1 Становлення та розвиток феодальної icon

1 Становлення та розвиток феодальноїСхожі

Завдання та методичні вказівки для самостійної роботи студентів


Самостійна робота виконується у формі як навчально-дослідне завдання і передбачає:

 • пошук у підручникових джерелах та наукових журналах матеріалу, необхідного для висвітлення основних аспектів теми;

 • складання плану роботи (вступ, 2-3 питання, висновки);

 • формулювання власних висновків;

 • складання списку використаної літератури та інформаційних джерел.

Результати індивідуальних навчально-дослідних завдань презентуються на практичних заняттях (виступ до 10 хвилин). Студенти, які з певних причин не виступили на практичних заняттях, захищають підготовлені письмові звіти індивідуально.


^ ТЕМА 1 Становлення та розвиток феодальної
системи господарства


Питання

Розвиток феодальної системи господарства.

Форми феодального землеволодіння.

Виникнення середньовічних міст та цеховий лад міського ремесла. Особливості розвитку країн Західної Європи

ЗАВДАННЯ

Підготувати реферат, в якому головну увагу зосередити на характеристиці залежних категорій населення Київської Русі (закупів, рядовичів, холопів та смердів) та їх становища, відповівши на такі питання:

 1. Яким було економічне становище залежних категорій населення: чи мали вони власне господарство, землю, тягло, сільськогосподарські знаряддя?

 2. Які юридичні права вони мали?

 3. Чим відрізняється економічне становище смерда від становища закупа, рядовича, холопа?

 4. Яким був ступінь залежності смерда, закупа, рядовича, холопа?

 5. Яким чином з'являються такі категорії людей як закупи, рядовичі та холопи?

 6. Як робітник з Вашої точки зору більш вигідний для феодала – постійно залежний чи тимчасово?
^ ТЕМА 2 Мануфактурний період світової економіки
та перехід до індустріального суспільства
(XVI - перша пол. ХІХ ст.)

ПЛАН:

Економічні причини та наслідки Великих географічних відкриттів. Первісне нагромадження капіталу в Англії. Буржуазні революції в Європі та США і їх наслідки.

Особливості розвитку сільського господарства.

Промисловий переворот в Англії, Франції, Німеччині та США. Англія — світовий економічний лідер

ЗАВДАННЯ:

Використовуючи тексти лекцій та посі а також додаткову літературу, що рекомендована посібнику, скласти аналітичну таблицю, яка б дала змогу простежити динаміку економічного лідерства провідних країн світу на етапі домонополістичного капіталізму, з'ясувати загальні та особливі риси у розвитку капіталістичної системи Англії, Франції, Німеччині, США та Росії. Таблицю можна скласти за такою схемою: горизонтально розмістити назви країн; вертикально – передумови промислового перевороту, його хронологія, основні напрямки та соціально-економічні наслідки, галузева структура економіки, типи торгівельної політики (протекціонізм або фрітредерство), місце у світовому виробництві на початку та наприкінці промислової революції:
Характерні риси та особливості

Країни

Англія

Франція

Німеччина

США

Росія

Передумови промислового перевороту
Хронологічні рамки та характер
Основні напрямки
Галузева структура:

- до

- після
Соціально-економічні наслідки
Тип торгівельної політики
Місце у світовому промисловому виробництві:

- до

- після
Висновки^ ТЕМА 3 Господарство провідних країн світу
в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст


ПЛАН:

Прогрес світової науки і техніки.

Основні тенденції розвитку світової економіки.

Економічні причини відставання Англії та Франції на рубежі ХІХ—ХХ ст. Причини швидкого економічного розвитку Німеччини та США наприкінці ХІХ ст.

Економічні причини Першої світової війни.

ЗАВДАННЯ:

дати порівняльну характеристику реформ, що відмінили кріпацтво в українських землях (Австро-Угорська та Російська імперії), склавши табличку, в якій повинні знайти місце наступні характеристики:Характеристики

Реформи

Австро-Угорська імперія (1848)

Російська імперія (1861)

1. Рушійні сили, що викликали реформи2. Що скасовувалося за реформою3. Що підлягало викупу за умов реформи4. Статус селянина:

- до реформи

- після реформи5. Умови наділення селян землею відповідно до реформи6. Форми власності на землю, передбачені реформою 1. Наслідки реформи


^ ТЕМА 4 Господарство провідних країн світу
в міжвоєнний період


ПЛАН:

Економічні наслідки Першої світової війни для окремих країн. Версальська система. Плани Дауеса та Юнга.

Світова економічна криза 1929—1933 рр. Варіанти виходу з неї

ЗАВДАННЯ:

Виходячи зі змісту економічної політики США та Німеччини визначити спрямованість антикризових програм урядів (1933-1936 рр.):

^

Основні напрямки економічної політики


“Новий курс” Ф.Д.Рузвельта

Економічна програма нацистів

 1. Інституційні основи державного регулювання економіки
^

Розширення держсектору


Націоналізація підприємств воєнного виробництва 1. Структурна політика держави
^

Картелювання промисловості

Розвиток галузей воєнної промисловості
 1. Інвестиційна політика держави

Державне фінансування воєнних виробництв та галузей важкої промисловості

Скорочення інвестицій на розвиток групи “Б”

Державна підтримка фермерських господарств 1. Фінансова політика держави

Головна мета – бездефіцитний бюджет

Підвищення оподаткування населення

Зниження податків з доходів дрібних та середніх підприємств

Підвищення податків з підприємств з високими доходами 1. Кредитно-грошова політика держави

Припинення обміну банкнотів на золото

Вилучення золота з обігу

Девальвація грошової одиниці

Державне страхування грошових заощаджень населення

Надання банкам державних кредитів

Встановлення державного контролю над банківською діяльністю 1. Державне регулювання ціноутворення

Встановлення меж коливання цін на окремі види продукції
^

Державні закупівлі продукції 1. Соціальна політика держави

Запровадження пенсійного забезпечення

Скорочення виплат допомоги по безробіттю

Скорочення виплат населенню по соціальному страхуванню 1. Державне регулювання трудових відносин та зайнятості населення

Організація громадських робіт з метою скорочення безробіття

Запровадження трудової повинності

Підвищення рівня мінімальної заробітної плати

Зниження рівня заробітної плати 1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Покращення платіжного балансу

Організація клірингової системи взаємних розрахунків 1. Запровадження системи централізованого планування

Розробка планів випуску продукції (асортимент, обсяги, термін)

Планування обсягів поставок продукції по імпорту^ ТЕМА 5 Господарство провідних країн світу
після Другої світової війни


ПЛАН:

Економічні наслідки Другої світової війни.

План Маршала.

Основні тенденції повоєнного економічного розвитку США, Японії, ФРН, Франції та Англії. Економічна інтеграція та «Спільний ринок». Другий етап сучасної НТР та структурні зрушення в світовій економіці

ЗАВДАННЯ:

Дати порівняльну характеристику причин економічного піднесення у повоєнний період ФРН та Японії, склавши таблицю, в якій повинні знайти місце наступні характеристики:

Країни

ФРН

Японія


1. Перехід від мілітаризму до лібералізму, перші повоєнні реформи2. Особливості державної політики:

а) Промислова політика;

б) Аграрна політика;

в) Фінансова політика;3. Наслідки реалізації економічної політики

Скачати 97.47 Kb.
Дата конвертації10.11.2013
Розмір97.47 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи