Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів icon

Тематика випускних робіт, творчих проектів І рефератівСхожі
Управління освіти і науки

Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Тематика

випускних робіт, творчих проектів, рефератів і література

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

вчителів початкових класів та вихователів ГПДУкладач: Сагіна Н.С.,

методист кафедри педагогіки і психології


Затверджено на засіданні кафедри

педагогіки і психології

(протокол № 6 від 20 червня 2012 р.)Луганськ

2012
^

Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів

 1. Особливості планування навчально-виховної роботи в ГПД.

 2. Організація дозвілля учнів у ГПД.

 3. Форми й методи роботи вихователів ГПД із батьками учнів.

 4. Естетичне виховання учнів у ГПД.

 5. Виховання екологічної культури учнів у ГПД.

 6. Форми групової та масової роботи з учнями в ГПД.

 7. Робота вихователя ГПД щодо формування здорового способу життя учнів.

 8. Формування економічної компетентності молодших школярів.

 9. Духовне і морально-етичне виховання молодших школярів.

 10. Виховання загальної культури учнів у ГПД.

 11. Індивідуальна робота з учнями в ГПД.

 12. Формування читацьких інтересів учнів початкових класів.

 13. Громадянське виховання школярів у ГПД.

 14. Статеве виховання учнів початкових класів.

 15. Шляхи реалізації особистісно орієнтованого підходу в початкових класах.

 16. Особливості роботи вихователя ГПД у сучасних соціокультурних умовах.

 17. Організація гурткової роботи в ГПД.

 18. Формування в учнів національної свідомості у ГПД.

 19. Формування й розвиток дитячого колективу ГПД.

 20. Виховний потенціал початкової освіти.

 21. Особливості роботи вихователя з дитячими об’єднаннями в початковій школі.

 22. Превентивна робота вихователя ГПД з соціально дезадаптованими дітьми.

 23. Планування та організація самопідготовки учнів у різновікових групах ГПД.

 24. Застосування інтерактивних виховних технологій у ГПД.

 25. Актуальні аспекти виховної роботи на сучасному етапі.

 26. Сучасні форми й методи виховної роботи в умовах модернізації освіти.

 27. Соціальна адаптація учнів у ГПД на засадах педагогіки життєтворчості.

 28. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.

 29. Формування логічного мислення дітей молодшого шкільного віку.

 30. Компетентнісний підхід у вихованні молодших школярів.

 31. Формування комунікативної компетентності молодших школярів.

 32. Робота з обдарованими учнями в ГПД і в навчально-виховному процесі.

 33. Збереження фізичного і психічного здоров'я дітей під час виховного процесу в початковій школі

 34. Дидактичні ігри на уроках та в позакласній роботі.

 35. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів.

 36. Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів.

 37. Формування ціннісного ставлення до навчання в молодших школярів.

 38. Навчально-розвивальне середовище – педагогічна умова формування в молодших школярів ціннісних орієнтацій.

 39. Створення розвивального середовища на уроках в початковій школі.

 40. Використання ІКТ на уроках у початковій школі.

 41. Розвиток почуття власної гідності в молодших школярів до навчання в учнів молодших класів.

 42. Шляхи літературного розвитку молодших школярів.

 43. Інтегрований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у школі-родині.Література

 1. Абетка вихователя ГПД [упор. М. Голубенко]. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.

 2. Аникина В. Этическое воспитание в группе продленного дня / В. Аникина – [Електронний ресурс]: http://ard_sch.edurm.ru/Material/AnikinaVN/Vospitanie.doc

 3. Анісімова Г., Ніколочкіна О. Сучасний урок у початковій школі. – Т.: Мандрівець, 2012.

 4. Бех І.Д. Психологічна суть гуманізму у вихованні особистості / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія / Вісник АПН України. – 1994. – № 3. – С. 3-12.

 5. Білоусова Н. Розвиток почуття власної гідності в молодших школярів // Початкова школа. – 2008. – № 5.

 6. Біляченко О. Орієнтовне календарне планування виховної роботи в групі подовженого дня для 3-4 класів. ІІ семестр [Текст] / О. Біляченко // Початкова школа: Науково-методичний журнал. – К.: Преса України, 2007. – №1. – С. 44-46.

 7. Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів // Початкова школа. – 2008. – № 5.

 8. Грехова Л.И. В союзе с природой: Эколого-природоведческие игры и развлечения с детьми: Учебно-методическое пособие / Л.И. Грехова. – [5-е изд.] – М.: ЦГЛ, Ставрополь: Сервисшкола, 2006. – 288 с.

 9. Єфімов А. Група подовженого дня [Текст] : як ми працюємо / А. Єфімов // Початкова освіта. – 2005. – №10. – С. 17-21.

 10. Закон України “Про освіту” // Нормативно-правове забезпечення освіти. У 4 ч. – Х.: Основа, 2004. – Ч.1. – 144 с.

 11. Злобина А. Творческий час в группе продленного дня / А. Злобина – [Електронний ресурс]: http://festival.1september.ru/articles/509450/

 12. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / Упор. Стребна О.В., Соценко А.О. – Харків: Основа, 2006. – 176 с.

 13. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. – 9 серпня. – 2000.

 14. Концепція національного виховання // Зб. Мін. освіти України. – 1997. – № 3.

 15. Кремень В.Г. Педагогіка і психологія. – К.: Педагогічна думка // Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – 1999. – № 4 (25).

 16. Лупінович С.М. Навчаємося залюбки! Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів. – Х.: Основа, 2009.

 17. Лядобрук О.В. Робота з обдарованими дітьми в умовах школи-інтернату, групи продовженого дня / О.В. Лядобрук. – [Електронний ресурс]: http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=125

 18. Мовчун А. “Кожна дитина має право…”. Правові знання дітям / А. Мовчун // Початкова школа. – 2003. – № 2. – С. 58-62.

 19. Морозова З.В. Група продовженого дня [Текст] : методичний посібник для вихователя / З.В. Морозова. – Х. : ТОРСІНГ Плюс, 2007. – 160 с. – (Свічадо).

 20. Онопрієнко О.В. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: дидактико-методичні аспекти. – Д.: Каштан, 2012.

 21. Організація роботи групи продовженого дня [Електронний ресурс]: http://ua.textreferat.com/referat-13522.html

 22. Перехейда О.М. Школа повногодня / О.М. Перехейда. – К.: Шкільний світ, 2010. – 128 с.

 23. Посадова інструкція вихователя групи продовженого дня (рос.) [Електронний ресурс]: http://www.jobs.ua/ukr/job_description/view/321/

 24. Проект положення про групу продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс]: http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2008/doc_new.doc

 25. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і методистів початкового навчання / О.Я. Савченко. – [3-тє вид., без змін]. – К.: Богданова А.М., 2009. – 226 с.

 26. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти. – Грамота, 2012.

 27. Свириденко С. Організація здоров'язберігаючої діяльності ГПД [Текст] / С. Свириденко, О. Ващенко // Початкова освіта (Шкільний світ). –2008. – № 8. – С. 3-8.

 28. Седеревічене А. Інтегрований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у школі-родині // Початкова школа. – 2008. – № 3.

 29. Слободенюк Н. Основи економічних знань у початкових класах / Н. Слободенюк // Початкова школа. – 2003. – № 11. – С. 20-21.

 30. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технології критичного мислення / Уопр. Г.О. Ярош, Н.М. Седова. – Харків: Основа, 2005. – 240 с.

 31. Ткаченко Л. Впровадження принципу індивідуалізації в навчально-виховний процес початкової школи / Л. Ткаченко // Початкова школа. – 2006. – № 11. – С. 13-15.

 32. Толмачова І. Організація виховного процесу у групі подовженого дня [Текст] : використання інтерактивних технологій / І. Толмачова, Г. Дмитренко // Психолог. – 2006. – №35. – С. 17-28.

 33. Учебно-воспитательное занятие в группе продленного дня. Конспекты занятий, занимательные материалы, рекомендации. Вып. 1 / Авт.-сост. Н.А. Касаткина. – Волгоград: Учитель, 2005. – 253 с.

 34. Федорченко Т.Є. Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей / Т.Є. Федорченко. – К.: ТОВ “ХІК”, 2003. – 128 с.

 35. Хайруддінов М. Народна гра як засіб національного виховання / М. Хайруддінов // Початкова школа. – 2003. – № 10. – С. 49-51.

 36. Химинець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. – Т.: Мандрівець, 2010.

 37. Хмель В. Позакласна виховна робота на основі життєдіяльності об’єднання-гри / В. Хмель // Початкова школа. – 2003. – № 11.

 38. Школа полного дня / [Мячина Е.В., Шостак Р.М., Буданова Г.П. и др.]. – М.: Педагогический поиск, 2010 – 240 с.
Дата конвертації27.11.2013
Розмір58.3 Kb.
ТипРеферат
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи