Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів icon

Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів І література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класівСхожі


Управління освіти і науки

Луганської обласної державної адміністрації

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Тематика

випускних робіт, творчих проектів, рефератів і література

для слухачів курсів підвищення кваліфікації

вчителів початкових класівУкладачі: методист кафедри педагогіки та психології Сагіна Н.С.Затверджено на засіданні

кафедри психології та педагогіки

(протокол № 6 від 20 червня 2012 р.)Луганськ

2012

Тематика випускних робіт, рефератів та творчих проектів

 1. Виховний потенціал початкової освіти.

 2. Створення умов для фізичного розвитку школярів у навчально-виховному процесі.

 3. Інтегративний підхід до навчання дітей здорового способу життя.

 4. Гуманізація навчального процесу в початковій школі.

 5. Сучасні методи сімейного виховання.

 6. Основні показники готовності дитини до школи.

 7. Метод проектів як засіб творчої діяльності молодших школярів.

 8. Індивідуальні психологічні особливості молодших школярів.

 9. Шляхи формування пізнавальних інтересів молодших школярів у навчальній діяльності.

 10. Розвиток творчих здібностей молодших школярів.

 11. Особливості інтегрованого навчання в початкових класах (з розробками уроків).

 12. Нові технології навчання дітей початкової школи.

 13. Інтерактивні форми роботи з батьками.

 14. Формування читацьких інтересів дитини.

 15. Опис власного досвіду роботи вчителя початкових класів.

 16. Особливості фізичного виховання шестирічних учнів.

 17. Особливості сучасного уроку в початкових класах.

 18. Пізнавальні завдання для підвищення орфографічної грамотності молодших школярів.

 19. Інтелектуальний розвиток школярів на уроках мови.

 20. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів.

 21. Удосконалення змісту та методики навчання української мови в 1-4 кл.

 22. Соціально-психологічна адаптація дітей до навчання в школі.

 23. Особливості прийомів формування в молодших школярів навичок письма.

 24. Формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі.

 25. Резерви підвищення ефективності навчально-виховного процесу з природознавства.

 26. Пошукові завдання для самостійної роботи на уроках природознавства.

 27. Формування валеологічної свідомості молодших школярів.

 28. Формування громадянської свідомості в молодших школярів.

 29. Роль статевого виховання у формуванні особистості.

 30. Виховання патріотизму в молодших школярів через використання основ краєзнавства.

 31. Зміст і форми методичної роботи в сучасних умовах.

 32. Формування в молодших школярів навичок здорового способу життя.

 33. Особистісно орієнтоване навчання на уроках мови.

 34. Театралізована діяльність дітей як засіб формування життєвої компетенції.

 35. Проектна діяльність у навчально-виховному процесі початкової школи.

 36. Інтерактивні технології навчання в початковій школі.

 37. Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу.

 38. Методика формування економічної компетентності молодших школярів.

 39. Українське національне виховання в початковій школі.

 40. Родинні виховні заходи в початкових класах.

 41. Розвиток усного мовлення на уроках читання.

 42. Формування колективних взаємовідносин дітей молодшого шкільного віку.

 43. Формування життєвих компетентностей учнів початкових класів.

 44. Нестандартні уроки в початковій школі.

 45. Виховання екологічної культури в молодших школярів.

 46. Природа як фактор виховання дитини в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

 47. Організація спостережень учнів за природними явищами.

 48. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів.

 49. Робота з обдарованими дітьми на уроках та у виховному процесі.

 50. Реалізація міжпредметних зв’язків у початковій освіті.

 51. Індивідуальні та групові форми роботи на уроках початкової школи.

 52. Розвиток мовлення дітей на уроках у початкових класах.

 53. Формування і розвиток навичок читання молодших школярів.

 54. Літературний розвиток молодшого школяра.

 55. Розвиток мислення учнів при розв’язанні задач.

 56. Розвиток обчислювальних навичок молодших школярів.

 57. Інтегрований урок у початковій школі: мета, завдання, структура.

 58. Роль уроків позакласного читання.

 59. Естетичне виховання молодших школярів.

 60. Дидактичні ігри в навчально-виховному процесі початкової школи.

 61. Словесне оцінювання в початкових класах.

 62. Організація і проведення предметних уроків із природознавства.

 63. Розвиток творчих здібностей молодшого школяра у навчальній діяльності.

 64. Розвиток логічного мислення на уроках математики.

 65. Сучасний урок української мови.

 66. Формування життєвих компетентностей молодших школярів.

 67. Роль мистецтва у розвитку особистісно ціннісного ставлення школярів до дійсності.

 68. Самостійна робота молодших школярів на уроках математики.

 69. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів.

 70. Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів.

 71. Формування ціннісного ставлення до навчання в учнів молодших класів.

 72. Навчально-розвивальне середовище – педагогічна умова формування в молодших школярів ціннісних орієнтацій.

 73. Створення розвивального середовища на уроках у початковій школі.

 74. Використання ІКТ на уроках у початковій школі.

 75. Розвиток почуття власної гідності в молодших школярів до навчання в учнів молодших класів.

 76. Інтегрований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у школі-родині.Література

 1. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки / О.В. Аксьонова. – К.: КНЕУ, 1994. – 280 с.

 2. Анісімова Г., Ніколочкіна О. Сучасний урок у початковій школі. – Т.: Мандрівець, 2012.

 3. Балашова С. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів / Балашова С. // Початкова школа. – 2005. – № 3.

 4. Басюк Н.А. Виховання почуття відповідальності в молодших школярів / Н.А. Басюк. – К., 2006.

 5. Біда О. Структура і методика інтерактивного уроку / О. Біда // Початкова школа. – 2007. – № 7. – С. 17-20.

 6. Білоусова Н. Розвиток почуття власної гідності в молодших школярів // Початкова школа. – 2008. – № 5.

 7. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі / М.В. Богданович. – К.: Рад. школа, 1990. – 192 с.

 8. Болтенко І.О. Дидактично-виховні функції педагогічного спілкування / І.О. Болтенко // Початкова школа. – 2001. – № 9.

 9. Большакова І.М. Проблеми психологічної готовності дитини до школи / І.М. Большакова // Початкова школа. – 2005. – № 4.

 10. Варакута О. Формування природничих понять в учнів початкових класів / О. Варакута  // Початкова школа. – 1999. – № 5.

 11. Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі тексту / Л.О. Варзацька. – К.: Рад. школа, 1986. – 104 с.

 12. Вашуленко М.С. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів / М.С. Вашуленко // Початкова школа. – 2007. – №12. – С. 16-20.

 13. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання української мови в 1-4 класах / М.С. Вашуленко. – К.: Рад. школа, 1991. – 110 с.

 14. Воропай О. Звичаї нашого народу / Олекса Воропай. – К.: Оберіг, 1991. – 589 с.

 15. Газман О.С. В школу с игрой / О.С. Газман, Н.Е. Харитонова. – М.: Педагогика, 1991. – 125 с.

 16. Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів // Початкова школа. – 2008. – № 5.

 17. Гільберг Т.Г. Економіка для молодших школярів / Т.Г. Гільберг [та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. – 128 с.

 18. Гончарова І.М. Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів / І.М. Гончарова, Л.М. Полохова. – Харків: Основа, 2010. – 139 с.

 19. Громнадзька Н. Формування життєвих компетенцій молодших школярів / Н. Громнадзька // Початкова освіта. – 2009. – № 32 (512). – С. 3-4.

 20. Губенко О.О., Мельник Л.В. Інтерактивні форми роботи з батьками першокласників: [метод. збірник]. / О.О. Губенко, Л.В. Мельник. – Т.: Богдан, 2006.

 21. Гунява Г. Розвиток усного мовлення на уроках читання / Галина Гунява // Початкова школа. – 2002. – № 4.

 22. Дашевська Л.П. Опанування способів розумової діяльності / Л.П. Дашевська // Початкова школа. – 1991. – № 9.

 23. Дем’янюк Т.Д. Народознавство в школі: досвід, проблеми, пошуки / Т.Д. Дем’янюк. – К.: Київ, 1993. – 80 с.

 24. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта. – 2011. – № 18. – С. 3 – 45.

 25. Дудік Г. Формування екологічної свідомості дітей починається змалку / Г. Дудік, В. Шабликіна // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С. 19-21.

 26. Дюдіна О. Пізнавальна діяльність молодших школярів на уроці / О. Дюдіна, М. Дюдін // Початкова школа. – 2006. – № 6. – С. 14-17.

 27. Запорожан З.С. Екологія в початковій школі / З.С. Запорожан. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 1999.

 28. Иванова Н.Е. Азбука экономики / Н.Е. Иванова. – Днепропетровск: Инга-пресс, 2004. – 40 с.

 29. Інтерактивні технології навчання у початкових класах / [упор. І.І. Дівакова]. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 180 с.

 30. Коберник О. Планування й організація життєдіяльності молодших школярів / Олександр Коберник // Початкова школа. – 1996. – № 6.

 31. Коцюбинська С. Вплив курсу “Логіка” на успіх дитини в соціумі / Світлана Коцюбинська // Початкова школа. – 2008. – №7. – С. 17-19.

 32. Кочерга О. Психофізіологія навчання та здоров'я молодших школярів / Ольга Кочерга // Початкова школа. – 2007. - №11. – С. 1-3.

 33. Кочина Л. Особливості побудови уроку математики в початкових класах / Лідія Кочина // Початкова школа. – 2006. – № 8.

 34. Кремень В.Г. Педагогіка і психологія. – К.: Педагогічна думка // Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – 1999. – № 4 (25).

 35. Лисак Г. Словесне оцінювання у загальноосвітній школі І ступеня / Галина Лисак // Початкова школа – 2002. – № 2.

 36. Лобчук О. Знання про текст як система орієнтирів у побудові висловлювань різних типів / Ольга Лобчук // Початкова школа. – 2002. – № 4.

 37. Логачевська С. Постійний взаємозворотний зв’язок – одна з передумов диференціації навчання / Світлана Логачевська // Початкова школа. – 1999. – № 3.

 38. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / Світлана Логачевська. – К.: Рад. школа, 2005. – 156 с.

 39. Лупінович С.М. Навчаємося залюбки! Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів / С.М. Лупінович. – Х.: Основа, 2009.

 40. Лупінович С.М. Навчаємося залюбки! Формування мотивації до навчання в учнів молодших класів. – Х.: Основа, 2009.

 41. Марецька Н. Компетенція чи компетентність: що ми формуємо у молодших школярів / Ніна Марецька // Початкова школа. – 2007. – №9. – С. 51-53.

 42. Митник О. Діагностична основа технології формування культури мислення молодшого школяра / Олександр Митник // Початкова школа. – 2007. – №9. – С. 38-44.

 43. Митник О. Народження нестандартного уроку / О. Митник, В. Шпак // Початкова школа. – 1997. – № 12. – С. 11-23.

 44. Митник О. Технологія культури мислення молодшого школяра як організаційно-методичний інструментарій навчально-виховного процесу / Олександр Митник // Початкова школа. – 2007. – № 7. – С. 23-26.

 45. Мовчун А., Мовчун Л. Абетка моральності / А. Мовчун, Л. Мовчун. – К.: Злагода, 2008.

 46. Муханова О.О. Формування життєвої компетентності школярів / О.О. Муханова // Економіка в школах України. – 2006. – № 5/8. – С. 45-50.

 47. Науменко В. Яким повинно бути читання в початкових класах / Василь Науменко  // Початкова освіта. – 2002. – № 8 (152).

 48. Онишків З.М. Підготовка молодших школярів до вивчення нового матеріалу / З.М. Онишків. – К.: Освіта, 1991. – 55 с.

 49. Онопрієнко О.В. Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: дидактико-методичні аспекти. – Д.: Каштан, 2012.

 50. Освітні технології: [навчально-методичний посібник / за ред. О.М. Пєхоти]. – К.: “АСК”. – 2002. – 255 с.

 51. Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 – 2012 н.р. // Початкова школа. – 2011. – № 8.

 52. Павлова Т.Л. Диагностика готовности ребенка к школе / Т.Л. Павлова. – М., 2006. – 120 с.

 53. Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій / Н. Побірченко, Г. Коберник // Початкова школа. – 2004. – № 10.

 54. Поліщук С.А. Рольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку: [навч. посібник] / С.А. Поліщук. – Суми, 2006.

 55. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004.

 56. Пономарьова К. Вимоги до сучасного уроку української мови / К. Пономарьова // Початкова школа. – 2004. – № 10.

 57. Пономарьова К. Формування мовленнєвої компетентності в учнів 3-4 класів на уроках розвитку мовлення / К. Пономарьова // Початкова школа. – 2007. – №10. – С. 11-14.

 58. Програми для середньої загальноосвітньої школи (1-4 кл.). – К.: Початкова школа, 2006. – 292 с.

 59. Рибальченко С.Є. Формування культури здоров’я засобами інноваційних технологій / С.Є. Рибальченко. – Харків: Основа, 2010. – 160 с.

 60. Савченко О.Я. Навчання й виховання учнів 1 класу / О.Я. Савченко. – К., 2002. – 462 с.

 61. Савченко О. Виховання розумної особистості, яка вміє самостійно вчитися  / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 2007. – № 8. – С. 1-5.

 62. Савченко О. Вихователь має знати і розуміти світ дитинства / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 2008. – №4. – С. 1-4.

 63. Савченко О. Організація навчально-виховного процесу у першому класі  / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 2007. – №8. – С. 6-10.

 64. Савченко О. Покликання початкової школи / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 2008. – №2. – С. 1-4.

 65. Савченко О.Я. Виховний потенціал початкової освіти / О.Я. Савченко. – К., 2009. – 226 с.

 66. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти. – Грамота, 2012.

 67. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я. Савченко. – К.: Генеза, 2002. – 368 с.

 68. Савченко О.Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової школи / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 2001. – № 1.

 69. Савченко О.Я. Освіта повинна бути не тільки доступною, а й якісною / О.Я. Савченко // Початкова школа. – 2001. – № 10.

 70. Седеревічене А. Інтегрований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у школі-родині // Початкова школа. – 2008. – № 3.

 71. Сердюк Н.Т. Вправи для диференційованого засвоєння лексики української та російської мов / Н.Т. Сердюк, В.Т. Шматало // Початкова школа. – 1992. – № 9-10.

 72. Стельмахович М.Т. Народна педагогіка / М.Т. Стельмахович. – К.: Рад. школа, 1985. – 230 с.

 73. Стребна О.В. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / О.В. Стребна, А.О. Соценко. – Х.: Основа, 2006.

 74. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников / Н.Ф. Талызина. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.

 75. Унт И.З. Индивидуализация и дифференциация обучения / И.З. Унт. – М.: Педагогика, 1990. – 192 с.

 76. Химинець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. – Т.: Мандрівець, 2010.

 77. Христофор А. Сутність і дидактичні можливості екологічного виховання / А. Христофор // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С. 9-12.

 78. Шевчук І. Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах / І. Шевчук, Л. Котельникова // Початкова школа. – 2005. – № 8.

 79. Штабова Л. Доцільні задачі на уроках математики / Л. Штабова // Початкова школа. – 2004. – № 10.

 80. Штабова Л. Самостійна робота молодших школярів на уроках математики / Л. Штабова // Початкова школа. – 2004. – № 6.


Скачати 104.41 Kb.
Дата конвертації01.12.2013
Розмір104.41 Kb.
ТипРеферат
Додайте кнопку на своєму сайті:
uad.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2012
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи