2. Спеціальні вимоги до зарахування icon

2. Спеціальні вимоги до зарахуванняСхожі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


^ 5. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Розвиток культури та літератури XIX ст., розквіт соціально-психологічної прози.

2

2.

Французька літератураСтендаль (1783—1842). “Червоне і чорне”.Оноре де Бальзак (1799-1850). “Гобсек”.

Російська літератураФедір Достоєвський (1821-1881). Злочин і кара”.Лев Толстой (1828-1910). “Анна Кареніна”

2

3.

Література СШАВолт Вітмен (1819-1892). Збірка “Листя трави”(твори за вибором викладача).

Французька література.Шарль Бодлер (1821-1867). Збірка “Квіти зла”; вірші “Альбатрос”, “Відповідності”, “Вечорова гармонія”. Поль Верлен (1844-1896). “Поетичне мистецтво”, “Забуті арієти”, “Так тихо серце плаче…”. Артюр Рембо (1854-1891). “Голосівки”, “П’яний корабель”, “Відчуття”

2

4.

Англійська літератураОскар Вайльд (1854-1900).“Портрет Доріана Грея”.Норвезька література

Генрік Ібсен (1828-1906). “Ляльковий дім”.Російська література

Антон Чехов (1860-1904). “Чайка”. Англійська література

Джорж Бернард Шоу (1856-1950). “Пігмаліон”

2

5.
^

Найвідоміші представники авангардистських і модерністських течій першої половини ХХ ст.


Австрійська література Райнер Марія Рільке (1875-1926)

Французька література

Гійом Аполлінер (1880-1918). “Лорелея”, “Міст Мірабо”, “Зарізана голубка й водограй

2

6.

Срібна доба” російської поезії.

Олександр Блок (1880-1921). “Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без краю…”, “Скіфи”.Анна Ахматова (1889-1966). Довкола жовтий вечір ліг”, “Дав мені юнь ти сутужну”, “Реквієм”.Борис Пастернак (1890-1960). “Визначення поезії”, “По стіні збігали стрілки…”, “Зимова ніч ”.Володимир Маяковський (1893-1930). “А ви змогли б?”, “Послухайте!”, “Лілічко! Замість листа”.

2

7.

Європейська модерністська проза та її засновники.

Ірландська література Джеймс Джойс (1882-1941). “Джакомо Джойс”

2

8.

Австрійська літератураФранц Кафка (1883-1924). “Перевтілення”.Німецька література

Томас Манн (1875-1955).“Маріо і чарівник”.

2

9.

Російська література

Михайло Булгаков (1891-1940). “Майстер і Маргарита”

2

10

Англійська література Джордж Орвелл (1903-1950). “Скотоферма”.
11.

Французька література Альбер Камю (1913-1960). “Чума”.

2

12.

Лірика періоду Другої світової війни.

Пауль Целан “Фуга смерті”, Поль Елюар “Свобода”, з поезій К.Симонова, Ю.Друніної, О.Берггольц та ін. (за вибором викладача)

2

13.

Специфіка літератури другої половини ХХ ст. Ернест Хемінгуей (1899-1961). “Старий і море”.

2

14.

Джером Селінджер (нар.1919р.). “Ловець у житі”
15.

Латиноамериканська література

Габріéль Гарсíа Мáркес (нар. 1928). “Стариган з крилами”.

2

16.

Японська література

Кавабáта Ясунáрі (1899—1972). “Тисяча журавлів”.

2

17.

Модерністські й неоавангардистські тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.

Французька література

Ежен Йонеско (1909-1998). “Носороги".

2

18.

Постмодернізм як один із провідних напрямків мистецтва кінця ХХ ст. Сербська література Мілорад Пáвич (нар. 1929р.). “Дамаскин” (або інший твір за вибором викладача)


2

19.

Німецька література

Патрік Зюскінд (нар. 1949р.). “Запахи, або Історія одного вбивці”.

2

20.

Українська література. Сучасні літературні угруповування та товариства.О.Забужко, О.Андрухович, В. Іранець., та ін.

2^ 7. Самостійна робота

Прочитати за вибором твір сучасної української літератури, зробити повний літературний аналіз обраного твору.


8. Методи навчання


 • викладання лекцій;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на практичному та семінарі;

 • конспектування термінів та їх аналіз;

 • написання рефератів;

 • підготовка творчого заняття.^ 9. Методи контролю

МКР

Реферат

Іспит

10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль

1

Змістовий модуль

2

Іспит

40


100

Т1

Т2

Т3

Т4

15

15

20

10


^ Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відміннозараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни^ 12. Методичне забезпечення

Дисципліна, що викладаються, повною мірою забезпечена навчально-методичною літературою. Нижче наведені найбільш популярні монографії, підручники й навчальні посібники.

- навчальна література;

- методична література;

- нормативно-інструктивна література;

- конспекти лекцій на паперовому носії;

- конспекти лекцій на електронному носії;

- наукові фільми;

- наочність.

^ 13. Рекомендована література


Обов’язковою для прочитання є література, що виноситься на практичні заняття.

Базова

 1. Андреев Л. Современная литература Франции. 60-70-е гг. XX вв. – М.: МГУ, 1977.

 2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубицької. – Львів: Літопис, 1996.

 3. Бакало Л. Бліц-диктанти на уроках зарубіжної літератури. 8-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2007.

 4. Бакало Л.А. Зарубіжна література ХІХ ст.: Конспекти уроків. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.

 5. Бахолдіна Л.В., Є.М.Васильєв, В.М.Назарець та ін. Зарубіжні письменники та їхні твори. – Х.: Ранок, 2009.

 6. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986.

 7. Буряк В.С. Самостійна робота з книгою. – К.: Знання, 2004.

 8. Бухлова Н.В. Організація самостійної діяльності учнів. - Х.: Основа, 2003.

 9. Бухлова Н.В. Навчаємося вчитися. Діагностика і формування самостійної компетентності учнів. – К.: Шкільний світ, 2006.

 10. Вахрушев В. С. Уроки мировой литературы в школе: Книга для учителя / Под. ред. В.П.Журавлева. – М., 1995.

 11. Васильєва Н.І. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках предметів гуманітарного циклу. – К.: Шкільний світ., 2005.

 12. Вивчення поезії ХХ століття в школі: Посібник для вчителя / О.М.Ніколенко, Ю.В.Бардаков. –Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003.

 13. Волошина Н. Вивчення біографії письменника в єдності з його творчістю // Всесвітня література і культура в навчальних закладах України. – 2009. - № 4. – С. 2 – 4.

 14. Волощук Є.В. Зарубіжна драма ХХ сторіччя. – К.: Навчальна книга, 2003.

 15. Волощук Е., Бегун Б. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного произведения // Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури, 1997. - № 1-2.

 16. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М.: Изд-во УРАО, 1999.

 17. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: Искусство, 1986.Державний заклад «Луганський національний університет»


Кафедра Культурології та кіно–, телемистецтва


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково – педагогічної роботи

Ужченко Д.В.

________________________________

“______”_______________20___ року

Сторінка7/16
Дата конвертації25.10.2013
Розмір3.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи