Робочий тематичний план навчальної дисципліни раціоналізм І метафізика для студентів мп «Філософія» Загальна кількість годин 54 icon

Робочий тематичний план навчальної дисципліни раціоналізм І метафізика для студентів мп «Філософія» Загальна кількість годин 54Схожі
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства


РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни


РАЦІОНАЛІЗМ І МЕТАФІЗИКА

для студентів МП «Філософія»


Загальна кількість годин – 54

з них: Триместр викладання - II

 • лекційних – 26 Форма контролю - іспит (письмовий)

 • групових – 26 Кредитів за курс - 3

 • консультацій – 2


Теми

Кількість годин для очної форми

навчання

^ Форма

контролю

У тому числі

Всього

Лекцій

Практичні

заняття

Самостійна

Робота

1. Раціоналізм: історичне підґрунтя і класична доба

4

2

22. Ідея універсальної математики і поняття наукового методу у Декарта

4

2

23. Поняття методу у Спінози і Ляйбніца

4

2

24. Теорія ідей Декарта та головні особливості його теорії пізнання

4

2

25. Проблема істини і достовірного знання в раціоналістичних системах Спінози і Ляйбніца

4

2

26. Метафізика в системі картезіанської науки

4

2

27. Метафізичні системи Спінози і Ляйбніца

4

2

28. Ідея Бога в структурі картезіанської метафізики

4

2

29. Пантеїстична та раціоналістично-деїстична концепції Бога у Спінози та Ляйбніца

4

2

210. Необхідність як визначальний принцип раціоналістичної філософії

4

2

211. Проблема співвідношення свободи і необхідності в раціоналістичних системах Декарта, Спінози і Ляйбніца

4

2

212. Критика раціоналізму та метафізики в європейській філософії

4

2

213. Проблема раціоналізму та метафізики в критичній філософії І. Канта

4

2

2Всього

52

26

26
іспит


Тема 1. Раціоналізм: історичне підґрунтя і класична доба. (2 год.)

Лекція. Раціоналізм: історичне підґрунтя і класична доба.

Тема 2. Раціоналізм як методологічний напрямок. Проблема методу. (4 год.)

Лекція 1. Ідея універсальної математики і поняття наукового методу у Декарта.

Лекція 2. Поняття методу у Спінози і Ляйбніца.

Тема 3. Раціоналістична теорія пізнання й концепція вроджених ідей. (4 год.)

Лекція 1. Теорія ідей Декарта та головні особливості його теорії пізнання.

Лекція 2. Проблема істини і достовірного знання в раціоналістичних системах Спінози і Ляйбніца..

Тема 4. Раціоналізм і метафізика. Обгрунтування методу. (4 год.)

Лекція 1. Метафізика в системі картезіанської науки.

Лекція 2. Метафізичні системи Спінози і Ляйбніца.

Тема 5. Метафізика і проблема раціонального пізнання Бога. (4 год.)

Лекція 1. Ідея Бога в структурі картезіанської метафізики.

Лекція 2. Пантеїстична та раціоналістично-деїстична концепції Бога у Спінози та Ляйбніца.

Тема 6. Метафізична необхідність і проблема свободи. (4 год.)

Лекція 1. Необхідність як визначальний принцип раціоналістичної філософії.

Лекція 2. Проблема співвідношення свободи і необхідності в раціоналістичних системах Декарта, Спінози і Ляйбніца.

Тема 7. Критика раціоналізму і метафізики в філософії Нового часу. (4 год.)

Лекція 1. Критика раціоналізму та метафізики в європейській філософії 17 ст.

Лекція 2. Проблема раціоналізму та метафізики в критичній філософії І. Канта.


Семінарські заняття (26 годин – див таблицю) полягають у презентаціях та обговоренні доповідей на визначені теми.


^ ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ


 1. Антитеза раціоналізму та емпіризму в філософії нового часу.

 2. Раціоналізм та історичне пізнання.

 3. Раціональний метод Декарта та проблема застосування його в пізнанні.

 4. Декарт про роль досвіду в науковому пізнанні.

 5. Принцип сумніву Декарта та його значення для наукового мислення.

 6. Декарт: концепція єдиної науки.

 7. Раціоналізм Декарта і проблема апріорного знання.

 8. Cogito Декарта та його методологічне значення.

 9. Раціоналістична психологія Декарта.

 10. Проблема реальності математичного знання в філософії Декарта.

 11. Теорія ідей Декарта та її значення для філософії Нового часу.

 12. Декарт про місце метафізики в системі наукового знання.

 13. Поняття розуму в філософії Декарта.

 14. Декарт і проблема раціональних доказів буття Бога.

 15. Сутність матеріального світу та докази його існування у Декарта.

 16. Проблема свободи у Декарта: свобода волі та розуміння.

 17. Критика інтелектуалізму та „ангелізму” Декарта в працях Ж. Марітена.

 18. Критика картезіанського раціоналізму в філософії Паскаля.

 19. Поняття методу в філософії Спінози.

 20. Особливості раціоналістичної теорії пізнання Б. Спінози.

 21. Спіноза про методологічні засади психологічної науки.

 22. Спіноза про шляхи досягнення щастя і свободи.

 23. Критика телеології та аксіологічних понять в „Етиці” Спінози.

 24. Принцип детермінізму і поняття необхідності у Спінози.

 25. Спіноза про роль інтуїції у пізнанні.

 26. Поняття ідеї в „Етиці” Спінози.

 27. Етичний раціоналізм Спінози.

 28. Критика емпіризму в „Нових дослідах” Ляйбніца.

 29. Особливості раціоналізму Г.Ляйбніца.

 30. Cпіввідношення метафізики та науки у Ляйбніца.

 31. Поняття монади в метафізиці Ляйбніца. Монада як принцип.

 32. Теорія істини в теорії пізнання Ляйбніца.

 33. Проблема несвідомого в теорії пізнання Ляйбніца.

 34. Універсальний принцип гармонії в філософії Ляйбніца. Логіка та естетика.

 35. Ляйбніц: принцип детермінізму і принцип телеології в пізнанні природи.

 36. Ляйбніц: проблема співвідношення необхідності і свободи.

 37. Критика онтологічного аргументу і проблема доказів буття Бога у Ляйбніца.

 38. Раціоналісти нового часу і проблема історичного знання.

 39. Критика раціоналізму і метафізики в філософії „британського емпіризму”.

 40. Критика раціоналізму і метафізики в критичній філософії І.Канта.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Обов’язкова:

 1. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв. М., 1950; або Соч.: в 2 т. М.,1989. Т.1; або Міркування про метод. К., 2001; або Descartes. Descours de la Method. Paris, 1990.

 2. Декарт Р. Метафізичні розмисли. - К., 2000; Метафизические размышления // Избр. произв.- М., 1950; або Соч.: в 2 т. - М., 1991. - Т. 2.

 3. Декарт Р. Начала философии // Соч.: в 2 т. - М., 1989. - Т.1.

 4. Спиноза Б. Этика / Избр. произв.- М., 1957. - Т. 1.

 5. Спиноза Б. Трактат об усовершенствовании разума // Там само.

 6. Лейбниц Г. Рассуждения о метафизике // Соч.: В 4-х т. - М., 1982. - Т. 1.

 7. Лейбниц Г. Монадология // Там само.

 8. Лейбниц Г. Начала природы и благодати, основанные на разуме// Там само.

 9. Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разумении . Кн. 1, 4 // Соч.: В 4-х т. - М., 1983. - Т. 2.^ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ


Рейтингова оцінка за курс складається із суми оцінок за всі види робіт, виконаних протягом триместру, та загальної оцінки за іспит. Максимальна оцінка – 100 балів, в т. ч. за роботу в триместрі – до 60 балів, за іспит – до 40 балів. Іспит письмовий (тест).

Курс вважається незарахованим, якщо студентом пропущено 50% аудиторних занять.


 1. ^ Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал

за 1

Разом

^ Письмова робота

10

Презентація доповіді

10

Опанування5

Тези5

^ Участь у обговоренні

10

3

30


2. Іспит

Види робіт

Кількість завдань

Максимальний бал

за 1 правильну відповідь

Разом

Іспит40

40Викладач: доцент Гусєв Валентин Іванович


Затверджено на засіданні кафедри філософії та релігієзнавства 02.12.2008,

протокол №4Скачати 79.03 Kb.
Дата конвертації25.10.2013
Розмір79.03 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи