2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахуванняСхожі
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Кіно-,телемистецтво, бакалавр


1. Інформація про напрям підготовки


Галузь знань (код)

Мистецтво 0202

Напрям підготовки (код)

Кіно-,телемистецтво* 6.02020301

Спеціалізація

бакалавр з кіно-, телемистецтва, диктор та ведучий телепрограм;

телерепортер

Освітній рівень

Базова вища освіта

Кваліфікація

бакалавр з кіно-, телемистецтва, диктор та ведучий телепрограм;

телерепортер

ОКР

Бакалавр

Термін навчання

4 роки на базі повної середньої освіти

Форма навчання

Денна^ 2. Спеціальні вимоги до зарахування: історія України, українська мова і література,творче завдання, яке складається з 2-х етапів:читання текста перед телекамерою, написання журналістського текста.

3.^ Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця до практичної роботи на телебаченні; прищепити навички підготовки телепередач різних видів, форм і жанрів; сприяти оволодінню системою жанрів телебачення та мовою екранних образів; прищепити навички збирання, обробки, написання різної за характером інформації; навчити фахово аналізувати екранні твори здатного повноцінно здійснювати навчальну, виховну роботу.

^ 4. Професійні профілі випускників:

Фахівці ОКР «бакалавр» можуть займати такі посади в галузі кіно-, телемистецтва: бакалавр з кіно-, телемистецтва, диктор та ведучий телепрограм; телерепортер, сценаріст телебачення, звукорежисер, оператор.

^ 5. Можливість подальшого навчання:

Після отримання ОКР «бакалавр» за даним напрямом підготовки можна вступити до магістратури за напрямом «Кіно-,телемистецтво» * 8.02020301 магістр з кіно-, телемистецтва, телерепортер, викладач фахових дисциплін


^ 6. Діаграма структури зазначеного напряму:
Назва дисципліни

Рік вивчення

^ Семестр, у якому вивчається дисципліна

Кредити ECTS

1

Ознайомча практика (навчальна)

1

1

2.0

2

Теорія і історія образотворчого мистецтва

2

2

4.0

3

Теорія і історія кінематографічного мистецтва

2

3,4.5

3.0

4

Теорія і історія світової літератури

3

6

4.0

5

Теорія і історія класичного музичного мистецтва

4

8

4.0

6

Сучасна художня культура

4

7

3.0

7

Техніка мовлення та виразне читання

1.2

1.2.3

7.0

8

Основи тележурналістики

1-3

2-5

10

9

Майстерність телеведучого

1-5

2-9

12

10

Виробництво відеопродукції: практикум у навчальних майстернях

2-4

3-8

14

11

Мистецтво телефоторепортажу

2-4

4-8

12.0

12

Теорія та практика монтажу

4

7

9.0

13

Теле-, кінооператорська майстерність

4

8

4

14

Основи охорони праці

4

7

1.5


^ 7. Вимоги до оцінювання:


Національна шкала

Відсоток

^ Шкала ЕСТS

Відмінно

90 – 100%

А – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю недоліків

Добре

83 – 89%

В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома недоліків

Добре

75 – 82%

С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими недоліків

Задовільно

63 – 74%

D задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків

Задовільно

50 – 62%

Е достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки

Незадовільно

21 – 49%

незадовільно – для одержання кредиту потрібне деяке доопрацювання

Незадовільно

0 – 20%

F незадовільно – необхідне повторне вивчення дисципліни.


Оцінка „зараховано” виставляється студентові, який набрав не менше 50% балів.

^ 8.Вимоги до державної атестації:


Професійна діяльність бакалавра кіно-, телемистецтва складається з гуманітарного, соціально-економічного, фундаментального, професійно орієнтованого та фахового компонентів, кожний з яких передбачає обсяг необхідних знань, умінь та навичок.

Спеціальна підготовка бакалавра кіно-, телемистецтва, сферою діяльності якого є засоби масової комунікації та інформації, заклади, організації та установи галузі культури усіх форм власності; органи державного управління та місцевого самоврядування, навчальні та позанавчальні виховні заклади різного типу націлена на опанування комплексом теоретичних знань і практичних умінь з предметів: основи теорії культури, історія мистецтв, тележурналістика, мистецтво теле-, фоторепортажу, теорія та практика монтажу, акторське мистецтво. У зв’зку з цим державні екзамени є підсумком оволодіння студентами комплексом відповідних знань, умінь та навичок, визначеним діючим навчальним планом, а також покажчиком готовності студента до кваліфікаційної професійної діяльності

^ ДЕРЖАВНІ ЕКЗАМЕНИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.02020301 “КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО”


  1. Державний екзамен “Історія світової та вітчизняної культури” передбачає:

  • перевірку знань з історії культури з метою оцінки рівня сформованності знань з культурології, володіння методикою науково обгрунтованого аналізу культурних цінностей, вмінь та навичок самостійного оцінювання соціокультурних явищ;

  • виявлення стану готовності до виконання фахової роботи.

  1. Державний екзамен “Авторська телепрограма” передбачає:

захист сценарію телевізійної публіцистичної передачі або документального кінофільму, у якому студент демонструє готовність здійснювати роботу сценариста на телебаченні або у документальному кіно.


^ Критерії оцінювання:

Сторінка1/16
Дата конвертації25.10.2013
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи