2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахуванняСхожі
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Тема 1. Загальні вимоги безпеки для інженера –програміста.

Тема 2. Комплекс рекомендованих вправ для зняття напруги з очей, опорнорухомого апарату людини.


Змістовий модуль 2. Вимоги безпеки при проведенні робіт у телевізійній студії: підготовці і веденні передач, записів і репетицій телепередач, монтажу декораційного оформлення

Тема 1. Вимоги безпеки при проведенні робіт у телевізійній студії.

Тема 2. Вимоги безпеки при проведенні робіт телевізійного оператора.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.
Модуль 1.

Змістовий модуль 1.

Вимоги безпеки при проведенні робіт інженера-програміста, організації його робочого місця

Тема 1. Загальні вимоги безпеки для інженера –програміста
2

1
Тема 2. Компл. рекомендованих вправ для зняття напруги з очей, опорнорухомого апарату людини
2

1
Разом за зміст. модулем 1
4

2
Змістовий модуль 2.

Вимоги безпеки при проведенні робіт у телевізійній студії: підготовці і веденні передач, записів і репетицій телепередач, монтажу декораційного оформлення

Тема 1. Вимоги безпеки при проведенні робіт у телестудії
2

1
Тема 2. Вимоги безпеки при проведенні робіт телевізійного оператора
2

1
Разом за зміст. модулем 2
4

2
^ Усього годин
8ІНДЗ

^ Усього годин


^ 5. Теми практичних занять.

№ з/п

Назва теми

Кільк. годин

1

Дослідження робочого місця інженера-програміста

1

2

Компл. рекомендованих вправ для зняття напруги з очей, опорнорухомого апарату людини

1

3

Дослідження виконання техн. безпеки у телестудії наприкладі навчальної телестудії ІКМ

1

4

Дослідження робочого процесу відеооператора

1


^ 6. Самостійна робота

№ з/п

Назва теми

Примітка
Загальні вимоги безпеки для інженера –програмістаКомпл. рекомендованих вправ для зняття напруги з очей, опорнорухомого апарату людиниВимоги безпеки при проведенні робіт у телестудіїВимоги безпеки при проведенні робіт телевізійного оператора
^ 7. Методи навчання

- викладання лекцій;

- виголошення доповіді на семінарі;

- участь у дискусіях на практичних та семінарах;

- конспектування термінів та їх аналіз;


^ 8. Методи контролю

МКР

КСР

ІСПИТ

9. Розподіл балів, які отримують студенти

^ Поточне тестування та сомостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

60

100

Т1

Т2

Т3

Т4

10

10

10

10^ 10. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

A

Відмінно

зараховано

82-89

B

Добре


74-81

C

64-73

D

Задовільно

50-63

E

34-49

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

Не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 11. Методичне забезпечення

Дисципліна що викладається, повною мірою забезпечена навчально-методичною літературою. Нижче наведені найбільш популярні підручники й навчальні посібники.

  • навчальна література;

  • методична література;

  • нормативно-інструктивна література;

  • конспекти лекцій на паперовому носії;

  • конспекти лекцій на електронному носії.

^ 12. Рекомендована література

1. Рыбина М.А. Группа АИ-1-93. ОХРАНА ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРОГРАММИСТА

2. Розанов В.С., Рязанов А.В. Обеспечение оптимальных параметров воздушной среды в рабочей зоне. Учебное особие. Москва, МИРЭА, 1989 г.

3. Экология и безопасность труда, Методические указания по дипломному проектированию. Москва, МИРЭА, 1990 г

4. Охрана труда и окружающей среды, Методические указания по дипломному проектированию раздела. Москва, МИРЭА 1980 г

5. Мотузко Ф.Я., "Охрана труда", Москва, Высшая школа 1989 г

6. Самгин Э.Б., "Освещение рабочих мест", Москва, МИРЭА, 1989 г

7. Под редакцией Павлова С.П., "Охрана труда в радио- и электронной промышленности", Москва, Энергия, 1979 г

8. Зинченко В.П., Мунипов В.М., "Основы эргономики", Москва, МГУ, 1979 г


13. Інформаційні ресурси

Бібліотеки, словники. Ресурси навчальних закладів. ІнтернетСторінка16/16
Дата конвертації25.10.2013
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи