Правила оформлення роботи розділ методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт відділення філософії та icon

Правила оформлення роботи розділ методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт відділення філософії таСхожі
1   2   3   4
^

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


(Історико-географічне відділення)

11 клас

I рівень

Максимум балів за одне завдання – 2

1. Викресліть зайве поняття. Вибір обгрунтуйте:

хвильовізм”, “волобуєвщина”, “шумськізм”, “вейсманізм”


^ 2. Найбільший в світі завод з виробництва ракетно-космічної техніки було споруджено в 1960-х рр. в:

а) Донецьку

б) Дніпропетровську

в) Харкові

г) Києві


^ 3. Доберіть твори до авторів:

а) “Людина і зброя” -

б) “Маруся Чурай” -

в) “Аероград” -

г) “Народний Малахій” -


О.Довженко, Л.Костенко, М.Куліш, О.Гончар


II рівень

Максимум балів за одне завдання – 4


^ 1. За наведеним нижче описом визначте ім’я та прізвище діяча:

а) Бесарабський і одеський розбійник, згодом легендарний червоний командир - герой Громадянської війни, вбитий за нез’ясованих обставин у 1925 р.

б) Відомий український “колючий більшовик”, друг Леніна, борець з українським націоналізмом і не менш активний прихильник політики українізації на межі 1920-х - 1930-х рр.

в) Один із провідних діячів ОУН (б), керував проголошенням Української держави 30 червня 1941 р., в 1941-1944 рр. ув’язнений у Заксенхаузені, згодом політемігрант

г) Радянський воєначальник, українець за походженням, у 1940-1941 рр. - нарком оборони СРСР, брав участь у радянсько-фінській війні та багатьох операціях першого етапу Великої Вітчизняної війни

2. 8-10 березня 1946 р. у Львові провели церковний Собор, що прийняв наступну постанову: “Собор греко-католицького духовенства, скликаний ініціативною групою по возз’єднанню греко-католицької церкви з православною, вирішив ліквідувати Берестейську унію 1596 р., відірватися від Риму і возз’єднатися з нашою православною церквою”.

Які причини та передумови такого рішення собору? Якими були наслідки цього рішення для громадського та культурного життя в Україні?

^ 3. Розташуйте за хронологічним порядком:

а) арешт останнього командира УПА Василя Кука, б) розпуск Поліської Січі, в) засідка бійців УПА-Південь на генерала армії М. Ватутіна, г) створення УГВР, д)виселення радянськими органами безпеки кримських татар з Криму, е)проголошення створення 14-ї гренадерської дивізіїї СС “Галичина”


III рівень

Максимум балів за одне завдання – 7


^ 1. Уважно прочитайте уривок з листівки, датованої осінню 1942 р.:

Українці! За короткий час німецького панування розвіялися всі надії. Тепер кожен українець повинен зрозуміти, що нам залишається тільки один шлях до людського вільного державного життя: шлях організованої революційної боротьби широких мас за незалежність України. Настає наш час. Світ поринув у величезну битву. Наш найголовніший ворог, російський імперіалізм, втрачає всю свою кров… Німеччина знесилена… З ходом війни наші шанси зростають. Ми не сміємо прогавити вигідний момент. Наш успіх залежить від нашої иіцнної єдності і нашої сили у спільній боротьбі…”

Прибічники якої політичної сили є авторами листівки (1б)? Про який “вигідний момент” іде мова (1б)? Про які сприятливі для України обставини говориться(2 б.)? Чи вдалося використати ці обставини в повній мірі, і якщо ні, то чому (3 б.)?


2. Напишіть есе на тему “Оборона Києва в 1941 р.” за схемою: хронологічні рамки, причини, сили сторін, відомі дійові особи, основні бойові дії, результати, значення в історії війни.


^ 3. Охарактеризуйте сталінську індустріалізацію 1930-х рр. за схемою: а)плани (1б), б)джерела(1б), в)темпи(1б), в)засоби(2б), г) результати (2б).


Контрольна робота з географії

11 клас

І рівень

^ 1. Держава, територія якої цілком знаходиться у Західній півкулі:

а) Кенія; б) Португалія; в) Велика Британія.

2. Держава, де Новий рік починається раніше, ніж у двох інших названих країнах:

а) Філіппіни; б) Україна; в) Мексика.

^ 3. Оберіть правильне твердження про членство країн у міжнародних організаціях:

а) Індія – член АСЕАН;

б) Лівія – член ОПЕК;

в) Норвегія – член ЄС.


ІІ рівень

1. Установіть відповідність між названим у тесті містом (1-Мадрид, 2-Ріо-де-Жанейро, 3-Москва, 4-Сянган, 5-Токіо, 6-Вашингтон, 7-Торонто, 8-Париж) та його фотографією (А-И). Відповідь дати у вигляді: 1-Б, 2-Г і т.д.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

И


^ 2. Держави, береги яких омиваються водами Каспійського моря:

а) Азербайджан; б) Ірак; в) Туркменістан; г) Грузія;

д) Афганістан; е) Казахстан; ж) Іран; и) Туреччина.

^ 3. Знайдіть відповідність між адміністративною областю України (1.Луганська; 2.Львівська; 3.Чернівецька; 4.Донецька) та вершиною-горою, яка там розташована:

а) г. Камула, 471 м; б) г. Бельмак-Могила, 324 м;

в) г. Берда, 515 м; г) г. Могила-Мечетна, 367 м;

Відповідь подайте у вигляді: 1-а, 2-б і т.д.


ІІІ рівень

^ 1. Що вивчають такі науки: «геологія», «геоморфологія», «метеорологія», «фізична географія», «демографія», «економічна географія», «екологія»?


2. Охарактеризуйте сучасний стан і перспективи розвитку сільського господарства світу. Що таке «зелена революція» у сільському господарстві?


3. Опишіть походження островів у Світовому океані. Наведіть приклади. Складіть таблицю для семи островів світу, на яких розташовані столиці держав. Колонки таблиці: №, назва острова, назва столиці, назва держави, якій належить острів.


Додаток Д

^ БІБЛІОГРАФІЯ З ЕТНОЛОГІЇ

 1. Артемівка: Зб. архівних документів і матеріалів / Гол. ред. Б.К.Мигаль; Упор. Л.М.Момот, Т.В.Чернявська; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков. – Харків: Каравела, 1999.– 112 с.– ("Краю мій, Слобожанщино").

 2. Богодухів: Зб. архівних документів і матеріалів / Головний ред. А.І.Епштейн; Упоряд.: Л.М.Момот, В.Г.Панкратьєва, В.В.Швець; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1995.– 128 с.– (Старовинні міста Харківщини).

 3. Вовчанськ: Зб. архівних документів і матеріалів / Головний ред. А.І.Епштейн; Упоряд.: Л.М.Момот та ін.; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1994.– 124 с.– (Старовинні міста Харківщини).

 4. Дергачі: Зб. архівних документів і матеріалів / Головний ред. В.К.Мигаль; Упоряд.: Г.Т.Бекетова та ін.; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1998.– 198 с.– (Краю мій, Слобожанщино!).

 5. Змиев: Сборник архивных документов и материалов / Ред. А.И.Эпштейн; Сост.: В.В.Резникова (отв. сост.), В.Г.Панкратьева, В.В.Швец; Художник Б.В.Чертков.– Харков, 1992.– 40 с.– (Старинные города Харьковщины).

 6. Золочів: Зб. архівних документів і матеріалів / Головний ред. А.І.Епштейн; Упоряд.: Л.М.Момот та ін.; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1995.– 104 с.– (Старовинні міста Харківщини).

 7. Ізюм: Зб. архівних документів / Головний ред. А.І.Епштейн; Упоряд.: Л.М.Момот та ін.; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1994.– 104 с.– (Старовинні міста Харківщини).

 8. Краснокутськ: Зб. архівних документів і матеріалів / Головний ред. А.І.Епштейн; Упоряд.: Л.О.Михасенко, В.Г.Панкратьєва, В.В.Швець; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1994.– 96 с.– (Старовинні міста Харківщини).

 9. Куп'янськ: Зб. архівних документів і матеріалів / Головний ред. А.І.Епштейн; Упоряд.: Л.М.Момот та ін.; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1994.– 96 с.– (Старовинні міста Харківщини).

 10. Мерефа. Зб. архівних документів і матеріалів. Ч. 1 / Головний ред. Б.К.Мигаль; Упоряд.: Л.О.Михасенко та ін.; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1995.– 100 с.– (Краю мій, Слобожанщино!).

 11. Мерефа. Зб. архівних документів і матеріалів. Ч. 2 / Головний ред. Б.К.Мигаль; Упоряд.: Л.М.Момот, В.Г.Панкратьєва, Т.В.Чернявська; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1996.– 152 с.– (Краю мій, Слобожанщино!).

 12. Харківський район: Зб. архівних документів і матеріалів. / Головний ред. Б.К.Мигаль; Упоряд.: Л.О.Михасенко та ін.; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1994.– 92 с.– (Краю мій, Слобожанщино!).

 13. Харківський район: Зб. архівних документів і матеріалів: Ч. 2. / Головний ред. Б.К.Мигаль; Упоряд.: Л.О.Михасенко та ін.; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков.– Харків: Фоліо, 1995.– 142 с.– (Краю мій, Слобожанщино!).

 14. Харківський район: Зб. архівних документів і матеріалів. Ч. 3. / Головний ред. Б.К.Мигаль; Упоряд.: Л.М.Момот, В.Г.Панкратьєва, Т.В.Чернявська; Худож.-оформлювач Б.В.Чертков. – Харків: Фоліо, 1996. – 188 с. – (Краю мій, Слобожанщино!).

 15. Чугуїв: Зб. архівних документів і матеріалів / Упоряд.: Л.М.Момот, В.Г.Панкратьєва, В.В.Швець.– Харків: СП "Фоліо", 1993.– 68 с.– (Старовинні міста Харківщини).

 16. Державний архів Харківської області.– Р-2.

 17. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела / АН УРСР. Археограф. Комісія та ін. Упоряд. В.О.Пірко, О.І.Гуржій; Редкол. П.С.Сохань (відп. ред.) та ін.– К.: Наук. думка, 1991.– 220, /3/ с., [24] л. іл.: іл.

 18. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897: XLVII. Харьковская губерния / Под ред. Н.А.Тройницкого.– СПб., Издание Центрального статистического комитета Министерства Внутренних Дел, 1904.– 300 с.

 19. Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь.– СПб.: 1914.– 397 с.

 20. Артюх Л.Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних районів України.– К.: Наукова думка, 1982.– 112 с.

 21. Артюшенко М.М. Історія Боромлі. З найдавніших часів до наших днів.– Тростянець, 1999.– 672 с.

 22. Астахова О.В., Крупа Т.М., Сушко В.А. Свята та побут Слобожанщини: Альбом / О.В.Астахова, Т.М.Крупа, В.А.Сушко.– Харків: Колорит, 2004.– 125 с.: іл.– (Серія "Українська колекція").

 23. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу.– Т.1-3.– М., 1865-1869.

 24. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Передмова, коментар В. В. Кравченка.– Харків: Основа, 1991.– 256 с.: іл.

 25. Багалій Д.І. Очерки из истории колонизации степной окраины Московского государства.– М.: Изд. Императорского общества истории и древностей Российских при Московском Университете, 1887.– 614 с.

 26. Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харкова за 250 лет его существования (1655-1905): Историческая монография: В 2 т.– Репринт. изд.– Харьков: Б. и., 1993.– Т. 1.: XVII – XVIII века.– 568, [6] с., ил. Т. 2: XIX – начало XX века.– 978, [8] с., ил.

 27. Балади про родинно-побутові стосунки. АН УРСР Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. Упорядники: О. І. Дей та ін.– К.: Наук. думка, 1988.– 528 с.

 28. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян.– Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1983.– 192 с.

 29. Байбурин А.К. Календарь и трудовая деятельность человека.– Л.: Общество "Знание" РСФСР, 1989.– 32 с.

 30. Байбурин А.К. Некоторые вопросы изучения объективированных форм культуры (К проблеме этнографического факта) // Памятники культуры народов Европы и европейской части СССР. Сб. МАЭ.– Л.: Наука, 1982.– Т. XXXVIII.– С. 6–15.

 31. Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре: структурно-семантический анализ восточнославянской обрядности.– СПб, Наука, 1993.– 240 с.

 32. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. – Л.: Наука, Ленинград. отд-ние, 1990.– 168 с.: ил.

 33. Бердута М.З., Солошенко О.М. Особливості обрядів та звичаїв Слобожанщини (XVIII – XIX ст.) // Сборник научных трудов Харьковского института социального прогресса.– Х.: ХИСП, 2001.– Вып. 6.– С. 92–99.

 34. Бернштам Т.А. Новые перспективы в познании и изучении традиционной народной культуры: (теория и практика этнографических исследований). – К.: Республіканська ассоціація українознавців, 1993.–184 с.

 35. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація // Матеріали до етнології й антропології / Етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Т. XXI-XXII – Частина 1. Збірник праць, присвячений пам'яті В.Гнатюка. [Впорядкував Ф.Колесса].– Львів: З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1929.– С. 43–109.

 36. Бойківщина: Історико-етнографічне дослідження / АН УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського, Львівське відділення. [Відп. ред. Ю.Л.Гошко].– К.: Наукова думка, 1983.– 304 с.

 37. Борисенко В.К. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців.– К.: Унісерв, 2000.– 191 с.

 38. Боряк О. Ткацтво в обрядах та віруваннях українців (середина ХІХ – початок ХХ ст.).– К.: б. вид., 1997.– 196 с.

 39. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: космогонічні українські народні погляди та вірування. – К.: Довіра, 1992.– 416 с.

 40. Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. – М.: Наука, 1978. – 240 с.

 41. Верхній Салтів: ГЕНІЙ МІСЦЯ. Похоронна обрядовість. (А.Бражник, Н.Бражник, С.Бражник, Т.Громова. – Харків: Видавництво "Гімназія Модем", 2005. – 14 с.; іл.

 42. Весільні пісні / Упоряд., авт. вст. ст. та приміт. М.М.Шубравська; Відп. ред. І.П.Березовський.– К.: Дніпро, 1988.– 476 с.: іл.

 43. Виклади давньослов'янських легенд, або міфологія. Укладена Я.Ф.Головацьким.– К.: Довіра, 1991.– 96 с.

 44. Віхрова Т.В. Український рушник в колекції Луганського обласного краєзнавчого музею.– Луганськ, Світлиця, 1998.– 24 с.

 45. Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології.– К.: Мистецтво, 1995.– 336 с.: іл.

 46. Войтович В. Українська міфологія: [Довідник] / В.М.Войтович.– К.: Либідь, 2002.– 664 с.

 47. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис.– К.: Оберіг, 1993.– 592 с.

 48. Восточнославянский этнографический сборник / Труды Института этнорафии им. Миклухо-Маклая, новая серия. Т. XXXI.– М., Изд-во АН СССР, 1956.– 808 с.

 49. Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (По материалам родильной обрядности украинцев).– К.: Наукова думка, 1981.– 280 с.

 50. Геннеп, А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов / Пер. с франц.– М.: Изд. Фирма "Восточная литература" РАН, 1999.– 198 с.

 51. Гнатюк В. Знадоби до української демонології. – Т. ІІ. – Вип. І. // Етнографічний збірник.– Львів, 1912.– Т. ХХХІІІ.– XLII. – 237 с.

 52. Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди // Етнографічний збірник.– Львів, 1912.– Т. ХХХІ–ХХХІІ. – С.131–424.

 53. Гнатюк В.М. Українська народна словесність: (В справі записів українського етнографічного матеріалу). – Відень: Накладом Союза Визволення України, 1916.– 48 с.

 54. Горленко В.Ф. Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины XIX ст.– К.: Наукова думка, 1988.– 214 с.

 55. Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців (когнітивна антропологія).– К., б. м., б. р.– 380 с.

 56. Гринченко Б.Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседней с ней губерниях. – Вып. I–III.– Чернигов: Типография губернского земства.– Вып. I.– 1985; Вып. II.– 1897; Вып. III.– 1899.– 761 с.

 57. Громов Г.Г. Методика этнографических экспедициий. – М., Издательство Московского университета, 1966.– 120 с.

 58. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда.– Львів: Світ, 1992.– 176 с.

 59. Данилюк А.Г. Українська хата.– К.: Наук. думка, 1991.– 112 c.

 60. Дитинство і народна культура Слобожанщини: Матеріали фольклорно-етнографічних експедицій 1992–2000 років / Харківський обласний центр народної творчості.– Х.: Регіон-інформ, 2000.– 152 с.

 61. Дмитренко Микола: Українська фольлористика: історія, теорія, практика. – К.: Ред. часопису "Народознавство", 2001.– 576 с.

 62. Етнографія України / За ред. С. А. Макарчука.– Львів: Світ, 1994.– 520 с.

 63. Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Старобельский уезд. Очерки по этнографии края / Под ред. В. В. Иванова. Т. I.– Харьков: Изд. губ. стат. комитета, 1898.– 1012 с.

 64. Запорожці: До історії козацької культури / Упорядк. тексту, передм. І. Кравченка. Упорядк. іл. м-лу Ю. Іванченка.– К.: Мистецтво, 1993.– 400 с.: іл.

 65. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. Пер. с нем. К.Д.Цивиной. Примеч. Т.А.Бернштам, Т.В.Станюкович и К.В.Чистова. Послесл. К.В.Чистова.– М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.– 511 с.: ил.

 66. Иванов В.В. Современная деревня в Харьковской губернии // Харьковский сборник: Литературно-научное приложение к "Харьковскому календарю" на 1893 год. Вып. 7-й. / Издание Харьковского губернского статистического комитета [Под ред. члена-секретаря комитета В.В.Иванова].– Х.: Типография губернского правления, 1893.– С. 1–28.

 67. Иванов П. Вовкулаки (Материалы для характеристики мировоззрения крестьян-малоруссов) // Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера.– М., 1900.

 68. Иванов П.В. Дни недели (К малорусской этнографии).– Х., 1905.

 69. Иванов П.В. Знахарство, шептание и заговоры в Старобельском и Купянском уездах Харьковской губ. // Киев. старина.– 1885.– № 12.

 70. Иванов П.В. Из области малорусских народных легенд // Этногр. обозрение.– 1892.– № 2–3.

 71. Иванов П.В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии // Сборник Харьковского историко-филологического общества.– Харьков, б. изд., 1907.– С. 74–109.

 72. Иванов П.В. Народные обычаи, поверья, приметы, пословицы и загадки, относящиеся к малорусской хате // Харьковский сборник.– Харьков, 1889.– Вып. 3.– С. 35–66.

 73. Иванов П.В. Народные представления и верования, относящиеся к внешнему миру (Материалы для характеристики миросозерцания крестьянского населения Купянского уезда) // Харьковский сборник. Литературно-научное приложение к "Харьковскому календарю" на 1888 год.– Х.: Издание Харьковского Губернского статистического комитета, 1888.– Вып. 2.– С. 81–99.

 74. Иванов П.В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – 1893. – Т. 5. – Вып. 1.

 75. Иванов П.В. Народные рассказы о кладах // Харьковский сборник. – 1890. – Вып. IV.

 76. Иванов П.В. Очерк воззрений крестьянского населения Купянского уезда на душу и на загробную жизнь // Сборник Харьковского историко-филологического общества. – 1909. – Том 18. Издан в честь проф. Н.Ф.Сумцова. – С. 244–255.

 77. Іларіон, митр. Дохристиянські вірування українського народу: Іст. реліг. моногр.– К.: АТ "Обереги", 1991.– 424 с.

 78. Історія міст і сіл Української РСР у двадцяти шести томах. Харківська область.– К.: Головна редакція Радянської енциклопедії АН УРСР, 1967.– 1002 с.

 79. Калинова сопілка. Антологія української народної творчості. Казки, легенди, перекази, оповідання. / Упоряд., передм., статті та прим. О.Ю.Брициної, Г.В.Довженок, С.В.Мишанича.– К.: Веселка, 1989.– 616 с.: іл.

 80. Костомаров М.І. Слов'янська міфологія / Упоряд., приміт. І.П.Бетко, А.М.Полотай; вступна ст. М.Т.Яценка.– К.: Либідь, 1994.– 384 с.

 81. Котляревский А.А. Сочинения А.А.Котляревского.– СПб., тип. Академии Наук, 1895.– Т. 4.– CL, 701, 27 c.

 82. Куліш П. Записки о Южной Руси в двух томах.– К.: Дніпро, 1994.– 719 с.

 83. Курочкін О. Українські новорічні обряди "коза" і "Маланка". – Опішне: Українське народознавство, 1995. – 392 с.: іл.

 84. Леви-Строс К. Структурная антропология.– М.: Наука, 1983.– 536 с.

 85. Луганщина: Етнокультурний вимір.– Луганськ: Альма матер, 2001.– 360 с.

 86. Манжура И.И. Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях // Сборник Харьвоского истоико-филологического общества.– 1890.– Т.2.– Вып. 2.

 87. Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX – нач. XX в.– М.: Наука, 1984.– 216 с.

 88. Матейко К. І. Український народний одяг.– К.: Наук. думка, 1977.– 224 с.

 89. Материалы для изучения обычного права в Харьковской губ. Гл. I. О праве наследования у крестьян Харьковского уезда // Харьковский сборник: Литературно-научное приложение к "Харьковскому календарю" на 1893 год. Вып. 7-й. / Издание Харьковского губернского статистического комитета [Под ред. члена-секретаря комитета В.В.Иванова].– Х.: Типография губернского правления, 1893.– С. 395–412.

 90. Матеріали до українсько-руської етнології. Т. VII – 1904. Гуцульщина. Написав проф. В.Шухевич. Ч.4.– Львів, Накладом Наукового Товариства ім. Т.Г.Шевченка, 1904.

 91. Милорадович В.П. Українська відьма: Нариси з української демонології / Упоряд., пер., передм. О.М.Таланчук; [Приміт. В.П.Милорадовича та О.М.Таланчук]; Худож. оформл. І.А.Вишинського.– К.: Веселка, 1993.– 72 с., іл.

 92. Муравський шлях–97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції / Упор. Красиков М., Олійник Н., Осадча В., Семенова М.– Харків: ХДІК, 1998.– 360 с.

 93. Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості.– К.: АртЕК, 1999.– 256 с.: іл.

 94. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології).– К.: АТ "Обереги", 1992.– 88 с.

 95. Нидерле Л.Славянские древности.– М.: Иностранная литература, 1956.– 450 с.

 96. Носова Г.А.Язычество в православии.– М.: Наука, 1975.– 152 с.

 97. Оковита К.О. Великобурлуччина (сторінки історії)/ МСУ.– Харків, 2000 р.– 528 с.

 98. Орел Л. Українська родина: родинний і громадський побут.– К., 2000..

 99. Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навч. посібник.– К.: Сфера, 1999.– 408 с.

 100. Пыпин А.Н. История русской этнографии: В 4-х т. Т. III. Этнография малорусская.– СПб: Тип. М.М.Стасюлевича, 1891.– I–VIII, 425 с.

 101. Пісні родинного життя. Збірник. / Упоряд., авт. вступ. ст. та приміт. Г.В.Довженок; Відп. ред. І.П.Березовський.– К.: Дніпро, 1988.– 359 с.

 102. Пісні Слобідської України. Фонографічна збірка: Пісні Харківщини. В.1. / Збирацька робота, розшифровка нотних текстів та упорядкування Л.Новикової.– Харків: Майдан, 1996.– 188 с.

 103. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. – К.: Наукова думка, 1985.– 168 с.

 104. Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре / [Сост., подгот. текстов, ст. и коммент. А.Л.Топоркова].– М.: Лабиринт, 2000.– 479 с.

 105. Пошивайло О.М. Гончарство Лівобережної України ХІХ – початку ХХ століть і відображення в ньому основних духовних настанов української народної свідомості.– Київ, Молодь, 1991.– 282 с.

 106. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки.– СПб., Издательство СПб.ГУ, 1996.– 364 с.: ил.

 107. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха: [Специфика комического, проблема психологии смеха и восприятия комического].– 2-е изд.– СПб., Алетейя, 1997.– 288 с., ил.

 108. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси.– М.: Наука, 1987.

 109. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян.– М.: Наука, 1981.

 110. Самойлович В. П. Українське народне житло.– К.: Будівельник, 1972.

 111. Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т.Рильського.– К.: Наук. думка.– 1989.– 304 с.: іл.

 112. Скуратівський В.Т. Місяцелік: Український народний календар. – К.: Мистецтво, 1992.– 208 с.

 113. Слюсарський А.Г. Слобідська Україна: історичний нарис. – Харків, 1954. – 164 с.

 114. Сосенко, Ксенофонт. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера / Репринтне видання.– К.: СІНТО, 1994.– 360 с.

 115. Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців / АН України. Інститут народознавства.– К.: Наук. думка, 1993.– 240 с.

 116. Сумцов Н.Ф. Этнографический очерк Харьковской губернии.– Харьков, 1918.– 24 с.

 117. Сумцов Н.Ф. Культурные переживания // Этнографическое обозрение.– 1889.– № 1, 2, 4, 5–6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1890.– № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10.

 118. Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта (из этнографических экскурсий 1901 г. по Ахтырскому уезду) // Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т.13. "Труды Харьковского предварительного комитета по устройству XII археологического съезда" / Под ред. проф. Е.К.Редина. Т. II, ч. I-я и II-я.– Харьков, Типо-Литография "Печатное дело", 1902.– С. 1–57.

 119. Сумцов Н.Ф. Писанки.– К., 1891.

 120. Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов / Избранные труды.– М., Вост. литература, 1996.– 294 с.

 121. Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико–етнографічна розвідка / Підготовка тексту й мовна редакція Леоніда Ушкалова; слово до читача, примітки та післямова Володимира Фрадкіна.– Х.: Акта, 2002.– 282 с.

 122. Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області / Упор. М. Семенова.– Харків: Регіон-інформ, 2001.– 160 с.

 123. Українська минувшина: Ілюстр. етн. довідник / А.П.Пономарьов, Л.Ф.Артюх, Т.В.Косміна та ін.– К.:Либідь, 1993.– 256 с.; іл.

 124. Украинцы.– М.: Наука, 2000.– 535 с., ил.

 125. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. Книга 1.– Опішне: Українське народознавство, 1999.– 528 с., іл.

 126. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах. Книга 2.– Опішне: Українське народознавство, 1999.– 544 с., іл.

 127. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси А.П.Пономарьова, Т.В.Косміної, О.О.Боряк. Вст.ст. А.П.Пономарьова.– 2-ге вид.– К.: Либідь, 1991.– 640 с.: іл.

 128. Филарет (Гумилевский Д.Г.). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Т. I.– Х.: Издательский дом "Райдер", 2004.– 328 с.

 129. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Дж.Дж.Фрэзер; Пер с. англ. М.К.Рыклина.– М.: ООО "Издательство АСТ": ЗАО НПП "Ермак", 2003.– 781, [3] с.– (Philosophy).

 130. Храплива-Щур Л. Українські народні звичаї в сучасному побуті.– Львів: Фенікс, 1990.– 35 с.

 131. Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры.– М.: Наука, 1988.– 256 с.

 132. Чубинский П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. Материалы и исследования.– СПб, 1872. Т. I. В. I.

 133. Шевченко Є. Народна деревообробка в Україні: Словник народної термінології / Наук. редактор М.Кодак.– К.: Артанія, 1997.– 312 с.: іл.


Сторінка4/4
Дата конвертації02.11.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи