомору 1933 року на Красилівщині.


Глушаниця П. Війна без пострілів / П. Глушаниця. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 117 с. : іл., портр.

Про голод 1932 – 1933 рр. на Житомирщині.


^ Голод 1932 – 1933 років в Україні: причини та наслідки / В. І. Марочко, С. І. Білокінь, О. М. Веселова та ін., відп. ред. В. М. Литвин ; Ін-т історії НАН України. – К. : Наук. думка, 2003. – 888 с.


^ Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / упоряд. Р. Я. Пиріг ; Ін-т історії партії при ЦК Компартії України. – Київ : Політвидав України, 1990. – 605 с.

Видання присвячено одній із найбільш драматичних і «закритих» сторінок історії українського народу – голодові 1932 – 1933 рр. Вперше обнародувані унікальні, розсекречені архівні матеріали, які розкривають справжні причини та наслідки трагедії.


63.3(4Укр)616

Г 60

Голод 1933 року в Україні: свідчення про винищування Москвою українського селянства / упоряд. Ю. Семенко. – 2-е вид., допов. – Дніпропетровськ ; Мюнхен, 1993. – 224 с.


Голод в Україні (1932 – 1933) : вибрані ст. / упоряд. Н. Дюк. – Луцьк (Волинська обл.) : ВМА «Терен», 2006. – 164 с.


63.3(4Укр)616

Г 60

Голод – геноцид 1932 – 1933 років на території Миколаївщини : (до 70-річчя трагедії) : погляди істориків, очевидців, архівні матеріали / ред. О. М. Гаркуша ; Миколаїв. Держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили. – Миколаїв, 2003. – 204 с.


^ Голод – геноцид 1933 року в Україні : історико-політол. аналіз соціально-демогр. та морально-психол. наслідків: матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф., (Київ, 28 листоп. 1998 р.) / відп. ред. С. Кульчицький ; Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії НАН України. – К. ; Нью–Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 536 с.


^ Голодовка. 1932-1933 роки на Переяславщині : свідчення / [упоряд. : Ю. В. Авраменко, В. М. Гнатюк]. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) ; К. ; Нью-Йорк (США) : Вид-во М. П. Коць, 2000. – 445 с.


Голодомор 1932 – 1933 років в Україні : док. і матеріали / упоряд. Р.Пиріг ; Ін-т історії НАН України та ін. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2007. – 1125 с.


63.3(4Укр)616-4я43

Г 61

Голодомор 1932 – 1933 років в Україні : док. і матеріали / упоряд. Р. Пиріг. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2007. – 1128 с.


Голодомор 1932 – 1933 на Черкащині : кн. пам’яті в док. та спогадах / [упоряд. Жук П. М. та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2007. – 483 с. : іл., табл.


63.3(4Укр)616-4я43

Г 61

Голодомор 1932 – 1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (Київ, 28 листоп. 2003 р.) / ред. О. І. Маєвська. – К. : Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2004. – 320 с.


63.3(4Укр)616-4я43

Г 61

Голодомор 1932 – 1933 років як величезна трагедія українського народу : матеріали Всеукр. наук. конф. (Київ, 15 листоп. 2002 р.) / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадрова акад. – К., 2003. – 280 с.


^ Голодомор в Україні – біль нашого народу : каталог виставки / бібліогр. упорядкув. О. О. Грищенко та ін., добір л-ри А. В. Соколова, С. В. Козинець ; Нац. парламентська б-ка України. – К., 1999. – 26 с.


Голодомор: говорять свідки трагедії / [упоряд. Н. В. Палашевська]. – Кодима : Кодим. район. друк., 2007. – 137 с.

Видання присвячено пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. на Кодимщині.


63.3(4Укр)616-4

Г 85

Гришко В. Москва сльозам не вірить: народовбивство по-кремлівські / Василь Гришко. – К. : Юніверс, 2003. – 246 с.


Гудзенко К. Н. Трагічні голоси: мученикам голодної весни 1933 року, їхнім дітям, онукам і правнукам присвячується / Костянтин Наумович Гудзенко. – Кам’янка, 1993. – 194 с. : фотогр.


Дагджи Т. Ш. Сталинский геноцид и этноцид крымско-татарского народа : док., факты, коммент. / [Т. Ш. Дагджи]. – Симферополь : СГТ, 2008. – 211 с.


63.3(4Укр)6-3

Д 18

Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20 – 30-ті роки / В. М. Даниленко. – К. : Либідь, 1991. – 344 с.


Денисенко С. Н. Тіні незабутих предків : докум.- публіц. повість / Софія Никифорівна Денисенко. – Шишаки : Гадяч, 2002. – 266 с. : фотоіл.

70-м роковинам голодомору в Україні присвячується.


Дідоренко Л. Голодомор 1932 – 1933 рр. на Краснопільщині. – Суми : Мрія-1 ЛТД, 2003. – 40 с.


Житарюк М. Г. Московська режисура голокосту: слов’янська любов чи азійська ненависть? : трактування проблеми в укр. та закордон. журналістиці довоєн. періоду / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 1997. – 54 с.


Житарюк М. Г. Четвертована, але жива : закордон. преса про політ. процеси в Україні напередодні Другої світової війни / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів : За вільну Україну, 1997. – 124с.


Задніпровський О. І. Голод в історії України : короткий нарис (Х – ХХ ст.) / О. І. Задніпровський ; Донец. Держ. ун-т; Донец. від-ня наук. т-ва Т. Г. Шевченка. – Донецьк : Укр. культурол. центр, 1999. – 36 с.


Їдло 33-го : слов. голодомору / зібр. і упоряд. О. Різників. – Одеса : Юрид. л-ра, 2003. – 168 с.


Коломієць І. Голодомор : спогади однієї родини / Іван Коломієць. – К., 2003. – 64 с. : фото.

Книга присвячена пам’яті всіх безневинних жертв найбільшої трагедії українського народу – штучного голодомору 1932 – 1933 рр.

Перед читачами розгортаються картини трагічних подій в селах на Полтавщині : жахливі, нелюдські умови життя знесилених голодом людей, голодне божевілля, голодна смерть, безпідставні арешти.


^ Командири великого голоду : поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ 1932 – 1933 рр. / ред. : Ю. І. Шаповал, В. Ю. Васильєв, Л. М. Малашенко та ін.; Київ. міськ. орг. Всеукр. т-ва «Меморіал» ім. В. Стуса. – К. : Генеза, 2001. – 399 с. : іл.

Книга є одним із перших прикладів співробітництва вчених різних країн у дослідженні однієї з глобальних катастроф людства у ХХ столітті – голодомору 1932-1933 рр. в Україні.


63.3(4Укр)614

К 64

Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор / Роберт Конквест ; пер. з англ. Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак. – К. : Либідь, 1993. – 384 с. ; іл.

Перед читачем – перший повний український переклад відомого на Заході дослідження одного з найтрагічніших періодів нашої історії. Спираючись на документальні джерела, автор зображує жахливі картини колективізації 1929 – 1933 рр., залишаючи за собою право особистого погляду на висвітлювані події.


Костенко О. О. Здрастуй, голодоморе! Метафізика насилля 1932 – 1933 років / О. О. Костенко. – Харків : Основа, 1998. – 64 с.


Куліш А. Ф. Геноцид. Голодомор 1932 – 1933: Причини, жертви, злочинці / А. Ф. Куліш ; Асоц. дослід. голодоморів в Україні. – 3-є вид., допов. – К. ; Харків , 2001. – 96 с.


Кульчицький С. В. Голод 1932 – 1933 в Україні як геноцид / С. В. Кульчицький ; Ін–т історії НАН України. – К., 2005. – 220 с.

У виданні розглянуто ідеологічні, соціально-економічні й національні аспекти політики Кремля.


Кульчицький С. В. Голод-геноцид 1932 – 1933 рр. в Україні : матеріали до навч. курсу / Станіслав Владиславович Кульчицький ; Ін-т історії НАН України, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – К., 2006. – 256 с.


63.3(4Укр)616-4

К 90

Кульчицький С. В. Голодомор 1932 – 1933 рр. як геноцид / С. В. Кульчицький. – К. : Наш час, 2007. – 424 с.


Кульчицький С. В. Невідомі сторінки голоду 1932 – 1933 рр. в Україні / С. В. Кульчицький, О. М. Мовчан ; Ін-т історії НАН України. – К., 1993. – 70 с. – (Історичний зошит).


Листи з Харкова : голод в Україні та Півн. Кавказі в повідомл. італ. дипломатів 1932 – 1933 рр./ упоряд. А. Граціозі ; [пер. з італ. М. Прокопович] ; Італ. ін-т культури в Україні. – Харків : Фоліо, 2007. – 255 с.

Про докладні службові повідомлення, які італійські дипломати в СРСР надсилали до свого уряду про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні та на Північному Кавказі.


Маркова С. В. Голодомор 1932 – 1933 років на Поділлі / С. В. Маркова. – К. : Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2003. – 114 с.


Махорін Г. Л. Голодомор 1932 – 1933 рр.: внутрішня війна в умовах загрози зовнішньої / Геннадій Махорін ; Упр. культури і туризму Житомир. облдержадмін. – Житомир : Волинь, 2007. – 42, [2] с.


Моргун Ф. Т. Сталинско-гитлеровский геноцид украинского народа: факты и последствия : [ист.-публицист. изд.] / Ф. Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт, 2007. – 448 с.


Невгамовний біль, 1932 – 1933 : іст. дослідж., нариси, свідчення, спогади, док. / упоряд. С. Ф. Блєднов. – Донецьк : Блєднов С. Ф., 2007. – 198 с.


63.3(4Укр)616-4я73

Н 43

Неживий О. І. Голодомори в Україні у ХХ столітті : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл., учнів старш. кл.] / Олександр Неживий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2007. – 328 с.


63.3(4Укр)616-4

О-59

Онушко-Тиховська Л. Не забуваймо 1932 – 1933 рр. : [мемор. вид.] / Лєна Онушко-Тиховська. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2007. – 264 с.


Пам’ять народу не убієнна : голодомор на Чернігівщині 1932 – 1933 років : бібліогр. покажч. / упоряд. І. Я. Каганова. – Чернігів : Упр. у справах преси та інформації, 2005. – 50 с.


Сватенко В. Я. Без права на прощу і забуття / Володимир Сватенко. – Харків : Оригінал, 2007. – 86 с.

Про голодомор в Україні 1932 – 1933 років.


63.3(4Укр)616-4

С 32

Сергійчук В. І. Як нас морили голодом / В. І. Сергійчук. – 2-ге вид. – К. : Укр. Вид. Спілка, 2003. – 252 с.


Соловей Д. Сказати правду : три праці про голодомор 1932 – 1933 років / Д. Соловей ; за ред. : Ю. Шаповала, О. Юренка. – К., 2005. – 300 с.


Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр. / уклад. : П. П. Панченко, М. М. Вівчарик, А. І. Голуб та ін. – К. : Україна, 2003. – 352 с. : фото.


63.3(4Укр)616-4

С 77

Старів С. Страта голодом / Семен Старів ; пер. з англ. Р. Доценко. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2002. – 272 с.

Про перебіг драматичних подій 1932 – 1933 років в одному з сіл на Черкащині, докладне свідчення про Великий Голодомор.


^ Сторінки пам’яті: трагедія українського народу 1932 – 1933 рр. : матеріали наук. – практ. конф. (22 листоп. 2006 р.) / голов. ред. В. В. Говоруха ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : Вид-во Харків. регіон. ін-ту акад. держ. упр. «Магістр», 2006. – 132 с. : іл.


63.3(4Укр-Сум)616-4

Т 48

Ткаченко Б. І. Під чорним тавром : геноцид на Україні в 1932 – 1933 рр. : док., факти, спогади. / Б. І. Ткаченко. – Лебедин : Білий лебідь, 1993. – 464 с.


Трагедія голодомору в Україні 1932 – 1933 рр. у пам’яті народній : матеріали наук.-практ. конф. (22 листоп. 2007 р.) / [редкол. В. В. Говоруха та ін.]. – Харків : Вид-во Харків. регіон. ін-ту акад. держ. упр. «Магістр», 2008. – 187 с.


63.3(2Ук)716

Т 67

33-й : голод: народна книга-меморіал / упоряд. : Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. – К. : Рад. письменник, 1991. – 584 с.


63.3(4Укр)616-4

У 45

Український голокост 1932 – 1933: свідчення тих, хто вижив : у 3 т. / упоряд. Ю. А. Мицик. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005 – . –

Т. 1. – 2005. – 296 с.

У виданні подано спогади, зібрані впродовж багатьох років та доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голодомор. Вони дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.


63.3(4Укр)616-4

У 45

Український голокост 1932 – 1933: свідчення тих, хто вижив : у 3 т. / упоряд. Ю. А. Мицик. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005 – . –

Т .2. – 2005. – 443 с.


63.3(4Укр)616-4

У 45

Український голокост 1932 – 1933: свідчення тих, хто вижив : у 3 т. / упоряд. Ю. А. Мицик. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2006 – . –

Т.3.. – 2006. – 432 с.


63.3(4Укр)616-4

У 45

Український хліб на експорт: 1932 – 1933 / заг. ред. В. Сергійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознав., Київ. міськ. орг. Всеукр. т-ва «Меморіал» ім. В. Стуса. – К. : Приват. п-во Сергійчук М. І., 2006. – 432 с.


63.3(4Укр)616-4

У 51

Улянич В. І. Терор голодом і повстанська боротьба проти геноциду українців у 1921 – 1933 роках / Володимир Іванович Улянич ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2004. – 84 с.


Халашевский В. В. 33–й год. Раскаяние есть очищение Правдой : [ист.-док. изд.] / В. Халашевский. – Алчевск (Луганская обл.) : Фишка, Изд-во Рассоха О. Л., 2007. – 124 с.

Книга розповідає про події 1932 – 1933 років на Луганщині.


63.3(4Укр)61

Ш95

Шульга І. Людомор на Поділлі / Ілля Шульга. – К. : Республік. асоц. українознавців, 1993. – 235 с.


Розділ ІІ. «То був страшний навмисний голод – такого ще земля не знала» (сторінками періодичних видань)

Бадзьо Ю. Идеологическая основа Голодомора 1932 – 1933 годов / Ю. Бадзьо // Персонал. – 2004. – № 1. – С. 26 – 28.


Бердник М. Голод 33-го: пляски на костях / Мирослава Бердник // 2000. – 2005. – 23 – 29 дек. (№ 51). – С. В1, А4 – А5.


Білокінь С. Голодомор та інші механізми терору / С. Білокінь // Персонал. – 2002. – № 12. – С. 17 – 21.


Бойко С. Світ визнав Голодомор 1932 – 1933 років в Україні етнічною війною проти українського народу / Світлана Бойко // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 21 – 25.


Бондаренко Н. Знак української скорботи / Н. Бондаренко // Укр. культура. – 2007. – № 11. – С. 17.

До 75 -річчя пам’яті голодомору-геноциду (1932 – 1933 рр.).


Васьківська О. Голодомор / Ольга Васьківська // Вісн. Книжкової палати. – 2006. – № 10. – С. 48 – 49 ; № 11. – С. 40 – 42.


Варавва Г. Український Голодомор: хто повинен розплачуватись? / Ганна Варавва // Закон і бізнес. – 2006. – 2 – 8 груд. (№ 48). – С. 15.


Вареник Т. В. Злочин проти нації / Т. В. Вареник / Шк. б-ка. – 2006. – № 10. – С. 7 – 8.


Веселова О. М. Увічнення пам’яті жертв голоду-геноциду 1932 – 1933 рр. в Україні / О. М. Веселова // Укр. істор. журн. – 2004. – № 2. – С. 50 – 67.


Вознюк П. Повернення правди про «великий голод» в Україні / Петро Вознюк // Дзеркало тижня. – 2005. – 17 – 23 верес. (№ 36). – С. 19.

Про нову книгу італійською мовою «Смерть землі. Великий голод в Україні 1932 – 1933 років».


Войтенко В. Комунобільшовицька демографічна яма / В. Войтенко // Вечірній Київ. – 2006. – № 47. – С. 6.

Про голодомор 30-х років.


Гарькавий П. Геноцид: про це забути неможливо й грішно! / Павло Гарькавий // День. – 2007. – 24 листоп. – С. 8.

Про голодомор в Україні 1932 – 1933 рр.


Гарькавий П. Масове розкуркулювання як пролог Голодомору / Павло Гарькавий // День. – 2007. – 15 груд. – С. 8.


Головатый Н. Историческая правда, национальное беспамятство или политическое жонглирование / Николай Головатый // Персонал. – 2003. – № 2. – С. 18 – 21.

Про голодомор 1932 – 1933 років в Україні.


Голодомор – це геноцид українського народу // Демократ. Україна. – 2006. – 18 жовт. (№ 40). – С. 11.

Про законопроект «Про політико-правову оцінку Голодомору 1932 – 1933 років в Україні».


Гонський В. Голодомор у Києві / В. Гонський // Дзеркало тижня. – 2008. – 28 лют. – С. 21.


Горіславець В. З голодомором наодинці / В. Горіславець // Укр. культура. – 2006. – № 11. – С. 27 – 28.


Граціозі А. Голод у СРСР 1931 – 1933 рр. та український голодомор... / Андреа Граціозі // Укр. істор. журн. – 2005. – № 3. – С. 120 – 131.


Граціозі А. Вирок системі : бесіда з дослідником, проф. Неаполіт. ун-ту (Італія) Андреа Граціозі / записав Ігор Сюндюков // День. – 2005. – 8 листоп. (№ 205). – С. 1, 4.

Про голодомор в Україні 1932 – 1933 рр.


Гриневич Л. В. Сталінська «революція згори» та голод 1933 р. як фактор політизації української спільноти / Л. В. Гриневич // Укр. істор. журн. – 2003. – № 5. – С. 50 – 64.


Дорошко М. Комуністичний терор 1930-х років у Радянській Україні: причини і наслідки / Микола Дорошко // Персонал. – 2007. – № 1. – С. 6 – 9.


Дорошко М. Потрійна коса смерті: голодомори в радянській Україні: організатори та виконавці / Микола Дорошко // День. – 2007. – 24 листоп. (№ 205). – С. 7.


Дослідження Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років в Україні та увічнення пам’яті його жертв на 2008 – 2012 роки : проект концеп. загальнодерж. прогр. // Урядовий кур’єр. – 2007. – 5 трав. (№ 79). – С. 13.


Єпископ Мефодій Срібняк. Голодомор 1932 – 1933 рр. на Сумщині / Срібняк єпископ Мефодій // Персонал. – 2005. – № 1. – С. 12 – 16.


Жулинський М. Голодомор 1932 – 1933 років: вимогливий погляд історії / Микола Жулинський // Голос України. – 2005. – 2 груд. (№ 229). –С. 10 – 11.


Заставний Ф. Український голодомор 1932 – 1933 рр. через призму демографічної статистики / Ф. Заставний // Розбудова держави. – 2003. – № 9 – 12. – С. 18 – 29.


Зімон Г. Чи був голодомор 1932 – 1933 рр. інструментом «ліквідації українського націоналізму»? / Г. Зімон // Укр. істор. журн. – 2005. – № 1. – С. 97 – 108.


Змієвський С. Пекельна Пасхалія 33-го: пам’яті жертв Голодомору / Станіслав Змієвський // Культура і життя. – 2008. – 16 квіт. (№ 17). – С. 3.


Зоряна Н. «Це воскресіння нашої пам’яті...» / Наталя Зоряна // Нар. армія. – 2007. – 27 листоп. – С. 12.

Про урочистості, присвячені Дню пам’яті жертв Голодомору.


Капустян Г. За матеріалами московських архівів про голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні / Ганна Капустян // Пам’ять століть. – 2004. – № 1. – С. 89. – 105.


Ковальчук Д. Пом’янім тридцять третій... / Дмитро Ковальчук // Літ. Україна. – 2007. – 22 листоп. (№ 45). – С. 1.


Кожем’яка О. Допоки пам’ять в серці не згасає / О. Кожем’яка / Історія в шк. – 2002. – № 1. – С. 35 – 44.


Козак С. Вшануймо пам’ять мільйонів / Сергій Козак // Укр. столиця. – 2006. – 15 – 21 верес. (№ 30). – С. 7.

Про заходи, присвячені річниці Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні.


Козак С. За страчених голодом / Сергій Козак // Дзеркало тижня. – 2004. – 13 – 14 листоп. (№ 46). – С. 21.

Про дослідження Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні.


Козел В. Застосування методів непрямого управління процесами голодомору в Україні / В. Козел // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 12 – 14.


Копитько І. Свіча нашої пам’яті. Голодний мор 1932 – 1933 рр. / Ірина Копитько // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 11. – С. 47 – 48.


Копитько І. Таємниця, яку всі знали, але про яку боялись говорити / Ірина Копитько // Вісн. Книжк. палати. – 2008. – № 3. – С. 41 – 42.


Крамаренко О. Голодомор [в Україні (1932 – 1933)]: пам’ятати чи забути ? / Олександр Крамаренко // День. – 2006. – 28 верес. (№ 164). – С. 4.


Крамаренко О. Голодомор: постгеноцидний вимір та погляд у майбутнє / Олександр Крамаренко // День. – 2006. – 25 листоп. (№ 206). – С. 4.


Крамаренко О. «Так званий» голодомор: наслідки для України / Олександр Крамаренко // День. – 2006. – 15 листоп. (№ 198). – С. 1, 4.


Кудряченко А. Голодомор [1932 – 1933 рр.] в Україні за баченням тогочасних німецьких дипломатів / Андрій Кудряченко // День. – 2006. – 29 листоп. (№ 208). – С. 4.


Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр. та його наслідки у спостереженнях і оцінках тогочасних німецьких дипломатів / Андрій Кудряченко // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. – 2007. – Вип. 9. – С. 197 – 209.


Кудряченко А. 1932 – 1933 роки: наслідки за баченням німецьких дипломатів / Андрій Кудряченко // Віче. – 2007. – № 13. – С. 30 – 33.


Кужель К. Безневинні жертви сталінського режиму / Катерина Кужель // Столиця. – 2005. – 25 листоп. – 1 груд. (№ 47). – С. 29.

Про голодомор в Україні 1932 – 1933 рр.


Кульова В. Крізь пекло Голодомору [в Україні 1932 – 1933 років] : [за матеріалами спогадів жительки с.Дівочки, Житомирської обл. Марії Степанівни Мельник] / Віра Кульова // Хрещатик. – 2006. – 8 листоп. (№ 165). – С. 9.


Кульчицький С. В. Голод 1932 р. в затінку голодомору – 33 / С. В. Кульчицький // Укр. істор. журн. – 2006. – № 6. – С. 77 – 97.


Кульчицький С. В. Голодомор 1932 – 1933 рр.: механізми сталінського терору / С. В. Кульчицький // Укр. істор. журн. – 2007. – № 4. – С. 4 – 26.


Кульчицький С. В. Голодомор 1932 – 1933 рр. як геноцид: прогалини у доказовій базі / Станіслав Кульчицький // День. – 2007. – 13 лют. (№ 25). – С. 4.


Кульчицький С. В. Голодомор 1933 р. Сталінський задум та його виконання / Станіслав Кульчицький / Історія України. – 2007. – Груд. – № 47. – С. 1 – 4.


Кульчицький С. Голодомор – 33: чому і як ? / Станіслав Кульчицький // Дзеркало тижня. – 2006. – 25 листоп. – 1 груд. (№ 45). – С. 121.


Кульчицький С. Голодомор – геноцид: парламентські дискусії / Станіслав Кульчицький // День. – 2006. – 28 листоп. (№ 207). – С. 4.


Кульчицький С. Два обличчя терору: про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні у порівнянні з голодом 1932 – 1933 рр. у СРСР / Станіслав Кульчицький // День. – 2007. – 6 жовт. (№ 170). – С. 7.


Кульчицький С. Загадки українського голодомору / Станіслав Кульчицький // Політика і час. – 2007. – № 5. – С. 38 – 45.

Про голодомор 1932 – 1933 років.


Кульчицький С. Чи був Голодомор 1933 року геноцидом ? / Станіслав Кульчицький // День. – 2006. – 4 жовт. (№ 168). – С. 4.


Лактіонов-Стезенко М. Смак трави / М. Лактіонов-Стезенко // Дніпро. – 2003. – № 1 – 2. – С. 117 – 140.

Спогади тих, хто пережив трагедію голоду.


Легецька Л. Голодомор 1932 – 1933 років: очима студентів, мовою спогадів-свідчень очевидців / Лідія Легецька // Сіверян. літопис. – 2008. – № 1. – С. 19 – 21.


Лесько Ю. Голодомор. Чи розуміємо ми значення слів? / Юрій Лесько // Голос України. – 2007. – 12 груд. – С. 10.


Лук’яненко Л. Голодомори як спосіб винищення українського народу / Левко Лук’яненко // Персонал Плюс. – 2005. – 30 листоп. – 6 груд. (№ 48). – С. 5 – 6.


Малюта І. Пролились на Вкраїні великії сльози / І. Малюта // Укр. культура. – 2003. – № 3 – 4. – С. 6 – 8.


Марочко В. Голодна пам’ять : бесіда з кер. Центру дослідж. геноциду укр. народу Василем Марочком / записала Ярослава Музиченко // Україна молода. – 2006. – 14 листоп. (№ 211). – С. 8.


Марочко В. І. «Торгсин»: золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932 – 1933) / В. І. Марочко // Укр. істор. журн. – 2003. – № 3. – С. 90 – 103.


Махун С. Голодомор 1932 – 1933 років не може залишатися розмінною картою в руках манкуртів і циніків / Сергій Махун // Дзеркало тижня. – 2008. – 9 – 15 лют. (№ 5). – С. 21.


Махун С. Український голодомор у лещатах політичної та економічної доцільності / Сергій Махун // Дзеркало тижня. – 2007. – 10 – 16 листоп. (№ 42 – 43). – С. 27.


Мейс Д. Геноцид – найтяжчий злочин проти людства і людяності / Джеймс Мейс // Укр. мова та л-ра. – 2006. – Січ. (№ 3 – 4). – С. 3 – 6.


Мейс Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому ? / Джеймс Мейс, передм. Аркадія Сидорука // Укр. істор. журн. – 2007. – № 1. – С. 185 – 200.


Музиченко Я. Біль від Голоду / Ярослава Музиченко // Україна молода. – 2005. – 29 листоп. (№ 223). – С. 7.

Про причини і наслідки Голодомору в Україні 1932 – 1933 рр.


Музиченко Я. Голодомор і Голокост: погляд з Америки / Ярослава Музиченко // Україна молода. – 2006. – 18 серп. (№ 151). – С. 8 – 9.


Музиченко Я. Розсекречений жах / Ярослава Музиченко // Україна молода. – 2006. – 25 листоп. (№ 220). – С. 6.

Служба безпеки України про Голодомор 1932 – 1933 рр. у м. Києві.


Неживий О. Голодомори в Україні: геноцид і опір / Олександр Неживий // Персонал. – 2005. – № 1. – С. 6 – 9.


Нестеренко П. А у вікнах смерть і голод / Петро Несторенко // Слово Просвіти. – 2008. – 27 берез. – 2 квіт. (№ 13). – С. 11.


Овсієнко В. Постгеноцидна Україна / В. Овсієнко // Персонал. – 2004. – № 2. – С. 12 – 17.


Палій О. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою / Олександр Палій // Економіст. – 2007. – № 11. – С. 18 – 20.


Папуга Я. Вплив голодомору 1932 – 1933 рр. на суспільно-політичне життя українців Польщі / Я. Папуга // Мандрівець. – 2006. – № 6. – С. 24 – 32.


Пахльовська О. Голодомор: чорна книга комунізму в Україні / Оксана Пахльовська // Слово Просвіти. – 2005. – 1 – 7 груд. – С. 5 – 6.

Про презентацію книги «Смерть землі. Великий Голод в Україні 1932 – 1933 рр.» у м. Києві.


Поліщук Т. Голодомор на Харківщині / Тамара Поліщук // Урядовий кур’єр. – 2007. – 28 верес. (№ 178). – С. 12.


Полковенко Т. Голод і море / Тарас Полковенко // Персонал. – 2005. – № 9. – С. 50 – 53.

Про голодомор 1932-33 років у Бердянському районі Запорізької області.


Репало В. То чи був голодомор? : нарис / Володимир Репало // Персонал Плюс. – 2007. – 15 – 21 лют. (№ 6). – С. 12.


Савченко М. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні / М. Савченко // Історія України. – 2008. – № 13. – С. 7 – 10.


Садівничий В. Торгували холодцем і котлетами / В. Садівничий // Пам’ять століть. – 2001. – № 3. – С. 99 – 105.


Садова Л. Жалоба за загиблими від голодомору / Лариса Садова // Вільне слово. – 2007. – 27 листоп. (№ 92). – С. 1.

Про акцію «Запали свічку».


Сербин Р. Український голод 1932 – 1933 років у світлі конвенції ООН про геноцид / Роман Сербин // Сучасність. – 2006. – № 11 – 12. – С. 61 – 66.


Сидорук А. Замовчування з червоним штемпелем і без нього / Аркадій Сидорук // Дзеркало тижня. – 2007. – 24 – 30 листоп. (№ 45). – С. 21.


Сидорук А. Табу на Голодомор у «постпомаранчевій» Україні? / Аркадій Сидорук // Україна молода. – 2006. – 25 листоп. (№ 220). – С. 6 – 7.


Сидорчук А. Українська голгофа: нас було б 100 мільонів / А. Сидорчук // Робітн. газ. – 2002. – 30 трав. – С. 4.


Сірук М. Уроки Голодомору / М. Сірук // День. – 2007. – № 191. – С. 1, 4.


Скорботний біль і пам’ятка живим / підгот. Микола Махінчук // Уряд. кур’єр. – 2008. – 20 берез. (№ 52). – С. 8 – 9.

Спогади свідків про голодомор 1933 р.


Скорина О. Геноцид, якого ніби й не було / Олександр Скорина // Укр. столиця. – 2006. – 24 – 30 листоп. (№ 40). – С. 24.


Скорина О. Замість убієнних свідчать документи / Олександр Скорина // Демократ. Україна. – 2007. – 20 лют. (№ 33). – С. 8.

Про карту досліджень голодомору в Україні 1932 – 1933 рр. Марка Каринника, Любомира Лучука та Богдана Корбана.


Скорина О. Слідами канібальського проекту : нарис / Олександр Скорина // Демократ. Україна. – 2006. – 24 листоп. (№ 219). – С. 9.


Сюндюков І. Обезголовлення душі / Ігор Сюндюков // День. – 2005. – 25 листоп. (№ 218). – С. 20.

Про День пам’яті жертв голодомору в Україні.


Сюндюков І. Престол Царя Голода : до Дня пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 років в Україні / Ігор Сюндюков // День. – 2004. – 27 листоп. (№ 217). – С. 2.


Сюндюков І. Свіча надії : до Дня пам’яті жертв Голодомору і політ. репресій в Україні / Ігор Сюндюков // День. – 2006. – 25 листоп. (№ 206). – С. 1.


Сюндюков І. Трагедія незнищеної волі : до Дня жертв голодоморів і політ. репресій в Україні / Ігор Сюндюков // День. – 2007. – 24 листоп. (№205). – С. 1, 7.


Табачник Д. Голод 33-го – цинічна форма політичного терору проти українських хліборобів / Дмитро Табачник / Віче. – 2003. – № 3. – С. 24 – 26.


Таїсин С. «Біла книга про чорні діла» / Сергій Таїсин // Укр. столиця. – 2006. – 23 – 31 серп. (№ 68). – С. 5.

Про «круглий стіл» на тему «Голодомор в Україні 1932 – 1933 рр. – трагедія світового масштабу», проведений у рамках IV Всесвітнього форуму українців у м. Київі.


Тевнен Е. Голод 1932 – 1933 років в Україні очима французів, американців та інших людей Заходу : сучасний погляд / Е. Тевнен ; пер. з фр. А. Перепадя // Всесвіт. – 2003. – № 1 – 2. – С. 151 – 160.


Тисячна Н. Інтелектуальна Європа про український геноцид / Надія Тисячна // День. – 2005. – 7 верес. (№ 161). – С. 4.

Про презентацію книги «Смерть землі. Голодомор в Україні 1932 – 1933 років» у Києві.


Тищук Є. Катування голодом / Євген Тищук // Нар. армія. – 2007. – 24 жовт. – С. 7.


Трикоза М. Колективізація й голодомор у селі Фурси Київської області / Микола Трикоза // Персонал Плюс. – 2007. – 21 – 27 листоп. (№ 45). – С. 1, 6 – 7.


Удзьо В. Голодомор і українська інтелігенція. Спроба протистояти насиллю / В. Удзьо // Мандрівець. – 2002. – № 3. – С. 6 – 7.


Унгурян М. Це не повинно ніколи повторитись! / Марія Унгурян, Григорій Заславець // Культура і життя. – 2007. – 28 лют. (№ 9). – С. 5.

Про художньо-документальну виставку «Розгойдані дзвони пам’яті», присвячену Голодомору 1932 – 1933 рр.


Фурсенко А. И. В. Сталин. Полвека спустя / А. Фурсенко, В. Афиани // Междунар. жизнь. – 2003. – № 4. – С. 116 – 129.


Цвилиховский В. Голод 33-го убил больше киевлян, чем погибло во время войны / В. Цвилиховский // Сегодня. – 2003. – 2 июн. – С. 9.


Чаленко Ф. «Мені тринадцятий минало...» / Феодосій Чаленко // Персонал Плюс. – 2007. – 21 – 27 листоп. (№ 45). – С. 5.


Чечель Л. Повернена правда / Людмила Чечель // Укр. слово. – 2006. – 6 – 12 груд. (№ 49). – С. 7.

Про презентацію книг «Український хліб на експорт: 1932 – 1933», «Голодова катастрофа в Києві» Сергія Вакулишина та «Сталінським курсом» Михайла Ілляшука, присвячено пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій у місті Києві.

Чечель Л. Розсекречена пам’ять / Людмила Чечель // Укр. слово. – 2006. – 29 листоп. – 5 груд. (№ 48). – С. 3.

Про відкриття виставки архівних документів Служби безпеки України про Голодомор 1932 – 1933 рр. «Розсекречена пам’ять» у місті Києві.


Шаповал Ю. Голод 1932 – 1933 років: політ. керівництво УСРР і Кремль / Юрій Шаповал // Сучасність. – 2003. – № 6. – С. 78 – 101.


Шаповал Ю. Голодомор 1932 – 1933: «втрата» та винайдення : [з публ. архів. док.] / Юрій Шаповал // Дзеркало тижня. – 2006. – 18 – 24 листоп. (№ 44). – С. 21.


Шаповал Ю. Два спогади напередодні чергової річниці голодомору в Україні / Юрій Шаповал // Дзеркало тижня. – 2005. – 26 листоп. – 2 груд. (№ 46). – С. 21.


Шпиг Л. Щохвилини помирало 17 чоловік... / Л. Шмиг // Сільські вісті. – 2007. – № 131. – С. 1, 2.


Ющенко В. А. Уроки голодомору : інтерв’ю з Президентом України Віктором Андрійовичем Ющенком / записав Микола Сірук // День. – 2007. – 6 листоп. – С. 1, 4.


Яворівський В. На майдані : публіцист. роздуми / Володимир Яворівський // Літ. Україна. – 2008. – 13 берез. (№ 10). – С. 3.


Яременко В. Так хто ж здійснював геноцид українців? / В. Яременко // Персонал. – 2006. – № 12. – С. 6 – 9.


Яхно О. Біль і пам’ять / Олена Яхно // День. – 2006. – 28 листоп. (№ 207). – С. 1.


Яценюк Т. Геноцид проти українського народу: історіографія голодомору 1932 – 1933 років. – Вип. 2, ч.1 / Т. Яценюк // Україна соборна. – 2005. – С. 270 – 280.


Розділ ІІІ. Письменники і поети про Голодомор
У тридцять третьому

і я на світ з’явився

в козацькому,

вербовому краю,

коли в селі

голодомор чинився

і нищили всю

націю мою...


^ Бідняк Г. «Як вижив я...» // Голодомор. Ціна життя / Григорій Бідняк. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 61 – 62.


Історія втілення теми голодомору 1932 – 1933 років в українській літературі стала часткою всезагальної української історії, в якій питання історичної правди у радянські часи перебували під пильним оком держави, набували суб’єктивного забарвлення, а тому замість відображення реальних подій створювався міф про радянську дійсність, культура, яку нині влучно означено культурою соцреалізму.

Перед випуском у світ твори радянської доби про село, яке перед війною зазнало мільйонних людських втрат і увійшло у війну спустошене, особливо пильно перевірялися цензурою. Однак творча думка митців поверталася в те минуле долями своїх персонажів. І якщо не можна було писати об’єктивно, то закладалася інформація про певні труднощі, які нині розшифровуються як своєрідно закодоване засвідчення правди.

У радянській літературі, намагаючись показати труднощі українських хліборобів у 30-ті роки, письменники звертали увагу на те, що люди недоїдають, голодують, вмирають.

На теренах України література з максимальним відображенням трагедії голодомору 1932 – 1933 років починає з’являтися вже в роки перебудови. Оповідання, повісті, що базувалися на автобіографічних спогадах-враженнях, друкуються насамперед у періодичних виданнях, шокуючи читачів оголеною правдою.

Вшановуючи пам’ять померлих та усіх, хто зазнав голодомор, українська література художнім словом підтверджує свідчення очевидців, що зафіксовані в документах, показує, якими були ці жахливі роки. Це як контрольне нагадування в осмисленні майбутнього України.


Андрусяк Б. Не мовчімо! / Богдан Андрусяк // Літ. Україна. – 2007. – 15 листоп. (№ 44). – С. 6.

Про поему Ніни Вінграновської «Голодомор».


Баклай Н. Лубни : іст. поема / Н. Баклай. – Глобине (Полтав. обл.) : Поліграфсервіс, 2004. – 48 с. : іл.

Сюжетна лінія поеми «Лубни» охоплює найважливіші події життя українського народу у Полтавському краї, зокрема на Лубенщині. Авторка передає своє сприйняття історичних подій, трагедії голодомору, Великої Вітчизняної війни та проблеми сьогодення.


Барва смерті – 33-й : ст., спогади, фольклор / авт.-упоряд. Л. Сердунич. – Хмельницький : [б. в.], 2004. – 66 с. : іл.


84.4Укр62

Б 25

Барка В. К. Жовтий князь : роман / В. К. Барка. – К. : Київ. правда, 2003. – 320 с.

У романі відтворені реальні події голодомору. Твір звучить як застереження від помилок минулого, від перекручення історичної правди. Він нагадує тим, хто сумує за минулим, прагне «твердої руки», що може статися з цілим народом.


84.4Укр6

Б 38

Бедзик Ю. Д. Гіпсова лялька : роман / Ю. Д. Бедзик. – К. : Дніпро, 1989. – 253 с.

У романі Юрія Бедзика «Гіпсова лялька» розповідається про життя знедолених селян в період голодного 1933 року.


84.4Укр6

Б 67

Бідняк Г. Голодомор: поезії / Г. Бідняк. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2007. – 271 с.

Книга «Голодомор» – це слово поета про штучно створений комуністичним режимом справжній геноцид, спрямований на знищення української нації.


Бровченко В. «Мені не треба в світі більш нічого...». Голод-33. У тих степах... Повернення Богородиці : [поезії] / Володимир Бровченко // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 18 – 20.


Гудима А. Д. Кара без вини : роман / А. Д. Гудима. – К. : Урожай, 1993. – 282 с. : іл.


84.4Укр7-44

Г 97

Гуцало Є. П. Сльози божої матері : повісті / Є. П. Гуцало. – К. : Молодь, 1990. – 264 с.

Видання містить повісті «Голодомор», «Безголов’я», «Прокляття», де автор розкриває життя людей у важкі часи української історії.


84.4Ук 7-44

Д 46

Дімаров А. В тіні Сталіна : повісті / А. Дімаров. – К. : Дніпро, 1990. – 176 с.


63.3(4Укр)6

Д 43

Дзюба І. Пастка. Тридцять років зі Сталіним. П’ятдесят років без Сталіна / І. Дзюба. – К. : Криниця, 2003. – 144 с.


63.3(4Укр)616-4

И 49

Ильяшук М. Сталинским курсом : повесть-быль / М. Ильяшук. – К. : Меморіал, 2005. – 504 с.


84.4Укр6

К 30

Качуровський І. В. Село в безодні : поема / Ігор Васильович Качуровський ; передм. І. М. Дзюби. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2006. – 85 с.

У поемі створено узагальнений образ українського села 1932-1933-го років, що до краю зубожіло внаслідок сталінської колективізації, знекровилося штучним голодомором.


84.4Укр6

К 43

Кирій І. Голодна весна : автобіогр. повість./ І. Кирій. – К. : Молодь, 1993. – 256 с.


84.4Укр6

К 43

Кир’ях С. І. Стежками лихоліття : роман-спогад / Степан Кир’ях. – Рівне : Азалія, 2007. – 256 с.

У книзі широко і колоритно відтворено події 30-60-х років минулого століття на Рівненському Поліссі, зокрема на Степанщині, свідком, яких автор був безпосередньо.


Кірімов І. Біль : вірші / І. Кірімов. – Ужгород : І В А, 2004. – 96 с.

Збірка містить поему «Хотів би вам переповісти...», яка розкриває тему голоду 1932 – 1933 років.


84Ук6

К 52

Клен Ю. Прокляті роки // Вибране / Ю. Клен, упоряд., авт. передм. та приміт. Ю. Ковалів. – К. : Дніпро, 1991. – С. 109 – 129.

В поемі «Прокляті роки» Ю. Клен зобразив жахливу реальність голодомору 1933 року, а саме сваволю карально-репресивного апарату, жертвами якого стали понад три четверті українських письменників.


84.Ук7-44

К 59

Козаченко В. П. Коні воронії: дума про Матір : [роман] / В. П. Козаченко. – К. : Рад. письменник, 1989. – 455 с.

У романі правдиво відображено події, що відбувались на Україні, а саме: колективізацію з її позитивними і негативними наслідками, репресії невинних людей, голод і масове вимирання сільського населення.


84Ук7

Л 22

Лановенко П. К. Невмирущий хліб : роман / П. К. Лановенко, худож. Є. В. Попов. – К. : Дніпро, 1981. – 344 с. : іл.


84.4Укр63

М 15

Мак О. Каміння під косою : повість / Ольга Мак. – 2-ге вид. – К. : «Глобус», 1994. – 126 с.

Повість визнано за «найкращий» твір для молоді з тематики голодомору.


Матюшенко Б. У жорнах голодоморів : хроніки / Б. Матюшенко. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2004. – 232 с.


Мельник І. У пеклі голодомору : вірші / І. Мельник. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2003. – 48 с.


84.4Укр6

М 48

Мельник М. Є. У диких заростях малини : роман / М. Є. Мельник. – К. : Укр. письменник, 1992. – 384 с.

Роман Миколи Мельника охоплює період від перших років колективізації на Україні – до перших неформальних об’єднань молоді у м. Києві та у м. Львові в 60-х роках. Герої роману проходять через тяжкі тортури – голод, розруху, війни.


63.3(4Укр)616

М 71

Міщенко О. В. Безкровна війна : кн. свідчень / О. В. Міщенко. – К. : Молодь, 1991. – 176 с.


63.3(4Укр)616

М 86

Моцний А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932 – 1933 років) : [худож.-автобіогр. повість]. – Львів, 2000. – 175 с.


63.3(4Укр)616-4

М 90

Мулик М. І. Трагедія нації : худож.-публіц. вид. / М. І. Мулик. – Івано-Франківськ, 2003. – 82 с.


Нагірняк І. Жіноча доля : п’єси / Іван Нагірняк, передм. М. Лазарука. – Чернівці : Букрек, 2005. – 231 с.

Книга І. Нагірняка включає чотири п’єси – «Жіноча доля», «Гнат Перевесло», «Пастушок на літо» та «Мелодія давньої юності».

У драмі «Гнат Перевесло» висвітлено зболену тему голодомору на Буковині 1946-1947 років.


63.3(4Укр)616-4

Н 30

Народні оповідання: Голодомор 1932 – 1933 р. / упоряд. М. Зінчук. – К. : Муз. Україна, 1993. – 96 с.


84.4Укр6

О-79

Осьмачка Т. С. Старший боярин. План до двору : романи / Тодось Степанович Осьмачка. – К. : Укр. письменник, 1998. – С. 100 – 235.

Твір Т. С. Осьмачки «План до двору» є літописом злочинного винищення українства в період примусової колективізації, усіх жахливих жорстокостей НКВС.


84.(4Укр)6

П 15

Пам’ять, закарбована у слові: Письменники Луганщини про голодомор 1932 – 1933 років / упоряд. Ірина Магрицька. – Луганськ : Промдрук, 2008. – 80 с.

Тема Голодомору 30-х років не може залишити байдужим людство. Найтрагічніша сторінка української історії більшою мірою відбита в документальних працях, виданих в останні роки в даному виданні.


Рабенчук В. С. Тінь перста вказівного, або Дожити б до Івана Купала : худож. проза, публіц. / Рабенчук Володимир Семенович. – Вінниця : ДП «ДКФ», 2006. – 303 с.

Книга прози «Тінь перста вказівного» – про любов і ненависть, трагічні блукання стежками віри і вірувань сучасних українців, про життєві поневіряння жінки, що пройшла через голод 1932 – 1933 років, війну, концтабори.


84.4укр61

С 17

Самчук У. О. Марія. Хроніка одного життя : роман / Улас Самчук, підгот. тексту та післямова С. П. Пінчука. – К. : Укр. письменник, 1999. – 189 с.

Роман Уласа Самчука «Марія» художній твір про голодомор тридцять третього року і насильницьку колективізацію, про так зване «розкуркулення» справжніх господарів землі, про трудівників-хліборобів.


84.4Укр6

С 66

Сосюра В. М. Третя рота : роман / В. М. Сосюра, упоряд., авт. післямови, прим. С. Кальченко. – К. : Укр. письменник, 1997. – 351 с.

У біографічному романі «Третя рота» Володимира Сосюри відтворено події 20-50-х років минулого століття. Значна частина книги присвячена голодомору 1932-1933 років, свідком, якого був автор.


Таран М. П. Розіп’яте село : свідчення очевидців про нищення селянства Гребінківщини в 30-х та 40-х роках ХХ століття / М. П. Таран, упоряд. і ред. В. П. Іванців. – Біла Церква : Сільський майдан, 1995. – 57 с.

Відродити історичну пам’ять, зліквідувати «білі плями» в свідомості земляків – таке завдання ставить автор, пропонуючи увазі читача свідчення очевидців голодоморів та репресій 30-х і 40-х років на Гребінківщині Київської області.


84Ук7-5

Т 93

Тичина П. Голод : вірш // Сонячні кларнети : поезії / Павло Тичина. – К. : Дніпро, 1990. – С. 168.


63.3(4Укр)616

Х 19

Хандрос Б. Н. Смертні листи : док. повість / Б. Н. Хандрос. – К. : Дніпро, 1993. – 124 с. : іл.


84Ук7

Х 34

Хвильовий М. Голод : вірш // Твори у двох томах. – Т. 1. / Микола Хвильовий. – К. : Дніпро, 1990. – С. 67.


Шамрай М. 33-й, убивчий : [вірш] / Микола Шамрай // Літ. Україна. – 2008. – 13 берез. (№ 10). – С. 5.


Розділ ІV. Про Голодомор в Інтернеті

Антонечко Н. Голодомор на Васильківщині [Електронний ресурс] / Наталія Антонечко. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.vasilkov.info/index.php?go=Pages&in=view&id=146. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено 30.10.2008.


Іванущенко Г. Селянські повстання проти більшовиків. «Погромщики» з хутору Білосніжки. [Електронний ресурс] / Геннадій Іванущенко. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=952. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено 30.10.2008.


Іскра Б. Чому це сталося? [Електронний ресурс] / Борис Іскра. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=913. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено 30.10.2008.


Кульчицкий С. Сколько нас погибло от голодомора 1933 года? [Електронний ресурс] / Станислав Кульчицкий. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.zn.ua/3000/3150/36833/. – Загол. з екрану. – Мова : рос. – Перевірено 30.10.2008.


Кульчицький С. Голодомор-33: чому і як? [Електронний ресурс] / Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?id=851. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено 30.10.2008.


Миронин С. Голодомор 1932-1933 года [Електронний ресурс] / С. Миронин. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.vikno.org.ua/comments.php?category=text&id=851. – Загол. з екрану. – Мова : рос. – Перевірено 30.10.2008.


Никольский А. Голодомор как матрица украинской действительности [Електронний ресурс] / А. Никольский. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://newzz.in.ua/2008/06/21/golodomor-kak-matrica-ukrainskojj.html. – Загол. з екрану. – Мова : рос. – Перевірено 30.10.2008.


Поліщук Т. Столиця відчаю. Голодомор 1932-1933 рр. на Харківщині вустами очевидців [Електронний ресурс] / Тамара Поліщук. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.golodomor.kharkov.ua/pub.php. – Загол. з екрану. – Мова : укр. – Перевірено 30.10.2008.


Симоненко И. Голодомор широко шагает по планете [Електронний ресурс] / Иван Симоненко, Виталий Дзюба. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://ia-centr.ru/publications/2610/. – Загол. з екрану. – Мова : рос. – Перевірено 30.10.2008.


Шаповал Ю. Голодомор 1932/1933: «утрата» и обретение [Електронний ресурс] / Юрий Шаповал, доктор исторических наук, профессор. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.zn.kiev.ua/3000/3150/55090/. – Загол. з екрану. – Мова : рос. – Перевірено 30.10.2008.


Южный Д. Голодомор как символ украинской государственности [Електронний ресурс] / Дмитрий Южный. – Електрон. текст. – Режим доступу : http://www.nazbol.ru/rubr15/2168.html. – Загол. з екрану. – Мова : рос. – Перевірено 30.10.2008.


Додаток 1

Деякі документальні свідчення про злочини радянської репресивно-каральної системи


ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У


6 липня 1932 року


...2. Про план хлібозаготівель.

Визнати правильним встановлений ЦК ВКП(б) план хлібозаготівель по селянському сектору в розмірі 356 мільйонів пудів і прийняти його до безумовного виконання.

-------------------------------------------------------------------------------

^ З РЕЗОЛЮЦІЇ ІІІ КОНФЕРЕНЦІЇ КП(б)У


9 липня 1932 року


1. Встановлений для України план хлібозаготівель в 356 млн. пудів по селянському сектору конференція приймає до безумовного виконання.

Незважаючи на недосів зернових і на ряд інших труднощів, Україна має всі можливості успішно виконати план хлібозаготівель... Для цього треба ґрунтовно поліпшити роботу районних і сільських партійних організацій, зосередити увагу ЦК КП(б)У і обкомів на керівництві районами і колгоспами.

------------------------------------------------------------------------------

^ З ПОСТАНОВИ ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У


25 жовтня 1932 року


Жовтневий пленум ЦК КП(б)У зажадав від усіх партійних організацій України посилення бойової мобілізаційності в боротьбі за хліб, за рішуче і швидке подолання відставання України у виконанні плану хлібозаготівель.

ЦК КП(б)У вимагає від усіх обласних, районних і низових організацій негайно провести такі заходи:

1. Розгорнути найширшу політичну роботу серед колгоспників і одноосібників за якнайшвидше виконання планів хлібозаготівель, кинувши всі партійні і комсомольські сили для безпосередньої роботи в колгоспах і селах, для організації масових червоних хлібних обозів імені 15-х роковин Жовтневої революції.

Тільки нещадно придушуючи всі спроби класового ворога і його агентури, спрямовані до зриву хлібозаготівель; тільки при розгортанні непримиренної боротьби з прямим саботажем хлібозаготівель, більшовики України у вирішальному місяці хлібозаготівель зуміють подолати і ліквідувати наше ганебне відставання в боротьбі за хліб і вийти в число передових Республік СРСР...


Секретар ЦК КП(б)У

^ М. ХАТАЄВИЧ

-------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У


5 листопада 1932 року


З метою посилення боротьби за хліб ЦК КП(б)У пропонує НКЮсту, обласним і районним комітетам, поряд з розгортанням широкої роботи, забезпечити рішуче посилення допомоги хлібозаготівлям з боку органів юстиції.

ЦК пропонує:

1. Зобов’язати судові органи поза чергою розглядати справи по хлібозаготівлях, як правило, виїзними сесіями на місці із застосуванням суворих репресій, забезпечуючи диференційований при цьому підхід до окремих соціальних груп, застосовуючи особливо суворі заходи до спекулянтів, перекупників хліба.

2. Організувати в кожній області не менше як 5-10 додаткових роз’їзних судових сесій нарсуду для роз’їздів по районах.

Судовий розгляд справ і застосування найсуворіших репресій повинні супроводжуватися широким розгортанням масової роботи по мобілізації громадськості навколо цих процесів на посилення боротьби за хліб.

Секретар ЦК КП(б)У

М. Хатаєвич

--------------------------------------------------------------------------

^ ПОСТАНОВА РАДНАРКОМУ УСРР І ЦК КП(б)У


6 грудня 1932 року


РНК і ЦК постановляють:

За явний зрив плану хлібозаготівель і злісний саботаж, організований куркульськими і контрреволюційними елементами, занести на чорну дошку такі села:

1. с. Вербка Павлоградського району Дніпропетровської області.

2. с. Гаврилівка Межівського району Дніпропетровської області.

3. с. Люсеньки Гадяцького району Дніпропетровської області.

4. с. Кам’яні Потоки Кременчуцького району Харківської області.

5. с. Святотроїцьке Троїцького району Одеської області.

6. с. Піски Баштанського району Одеської області.

Щодо цих сіл провести такі заходи:

1. Негайне припинення підвозу товарів, повне припинення кооперативної і державної торгівлі на місці і вивіз з відповідних кооперативних і державних крамниць усіх наявних товарів.

2. Повну заборону колгоспної торгівлі як для колгоспників, так і одноосібників.

3. Припинення всілякого роду кредитування, проведення дострокового стягнення кредитів та інших фінансових зобов’язань.


Голова Раднаркому УСРР

В. Чубар

Секретар ЦК КП(б)У

С. Косіор

-------------------------------------------------------------------------------

^ З ЛИСТА С. КОСІОРА Й. В. СТАЛІНУ


8 грудня 1932 року


...2. Застосування репресій до колгоспів.


Репресії до колгоспів, які не виконують плану хлібозаготівель, особливо ж до голів, членів правлінь цих колгоспів і до рахівників, застосовано у великій кількості – за листопад і 5 днів грудня арештовано по лінії ДПУ 1.230 чоловік – голів, членів правлінь, рахівників (голів – 340, членів правлінь – 750, рахівників – 140). Крім того, арештовано бригадирів – 140, завгоспів-варагів – 265, інших працівників колгоспів – 195.

3. Репресії щодо комуністів, посібників і покривателів куркульського саботажу.

Щодо цього останнім часом виявлено багато серйозних фактів розкладу і зрадництва комуністів, особливо з числа тих, хто безпосередньо працює на селі в колгоспах. Нині притягнуто до суду 327 чоловік комуністів. За розглянутими в жовтні – листопаді справами засуджено 9 чоловік до вищої міри. Серед них головний контингент становлять службові особи колгоспів. За найостанніший час розкрито кілька великих справ районних працівників...

Секретар ЦК КП(б)У

С. Косіор

-------------------------------------------------------------------------------

^ ТЕЛЕГРАМА ЦК ВКП(б) ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТУ КП(б)У


1 січня 1933 року


повідомляється постанова ЦК [ВКП(б)] від 1 січня 1933 р.:

«запропонувати ЦК КП(б)У і РНК УСРР широко оповістити через сільради колгоспи, колгоспників і трудящих одноосібників, що:

а) ті з них, які добровільно здають державі раніше розкрадений і прихований хліб, не зазнаватимуть репресій;

б) щодо колгоспників, колгоспів і одноосібників, які вперто продовжують укривати розкрадений і прихований від обліку хліб, вживатимуться найсуворіші заходи покарання, передбачені постановою ЦВК і РНК СРСР від 7-го серпня 1932 року (про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації і зміцнення суспільної соціалістичної власності)».

Секретар ЦК ВКП(б)

Й. Сталін


^ ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК КП(б)У


8 лютого 1933 року


З огляду на випадки голодування, що є в окремих невеликих містах і [в] окремих сім’ях колгоспників, – запропонувати областкомам та облвиконкомам не залишати жодного такого випадку без вжиття негайних заходів до локалізації, звернувши при цьому особливу увагу на перевірку того, чи немає в тому або іншому випадку симуляції або провокації.


Секретар ЦК КП(б)У

С. Косіор

-------------------------------------------------------------------------------

^ ДОВІДКА ДПУ УСРР


12 березня 1933 р.


Найбільше число фактів голоду зареєстровано в кінці лютого і на початку березня. В окремих місцях це явище набуло масового характеру.

Переважна кількість голодуючих – колгоспники. До них належать, головним чином, багатосімейні господарства, шо виробили незначну кількість трудоднів. Зареєстровано також факти голоду серед колгоспників, які виробили велику кількість трудоднів, але не одержали в колгоспі продуктів харчування в результаті розбазарювання й розкрадання хліба в момент збирання.

Голодуючі сім’ї вживають в їжу різні сурогати (кукурудзяні качани і стебла, просіяне лушпиння, сушену солому, гнилі кавуни і буряки, картопляне лушпиння, стручки акації тощо). Зареєстровано факти вживання в їжу м’яса кішок, собак і дохлих коней.

Випадків людоїдства зареєстровано 28. більша частина їх належить до 3-ї декади лютого і початку березня. 19 випадків людоїдства припадає на Київську область. У лютому також мали місце 13 випадків трупоїдства.


Помічник начальника таємно-політичного відділу ДПУ УСРР

АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ

63.3(4УКР)6–4

Б 61

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 – 1953 : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн., кн. 2. / Іван Білас. – К. : Либідь – Військо України, 1994. – С. 121 – 128.


Додаток 2

Як це було?

(свідчення очевидців)


Жителька с. Криве Озеро на Миколаївщині В. А. Підвальна згадувала :

«Були створені бригади по так званому розкуркуленню. Забирали хліб, одяг, все, що попадало під руки, залишались голі стіни.

Пам’ятаю добре, як було наказано відвезти хліб державі. Батько зразу це зробив, залишив дещо, щоб дожити до нового врожаю. Коли прийшли забирати останнє, не повірили, що більше нема хліба, і шукали в землі. Вирили в хаті яму в ріст людини, але там хліба не було. Та яма зяяла в хаті не загорнута кілька років. Шукали в хаті, на горищі, виламували сволоки, вистукували підлогу в хаті».


^ Житель с. Каширівка Казанківського району тієї ж області О. І. Шелест згадує про ті часи так:

«Колгосп у нас був невеликий – до 30 дворів. Добре пам’ятаю, що 1932 р. урожай був непоганий, план хлібоздачі колгосп виконав без затримки. Потім довели нам другий план, який теж виконали, хоч у коморі колгоспу залишилося зовсім мало зерна, якого вже не вистачало на весняну сівбу. Та не судилось і тому зерну довго лежати в коморі. Приїхала валка підвід, все зерно вимели з комори і відвезли на державні склади. Після цього взялися чистити двори колгоспників. Організували бригади, які, як правило, трусили хліб в іншому колгоспі. В наш колгосп приїхала бригада з іншого села, Новогригорівки, вона була озброєна штирями, крючками та іншим знаряддям. Не пропускаючи жодного двору, проводили трус, колупались у соломі, купах сміття. У хатах перевіряли казани, миски, відра, і де хоч півкіло було сховано зерна, все витрушували і забирали. Таким шляхом очистили село повністю».


Із спогадів І. В. Безпечного, жителя Білої Церкви:

«...У Києві бачив я, як ранком зі сміттєвих рундуків вивантажували мерців, клали на вози. В наймах заробив я трохи картоплі, це трохи допомогло нашій сім’ї. Потім стали продавати комерційний хліб. Звечора біля інвалідського магазину, що на розі вулиць Б. Хмельницького та Городянського (У Білій Церкві. – Авт.), вишиковувалася довжелезна черга. Стояли морози, ми мінялися через годину-другу, а перед ранком усією сім’єю стояли в тій черзі: продавали по кілограму хліба в руки. Магазин відкривали о 8 годині, перед котрою завозили хліб з пекарні, яка була на місці теперішнього пам’ятника Ленінові. Не раз бачив: стоїть людина в черзі, раптом упала. Мерли, не дочекавшись відкриття магазину.

У нашій сім’ї помер молодший брат, двухмісячний: не було чим мамі годувати немовля».


Із спогадів П. І. Драбинка, жителя Білої Церкви:

«Влітку 1932 року працював я на будівництві бруківки. Ото-ті липи старі, що над дорогою аж до Малої Вільшанки, їх тоді якраз і насадили. Холоди настали, не стало роботи. У людей тоді все позабирали. В однієї сім’ї на Олександрії, де п’ятеро дітей було, корову вивели. То вони всі й повмирали. Хто живий зостався, рятувався, чим міг. Кору їли!

... А (власті. – Авт.) хліба стільки заготовили, що на елеваторі комори тріщали. Та тільки людей і до огорожі не підпускали. Охорона навкруг стояла. А люди мерли.

Доводилося й мені мертв’яків збирати. Примусово. Ти, кажуть можеш ходити, ставай до роботи...»


Із спогадів Гната Пономаренка, жителя Білої Церкви:

«Батько був залізничником. Але господарство мав: три ниви, де тепер склади під урочищем Товста та за теперішнім „горбатим мостом” до Пологів. На обійсті (а мешкали по Лазаретній біля лікарні, город до річки) була клуня. Держали три корови, пару коней. Ходив Гнат дві зими до школи для дітей залізничників. Була вона в будиночку біля вокзалу (тепер там їдальня). А тоді сказав батько: кидай школу, берися до роботи. В колективізацію здав усе. Головою був якийсь Олексієнко, не тутешній ніби. І клуню розібрали, на колгоспне подвір’я перетягли. То хіба що стовпи й крокви не пропали. Решту спалили, в полі обіди варячи...»


Із спогадів М. М. Швидун, жительки Білої Церкви:

«Я пішла на Першотравневий завод працювати різноробочою. Підвозила деталі до верстатів. Давали двісті грамів хліба на тиждень. Контору обідами годували. Кваліфікованим робітникам більше хліба діставалось, але й ті від голоду вже й не вмивалися, ходили замащені. Казали, що хтось у цеху й помер, але я сама не бачила. А на вулицях чимало людей мерло. Зима була снігова й морозяна. Йдеш, було, дивишся – там лежить один, там другий. Я незабаром на плодоовочевий завод пішла: там хліб щодня давали. Якось йдемо на другу зміну, а біля третьої площадки мертвий лежить. Ну, думаємо, хоч би забрали, поки назад ітимемо. Йдемо, а вже ніч. А того мертв’яка хтось на ноги поставив, до паркана притулив та штахетою підпер.

У мого двоюрідного брата тиждень на дворі чоловік лежав. Зайшов милостині попросити, а брат із жінкою та двоє дітей самі в хаті ледь живі лежать. Так і померли всі».


63.3(4Укр)616-4я43

Г 61

Голодомор 1932 – 1933 років як величезна трагедія українського народу : матеріали Всеукр. наук. конф. (Київ, 15 листоп. 2002 р.). – Київ : Міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2003. – С. 178, 199, 200.


^ ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ


Андрусяк Б. 28

Бадзьо Ю. 15

Баклай Н. 28

Барка В. К. 28

Бедзик Ю. Д. 28

Бердник М. 15

Бідняк Г. 28

Білокінь С. 15

Бойко С. 15

Бондаренко Н. 15

Бровченко В. 29

Бутенко Є. П. 4

Вакулишин С. М. 4

Васьківська О. 15

Варавва Г. 15

Вареник Т. В. 15

Веселова О. М. 4, 5, 15

Вербицький М. 5

Вихристенко В. І. 5

Вознюк П. 15

Войтенко В. 16

Волощук О. А. 5

Воля О. 5

Гарькавий П. 16

Гжимайло Ю. Д. 5

Глушаниця П. 6

Головатий Н. 16

Гонський В. 16

Горіславець В. 16

Граціозі А. 16

Гриневич Л. В. 17

Гришко В. 8

Гудима А. Д. 29

Гудзенко К. Н. 8

Гуцало Є. П. 29

Дагджи Т. Ш. 8

Даниленко В. М. 8

Денисенко С. Н. 8

Дідоренко Л. 8

Дімаров А. 29

Дзюба І. 29

Дорошко М. 17

Єпископ М. Срібняк 17

Житарюк М. Г. 8, 9

Жулинський М. 17

Задніпровський О. І. 9

Заставний Ф. 17

Зімон Г. 17

Змієвський С. 17

Зоряна Н. 18

Ильяшук М. 29

Капустян Г. 18

Качуровський І. В. 30

Кирій І. 30

Кир’ях С. І. 30

Кірімов І. 30

Клен Ю. 30

Ковальчук Д. 18

Кожем’яка О. 18

Козак С. 18

Козаченко В. П.31

Козел В. 18

Коломієць І. 9

Конквест Р. 9

Копитько І. 18

Костенко О. О. 10

Крамаренко О. 18, 19

Кудряченко А. 19

Кужель К. 19

Куліш А. Ф. 10

Кульова В. 19

Кульчицький С. В. 10,19,

Лактіонов-Стезенко М. 20

Лановенко П. К. 31

Легецька Л. 20

Лесько Ю. 20

Лук’яненко Л. 21

Мак О. 31

Малюта І. 21

Маркова С. В. 11

Марочко В. 4, 21

Матюшенко Б. 31

Махорін Г. Л. 11

Махун С. 21

Мейс Д. 21

Мельник І. 31

Мельник М. Є. 31

Міщенко О. В. 32

Моргун Ф. Т. 11

Моцний А. 32

Музиченко Я. 21, 22

Мулик М. І. 32

Нагірняк І. 32

Неживий О. І. 11, 22

Несторенко П. 22

Овсієнко В. 22

Онушко-Тиховська Л. 11

Осьмачка Т. С. 32

Палій О. 22

Папуга Я. Б. 22

Пахльовська О. 22

Поліщук Т. 22

Полковенко Т. 22

Рабенчук В. С. 33

Репало В. 23

Савченко М. 23

Садівничий В. 23

Садова Л. 23

Самчук У. О. 33

Сватенко В. Я. 12

Сербин Р. 23

Сергійчук В. І. 12

Сидорук А. 23

Сірук М. 23

Скорина О. 23, 24

Соловей Д. 12

Сосюра В. М. 33

Старів С. 12

Сюндюков І. 24

Табачник Д. 24

Таїсин С. 24

Таран М. П. 34

Тевнен Е. 24

Тисячна Н. 25

Тичина П. 34

Тищук Є. 25

Ткаченко Б. І. 12

Трикоза М. 25

Удзьо В. 25

Улянич В. І. 14

Унгурян М. 25

Фурсенко А. 25

Халашевський В. В. 14

Хандрос Б. Н. 34

Хвильовий М. 34

Цвилиховский В. 25

Чаленко Ф. 25

Чечель Л. 25, 26

Шамрай М. 34

Шаповал Ю. 26

Шпиг Л. 26

Шульга І. 14

Ющенко В. А. 26

Яворівський В. 26

Яременко В. 26

Яхно О. 26

Яценюк Т. 26


ЗМІСТ


Передмова……………………………………………………….3


Розділ І. «Україна з жаху занімила, почувши правду про голодомор»……………………………………………………………..4


Розділ ІІ. «То був страшний навмисний голод – такого ще земля не знала» (сторінками періодичних видань)………………...15


Розділ ІІІ. Письменники і поети про Голодомор…………………………………………………………………..27


Розділ ІV. Про Голодомор в Інтернеті………….....................35


Додаток 1. Деякі документальні свідчення злочинів радянської репресивно-каральної системи………………………………..37


Додаток 2. Як це було? (свідчення очевидців)………………43


Іменний покажчик авторів……………………………………46Дата конвертації24.10.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи