Проект на тему : «Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення» icon

Проект на тему : «Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення»Схожі
Курсовий проект на тему: « Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення»


Зміст

Вступ

Розділ 1. Наукові основи підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

1.1. Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва

1.2. Методика визначення економічної ефективності рослинницьких галузей

Розділ 2. Сучасний стан та економічна ефективність рослинницьких галузей.

2.1. Природно-економічні умови рослинницьких галузей

2.2. Динаміка розвитку рослинницьких галузей

2.3. Економічна ефективність рослинницьких галузей

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва.

3.1. Інтенсифікація виробництва продукції рослинництва

3.2. Сучасні технології у виробництві продукції рослинництва

3.2. Хімізація рослинницького виробництва

3.3. Використання прогресивних форм організації й оплати праці

Висновки

Список використаних джерел


В роботі висвітлено основні питання, які розкривають дану тему у повному обсязі. Наведено як теоретичні основи економічної ефективності рослинницьких галузей, так і практичні розрахунки, зроблені на основі базових розрахункових показників. Подано шляхи підвищення ефективності рослинницьких галузей. Практична частина зроблена на основі даних сільськогосподарського підприємства і простежується в динаміці за останні три роки.


Список використаних джерел:

1.Агропромисловий комплекс України: тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 574 с.

2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб./ К.: КНЕУ, 2002. – 624с.

3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

4. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : монографія / Андрійчук В. Г. – К. : КНЕУ, 2005. – 292 с.

5. Дем’яненко С.І., "Формування виробничих витрат селянських (фермерських) господарств в умовах ринкової економіки", К.: Урожай, 1994. - 148с.

6. Дієсперов В. Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідності // Україна аспекти праці. – 2008. – № 7. 

7. Габор С. С. Сучасні підходи до ефективності виробництва / С. С.Габор, В. С. Габор // Інноваційна економіка. – 2010. – №2 – С.60–65.

8. Голик М. А. Підвищення ефективності тваринництва / Голик М. А. – К. : Урожай, 1981. – 104 с

9. Горбонос Ф.В., Черевко Г.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. економіка підприємств: Підручник – К.: Знання, 2010. – 463с.

10. Економіка сільського господарства : підруч. для студ. екон. спец. вищ. аграрних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / [Руснак П. П., Жебка В.В., Рудий М. М., Чалий А. А.] ; за ред. П. П. Руснака. – К. : Урожай, 1998. – 319 с

11. Заборовський В.П. Економіка і організація виробництва в сільськогосподарському підприємстві – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001.- 120 с.

12. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 №887-ХІІ;

13. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 №1576-ХІІ;

  1. Зінченко О.І. Рослинництво, К.: „Аграрна освіта”, 2001.

15. Зельднер А. Г. "Резерви підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва". \\М. :Колосся. 1999.

16. Коваленко Н. Я. Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков: курс лекций / Коваленко Н. Я. – М. : Экмос, 1998. – 448 с.

17. Кушвида. Справочник экономиста аграрника.-К., Урожай, 1991

18. Кулішов В. В. Мікроекономіка: Основи теорії і практикум : навчальний посібник / Кулішов В. В. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 332 с.

19. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник.-Київ: Вища школа, 1994.-415 с.

20. Медведев В. А. Социалистическое производство: политико-экономическое исследование / Медведев В.А. – М. : Экономика, 1981.

21. Мертенса В.П. Економіка сільського господарства - Київ: Урожай,-1995.-228 с.

22. Михайлов С. І..Економіка аграрного підприємства: Підруч. для екон. і технол. спец, аграр. вищ. Навч. закл. І — II рівнів акредитації / — Київ: Укр. Центр духов, культури, 2004. — 396 с.

23. Москаленко А.М., Киценко П.Ф. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Київ: Арістей, 2008. - 258 с.

24.   Немодрук Н.М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці // Економіка та держака. – 2009. – № 8. 

25. Петренко Н. Я., Чужинов П. Н. "Економіка сільськогосподарського виробництва" Київ, 2000. -з. 221 - 238.

26. Примак Ї.О. "Економіка підприємства": Навчальний посібник - К.: Вікар, 2001, - І87с. - (Вища освіта XXI ст.)

27.Руснака В.В. . Економіка сільського господарства. -К. - Урожай .- 1998.

28. Тарасенко Г. С. Эффективность сельскохозяйственного производства
/ Тарасенко Г. С. – К. : Изд-во УСХА, 1991. – 210 с.

29.Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства. Навчальний посібник. К.: 2001.Дата конвертації18.11.2013
Розмір34.9 Kb.
ТипДокументы
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи